Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fendt 210VA
6
Fendt 210VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3606597
3800 SINT-TRUIDEN, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hako 2300D
8
Hako 2300D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3699777
38835 Lüttgenrode Amt 93, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
2.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 3036E
12
John Deere 3036E
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3296955
51519 Odenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.43 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
19.950 €
με 19% ΦΠΑ
16.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Goldoni Ronin 40
17
Goldoni Ronin 40
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3511227
42349 Wuppertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 11.03.2015, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, ...
30.499 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Goldoni Transcar 25 RS
13
Goldoni Transcar 25 RS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3706505
66625 Nohfelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 19.11.2017, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
17.900 €
με 19% ΦΠΑ
15.042 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 280V
7
Fendt 280V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3743809
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4481 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.1996, ...
32.000 €
με 19% ΦΠΑ
26.891 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder A 558
8
Holder A 558
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3743848
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 6454 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
22.000 €
με 19% ΦΠΑ
18.487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 203V
9
Fendt 203V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3743847
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 39 kW, Ώρες λειτουργίας: 2490 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1985, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
16.800 €
με 19% ΦΠΑ
14.118 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eicher VA 666 Turbo
4
Eicher VA 666 Turbo
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3737725
57290 Neunkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 4280 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Μετάδοση pto, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1990, ...
18.900 €

Δείτε αγγελία
New Holland T4.65V
11
New Holland T4.65V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3684337
88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.33 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
29.950 €
με 19% ΦΠΑ
25.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland TN75V DT
14
New Holland TN75V DT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3616039
76829 Landau , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 6150 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξωτερικό πλάτος: 1.22 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
18.500 €
με 19% ΦΠΑ
15.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lamborghini RS 100 (wie Deutz Agrocompact 100 F)
5
Lamborghini RS 100 (wie Deutz Agrocompact 100 F)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3654498
55237 Lonsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5250 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
21.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
18.970 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota M8540 Narrow
9
Kubota M8540 Narrow
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3582310
35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 2110 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 29.07.2013, ...
33.915 €
με 19% ΦΠΑ
28.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
10
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3603339
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 174 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
30.708 €
με 20% ΦΠΑ
25.590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro SRH 9800 Infinity
7
Carraro SRH 9800 Infinity
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3597359
73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Διάταξη οπισθοπορείας, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.29 m, ...
71.400 €
με 19% ΦΠΑ
60.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krieger Schanzlin 400
14
Krieger Schanzlin 400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3215308
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 27.09.1976, Εξωτερικό πλάτος: 1.05 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, ...
9.800 €

Δείτε αγγελία
Branson 6225C mit Stoll Frontlader, Klima, Radialbereifung uvm.
12
Branson 6225C mit Stoll Frontlader, Klima, Radialbereifung uvm.
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3489244
54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.65 m, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
29.990 €
με 19% ΦΠΑ
25.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1532 H
4
Massey Ferguson 1532 H
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3471503
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
27.370 €
με 19% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Foton 354
9
Foton 354
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3107888
49624 Löningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.52 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
16.065 €
με 19% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Branson 3625 H Allrad
8
Branson 3625 H Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2887016
31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.2015, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, ...
17.000 €
με 19% ΦΠΑ
14.286 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 50
8
New Holland Boomer 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3004865
5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
38.280 €
με 20% ΦΠΑ
31.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland TN90F met Herder Frontier MBK 135 SV maaiarm / Mähausleger
12
New Holland TN90F met Herder Frontier MBK 135 SV maaiarm / Mähausleger
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3014643
4191NW Geldermalsen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 5751 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2000, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Branson 5025 R Allrad
8
Branson 5025 R Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2742805
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.62 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
20.250 €
με 19% ΦΠΑ
17.017 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T3030   4X4  CREEP
10
New Holland T3030 4X4 CREEP
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2622054
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 985 h, Βηματική ταχύτητα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 05.02.2013, Εξωτερικό πλάτος: 1.43 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
17.545 €
με 21% ΦΠΑ
14.500 € καθαρά
ενοικίαση από 907,50 €
ανά εβδομάδα
Δείτε αγγελία
Krieger K 70A3; Außenbr. 1,25m
6
Krieger K 70A3; Außenbr. 1,25m
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2482804
86660 Tapfheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 2150 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 30.01.2008, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
33.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
29.810 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 25 HST SNOWLINE
13
New Holland Boomer 25 HST SNOWLINE
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2411201
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.39 m, ...
28.501 €
με 19% ΦΠΑ
23.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt T-S 150
9
Fendt T-S 150
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2335714
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Μετάδοση pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μπροστινό pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
28.000 €

Δείτε αγγελία
New Holland T 3030
16
New Holland T 3030
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt950028
5975 SEVENUM, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.42 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
24.109 €
με 21% ΦΠΑ
19.925 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota B 1502
7
Kubota B 1502
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3404302
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 1194 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
3.900 €

Δείτε αγγελία
Krieger KS 28 Allrad
9
Krieger KS 28 Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3039673
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.04.1976, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, ...
7.900 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 637