Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
BKT Continental John Deere Fendt Case IH Goodyear Kock & Sohn Bohnenkamp
Continental VancoWinter2 VancoCo
4
Continental VancoWinter2 VancoCo
Ζαντολάστιχα, 5061049 5061049
  32312 Luebbecke, Γερμανία
24,37 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 1 x 8.15-15 Ecodure Plus Decke
2
Sonstige / Other 1 x 8.15-15 Ecodure Plus Decke
Ζαντολάστιχα, 5018766 5018766
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
30 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Security 185 / 70 R13 AW 414 (PKW)
Security 185 / 70 R13 AW 414 (PKW)
Ζαντολάστιχα, 3358426 3358426
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 5 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: 185 / 70 R13
42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trelleborg 26/12.00 R 12
3
Trelleborg 26/12.00 R 12
Ζαντολάστιχα, 5018765 5018765
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
42,02 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Reifen 21x4 AW
3
Sonstige Reifen 21x4 AW
Ζαντολάστιχα, 4778106 4778106
  83404 Ainring, Γερμανία
42,02 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kenda 24x8.00-14.5
3
Kenda 24x8.00-14.5
Ζαντολάστιχα, 5068042 5068042
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 15.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 5 τεμ., Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, Διαστάσεις Ελαστικού: 24x8.00-14.5
45 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Alliance Schlepperreifen
Ζαντολάστιχα, 4802570 4802570
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Τύπος: Τροχός
46,22 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kartoffelroderrad 8.50 -12
3
Kartoffelroderrad 8.50 -12
Ζαντολάστιχα, 3644482 3644482
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 12.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 5 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 8,50-12
50 €
Δείτε αγγελία
BKT  1x 10.0/75-15.3
3
BKT 1x 10.0/75-15.3
Ζαντολάστιχα, 5020120 5020120
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 13.6R28  EkoPro
2
Sonstige / Other 13.6R28 EkoPro
Ζαντολάστιχα, 4287491 4287491
  92536 Pfreimd, Γερμανία
50 €
logo
Δείτε αγγελία
Pirelli 420/70R20
3
Pirelli 420/70R20
Ζαντολάστιχα, 4109328 4109328
  9640 Kötschach, Αυστρία
Διαστάσεις ελαστικών:
58,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige NEW 9.00 x 15.3 Heavy Duty Wheel Rim, 6 stud, 205mm PCD, 161mm Hub,
3
Sonstige NEW 9.00 x 15.3 Heavy Duty Wheel Rim, 6 stud, 205mm PCD, 161mm Hub,
Ζαντολάστιχα, 4761748 4761748
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
59,64 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
11.00 - 20 Komplettrad
3
11.00 - 20 Komplettrad
Ζαντολάστιχα, 3913292 3913292
  34414 Daseburg, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: 11.00 - 20
60 €
logo
Δείτε αγγελία
12.00 R20 Komplettrad
3
12.00 R20 Komplettrad
Ζαντολάστιχα, 3913272 3913272
  34414 Daseburg, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: 12.00 R20
60 €
logo
Δείτε αγγελία
Good Year 175R14 2STK.
3
Good Year 175R14 2STK.
Ζαντολάστιχα, 3614862 3614862
  3910 Zwettl, Αυστρία
66,37 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Felge 150EX 16
Sonstige Felge 150EX 16
Ζαντολάστιχα, 2989290 2989290
  9640 Kötschach, Αυστρία
Διαστάσεις Ελαστικού: 150EX 16
66,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Galaxy 7-14 Agritrak R-1 14 x 5
2
Galaxy 7-14 Agritrak R-1 14 x 5
Ζαντολάστιχα, 4779747 4779747
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Διάμετρος κύκλου οπής: 153 mm, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός
69,75 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Continental 500/40 - 17
2
Continental 500/40 - 17
Ζαντολάστιχα, 4579944 4579944
  73054 Eislingen, Γερμανία
Τύπος: Τροχός
70 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
BKT NEW 185/65 x 15 BKT Cleated Tyre, to suit HORSCH Sprinter or CO,
Ζαντολάστιχα, 4762006 4762006
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
74,93 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Anhängerrad 9.00-20 auf 6 Lochfelge
4
Anhängerrad 9.00-20 auf 6 Lochfelge
Ζαντολάστιχα, 3761983 3761983
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 20.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 9.00- 20
75 €
Δείτε αγγελία
Vredestein 7,50-20MULTI TRILL
Vredestein 7,50-20MULTI TRILL
Ζαντολάστιχα, 3161292 3161292
  3233 Kilb, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
75 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ADR NEW 50mm ADR Stub Axle, 5 stud,
3
ADR NEW 50mm ADR Stub Axle, 5 stud,
Ζαντολάστιχα, 4762016 4762016
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
77,63 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT AS Farmer 7,5 R 16
4
BKT AS Farmer 7,5 R 16
Ζαντολάστιχα, 3206178 3206178
  49152 Bad Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 16.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών:
80 €
Δείτε αγγελία
Case IH IHC 431/321 Kompletträder, Preis pro Stück
Case IH IHC 431/321 Kompletträder, Preis pro Stück
Ζαντολάστιχα, 4728895 4728895
  34414 Daseburg, Γερμανία
80 €
logo
Δείτε αγγελία
10/10.5-20 Robur, Unimog, Expeditionsfahrzeug, Anhänger, Landwirtschaft 10/10.5-20 Komplettrad Pneumant
6
10/10.5-20 Robur, Unimog, Expeditionsfahrzeug, Anhänger, Landwirtschaft 10/10.5-20 Komplettrad Pneumant
Ζαντολάστιχα, 1364363 1364363
  64560 Riedstadt-Goddelau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 ίντσες, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: , Διαστάσεις Ελαστικού: 10/10.5-20
82,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2061