Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
ANTONIO CARRARO SX 8400
10
ANTONIO CARRARO SX 8400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4610951 4610951
  57008 THESSALONIKI, Ελλάδα
Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 125.00 m, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 320/70R20, Ελαστικά πίσω: 320/70R20
18.000 €
Δείτε αγγελία
ANTONIO CARRARO TIGRONE 5500 (SERIE21)
6
ANTONIO CARRARO TIGRONE 5500 (SERIE21)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4610935 4610935
  57008 THESSALONIKI, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 105.00 m, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540/1000, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 7.50-18, Ελαστικά πίσω: 7.50-18
12.000 €
Δείτε αγγελία
Mitsubishi Kumiai MT1601D Mini Tractor
20
ΝΈΑ Mitsubishi Kumiai MT1601D Mini Tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4645531 4645531
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mitsubishi D2350 2wd Mini Tractor
20
ΝΈΑ Mitsubishi D2350 2wd Mini Tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4645530 4645530
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kubota Azte A-15 4wd Mini Tractor
20
ΝΈΑ Kubota Azte A-15 4wd Mini Tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4645512 4645512
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
John Deere 4100 4wd Mini Tractor
20
ΝΈΑ John Deere 4100 4wd Mini Tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4645507 4645507
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Iseki TX1410 4wd Mini Tractor
20
ΝΈΑ Iseki TX1410 4wd Mini Tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4645499 4645499
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Honda TX20 4wd Mini Tractor
20
ΝΈΑ Honda TX20 4wd Mini Tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4645492 4645492
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kubota L4240 L2421
8
ΝΈΑ Kubota L4240 L2421
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4645375 4645375
  37434 Gieboldehausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
20.168,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3625 SA Allrad Schlepper KABINE KLIMA
12
ΝΈΑ Massey Ferguson 3625 SA Allrad Schlepper KABINE KLIMA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4643620 4643620
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 2940 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2013, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
22.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3038E TRAKTOR
6
ΝΈΑ John Deere 3038E TRAKTOR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4643392 4643392
  5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 1 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
EGHOLM Park Ranger 2150 Weed-Control
4
ΝΈΑ EGHOLM Park Ranger 2150 Weed-Control
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4642803 4642803
  46244 Bottrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 355 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 31.10.2013, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, ...
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 175,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 420 S
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 420 S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4640405 4640405
  78333 Stockach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 4185 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
20.776,87 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 260V
9
ΝΈΑ Fendt 260V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4638806 4638806
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/750/1000
12.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TH 4335 AL
11
Iseki TH 4335 AL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4635857 4635857
  72622 Nürtingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.31 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, ...
13.445,38 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A45
8
Holder A45
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4635235 4635235
  76684 Östringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.02.1975, Εξωτερικό πλάτος: 1.05 m, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
6.200 €
Δείτε αγγελία
New Holland 45-76
3
New Holland 45-76
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4635168 4635168
  74189 Weinsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2
8.852,76 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 3100H
3
Branson 3100H
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4633855 4633855
  Tewkesbury GL20 7EF, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3200 AHL * Rauch Tuchel * Kommunal Schlepper * Trecker
20
Iseki TM 3200 AHL * Rauch Tuchel * Kommunal Schlepper * Trecker
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4633087 4633087
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 878 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.08.2009, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
11.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TG 5390 AHL * Kompaktschleper mit Winterdienst Ausstattung
15
Iseki TG 5390 AHL * Kompaktschleper mit Winterdienst Ausstattung
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4633079 4633079
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3387 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
15.990 €
Δείτε αγγελία
New Holland T4.75V
6
New Holland T4.75V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4631241 4631241
  67670 MOMMENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 7.5L15, Ελαστικά πίσω: 11.5R24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krieger K80 Allrad
7
Krieger K80 Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4631177 4631177
  55270 Zornheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 2680 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, ...
25.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland NH BOOMER 25
6
New Holland NH BOOMER 25
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4630540 4630540
  5427 DD Boekel, Ολλανδία
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LS Tractor MT 1.25
5
LS Tractor MT 1.25
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4630500 4630500
  31089 Duingen / OT. Coppengrave, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 6 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.10.2018, ...
21.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5105DV
11
Deutz-Fahr 5105DV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4630480 4630480
  27356 Rotenburg / Wümme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 282 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
51.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 627