Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
D&D Landtechnika Laster / Kippmulde / 2400 mm / Lieferung frei
8
D&D Landtechnika Laster / Kippmulde / 2400 mm / Lieferung frei
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4748518 4748518
  12-200 Pisz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 2.10 m³, Πλάτος εργασίας: 2400.00 mm
1.450 €
logo
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Laster/Kippschaufel/Transportschaufel/Heckschaufel/Kippcontainer/Heckcontainer/Kippmulde 2,2 m
12
D&D Landtechnika Laster/Kippschaufel/Transportschaufel/Heckschaufel/Kippcontainer/Heckcontainer/Kippmulde 2,2 m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4748507 4748507
  12-200 Pisz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.95 m³, Πλάτος εργασίας: 2200.00 mm
1.350 €
logo
Δείτε αγγελία
Aardenburg Tau Transporter (1500-1800)
7
Aardenburg Tau Transporter (1500-1800)
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4636337 4636337
  6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 1.00 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Heckkontainer- 1,5 Meter Kippmulde 1,5 Meter- Heckkontainer , 1,5 x 0,8 Meter
10
Heckkontainer- 1,5 Meter Kippmulde 1,5 Meter- Heckkontainer , 1,5 x 0,8 Meter
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4748807 4748807
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.63 m³, Πλάτος εργασίας: 1.50 mm
336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wolf-Landtechnik  GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,0m HCS10
-13%
5
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,0m HCS10
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3948673 3948673
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.32 m³, Πλάτος εργασίας: 1000.00 mm
330 €
381 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Agromet  Ladekisten ohne  Schneidkant zum Schlepper,bemalt 1,0 m 1,5
3
Agromet Ladekisten ohne Schneidkant zum Schlepper,bemalt 1,0 m 1,5
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4191253 4191253
  18-500 Kolno, Πολωνία
Χωρητικότητα φτυαριού: 0.32 m³, Πλάτος εργασίας: 1000.00 mm
268 €
logo
Δείτε αγγελία
Agromet Ladekisten mit Schneidkante, Transportkiste, verzinkt 2m
5
Agromet Ladekisten mit Schneidkante, Transportkiste, verzinkt 2m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4191247 4191247
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.82 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
400 €
logo
Δείτε αγγελία
Agromet Ladekisten mit Schneidkante, Transportkiste, verzinkt 1m
5
Agromet Ladekisten mit Schneidkante, Transportkiste, verzinkt 1m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4191246 4191246
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.32 m³, Πλάτος εργασίας: 1000.00 mm
273 €
logo
Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 2000mm
5
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 2000mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3841069 3841069
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.10 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
753 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1800mm
5
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1800mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3840048 3840048
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
716 €
logo
Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1600mm
5
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1600mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3840040 3840040
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.85 m³, Πλάτος εργασίας: 1600.00 mm
697 €
logo
Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1400
5
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1400
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3840036 3840036
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.75 m³, Πλάτος εργασίας: 1400.00 mm
660 €
logo
Δείτε αγγελία
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1200mm
4
KLESBERG Heckcontainer Laster Kippmulde 1200mm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3840034 3840034
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.65 m³, Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
650 €
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,20m HCS12
5
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,20m HCS12
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4402924 4402924
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.50 m³, Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
355 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Heckcontainer 1,00 m - Kippmulde
4
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Heckcontainer 1,00 m - Kippmulde
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3429597 3429597
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 0.30 t, Πλάτος εργασίας: 100.00 mm
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JASKOT CYNKOMET Heckcontainer Dreiseitenkipper 3,5t
5
JASKOT CYNKOMET Heckcontainer Dreiseitenkipper 3,5t
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3516061 3516061
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Πλάτος εργασίας: 1920.00 mm
2.225 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nopi RC 150
6
Nopi RC 150
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3770864 3770864
  72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.75 m³, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BOTEC Heckcontainer 1500kg HC200-110-70-40-1500kg hydraulisch
14
BOTEC Heckcontainer 1500kg HC200-110-70-40-1500kg hydraulisch
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4122689 4122689
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 1.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.21 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
1.270 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 2,00m HCS20
-6%
5
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 2,00m HCS20
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4402937 4402937
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.82 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
440 €
470 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,80m HCS18
-9%
5
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,80m HCS18
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4402935 4402935
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.74 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
390 €
430 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,60m HCS16
5
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,60m HCS16
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4402931 4402931
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.66 m³, Πλάτος εργασίας: 1600.00 mm
405 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,40m HCS14
5
Wolf-Landtechnik GmbH Heckcontainer Transportbox VERZINKT 1,40m HCS14
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4402928 4402928
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.58 m³, Πλάτος εργασίας: 1400.00 mm
379 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
5
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4501755 4501755
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Πλάτος εργασίας: 3417.00 mm
5.410,52 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GÖWEIL Hochkippschaufel GHU 10-1700
4
GÖWEIL Hochkippschaufel GHU 10-1700
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 2788121 2788121
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 3.00 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.92 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Göweil GÖWEIL GHU 10-2200 DW
4
Göweil GÖWEIL GHU 10-2200 DW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 2788132 2788132
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.19 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 151