Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Iseki 2115 A * 4x4 * AHK-Maul * Schmalspurtrecker Schlepper
16
ΝΈΑ Iseki 2115 A * 4x4 * AHK-Maul * Schmalspurtrecker Schlepper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4515511
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 28.04.2000, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota 9960 TRACTOR WITH LOADER
3
ΝΈΑ Kubota 9960 TRACTOR WITH LOADER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4512906
  IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1479 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SAME Frutteto 60
2
ΝΈΑ SAME Frutteto 60
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4511964
  14822 Brück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.02.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3720 Allr., Hydrostat
12
John Deere 3720 Allr., Hydrostat
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4510092
  31535 Neustadt bei Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, ...
16.500 €
Δείτε αγγελία
Eicher PUMA ES 201 Schmalspurtraktor Schmalspur TOP Restauriert
19
Eicher PUMA ES 201 Schmalspurtraktor Schmalspur TOP Restauriert
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4509961
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, 540
11.850 €
Δείτε αγγελία
McCormick X10.50
17
McCormick X10.50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4509934
  PE22 7DU Lincolnshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1055 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME solaris 35
4
SAME solaris 35
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4509931
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %
6.650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Goldoni BASE SN 20 Knicktraktor **neu**
6
Goldoni BASE SN 20 Knicktraktor **neu**
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4509758
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Εξωτερικό πλάτος: 0.80 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
7.016,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TN 55 V
5
New Holland TN 55 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4509725
  52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα
8.999 €
Δείτε αγγελία
Eicher ES 202
4
ΝΈΑ Eicher ES 202
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4508453
  69390 VOURLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Μετάδοση pto, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %
8.900 €
Δείτε αγγελία
New Holland BOOMER 35 HST 4X4
4
New Holland BOOMER 35 HST 4X4
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4508425
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland TN75N
7
New Holland TN75N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507792
  08-140 Mordy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
12.704,43 €
Δείτε αγγελία
New Holland TN70VA
14
New Holland TN70VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507636
  64372 Ober-Ramstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 8050 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 15.02.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ford 4610
7
Ford 4610
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507565
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1986, Ώρες λειτουργίας: 7350 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 2320
4
John Deere 2320
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507123
  40990 ST PAUL-LES-DAX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο
12.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X740
4
John Deere X740
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507122
  40990 ST PAUL-LES-DAX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h
7.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X740
4
John Deere X740
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507121
  40990 ST PAUL-LES-DAX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1360 h
7.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TCE 45
3
New Holland TCE 45
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507117
  64300 CASTETIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 3250 h, Τετρακίνητο
13.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Goldoni BASE 20
9
Goldoni BASE 20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507041
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Goldoni BASE 20 SN
8
Goldoni BASE 20 SN
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507040
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο
8.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3435
10
Massey Ferguson 3435
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4507037
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3098 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 650x16, Ελαστικά πίσω: 320/85R28
12.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota BX 231
4
Kubota BX 231
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4506798
  26349 Jaderberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
12.184,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
7
John Deere 3045R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4506685
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 325 h
26.649,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
8
John Deere 3045R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4506684
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 145 h
27.333,94 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 4066R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4506683
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 700 h
30.529,56 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 618