Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Στοιβακτής δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Στοιβακτής δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Στοιβακτής δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Ålø Ouicke 2030
ΝΈΑ Ålø Ouicke 2030
Στοιβακτής δεματίων, ajt3668236
4340 Tølløse, Δανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
TCM FD2572
Βίντεο
TCM FD2572
Στοιβακτής δεματίων, ajt3661140
4340 Tølløse, Δανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Still
7
Still
Στοιβακτής δεματίων, ajt3656075
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Διανομέας πλευρών, Ύψος κατασκευής: 2.83 m, Ύψος ανύψωσης: 7.30 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Τριπλό
2.160 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hubmast Hubgerüst Jungheinrich
2
Hubmast Hubgerüst Jungheinrich
Στοιβακτής δεματίων, ajt3648959
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 5.30 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Τριπλό
1.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.583 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
romeco
7
romeco
Στοιβακτής δεματίων, ajt3577049
6021 SB Budel, Ολλανδία
Διανομέας πλευρών, Ύψος κατασκευής: 1.50 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Διπλό
1.513 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cosmag hefmast
2
Cosmag hefmast
Στοιβακτής δεματίων, ajt3543079
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
714 EUR
με 21% ΦΠΑ
590 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wifo Wifo H280/2500
2
Wifo Wifo H280/2500
Στοιβακτής δεματίων, ajt3540721
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 2.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Διπλό
666 EUR
με 21% ΦΠΑ
550 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
VECON/PEECON FHM220/1800
3
VECON/PEECON FHM220/1800
Στοιβακτής δεματίων, ajt3530401
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ύψος κατασκευής: 1.50 m, Ύψος ανύψωσης: 2.20 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Διπλό
1.997 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CM 16DBCH FRONT
3
CM 16DBCH FRONT
Στοιβακτής δεματίων, ajt3530368
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Διανομέας πλευρών, Ύψος κατασκευής: 1.76 m, Ύψος ανύψωσης: 220.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Διπλό
2.723 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Heckstapler FL180 Anbau-Stapler Palettengabel
6
MGF Heckstapler FL180 Anbau-Stapler Palettengabel
Στοιβακτής δεματίων, ajt3520656
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.471 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Heck-Heckstapler FL1000 Anbau-Stapler Palettengabel
6
MGF Heck-Heckstapler FL1000 Anbau-Stapler Palettengabel
Στοιβακτής δεματίων, ajt3520645
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
2.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
MGF Rundballenstapler SB4000 1000kg Strohballen Heckstapler
Στοιβακτής δεματίων, ajt3520579
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
2.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.479 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Heck-Stapler FL120 Anbau-Stapler Palettengabel
7
MGF Heck-Stapler FL120 Anbau-Stapler Palettengabel
Στοιβακτής δεματίων, ajt3520566
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
1.640 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.378 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hefmast hefmast 3 delig
3
Hefmast hefmast 3 delig
Στοιβακτής δεματίων, ajt3489300
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m
1.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WIFO EM 200/100
4
WIFO EM 200/100
Στοιβακτής δεματίων, ajt3401691
46348 Raesfeld, Γερμανία
Ύψος ανύψωσης: 2.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Orsi OHS 1300 250 3IR
Στοιβακτής δεματίων, ajt3377067
2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Μονόδρομο
2.490 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.075 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Boxlift Hefmast driepunt
2
Boxlift Hefmast driepunt
Στοιβακτής δεματίων, ajt3367867
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
950 EUR

Δείτε αγγελία
Nobeli x- NOBILI MEC15/220/3M Hefmast
2
Nobeli x- NOBILI MEC15/220/3M Hefmast
Στοιβακτής δεματίων, ajt3367765
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
1.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cosmag Hefmast COSMAG
2
Cosmag Hefmast COSMAG
Στοιβακτής δεματίων, ajt3367760
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
1.180 EUR
με 21% ΦΠΑ
975 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nobeli NOBILI MCL15/220/3M Hefmast
2
Nobeli NOBILI MCL15/220/3M Hefmast
Στοιβακτής δεματίων, ajt3367730
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
1.089 EUR
με 21% ΦΠΑ
900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sicma MEC15E.26.3
6
Sicma MEC15E.26.3
Στοιβακτής δεματίων, ajt3344310
4891 SZ Rijsbergen, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 2.60 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
850 EUR

Δείτε αγγελία
Sicma 15E.26.4
4
Sicma 15E.26.4
Στοιβακτής δεματίων, ajt3344256
4891 SZ Rijsbergen, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 2.60 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Niubo Windows EWD3622
4
Niubo Windows EWD3622
Στοιβακτής δεματίων, ajt2941463
74626 Bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διανομέας πλευρών, Ύψος ανύψωσης: 3.60 m, Ύψος κατασκευής: 2.70 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
3.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.109 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AEDES Sztaplarka ciągnikowa
5
AEDES Sztaplarka ciągnikowa
Στοιβακτής δεματίων, ajt2800458
58-100 Świdnica, Πολωνία
2.248 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.827 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jungheinrich
11
Jungheinrich
Στοιβακτής δεματίων, ajt2741696
94034 Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
2.500 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 31