Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
VEMAC Transportbox 200cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
20
ΝΈΑ VEMAC Transportbox 200cm Heckcontainer Hochkippschaufel Schaufel Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5072061 5072061
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.20 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
1.588,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox 150cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
20
ΝΈΑ VEMAC Transportbox 150cm Heckcontainer Container Schaufel Traktor Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5072057 5072057
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.73 m³, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
714,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 180
2
ΝΈΑ Saphir TL 180
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5069023 5069023
  89547 Gerstetten, Γερμανία
Χωρητικότητα φτυαριού: 0.80 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
635 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige Transportbehälter hydr. kippbar Heckcontainer Kippmulde Heckmulde
11
Sonstige Transportbehälter hydr. kippbar Heckcontainer Kippmulde Heckmulde
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5061434 5061434
  93359 Wildenberg, Γερμανία
914,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Heckcontainer hydr. kippbar, Kippschaufel, Kippmulde Schneeschild
10
Sonstige Heckcontainer hydr. kippbar, Kippschaufel, Kippmulde Schneeschild
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5061378 5061378
  93359 Wildenberg, Γερμανία
1.088,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kippbehälter Spänemulde Kippmulde Kippcontainer Stapler Kipper 600 L, 355 kg
2
Kippbehälter Spänemulde Kippmulde Kippcontainer Stapler Kipper 600 L, 355 kg
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5050970 5050970
  02826 Görlitz, Γερμανία
460 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agromet Schaufel 2,0m / Hydraulische Schaufel / Łyżka hydrauliczna
2
Agromet Schaufel 2,0m / Hydraulische Schaufel / Łyżka hydrauliczna
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5045668 5045668
  04-026 Warszawa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικό σύστημα, Πλάτος εργασίας: 2.00 mm
1.065 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT BM Trekkerbak hydraulische kippend
3
BT BM Trekkerbak hydraulische kippend
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5044616 5044616
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
1.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Beaco Tipping Link Boxes
2
Sonstige Beaco Tipping Link Boxes
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5039424 5039424
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Watson Stock/Bale Transporter
2
Sonstige Watson Stock/Bale Transporter
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5039421 5039421
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Watson Heavy Duty Link Boxes
Sonstige Watson Heavy Duty Link Boxes
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5039422 5039422
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Inter-Tech SONDERANGEBOT Hydraulische Kippmulde leicht 2m
13
Inter-Tech SONDERANGEBOT Hydraulische Kippmulde leicht 2m
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5037452 5037452
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.05 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
909 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
VEMAC Transportbox HC200 200cm Heckcontainer Container verzinkt Ne
8
VEMAC Transportbox HC200 200cm Heckcontainer Container verzinkt Ne
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5016299 5016299
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
419,33 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aardenburg Machinery EPSILON 950 Heckbagger (1750-2250)
16
Aardenburg Machinery EPSILON 950 Heckbagger (1750-2250)
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4990532 4990532
  6064 Tiszaug, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικό σύστημα, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.30 m³, Πλάτος εργασίας: 290.00 mm
3.350 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/2000 DW
5
Göweil GHU 10/2000 DW
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4983010 4983010
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Heckbagger Anbaubagger Heckanbaubagger Tiefe bis 210 cm Schlepper KELLFRI
6
Heckbagger Anbaubagger Heckanbaubagger Tiefe bis 210 cm Schlepper KELLFRI
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4978859 4978859
  02826 Görlitz, Γερμανία
3.550 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Heckcontainer / Transportbehälter Saphir Heckcontainer TL 150
4
Saphir Heckcontainer / Transportbehälter Saphir Heckcontainer TL 150
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4947682 4947682
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Heckcontainer 1800mm kippbar
3
Sonstige Heckcontainer 1800mm kippbar
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4934119 4934119
  71579 Spiegelberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.97 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
495 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 8 € ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Tifermec Anbauheckbagger Typ 75 TIX
8
Tifermec Anbauheckbagger Typ 75 TIX
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4904509 4904509
  34281 Gudensberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
4.957,98 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
palletvorken voor 3 punt palletvorken voor 3 punt
2
palletvorken voor 3 punt palletvorken voor 3 punt
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4866064 4866064
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
350 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eichinger Kippbehälter 300l mit Abrollautomatik in niedriger Höhe
Eichinger Kippbehälter 300l mit Abrollautomatik in niedriger Höhe
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4862304 4862304
  92334 Berching, Γερμανία
494,12 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Transport Box
8
Sonstige Transport Box
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4803364 4803364
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
178 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kippmulde 2 m/ Hydraulic loading chest/Гидравлический грузовой ящик 2 м/ plataforma de carga
5
INTER-TECH Kippmulde 2 m/ Hydraulic loading chest/Гидравлический грузовой ящик 2 м/ plataforma de carga
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4799679 4799679
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 200.00 mm
1.445 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Kippmulde 2,4 m/ hydraulic transport  chest/ Гидравлический грузовой ящик 2,4 м/ plataforma de carga
7
INTER-TECH Kippmulde 2,4 m/ hydraulic transport chest/ Гидравлический грузовой ящик 2,4 м/ plataforma de carga
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4799598 4799598
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.643 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Heckkontainer / Kippmulde / Skrzynia transportowa
3
Metal-Technik Heckkontainer / Kippmulde / Skrzynia transportowa
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4771533 4771533
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 1500.00 mm
383 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 156