Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Sonalika Solis 26
3
ΝΈΑ Sonalika Solis 26
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274334
  18337 Marlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
12.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 208V
6
ΝΈΑ Fendt 208V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274330
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonalika Solis 20
3
ΝΈΑ Sonalika Solis 20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274325
  18337 Marlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
6.680 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TN75V
3
ΝΈΑ New Holland TN75V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274324
  6671 DK Zetten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 6327 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland T4030V
3
ΝΈΑ New Holland T4030V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4274323
  6671 DK Zetten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4461 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota BX 2350 D
2
ΝΈΑ Kubota BX 2350 D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4273860
  6301 PM Valkenburg a/d Geul, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro SRH 9800 Infinity
3
ΝΈΑ Carraro SRH 9800 Infinity
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4273859
  6301 PM Valkenburg a/d Geul, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 329 h, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540/540E, Ελαστικά μπροστά: 320/70 R20, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McCormick G30R
4
ΝΈΑ McCormick G30R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4272357
  3411 NZ Lopik, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 2926 h, Διάταξη οπισθοπορείας, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota BX2200
3
ΝΈΑ Kubota BX2200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4272311
  1130 Wien, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 07.11.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
10.000 €
Δείτε αγγελία
Iseki 3025
8
ΝΈΑ Iseki 3025
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4272139
  7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα
5.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baertschi Fobro Mobil D49 / TopCon GPS / Verschieberahmen Reichhardt
16
ΝΈΑ Baertschi Fobro Mobil D49 / TopCon GPS / Verschieberahmen Reichhardt
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4272031
  88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 99 %, ...
64.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferrari F7655
7
ΝΈΑ Ferrari F7655
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4271735
  97450 Arnstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.11.1983, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, 540/750, Κατηγορία 1
2.983 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C 560 Turbo
11
ΝΈΑ Holder C 560 Turbo
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4271490
  94481 Grafenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4190 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, Κατηγορία 2
8.900 €
Δείτε αγγελία
Kubota B1550
5
Kubota B1550
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4271432
  PO18 9AR Chichester, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 2047 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
6.188 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 3200
7
Carraro Tigre 3200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4271409
  37434 Gieboldehausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2018, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 210 F
4
Fendt 210 F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4270821
  41366 Schwalmtal-Waldniel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 149 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
83.193 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gutbrod MOTOSTANDARD
2
ΝΈΑ Gutbrod MOTOSTANDARD
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4270538
  43200 Yssingeaux, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 7 kW
1.600 €
Δείτε αγγελία
New Holland TD 5030
13
New Holland TD 5030
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4269197
  7622 AW Borne, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 1670 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota STV32
4
Kubota STV32
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4269009
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 3447 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota B1620
8
ΝΈΑ Kubota B1620
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4268838
  63179 Obertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 19 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, 540, Κατηγορία 1
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gutbrod 2500
9
Gutbrod 2500
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4267059
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 2430 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 10.11.1980
3.500 €
Δείτε αγγελία
Kubota Kubota ST341 C
9
Kubota Kubota ST341 C
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4267046
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.27 m, ...
25.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Goldoni BASE 20 SN Kleintraktor  **NEU**
6
Goldoni BASE 20 SN Kleintraktor **NEU**
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4267038
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 0.80 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
8.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 260VA
10
Fendt 260VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4267033
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1999, Εξωτερικό πλάτος: 1.24 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
19.900 €
Δείτε αγγελία
Yanmar  FX 20 D Allrad Traktor Schlepper mit Frontlader
12
Yanmar FX 20 D Allrad Traktor Schlepper mit Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4266895
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 792 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής
5.990 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 568