Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

New Holland John Deere Fendt Yanmar Massey Ferguson
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kubota B2530
8
ΝΈΑ Kubota B2530
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4765152 4765152
  9601LX Hoogezand, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 2378 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.06.2019, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
9.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokit 230 DT mit Kabine
19
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrokit 230 DT mit Kabine
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4765149 4765149
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.06.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota ST a 35 mit Straßenzulassung, zusätzlichem Breitreifenset
18
ΝΈΑ Kubota ST a 35 mit Straßenzulassung, zusätzlichem Breitreifenset
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4765104 4765104
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 3972 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
8.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 25
5
ΝΈΑ New Holland Boomer 25
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4764734 4764734
  4714 EE Sprundel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 210P VARIO TMS PROFI
4
ΝΈΑ Fendt 210P VARIO TMS PROFI
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4763651 4763651
  82200 MOISSAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
67.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 208V
9
ΝΈΑ Fendt 208V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4763631 4763631
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
26.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferrari VEGA K105R
6
ΝΈΑ Ferrari VEGA K105R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4763159 4763159
  67520 MARLENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 85 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 250/85R20, Ελαστικά πίσω: 250/85R20
47.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Antonio Carraro Supertrac 8400HTM
15
Antonio Carraro Supertrac 8400HTM
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4760016 4760016
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, ...
14.900 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1026R TRAKTOR
6
John Deere 1026R TRAKTOR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4756845 4756845
  5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 3038R TRACTOR
7
John Deere 3038R TRACTOR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4756797 4756797
  5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 180/95-14, Ελαστικά πίσω: 11.2-24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eicher MF 132 A Schmalspurtraktor Allrad 30 PS Oldtimer Traktor
12
Eicher MF 132 A Schmalspurtraktor Allrad 30 PS Oldtimer Traktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4756374 4756374
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 15.02.1974, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
8.850 €
Δείτε αγγελία
Iseki TXG 23 Hydrostat * Kabine * StVZO * 27 PS Kompakt Schlepper
20
Iseki TXG 23 Hydrostat * Kabine * StVZO * 27 PS Kompakt Schlepper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4756221 4756221
  27751 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1140 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
6.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 5065E
-5%
8
John Deere 5065E
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4756062 4756062
  21218 Seevetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Ημερομηνία εγγραφής: 23.10.2013, Εξωτερικό πλάτος: 1.90 m, ...
24.500 €
25.900 €

Δείτε αγγελία
New Holland T4.75N
9
New Holland T4.75N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4755549 4755549
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 690 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά μπροστά: 280.70.16, ...
28.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T4030 F
7
New Holland T4030 F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4754882 4754882
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 2380 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
27.916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmeister 824
7
Bergmeister 824
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4754803 4754803
  67269 Grünstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
26.648,60 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 210 P VARIO S3   # 118
11
Fendt 210 P VARIO S3 # 118
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4754085 4754085
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 476 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
75.546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick F 120 XL
6
McCormick F 120 XL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4753190 4753190
  49134 Wallenhorst - Rulle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes U 1200
2
Mercedes-Benz Mercedes U 1200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4752950 4752950
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα
8.761,06 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr Agroplus 320 s
6
Deutz-Fahr Agroplus 320 s
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4751522 4751522
  67435 Neustadt an der Weinstraße, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 2175 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.05.2013, Εξωτερικό πλάτος: 1.33 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
16.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere 3045r
11
John Deere 3045r
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4750816 4750816
  38528 Adenbüttel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1410
7
Kubota B1410
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4750720 4750720
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 357 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.2019, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 6-12, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota B 2311 HDB KAB WINT
7
Kubota B 2311 HDB KAB WINT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4750703 4750703
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 52 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
23.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B 1181 Breitreifen
4
Kubota B 1181 Breitreifen
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4750702 4750702
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
10.336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota ST341 C
4
Kubota ST341 C
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4750701 4750701
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
28.151,26 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 606