Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schlepperkippkästen, V 2100 EKK, 2,10 m breit, NEU, Aktion
19
EURO-Jabelmann Schlepperkippkästen, V 2100 EKK, 2,10 m breit, NEU, Aktion
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait949880
49847 Itterbeck, Γερμανία
589 €
με 19% ΦΠΑ
495 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Transportmulde 1,00 m - 1,50 m Heckcontainer
2
Wallentin & Partner GmbH Transportmulde 1,00 m - 1,50 m Heckcontainer
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3429597
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 0.30 t, Πλάτος εργασίας: 100.00 mm
359 €
με 19% ΦΠΑ
302 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gnacke Anbaugeräte Heckcontainer HC 2.5 / 8 Kippmulde
9
Gnacke Anbaugeräte Heckcontainer HC 2.5 / 8 Kippmulde
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait1342608
57392 Schmallenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.635 €
με 19% ΦΠΑ
3.895 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika heckcontainer schaufel leichtgutschaufel , laster
7
D&D Landtechnika heckcontainer schaufel leichtgutschaufel , laster
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait2236577
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 2.30 m³
1.250 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Transportbox 100-200cm Heckcontainer Container verzinkt Neu
12
VEMAC Transportbox 100-200cm Heckcontainer Container verzinkt Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3124295
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
349 €
με 19% ΦΠΑ
293 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rosensteiner Dreipunkt-Laster Judo 160 DW
5
Rosensteiner Dreipunkt-Laster Judo 160 DW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3728570
75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 2.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 160.00 mm
2.150 €
με 19% ΦΠΑ
1.807 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nopi RC 150
6
ΝΈΑ Nopi RC 150
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3770864
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.75 m³, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
624 €
με 19% ΦΠΑ
524 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BOTEC Heckcontainer 1500kg HC180-110-40-40-1500kg
14
BOTEC Heckcontainer 1500kg HC180-110-40-40-1500kg
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3618335
37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 1.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.80 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
1.297 €
με 19% ΦΠΑ
1.090 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT CYNKOMET Heckcontainer Dreiseitenkipper 3,5t
5
JASKOT CYNKOMET Heckcontainer Dreiseitenkipper 3,5t
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3516061
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Πλάτος εργασίας: 1920.00 mm
2.768 €
με 23% ΦΠΑ
2.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brantner HKM 2450 Powerpanther 3000 kg Neuwertig
15
Brantner HKM 2450 Powerpanther 3000 kg Neuwertig
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3370814
30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υδραυλικό σύστημα, Πλάτος εργασίας: 2550.00 mm, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.84 m³, Δύναμη ανύψωσης: 3.00 t
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika heckcontainer schaufel leichtgutschaufel , laster
7
D&D Landtechnika heckcontainer schaufel leichtgutschaufel , laster
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait2236577
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 2.30 m³
1.250 €

Δείτε αγγελία
Göweil GÖWEIL GHU 10-2200 DW
4
Göweil GÖWEIL GHU 10-2200 DW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait2788132
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.19 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GÖWEIL Hochkippschaufel GHU 10-2000 DW
4
GÖWEIL Hochkippschaufel GHU 10-2000 DW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait2788128
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.08 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GÖWEL  Hochkippschaufel GHU 10-1850 DW
6
GÖWEL Hochkippschaufel GHU 10-1850 DW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait2788124
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 3.00 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GÖWEIL Hochkippschaufel GHU 10-1700
4
GÖWEIL Hochkippschaufel GHU 10-1700
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait2788121
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 3.00 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.92 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Theilmann Frontlader
16
Theilmann Frontlader
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3191606
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 0.40 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.30 m³
2.202 €
με 19% ΦΠΑ
1.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rosensteiner Samurai 220
4
Rosensteiner Samurai 220
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3696708
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Πλάτος εργασίας: 2.20 mm
2.925 €
με 17% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rosensteiner Kendo 160 D
11
Rosensteiner Kendo 160 D
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3368316
09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 1.30 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Kippmulde 2 m breit mit Kat 2-3 Aufnahmen Heckanbau Mulde /
4
Kippmulde 2 m breit mit Kat 2-3 Aufnahmen Heckanbau Mulde /
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3770354
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
430 €

Δείτε αγγελία
CYNKOMET Loading box/Caisse de chargement/Heckcontainer 3,5 T
4
CYNKOMET Loading box/Caisse de chargement/Heckcontainer 3,5 T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3601586
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t
2.019 €
με 23% ΦΠΑ
1.641 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
6
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3604403
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t
6.699 €
με 23% ΦΠΑ
5.447 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wallentin & Partner GmbH Transportmulde 1,00 m - 1,50 m Heckcontainer
2
Wallentin & Partner GmbH Transportmulde 1,00 m - 1,50 m Heckcontainer
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3429597
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 0.30 t, Πλάτος εργασίας: 100.00 mm
359 €
με 19% ΦΠΑ
302 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MCMS Warka Tractor forklift back /Ładowacz widłowy
2
MCMS Warka Tractor forklift back /Ładowacz widłowy
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3173047
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 0.70 t
1.661 €
με 23% ΦΠΑ
1.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hydramet Heckbagger / Teleskopbagger mit Teleskop H-800T
5
Hydramet Heckbagger / Teleskopbagger mit Teleskop H-800T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3041570
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 0.72 t
6.580 €

Δείτε αγγελία
Hydramet Heckbagger / Teleskopbagger mit Teleskop H-500T
5
Hydramet Heckbagger / Teleskopbagger mit Teleskop H-500T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3041550
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t
5.040 €

Δείτε αγγελία
HEITEC Kippcontainer Kippschaufel Heckcontainer Heckschaufel
6
HEITEC Kippcontainer Kippschaufel Heckcontainer Heckschaufel
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3379332
93359 Wildenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 1.50 t
1.395 €
με 19% ΦΠΑ
1.172 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-fach Hecklader fur BIG-BAG's 1000kg Sehr Robust TOP-AGRO AKTION
Βίντεο
4
Metal-fach Hecklader fur BIG-BAG's 1000kg Sehr Robust TOP-AGRO AKTION
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait2559539
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 1.00 t
2.100 €
2.800 €


Δείτε αγγελία
Waldfux hydraulische Kippmulde Schleppermulde Heckcontainer
7
Waldfux hydraulische Kippmulde Schleppermulde Heckcontainer
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait1679187
86556 Radersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 1.00 t
1.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gnacke HC 1,9
3
Gnacke HC 1,9
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3717865
35104 Lichtenfels-Goddelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 2.00 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.50 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/1850 DW
7
Göweil GHU 10/1850 DW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3689602
79215 Elzach-Yach, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 64