Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
COCHET POWER ARM DIGGER FITS JCB HANDLER
5
COCHET POWER ARM DIGGER FITS JCB HANDLER
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4104287
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
2.555 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmi 252
9
Farmi 252
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4092267
79777 Ühlingen - Birkendorf, Γερμανία
400 €

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Tifermec 75
6
Sonstige / Other Tifermec 75
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4089652
24966 Sörup, Γερμανία
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
6
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4087751
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Πλάτος εργασίας: 3417.00 mm
4.995 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
A.B.S. FLEMING TRANSPORT BOXES NEW
A.B.S. FLEMING TRANSPORT BOXES NEW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4081834
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brantner
3
Brantner
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4073256
79777 Ühlingen - Birkendorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 180.00 mm
500 €

Δείτε αγγελία
Peecon Grondbak TB225
4
Peecon Grondbak TB225
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4059103
2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2250.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KMZ Transportkiste/Ladeskiste 700kg
9
KMZ Transportkiste/Ladeskiste 700kg
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4048146
Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη ανύψωσης: 0.70 t
580 €

Δείτε αγγελία
KMZ Transportkiste/Ladeskiste mit hydraulischer Kippung am Heck
Βίντεο
5
KMZ Transportkiste/Ladeskiste mit hydraulischer Kippung am Heck
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4048123
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 2.00 t
1.080 €

Δείτε αγγελία
KMZ Transportkiste / Ladeskiste 3,5T
Βίντεο
17
KMZ Transportkiste / Ladeskiste 3,5T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4047765
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t
1.785 €

Δείτε αγγελία
Amazone TT 20
5
Amazone TT 20
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3971136
97631 Bad Königshofen, Γερμανία
Υδραυλικό σύστημα
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAPHIR Heckcontainer Transportbehälter TL 180 TL 180
SAPHIR Heckcontainer Transportbehälter TL 180 TL 180
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3970886
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
580 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAPHIR Transportbehälter TL 120 mech.kippbar TL 120
SAPHIR Transportbehälter TL 120 mech.kippbar TL 120
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3968358
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Loading box/Caisse de chargement/Heckcontainer 1,5 T
4
CynkoMet Loading box/Caisse de chargement/Heckcontainer 1,5 T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3955166
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη ανύψωσης: 1.50 t
1.903 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 08-2000-EW
3
Göweil GHU 08-2000-EW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3954943
97215 Uffenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 2.40 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.84 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
1.269 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fleming TB4C
2
Fleming TB4C
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3948929
GL20 7EF Tewkesbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4000.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wolf-Landtechnik  GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,0m bis 2,0m NEU 2018
4
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,0m bis 2,0m NEU 2018
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3948673
06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.32 m³, Πλάτος εργασίας: 1000.00 mm
370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MCMS Warka Tractor back forklift /Chariot a fourche hydraulique
3
MCMS Warka Tractor back forklift /Chariot a fourche hydraulique
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3880581
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.237 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
STS ZLH- 185
-10%
2
STS ZLH- 185
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3854068
93437 Furth im Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 1850.00 mm
1.336 €
1.490 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jako Grondbak
Jako Grondbak
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3851372
2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 2000mm
5
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 2000mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3841069
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.10 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
695 €

Δείτε αγγελία
STS ZLH-200
-25%
6
STS ZLH-200
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3841000
37213 Witzenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.10 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
1.420 €
1.890 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1800mm
5
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1800mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3840048
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
675 €

Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1600mm
5
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1600mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3840040
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.85 m³, Πλάτος εργασίας: 1600.00 mm
655 €

Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1400
5
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1400
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3840036
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.75 m³, Πλάτος εργασίας: 1400.00 mm
635 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 69