Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
D&D Landtechnika Kippmulde / NEU / 2,4 m / Heckkontainer / NEU
3
D&D Landtechnika Kippmulde / NEU / 2,4 m / Heckkontainer / NEU
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4263203
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα
1.400 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Kippmulde / Heckkontainer / NEU / 2,2 m / NEU / TOP
3
D&D Landtechnika Kippmulde / Heckkontainer / NEU / 2,2 m / NEU / TOP
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4263021
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα
1.300 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika  Laster/Kippschaufel/Transportschaufel/Heckschaufel/2,0 m
3
D&D Landtechnika Laster/Kippschaufel/Transportschaufel/Heckschaufel/2,0 m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4262994
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.200 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Laster/Kippschaufel/Transportschaufel/Heckschaufel/1,8 m
3
D&D Landtechnika Laster/Kippschaufel/Transportschaufel/Heckschaufel/1,8 m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4262991
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα
1.100 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Kippmulde / Heckkontainer / NEU / 1,6 m / NEU / TOP
3
D&D Landtechnika Kippmulde / Heckkontainer / NEU / 1,6 m / NEU / TOP
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4262989
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα
1.000 €
Δείτε αγγελία
Wifo ACHTERLADER
3
Wifo ACHTERLADER
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4252141
  8447 GB Heerenveen, Ολλανδία
1.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer/Hydraulisch mit einem Zylinder 2000mm
6
KLESBERG Heckcontainer/Hydraulisch mit einem Zylinder 2000mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4252097
  30989 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.15 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
980 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KLESBERG Heckcontainer/Hydraulisch mit einem Zylinder 1800mm
5
KLESBERG Heckcontainer/Hydraulisch mit einem Zylinder 1800mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4251511
  30989 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.05 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KLESBERG Heckcontainer/Hydraulisch mit einem Zylinder 1600mm
6
KLESBERG Heckcontainer/Hydraulisch mit einem Zylinder 1600mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4251505
  30989 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.95 m³, Πλάτος εργασίας: 1600.00 mm
920 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 2000mm
8
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 2000mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4251486
  30989 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.10 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1800mm
8
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1800mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4251482
  30989 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
620 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1600mm
8
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1600mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4251481
  30989 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.85 m³, Πλάτος εργασίας: 1600.00 mm
610 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1400mm
8
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1400mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4251475
  30989 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.75 m³, Πλάτος εργασίας: 1400.00 mm
590 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1200mm
8
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1200mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4251465
  30989 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.65 m³, Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
580 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
A.B.S. FLEMING TRANSPORT BOXES NEW
A.B.S. FLEMING TRANSPORT BOXES NEW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4236095
  ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fritz  Ostermeier 950 Standard
2
Fritz Ostermeier 950 Standard
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4229098
  57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 950.00 t, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 150 TL 180 Heckcontainer
8
Saphir TL 150 TL 180 Heckcontainer
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4223229
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Metalinvest Kippmulde
12
Metalinvest Kippmulde
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4223074
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 mm
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agromet  Schwerlast- Ladekisten / Schwerlasttransportkiste verzinkt
2
Agromet Schwerlast- Ladekisten / Schwerlasttransportkiste verzinkt
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4216650
  18-500 Kolno, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
546 €
Δείτε αγγελία
Scheibelhofer PROFI Plus
Βίντεο
3
Scheibelhofer PROFI Plus
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4205089
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Heckkontainer  1,8 Meter Heckkontainer f Dreipunktanbau
11
Heckkontainer 1,8 Meter Heckkontainer f Dreipunktanbau
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4196871
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.75 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
378 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agromet  Ladekisten ohne  Pflugschar zum Schlepper,bemalt 1,0 m 1,5
3
Agromet Ladekisten ohne Pflugschar zum Schlepper,bemalt 1,0 m 1,5
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4191253
  18-500 Kolno, Πολωνία
Χωρητικότητα φτυαριού: 0.32 m³, Πλάτος εργασίας: 1000.00 mm
268 €
Δείτε αγγελία
Agromet Ladekisten mit der Pflugschar, Transportkiste, verzinkt 2m
5
Agromet Ladekisten mit der Pflugschar, Transportkiste, verzinkt 2m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4191247
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.82 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
400 €
Δείτε αγγελία
Agromet Ladekisten mit der Pflugschar, Transportkiste, verzinkt 1m
5
Agromet Ladekisten mit der Pflugschar, Transportkiste, verzinkt 1m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4191246
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.32 m³, Πλάτος εργασίας: 1000.00 mm
273 €
Δείτε αγγελία
Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden 750L
Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden 750L
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4173137
  92334 Berching, Γερμανία
713 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 109