Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
New Holland Fendt John Deere Deutz-Fahr Yanmar Case IH Massey Ferguson McCormick
Eicher 342 AS Schmalspurtraktor Allrad 42 PS Oldtimer 3710A-74
19
ΝΈΑ Eicher 342 AS Schmalspurtraktor Allrad 42 PS Oldtimer 3710A-74
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5204980 5204980
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 3488 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
11.850 €
Δείτε αγγελία
Leiber D 600 Muldenkipper
8
ΝΈΑ Leiber D 600 Muldenkipper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5204939 5204939
  30916 Isernhagen, Γερμανία
4.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtrac Farmtrac 26
4
ΝΈΑ Farmtrac Farmtrac 26
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5204495 5204495
  23617 Stockelsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Ημερομηνία εγγραφής: 04.11.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1200.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, ...
7.990 €
Δείτε αγγελία
Fendt 260V
4
ΝΈΑ Fendt 260V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5204413 5204413
  74382 Neckarwestheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 7753 h, Ημερομηνία εγγραφής: 23.07.1992, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540/750/1000
17.900 €
Δείτε αγγελία
Goldoni Ronin 50
8
ΝΈΑ Goldoni Ronin 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5204195 5204195
  4128 LK Lexmond, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 1650 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
10.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 270V
3
ΝΈΑ Fendt 270V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5203991 5203991
  55291 Saulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 5890 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
23.486,90 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dexheimer 480 Si
6
ΝΈΑ Dexheimer 480 Si
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5203983 5203983
  67269 Grünstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5002 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
19.783,20 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 755 Compact Tractor (ST6315)
16
ΝΈΑ John Deere 755 Compact Tractor (ST6315)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5203956 5203956
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
5.918 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1026R Compact Tractor (ST6361)
20
ΝΈΑ John Deere 1026R Compact Tractor (ST6361)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5203949 5203949
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
11.358 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitsubishi MT200HD Compact Tractor (ST6059)
13
ΝΈΑ Mitsubishi MT200HD Compact Tractor (ST6059)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5203946 5203946
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
7.113 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota RTV900 UTILITY VEHICLE
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5203465 5203465
  IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3172 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrikid 230
20
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrikid 230
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5203170 5203170
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Ώρες λειτουργίας: 3410 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Iseki TXG23TH
20
ΝΈΑ Iseki TXG23TH
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5203168 5203168
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Ώρες λειτουργίας: 2703 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1345 Allrad Schmalspur-Traktor
ΝΈΑ Massey Ferguson 1345 Allrad Schmalspur-Traktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5203000 5203000
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4450 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
7.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland TC27D
5
ΝΈΑ New Holland TC27D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5202977 5202977
  4921 PJ Made, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 2860 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
8.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro VL90
15
ΝΈΑ Carraro VL90
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5202959 5202959
  4233 GA Ameide, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 1275 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.38 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland TC21D
4
ΝΈΑ New Holland TC21D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5202958 5202958
  4921 PJ Made, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 940 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
8.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3267AHLK
10
ΝΈΑ Iseki TM 3267AHLK
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5202761 5202761
  78647 Trossingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.23 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
27.394,96 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna R 316TSX
ΝΈΑ Husqvarna R 316TSX
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5202072 5202072
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
5.440 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna TC138
ΝΈΑ Husqvarna TC138
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5202068 5202068
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
2.146 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna R 316TX
ΝΈΑ Husqvarna R 316TX
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5202070 5202070
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
5.440 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 206 SA
7
ΝΈΑ Fendt 206 SA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5201399 5201399
  3800 Brustem Sint Truiden, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2822 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 27.05.2005, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 35 Workmaster
New Holland Boomer 35 Workmaster
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5200371 5200371
  7050 AA Varsseveld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ταχύτητα pto: 540
14.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Countax C60
Countax C60
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5200080 5200080
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
4.603 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Countax C60
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5200077 5200077
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
4.603 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 616