Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
New Holland John Deere Fendt Deutz-Fahr Yanmar Massey Ferguson McCormick Case IH
Hako 2250-2750 Yanmar Getriebeteile
9
Hako 2250-2750 Yanmar Getriebeteile
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4246515 4246515
  31832 Alferde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 10.09.1993
100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako 1650,2250,2750,2700,1800
2
Hako 1650,2250,2750,2700,1800
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4832726 4832726
  31832 Alferde, Γερμανία
235 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 200er Kabine
6
Fendt 200er Kabine
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2346028 2346028
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1978, Ελαστικά πίσω: 12x24
450 €
logo
Δείτε αγγελία
ECOTECH Frontzapfwelle
ECOTECH Frontzapfwelle
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4708900 4708900
  33729 Bielefeld-Altenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2162XF
John Deere 2162XF
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5006284 5006284
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.040 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miscellaneous GALAXY
7
Miscellaneous GALAXY
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5006563 5006563
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.659 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher Kabine
6
Eicher Kabine
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3219966 3219966
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.85, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m
1.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar YM-1700-S
5
Yanmar YM-1700-S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4356735 4356735
  29140 Malaga, Ισπανία
Ώρες λειτουργίας: 878 h
2.400 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar YM-1700-S
5
Yanmar YM-1700-S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4353851 4353851
  29140 Malaga, Ισπανία
Ώρες λειτουργίας: 878 h
2.400 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Agria 4700
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2738811 2738811
  70771 Leinfelde-Echterdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 542 h, Μπροστινό pto, Εξωτερικό πλάτος: 0.96 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 15x6.00-6, ...
2.500 €
Δείτε αγγελία
Gutbrod 2500
19
Gutbrod 2500
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3202984 3202984
  27607 Geestland, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Εξωτερικό πλάτος: 95.00 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
2.521 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
nibbi 219
7
nibbi 219
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4918271 4918271
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000
2.650 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako 2300 D
4
ΝΈΑ Hako 2300 D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5066184 5066184
  41169 Mönchengladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 3915 h, Ημερομηνία εγγραφής: 04.10.1984, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
2.689 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder B10
8
Holder B10
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2346029 2346029
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1956, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
2.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Agroland WINEDISC Scheibenegge AB 1,10 m
4
Agroland WINEDISC Scheibenegge AB 1,10 m
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3711889 3711889
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.939,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 455 Rasentraktor Diesel
7
John Deere 455 Rasentraktor Diesel
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4470804 4470804
  74632 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Υδροστατική κίνηση
2.990 €
Δείτε αγγελία
Hako 1650 D
5
Hako 1650 D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4986691 4986691
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540, ...
2.990 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other JDS75
4
Sonstige / Other JDS75
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4991866 4991866
  67591 Mörstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 55 kW
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scout Mini traktorek T18
Βίντεο
10
Scout Mini traktorek T18
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4992258 4992258
  80-175 Gdańsk, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h
3.061,70 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bungatz  T 6
Bungatz T 6
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 1937325 1937325
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1964, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Ελαστικά μπροστά: 4.00x15, Ελαστικά πίσω: 8.00x20
3.200 €
logo
Δείτε αγγελία
SCOUT Mini traktorek T25
Βίντεο
13
SCOUT Mini traktorek T25
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4992251 4992251
  80-175 Gdańsk, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h
3.318,99 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar YM2202
6
Yanmar YM2202
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3166738 3166738
  6400 Kiskunhalas, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1332 h, Τετρακίνητο
3.475 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria 4800
6
Agria 4800
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4859043 4859043
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
3.500 €
Δείτε αγγελία
Agria 4900
6
Agria 4900
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4228590 4228590
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Μπροστινό pto, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1
3.500 €
Δείτε αγγελία
Holder B 16
3
Holder B 16
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 821727 821727
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 1170 h
3.600 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 629