Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Eicher 656 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 56 PS Traktor
19
ΝΈΑ Eicher 656 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 56 PS Traktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104841
97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
17.850 €

Δείτε αγγελία
John Deere 4115 HST Allrad Kabine Servo FH FZ TÜV
8
ΝΈΑ John Deere 4115 HST Allrad Kabine Servo FH FZ TÜV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104815
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 3320 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
7.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A50
6
ΝΈΑ Holder A50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4104489
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3458 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1991, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, 540, Ελαστικά μπροστά: 10.5-18
14.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jinma 164
4
ΝΈΑ Jinma 164
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103876
68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 59 h, Τετρακίνητο
6.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1740
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 1740
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103873
68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο
31.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Allradtraktor 40 PSSchlepper  Vollkabine TPS Tuber 40
14
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Allradtraktor 40 PSSchlepper Vollkabine TPS Tuber 40
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103815
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
14.857 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres- TPS Allradtraktor 40 PS Schlepper Kabine Frontheber TPS Tuber 40
12
ΝΈΑ Labinprogres- TPS Allradtraktor 40 PS Schlepper Kabine Frontheber TPS Tuber 40
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4103076
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
16.370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ MTD 4200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4101203
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
3.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T3.165F TRACTOR
8
ΝΈΑ New Holland T3.165F TRACTOR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4096426
2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 315 h
22.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TNF 85 smalspoor tractor
3
ΝΈΑ New Holland TNF 85 smalspoor tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4096388
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3500 h
25.000 €

Δείτε αγγελία
Carraro Supertigre 5500 Allrad Schmalspur Traktor Schlepper
10
Carraro Supertigre 5500 Allrad Schmalspur Traktor Schlepper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4095414
77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 4319 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Διάταξη οπισθοπορείας, Ημερομηνία εγγραφής: 19.04.2000, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο
5.990 €

Δείτε αγγελία
Iseki TM 3200 AL
9
ΝΈΑ Iseki TM 3200 AL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4095150
45739 Oer-Erkenschwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1063 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
12.700 €

Δείτε αγγελία
Case Quantum
4
Case Quantum
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4095141
56368 Katzenelnbogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 1425 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 274 F
4
Massey Ferguson 274 F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4094866
3071 Böheimkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 6047 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
6.018 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ezendam Portaaltrekker + rijenspuit (Fendt GT)
17
Ezendam Portaaltrekker + rijenspuit (Fendt GT)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4094147
7622 AW Borne, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kubota BX 2350
5
Kubota BX 2350
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4094070
26349 Jaderberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
11.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere AUKTION Gator XUV855D Allrad
7
John Deere AUKTION Gator XUV855D Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4093754
4844 Regau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1530 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas NECTIS 257 VL
4
Claas NECTIS 257 VL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4093679
24290 MONTIGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 280/70R18, ...
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GR 2120 4WD Dieselmotor
5
Kubota GR 2120 4WD Dieselmotor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4093027
4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h
11.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 203 P II Plantagentraktor mit Kabine und Servolenkung
9
Fendt 203 P II Plantagentraktor mit Kabine und Servolenkung
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4092141
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 5190 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.62 m, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 25, fabrikneu, Bj.17
17
New Holland Boomer 25, fabrikneu, Bj.17
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4091826
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 6.00-12 AC, Ελαστικά πίσω: 9.5-16
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat DT 45-76
6
Fiat DT 45-76
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4091517
75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3650 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, 540/1000
7.136 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2040
2
John Deere 2040
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4090350
20215 vescovato, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 3020 h, Μετάδοση pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro 3600
9
Carraro 3600
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4089789
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 1192 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres- TPS Allradtraktor 40 PS Schlepper Trecker Kabine & Frontlader 40
15
Labinprogres- TPS Allradtraktor 40 PS Schlepper Trecker Kabine & Frontlader 40
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4089641
27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
18.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 607