Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
SVD - Heckkontainer 1,2 Meter  Heckkontainer 1,2 Meter
14
ΝΈΑ SVD - Heckkontainer 1,2 Meter Heckkontainer 1,2 Meter
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4453353
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.55 m³, Πλάτος εργασίας: 1.20 mm
319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 FLEMING TRANSPORT BOX
2
FLEMING TRANSPORT BOX
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4429889
  OX29 4DS Witney, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
388,31 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 FLEMING 5FT TRANSPORT BOX
3
FLEMING 5FT TRANSPORT BOX
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4417382
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
445,87 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 FERGUSON EARTH SCOOP
3
FERGUSON EARTH SCOOP
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4417360
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
445,87 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
FLEMING HYDRAULIC BOX
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4417177
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Nugent Transportbak 150
2
Nugent Transportbak 150
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4412706
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH hydr. Heckcontainer Prem. mit Profilbordwand HCPHP 2,00m
Wolf-Landtechnik GmbH hydr. Heckcontainer Prem. mit Profilbordwand HCPHP 2,00m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4407798
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.85 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
980 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH hydr. Heckcontainer Prem. mit Profilbordwand HCPHP 1,80m
Wolf-Landtechnik GmbH hydr. Heckcontainer Prem. mit Profilbordwand HCPHP 1,80m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4407792
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.76 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH hydr. Heckcontainer Prem. mit Profilbordwand HCPHP 1,50m
Wolf-Landtechnik GmbH hydr. Heckcontainer Prem. mit Profilbordwand HCPHP 1,50m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4407788
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.65 m³, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
860 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH hydr. Heckcontainer Prem. mit Profilbordwand HCPHP 1,20m
Wolf-Landtechnik GmbH hydr. Heckcontainer Prem. mit Profilbordwand HCPHP 1,20m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4407786
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.51 m³, Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
810 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH hydraulischer Heckcontainer Premium HCPH 2,00m
Wolf-Landtechnik GmbH hydraulischer Heckcontainer Premium HCPH 2,00m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4407748
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH hydraulischer Heckcontainer Premium HCPH 1,80m
Wolf-Landtechnik GmbH hydraulischer Heckcontainer Premium HCPH 1,80m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4407746
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.90 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH hydraulischer Heckcontainer Premium HCPH 1,50m
Wolf-Landtechnik GmbH hydraulischer Heckcontainer Premium HCPH 1,50m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4406733
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.75 m³, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Premium HCP 2,00m
2
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Premium HCP 2,00m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4406725
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.70 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.06 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Premium HCP 1,80m
2
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Premium HCP 1,80m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4406723
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.70 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.96 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Premium HCP 1,50m
2
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Premium HCP 1,50m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4406721
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.70 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.80 m³, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Premium HCP 1,20m
2
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Premium HCP 1,20m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4406720
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.70 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.64 m³, Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
390 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCHD Heavy Duty 2,00m
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCHD Heavy Duty 2,00m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4405399
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 1.00 t, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
770 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCHD Heavy Duty 1,80m
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCHD Heavy Duty 1,80m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4405397
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 1.00 t, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
740 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCHD Heavy Duty 1,50m
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCHD Heavy Duty 1,50m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4405396
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 1.00 t, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
660 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCSV Standard verstärkt | Transportbox  1,80m
2
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCSV Standard verstärkt | Transportbox 1,80m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4403806
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.74 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
485 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCSV Standard verstärkt | Transportbox  1,60m
2
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCSV Standard verstärkt | Transportbox 1,60m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4403767
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.66 m³, Πλάτος εργασίας: 1600.00 mm
460 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCSV Standard verstärkt | Transportbox  1,40m
2
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCSV Standard verstärkt | Transportbox 1,40m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4403752
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.58 m³, Πλάτος εργασίας: 1400.00 mm
420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCSV Standard verstärkt | Transportbox 1,20m
2
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer HCSV Standard verstärkt | Transportbox 1,20m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4403748
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.50 m³, Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 2,00m
5
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 2,00m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4402937
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.82 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 131