Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

New Holland John Deere Fendt Yanmar Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hako 2250-2750 Yanmar Getriebeteile
5
Hako 2250-2750 Yanmar Getriebeteile
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4246515 4246515
  31832 Alferde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 10.09.1993
100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Shibaura SU 1540
10
Shibaura SU 1540
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4799176 4799176
  34-221 Skawica, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 56 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %
414,36 €
Δείτε αγγελία
Kubota HYD FRONT SNOW PLOUGH
7
Kubota HYD FRONT SNOW PLOUGH
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4462700 4462700
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
492,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2162XF
John Deere 2162XF
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4749944 4749944
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
931,02 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ECOTECH Frontzapfwelle
ECOTECH Frontzapfwelle
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4708900 4708900
  33729 Bielefeld-Altenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miscellaneous ATTACHMENT
Miscellaneous ATTACHMENT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4700840 4700840
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
1.095,31 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EGHOLM Park Ranger 2150
4
EGHOLM Park Ranger 2150
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4816845 4816845
  46244 Bottrop, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 5968 h, Ημερομηνία εγγραφής: 25.07.2019
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria 4800
6
Agria 4800
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4824762 4824762
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 2210 h, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 6.00-12, ...
2.348,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar YM-1700-S
5
Yanmar YM-1700-S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4356735 4356735
  29140 Malaga, Ισπανία
Ώρες λειτουργίας: 878 h
2.400 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar YM-1700-S
5
Yanmar YM-1700-S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4353851 4353851
  29140 Malaga, Ισπανία
Ώρες λειτουργίας: 878 h
2.400 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Agria 4700
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2738811 2738811
  70771 Leinfelde-Echterdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 542 h, Μπροστινό pto, Εξωτερικό πλάτος: 0.96 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 15x6.00-6, ...
2.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere D160
John Deere D160
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4700699 4700699
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.902,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agroland WINEDISC Scheibenegge AB 1,10 m
4
Agroland WINEDISC Scheibenegge AB 1,10 m
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3711889 3711889
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.939,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 455 Rasentraktor Diesel
7
John Deere 455 Rasentraktor Diesel
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4470804 4470804
  74632 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Υδροστατική κίνηση
2.990 €
Δείτε αγγελία
Agria 4900
6
Agria 4900
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4228590 4228590
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Μπροστινό pto, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1
3.500 €
Δείτε αγγελία
Yanmar YM2202
6
Yanmar YM2202
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3166738 3166738
  6400 Kiskunhalas, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1332 h, Τετρακίνητο
3.543,15 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B7001
12
Kubota B7001
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4217712 4217712
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 13 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 5.00-12, Ελαστικά πίσω: 8.00-16
3.782 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B6100D Compact Tractor
15
Kubota B6100D Compact Tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4805015 4805015
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
3.833,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B 1400
11
Kubota B 1400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3079051 3079051
  54558 Gillenfeld, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540/750/1000
3.866 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota
20
Kubota
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4732986 4732986
  6361 HH Nuth, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Fiat 474e
8
Fiat 474e
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4470300 4470300
  4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 0.98 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540, ...
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitsubishi MT 23
4
Mitsubishi MT 23
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4742233 4742233
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
4.000 €
Δείτε αγγελία
Kubota Aste A 13
11
Kubota Aste A 13
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3866687 3866687
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο
4.034 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 220R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4819622 4819622
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.156,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitsubishi MT-2001
6
Mitsubishi MT-2001
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4357502 4357502
  29140 Malaga, Ισπανία
4.200 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 595