Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
John Deere 2027
4
John Deere 2027
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3023349
23972 Dorf Mecklenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Μετάδοση pto, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
24.990 EUR
27.965 EUR

με 19% ΦΠΑ
21.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hittner Ecotrac 30
6
Hittner Ecotrac 30
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3435126
49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
11.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.664 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Goldoni Ronin 40
17
Goldoni Ronin 40
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3511227
42349 Wuppertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 11.03.2015, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, ...
30.499 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota B 1502
7
Kubota B 1502
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3404302
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 1194 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Branson 2900 Hydrostat
10
Branson 2900 Hydrostat
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3624508
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 165 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
19.635 EUR
30.345 EUR

με 19% ΦΠΑ
16.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar Kleintraktor Allrad Yanmar SA424 neu mit COC-Papier
9
ΝΈΑ Yanmar Kleintraktor Allrad Yanmar SA424 neu mit COC-Papier
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3665848
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
14.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.604 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 50
7
ΝΈΑ New Holland Boomer 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3664995
84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 21.12.2015, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
38.068 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eicher 3726 sa
5
ΝΈΑ Eicher 3726 sa
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3664842
8097 SL Oosterwolde, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 4374 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Συγχρονιζέ κιβώτιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eicher 554A 3726sa
16
ΝΈΑ Eicher 554A 3726sa
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3664798
4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5475 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
15.125 EUR
με 21% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota B 1600
9
Kubota B 1600
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3663869
88138 Sigmarszell, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 13 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
5.800 EUR

Δείτε αγγελία
John Deere 5515
10
John Deere 5515
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3663350
4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 5250 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
18.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki TXG 237
6
Iseki TXG 237
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3663281
3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 18/8.50x8, Ελαστικά πίσω: 26/12.00x12
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3435
10
Massey Ferguson 3435
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3662456
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 3098 h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 650X16, Ελαστικά πίσω: 320/85R28
16.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
14.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota B 1620 W26TC50681
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3661635
59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 40 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
14.000 EUR

Δείτε αγγελία
Iseki TXG 23
8
Iseki TXG 23
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3660340
83317 Teisendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 560 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540
11.500 EUR

Δείτε αγγελία
Eicher 542 AS / 3722 LA Schmalspur Allrad Servo Weinbergtraktor
20
Eicher 542 AS / 3722 LA Schmalspur Allrad Servo Weinbergtraktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3659351
97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.25 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
11.850 EUR

Δείτε αγγελία
Schanzlin Gigant 450
4
Schanzlin Gigant 450
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3659315
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Βηματική ταχύτητα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 02.09.1985, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
15.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.605 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 203V
10
Fendt 203V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3659300
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1958 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.1985, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
16.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.118 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kioti NX4510
Kioti NX4510
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3659180
5171 TA Kaatsheuvel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.60 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
18.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
ενοικίαση από 125,00 EUR
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Kubota B1410
20
Kubota B1410
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3659132
27478 Cuxhaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 31 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 0.95 m, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Κατηγορία 1, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 20x8.00-10, Ελαστικά πίσω: 212/80D15
6.450 EUR

Δείτε αγγελία
Yanmar 15S
15
Yanmar 15S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3659088
36-002 Trzebownisko, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 914 h, Ελαστικά μπροστά: 4.50-10, Ελαστικά πίσω: 8-18
2.479 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.015 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH CS 68
6
Case IH CS 68
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3656506
7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6251 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
21.175 EUR
με 21% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 210 F Vario
8
Fendt 210 F Vario
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3656286
41366 Schwalmtal-Waldniel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 250 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
93.500 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt 207VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3656285
55291 Saulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 6168 h, Σύστημα κλιματισμού, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
29.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.790 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar SA 221
3
Yanmar SA 221
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3656070
31073 Delligsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
17.791 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 207V
9
Fendt 207V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3655239
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 1830 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2005, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
33.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
27.731 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro S 5400V
9
Carraro S 5400V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3655238
6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Τετρακίνητο
17.122 EUR
με 21% ΦΠΑ
14.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 275V
6
Fendt 275V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3654930
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 4170 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1992, ...
32.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
27.311 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lamborghini RS 100 (wie Deutz Agrocompact 100 F)
5
Lamborghini RS 100 (wie Deutz Agrocompact 100 F)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3654498
55237 Lonsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5250 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
21.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
18.970 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 50
13
New Holland Boomer 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3653738
59227 Ahlen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 31.07.2015, Εξωτερικό πλάτος: 1.37 m, ...
29.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.370 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 557