Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Στοιβακτής δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Στοιβακτής δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Στοιβακτής δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Heckstapler EI 400
20
Heckstapler EI 400
Στοιβακτής δεματίων, ajt2737012
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ύψος κατασκευής: 1.70 m, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 0 kg
1.488 €
με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Theilmann EL
16
Theilmann EL
Στοιβακτής δεματίων, ajt3191617
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ύψος κατασκευής: 1.61 m, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 600 kg
1.761 €
με 19% ΦΠΑ
1.480 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Roland Kommunal R 20/18
13
Roland Kommunal R 20/18
Στοιβακτής δεματίων, ajt2496409
28857 Syke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ύψος κατασκευής: 1.60 m, Ύψος ανύψωσης: 1.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Delli El 4  2,00
12
Delli El 4 2,00
Στοιβακτής δεματίων, ajt2336283
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διανομέας πλευρών, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 0 kg
1.488 €
με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CM 16DBCH FRONT NH
9
CM 16DBCH FRONT NH
Στοιβακτής δεματίων, ajt1593917
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ύψος κατασκευής: 0.70 m, Ύψος ανύψωσης: 2.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
4.235 €
με 21% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kronenberg Box Lift N1400
5
Kronenberg Box Lift N1400
Στοιβακτής δεματίων, ajt1529506
49770 Dohren, Γερμανία
Ύψος κατασκευής: 1.90 m, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
1.600 €

Δείτε αγγελία
CM 16DBCH FRONT
3
CM 16DBCH FRONT
Στοιβακτής δεματίων, ajt3530368
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ρύθμιση υδραυλικής κλίσης, Διανομέας πλευρών, Ύψος κατασκευής: 1.76 m, Ύψος ανύψωσης: 220.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Διπλό
2.723 €
με 21% ΦΠΑ
2.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Niubo Windows EWD3622
4
Niubo Windows EWD3622
Στοιβακτής δεματίων, ajt2941463
74626 Bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διανομέας πλευρών, Ύψος ανύψωσης: 3.60 m, Ύψος κατασκευής: 2.70 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
3.700 €
με 19% ΦΠΑ
3.109 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Still
7
Still
Στοιβακτής δεματίων, ajt3656075
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Διανομέας πλευρών, Ύψος κατασκευής: 2.83 m, Ύψος ανύψωσης: 7.30 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Τριπλό
2.160 €
με 20% ΦΠΑ
1.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jungheinrich
11
Jungheinrich
Στοιβακτής δεματίων, ajt2741696
94034 Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
2.500 €

Δείτε αγγελία
WIFO EM 200/100
4
WIFO EM 200/100
Στοιβακτής δεματίων, ajt3401691
46348 Raesfeld, Γερμανία
Ύψος ανύψωσης: 2.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
romeco
7
romeco
Στοιβακτής δεματίων, ajt3577049
6021 SB Budel, Ολλανδία
Ρύθμιση υδραυλικής κλίσης, Διανομέας πλευρών, Ύψος κατασκευής: 1.50 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Διπλό
1.513 €
με 21% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VECON/PEECON FHM220/1800
3
VECON/PEECON FHM220/1800
Στοιβακτής δεματίων, ajt3530401
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ρύθμιση υδραυλικής κλίσης, Ύψος κατασκευής: 1.50 m, Ύψος ανύψωσης: 2.20 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Διπλό
1.997 €
με 21% ΦΠΑ
1.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sicma MEC15E.26.3
6
Sicma MEC15E.26.3
Στοιβακτής δεματίων, ajt3344310
4891 SZ Rijsbergen, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 2.60 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
850 €

Δείτε αγγελία
Peecon hefmast
3
Peecon hefmast
Στοιβακτής δεματίων, ajt2483566
4794 RM Heijningen, Ολλανδία
Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
908 €
με 21% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Orsi OHS 1300 250 3IR
7
Orsi OHS 1300 250 3IR
Στοιβακτής δεματίων, ajt3780517
2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Μονόδρομο
2.490 €
με 20% ΦΠΑ
2.075 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AEDES Sztaplarka ciągnikowa
5
AEDES Sztaplarka ciągnikowa
Στοιβακτής δεματίων, ajt2800458
58-100 Świdnica, Πολωνία
2.260 €
με 23% ΦΠΑ
1.837 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agromec
Agromec
Στοιβακτής δεματίων, ajt2344092
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 3.40 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 18000 kg
2.350 €
με 19% ΦΠΑ
1.975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitskorb
2
Fliegl Arbeitskorb
Στοιβακτής δεματίων, ajt2084695
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος κατασκευής: 2.00 m
1.427 €
με 19% ΦΠΑ
1.199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde
4
Linde
Στοιβακτής δεματίων, ajt3743918
5204 Strasswalchen, Αυστρία
900 €
με 20% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Technoagri ECO 38.15
4
Technoagri ECO 38.15
Στοιβακτής δεματίων, ajt3750120
3710 Ziersdorf, Αυστρία
3.190 €
με 20% ΦΠΑ
2.658 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Technoagri ECO 22.15
4
Technoagri ECO 22.15
Στοιβακτής δεματίων, ajt3750078
3710 Ziersdorf, Αυστρία
2.690 €
με 20% ΦΠΑ
2.242 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yang  PUMA FD25 DIESEL FORKLIFT
4
Yang PUMA FD25 DIESEL FORKLIFT
Στοιβακτής δεματίων, ajt3816312
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
5.178 €
με 20% ΦΠΑ
4.315 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Scanlift  Forklift Brick/Block Grab
4
ΝΈΑ Scanlift Forklift Brick/Block Grab
Στοιβακτής δεματίων, ajt3822324
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Manitou  MSI30T Evolution Forklift
5
ΝΈΑ Manitou MSI30T Evolution Forklift
Στοιβακτής δεματίων, ajt3822260
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 61