Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
DVB Front- und Hecklader
4
DVB Front- und Hecklader
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5406411 5406411
  49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 1.00 t
2.899,16  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Saphir T200
4
Saphir T200
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5394636 5394636
  72149 Neustetten-Remmingsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
790  €
logo
Στείλτε email
Saphir TLH 180 Hydraulisch TLH180
2
Saphir TLH 180 Hydraulisch TLH180
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5356010 5356010
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικό σύστημα, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
1.050,42  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Ilmer HS-10-C
5
Ilmer HS-10-C
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5355302 5355302
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 0.40 t, Πλάτος εργασίας: 1200.00 mm
3.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Stapel AKM55
2
Stapel AKM55
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5354507 5354507
  48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Heckcontainer Heckmulde Kippmulde Heckschaufel m. Dreipunktaufn.
4
Heckcontainer Heckmulde Kippmulde Heckschaufel m. Dreipunktaufn.
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5349479 5349479
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
470  €
Στείλτε email
Heckschaufel 2m Heckcontainer Heckmulde Kippmulde Transportkiste
3
Heckschaufel 2m Heckcontainer Heckmulde Kippmulde Transportkiste
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5349425 5349425
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
620  €
Στείλτε email
Heckschaufel 1,6m Heckcontainer Heckmulde Kippmulde
Heckschaufel 1,6m Heckcontainer Heckmulde Kippmulde
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5349416 5349416
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
487  €
Στείλτε email
Rosensteiner Judo 200
3
Rosensteiner Judo 200
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5341630 5341630
  78730 Baden-Württemberg - Lauterbach (Schwarzw, Γερμανία
Δύναμη ανύψωσης: 2.80 t, Πλάτος εργασίας: 20000.00 mm
2.352,94  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
BT BM Trekkerbak hydraulische kippend
3
BT BM Trekkerbak hydraulische kippend
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5305457 5305457
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
1.750  €
εξ. 21% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Pomarol Heckschaufel / Transportschaufel 2,0 und 2,2 m / Czerpak transportowy T 436
9
Pomarol Heckschaufel / Transportschaufel 2,0 und 2,2 m / Czerpak transportowy T 436
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5295638 5295638
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
490  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Peecon TB180
3
Peecon TB180
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5287738 5287738
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
600  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hecklade
3
Hecklade
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5275259 5275259
  4596 Steinbach an der Steyr, Αυστρία
1.125  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Düvelsdorf HM 180
Düvelsdorf HM 180
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5273180 5273180
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.70 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Düvelsdorf HM 160
2
Düvelsdorf HM 160
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5273175 5273175
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.63 m³, Πλάτος εργασίας: 1600.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Düvelsdorf HM 140
2
Düvelsdorf HM 140
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5273173 5273173
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Δύναμη ανύψωσης: 0.80 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.55 m³, Πλάτος εργασίας: 1400.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
unkauf-Anbaubagger
6
unkauf-Anbaubagger
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5271021 5271021
  57339 Erndtebrück, Γερμανία
Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 1.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.40 m³, Πλάτος εργασίας: 600.00 mm
3.500  €
Στείλτε email
Klappbodenbehälter 1000 L Gabelstapler Kippbehälter Stapler Kippgerät
Βίντεο
17
Klappbodenbehälter 1000 L Gabelstapler Kippbehälter Stapler Kippgerät
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5262838 5262838
  02826 Görlitz, Γερμανία
1.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Cynkomet SZ-1
5
Cynkomet SZ-1
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5262775 5262775
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 3.00 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.30 m³, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm
2.820,51  €
εξ. 17% ΦΠΑ
Στείλτε email
Heckcontainer, Transportbox, Transportmulde, neu
3
Heckcontainer, Transportbox, Transportmulde, neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5258693 5258693
  27419 Hamersen, Γερμανία
750  €
Στείλτε email
Göweil Göweil Hochkippschaufel, verschiedene Größen, Heckcontainer
5
Göweil Göweil Hochkippschaufel, verschiedene Größen, Heckcontainer
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5244830 5244830
  71579 Spiegelberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
INOFAMA NSL - 1,8
3
INOFAMA NSL - 1,8
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5244344 5244344
  36205 Sontra, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.80 mm
750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
5
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5162171 5162171
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t, Πλάτος εργασίας: 3417.00 mm
6.120  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Eichinger Kippbehälter 300L in niedriger Bauhöhe mit flachem Kippwinkel
Eichinger Kippbehälter 300L in niedriger Bauhöhe mit flachem Kippwinkel
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5160199 5160199
  92334 Berching, Γερμανία
530,25  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Eichinger Kippbehälter 1500L in hoher Bauhöhe mit und quer zur Fahrtrichtung kippbar
Eichinger Kippbehälter 1500L in hoher Bauhöhe mit und quer zur Fahrtrichtung kippbar
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 5160198 5160198
  92334 Berching, Γερμανία
933,61  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 167