Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Schlepperkippkästen, meschanische Ausklinkung, NEU
9
Hekamp (NL) gebaut in den Niederlanden, Schlepperkippkästen, meschanische Ausklinkung, NEU
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait2389213
49847 Itterbeck, Γερμανία
833 EUR
με 19% ΦΠΑ
700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gnacke Anbaugeräte Heckcontainer HC 2.5 / 8 Kippmulde
9
Gnacke Anbaugeräte Heckcontainer HC 2.5 / 8 Kippmulde
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait1342608
57392 Schmallenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.457 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.745 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Transportbox 100-200cm Heckcontainer Container verzinkt Neu
12
VEMAC Transportbox 100-200cm Heckcontainer Container verzinkt Neu
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3124295
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
349 EUR
με 19% ΦΠΑ
293 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Transportmulde 1,00 m - 1,50 m Heckcontainer
2
Wallentin & Partner GmbH Transportmulde 1,00 m - 1,50 m Heckcontainer
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3429597
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 0.30 t
359 EUR
με 19% ΦΠΑ
302 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schlepperkippkästen, V 2100 EKK, 2,10 m breit, NEU, Aktion
19
EURO-Jabelmann Schlepperkippkästen, V 2100 EKK, 2,10 m breit, NEU, Aktion
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait949880
49847 Itterbeck, Γερμανία
589 EUR
με 19% ΦΠΑ
495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 1 ton tipping skip, 4 way fork lift entry.
1 ton tipping skip, 4 way fork lift entry.
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3657065
LN8 3HA -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BOTEC Heckcontainer 1500kg HC180-110-40-40-1500kg
14
BOTEC Heckcontainer 1500kg HC180-110-40-40-1500kg
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3618335
37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλικό σύστημα, Δύναμη ανύψωσης: 1.50 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.80 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
1.297 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.090 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Griesser AB 1800
9
Griesser AB 1800
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3615755
72229 Rohrdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
1.650 EUR

Δείτε αγγελία
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
6
Hydramet Teleskopbagger/Telescopic excavator H-500T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3604403
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 0.50 t
6.649 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.406 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CYNKOMET Three-Side Tipping BOX/ Skrzynia zawieszana 3,5 T
4
CYNKOMET Three-Side Tipping BOX/ Skrzynia zawieszana 3,5 T
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3601586
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t
2.317 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.884 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wifo achterlader
3
Wifo achterlader
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3601393
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
1.634 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
schrijver trekkerbak
2
schrijver trekkerbak
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3532136
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
91 EUR
με 21% ΦΠΑ
75 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
MGF Traktorgewicht / Ballastgewicht 5er Set Heck für Kleintraktoren
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520846
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
380 EUR
με 19% ΦΠΑ
319 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM210H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
9
MGF Kippmulde TM210H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520828
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
690 EUR
με 19% ΦΠΑ
580 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM180H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
9
MGF Kippmulde TM180H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520815
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
580 EUR
με 19% ΦΠΑ
487 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM150H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
9
MGF Kippmulde TM150H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520814
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
480 EUR
με 19% ΦΠΑ
403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM100H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
9
MGF Kippmulde TM100H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520812
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
361 EUR
με 19% ΦΠΑ
303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM110H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
9
MGF Kippmulde TM110H Heckmulde mit hydraulischer Kippung
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520808
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
380 EUR
με 19% ΦΠΑ
319 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Heckschaufel hydraulisch TM140Hs, Hecklader 140x66x43 cm
9
MGF Heckschaufel hydraulisch TM140Hs, Hecklader 140x66x43 cm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520651
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
860 EUR
με 19% ΦΠΑ
723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM120, Transportbehälter 120cm
7
MGF Kippmulde TM120, Transportbehälter 120cm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520629
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
286 EUR
με 19% ΦΠΑ
240 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde hydraulisch TM140Hk, Heckmulde 140x66x43 cm
9
MGF Kippmulde hydraulisch TM140Hk, Heckmulde 140x66x43 cm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520623
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
840 EUR
με 19% ΦΠΑ
706 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde hydraulisch TM120Hk, Heckmulde 120x55x37 cm
9
MGF Kippmulde hydraulisch TM120Hk, Heckmulde 120x55x37 cm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520616
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
770 EUR
με 19% ΦΠΑ
647 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM130, Transportbehälter 130cm
7
MGF Kippmulde TM130, Transportbehälter 130cm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520592
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
300 EUR
με 19% ΦΠΑ
252 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM150, Transportbehälter 150cm
7
MGF Kippmulde TM150, Transportbehälter 150cm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520572
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
319 EUR
με 19% ΦΠΑ
268 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Kippmulde TM110, Transportbehälter 110cm
7
MGF Kippmulde TM110, Transportbehälter 110cm
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3520571
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
275 EUR
με 19% ΦΠΑ
231 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT CYNKOMET Heckcontainer Dreiseitenkipper 3,5t
5
JASKOT CYNKOMET Heckcontainer Dreiseitenkipper 3,5t
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3516061
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 3.50 t, Πλάτος εργασίας: 1920.00 mm
2.768 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Düverlsdorf Kippmulde mit Beleuchtung für FH
8
Düverlsdorf Kippmulde mit Beleuchtung für FH
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3508083
34414 Daseburg, Γερμανία
575 EUR

Δείτε αγγελία
Griesser HK5000
5
Griesser HK5000
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3471676
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
5.712 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wallentin & Partner GmbH Transportmulde 1,00 m - 1,50 m Heckcontainer
2
Wallentin & Partner GmbH Transportmulde 1,00 m - 1,50 m Heckcontainer
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3429597
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη ανύψωσης: 0.30 t
359 EUR
με 19% ΦΠΑ
302 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 530/70 Farm Specjal Agri Plus
11
JCB 530/70 Farm Specjal Agri Plus
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, ait3424760
83-031 Łęgowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Δύναμη ανύψωσης: 3.00 t, Χωρητικότητα φτυαριού: 7.00 m³
20.876 EUR
με 23% ΦΠΑ
16.972 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 59