Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Agro-Factory Kippmulde 1.5m / Ladekiste / Heckcontainer / Skrzynia ładunkowa
2
Agro-Factory Kippmulde 1.5m / Ladekiste / Heckcontainer / Skrzynia ładunkowa
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5141388 5141388
  04-026 Warszawa, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
449 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Inter-Tech Kippmulde 2,4 m/ hydraulic transport chest/ Гидравлический грузовой ящик 2,4 м/ plataforma de carga
7
Inter-Tech Kippmulde 2,4 m/ hydraulic transport chest/ Гидравлический грузовой ящик 2,4 м/ plataforma de carga
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5132509 5132509
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020
1.667 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Inter-Tech Kippmulde 2 m/ Hydraulic loading chest/Гидравлический грузовой ящик 2 м/ plataforma de carga
5
Inter-Tech Kippmulde 2 m/ Hydraulic loading chest/Гидравлический грузовой ящик 2 м/ plataforma de carga
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5132507 5132507
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 200.00 mm
1.466 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige Heckcontainer Heckmulde Kippmulde Heckschaufel m. Dreipunktaufn.
4
Sonstige Heckcontainer Heckmulde Kippmulde Heckschaufel m. Dreipunktaufn.
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5129845 5129845
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
470 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Heckschaufel 1,6m Heckcontainer Heckmulde Kippmulde
Sonstige Heckschaufel 1,6m Heckcontainer Heckmulde Kippmulde
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5129799 5129799
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
487 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Heckcontainer, Transportbox, Transportmulde, neu
3
Sonstige Heckcontainer, Transportbox, Transportmulde, neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5129365 5129365
  27419 Hamersen, Γερμανία
750 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Heckschaufel 2m Heckcontainer Heckmulde Kippmulde Transportkiste
3
Sonstige Heckschaufel 2m Heckcontainer Heckmulde Kippmulde Transportkiste
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5126242 5126242
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
555 €
Δείτε αγγελία
Hydramet Kippmulde 1.2m / Ladekiste / Heckcontainer / Skrzynia ładunkowa
4
Hydramet Kippmulde 1.2m / Ladekiste / Heckcontainer / Skrzynia ładunkowa
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5123161 5123161
  04-026 Warszawa, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
612 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hydramet Kippmulde 1.8m hydraulisch / Ladekiste / Heckcontainer / Skrzynia ładunkowa hydrauliczna
3
Hydramet Kippmulde 1.8m hydraulisch / Ladekiste / Heckcontainer / Skrzynia ładunkowa hydrauliczna
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5123144 5123144
  04-026 Warszawa, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
849 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
WRIGHT ROCKMASTER - JCB REAR BACK ACTOR
6
WRIGHT ROCKMASTER - JCB REAR BACK ACTOR
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5121437 5121437
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
inter tech trekkerbak, grondbakje compact OPRUIMING
3
inter tech trekkerbak, grondbakje compact OPRUIMING
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5096419 5096419
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
300 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DÜVELSDORF 1,80
2
DÜVELSDORF 1,80
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5092342 5092342
  89155 Erbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Delli EL4 20
8
Delli EL4 20
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5078350 5078350
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 400.00 t
850 €
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox 180cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
20
VEMAC Transportbox 180cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5074452 5074452
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
1.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox 240cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
20
VEMAC Transportbox 240cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5074273 5074273
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.40 m³, Πλάτος εργασίας: 2400.00 mm
1.672,27 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox 220cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
20
VEMAC Transportbox 220cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5074243 5074243
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.30 m³, Πλάτος εργασίας: 2200.00 mm
1.638,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Kleinanzeigen Auto, Rad & Boot Nutzfahrzeuge & Anhänger Deine Anzeige Besuche:   2 Merkliste:   0   Bearbeiten   Löschen   Deaktivieren   Verkaufsschild drucken Anzeige hervorheben 		Laufzeit 	Preis 	Hochschieben 	Neue Aufmerksamkeit erhalt
20
VEMAC Kleinanzeigen Auto, Rad & Boot Nutzfahrzeuge & Anhänger Deine Anzeige Besuche: 2 Merkliste: 0 Bearbeiten Löschen Deaktivieren Verkaufsschild drucken Anzeige hervorheben Laufzeit Preis Hochschieben Neue Aufmerksamkeit erhalt
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5074231 5074231
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
1.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox 200cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
20
VEMAC Transportbox 200cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5074182 5074182
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.90 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
777,31 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox 180cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
20
VEMAC Transportbox 180cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5074175 5074175
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.80 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
755,46 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox 120cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
20
VEMAC Transportbox 120cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5074169 5074169
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.60 m³, Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
693,28 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox 200cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
20
VEMAC Transportbox 200cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5072061 5072061
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.20 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
1.588,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox 150cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
20
VEMAC Transportbox 150cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5072057 5072057
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.73 m³, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
714,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kippbehälter Spänemulde Kippmulde Kippcontainer Stapler Kipper 600 L, 355 kg
2
Kippbehälter Spänemulde Kippmulde Kippcontainer Stapler Kipper 600 L, 355 kg
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5050970 5050970
  02826 Görlitz, Γερμανία
460 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agromet Schaufel 2,0m / Hydraulische Schaufel / Łyżka hydrauliczna
2
Agromet Schaufel 2,0m / Hydraulische Schaufel / Łyżka hydrauliczna
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5045668 5045668
  04-026 Warszawa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικό σύστημα, Πλάτος εργασίας: 2.00 mm
1.080 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT BM Trekkerbak hydraulische kippend
3
BT BM Trekkerbak hydraulische kippend
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5044616 5044616
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
1.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 157