Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

New Holland John Deere Fendt Deutz-Fahr Yanmar
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fendt 208 VA S3
6
Fendt 208 VA S3
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4813813 4813813
  74613 Öhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 320 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
78.067,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TC21D HST CAB 4X4
8
New Holland TC21D HST CAB 4X4
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4841170 4841170
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 2650 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 204 VA
19
Fendt 204 VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4865098 4865098
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.28 m, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h, ...
17.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 5615 F
9
John Deere 5615 F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4918989 4918989
  88276 Berg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 2903 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.06.2009, ...
20.900 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 210
7
Deutz-Fahr Agrokid 210
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4903162 4903162
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.11.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
18.487,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 220
6
Deutz-Fahr Agrokid 220
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4939549 4939549
  49586 Merzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.69 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
18.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iseki TM3160 A
9
Iseki TM3160 A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4561723 4561723
  47807 Krefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 136 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 25.11.2005, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, ...
8.500 €
Δείτε αγγελία
Fendt 250V
17
Fendt 250V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4602801 4602801
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 9965 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
17.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Goldoni Quasar 90
7
Goldoni Quasar 90
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4785516 4785516
  25551 Lockstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 113 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 23.12.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.44 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
22.500 €
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 60
13
SAME Dorado 60
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4497620 4497620
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2650 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2001, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
21.000 €
Δείτε αγγελία
Eicher 3710A-77
10
Eicher 3710A-77
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4652176 4652176
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.01.1979, Εξωτερικό πλάτος: 0.99 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, ...
10.550 €
Δείτε αγγελία
New Holland T3.50F CREEP/40 kmh
18
New Holland T3.50F CREEP/40 kmh
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2096302 2096302
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Βηματική ταχύτητα, Διάταξη οπισθοπορείας, Εξωτερικό πλάτος: 1.42 m, Μέγιστη ταχύτητα: 42 km/h, ...
25.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
ενοικίαση από 578,51 € ανά εβδομάδα
Δείτε αγγελία
Branson 5025 R Allrad
8
Branson 5025 R Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2742805 2742805
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.62 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
17.017 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TD4.100F
9
New Holland TD4.100F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4072413 4072413
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Εξωτερικό πλάτος: 152.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
36.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A 50
14
Holder A 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4000765 4000765
  76889 Schweigen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.1983, Εξωτερικό πλάτος: 1.07 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
9.800 €
Δείτε αγγελία
Holder A550S
10
Holder A550S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4295453 4295453
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1999, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
14.400 €
Δείτε αγγελία
Branson 3100 H
11
Branson 3100 H
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935915 3935915
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 28.12.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, ...
13.445,38 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL Tb504
Βίντεο
18
LOVOL Tb504
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3796091 3796091
  93128 Regenstauf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.71 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
17.681 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T4.65V
10
New Holland T4.65V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3684337 3684337
  88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 150 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.33 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
23.865,55 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5090 DV
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5090 DV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4947564 4947564
  79346 Endingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 308 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
50.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A440S
7
Holder A440S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4836944 4836944
  79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 2897 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.07.1992, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
14.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 230
5
Deutz-Fahr Agrokid 230
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4866052 4866052
  17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.55 m, ...
25.126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro ERGIT TGF 10900
17
Carraro ERGIT TGF 10900
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4876176 4876176
  4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 244 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Εξωτερικό πλάτος: 144.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 37 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
36.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson F36CN
5
Branson F36CN
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4866165 4866165
  17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.47 m, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, ...
20.075,63 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 5025C
5
Branson 5025C
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4866105 4866105
  17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.75 m, Μέγιστη ταχύτητα: 29 km/h, ...
21.840,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 541