Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Claas Case IH New Holland Fendt Steyr Krone Amazone
John Deere AutoTrac System
ΝΈΑ John Deere AutoTrac System
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5277673 5277673
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
5.350  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere AutoTrac System
ΝΈΑ John Deere AutoTrac System
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5277659 5277659
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
4.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere ITC ONTVANGER
2
ΝΈΑ John Deere ITC ONTVANGER
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5277507 5277507
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
420  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere AutoTrac System
ΝΈΑ John Deere AutoTrac System
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5276909 5276909
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
2.450  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
TeeJet Matrix Pro 840GS
9
ΝΈΑ TeeJet Matrix Pro 840GS
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5276125 5276125
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
2.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Trimble EZ guide 250
3
ΝΈΑ Trimble EZ guide 250
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5276124 5276124
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
1.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Trimble New Holland FM-1000 NAVII AG25 Modem
4
ΝΈΑ Trimble New Holland FM-1000 NAVII AG25 Modem
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5276122 5276122
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
8.800  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Trimble Geo-Plough
2
ΝΈΑ Trimble Geo-Plough
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5276123 5276123
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
2.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
CLAAS Cebis A050 Farbmonitor, für Maschinen mit Vorbereitung für automatisches Lenksystem, mit Halter
4
CLAAS Cebis A050 Farbmonitor, für Maschinen mit Vorbereitung für automatisches Lenksystem, mit Halter
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5272995 5272995
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Εφαρμογή: Λοιπά
1.000  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
CLAAS GPS PILOT automatisches Lenksystem GPS PILOT S10 Terminal + A50 GPS Empfaenger + Steuereinheit
2
CLAAS GPS PILOT automatisches Lenksystem GPS PILOT S10 Terminal + A50 GPS Empfaenger + Steuereinheit
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5272992 5272992
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Εφαρμογή: Λοιπά
5.710  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere Neu! Universelle ATU200 Lenkung mit 26 cm 4640 Monitor und SF6000 Empfaenger für John Deere Traktoren und Maehdrescher
5
John Deere Neu! Universelle ATU200 Lenkung mit 26 cm 4640 Monitor und SF6000 Empfaenger für John Deere Traktoren und Maehdrescher
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5272987 5272987
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Εφαρμογή: Λοιπά
7.425  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere Neu! Universelle ATU200 Lenkung mit 4640 26 cm Monitor und SF6000 Empfaenger Case, Claas, DF, Fendt, Krone, MF, NH, Valtra
5
John Deere Neu! Universelle ATU200 Lenkung mit 4640 26 cm Monitor und SF6000 Empfaenger Case, Claas, DF, Fendt, Krone, MF, NH, Valtra
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5272985 5272985
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Εφαρμογή: Λοιπά
8.570  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere Neu! John Deere ATU200 Universallenkung Leicht zu montierende Autolenkung mit universeller Verkabelung an einem markenunabhaengigen Lenkrad
Βίντεο
14
John Deere Neu! John Deere ATU200 Universallenkung Leicht zu montierende Autolenkung mit universeller Verkabelung an einem markenunabhaengigen Lenkrad
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5272982 5272982
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Εφαρμογή: Λοιπά
2.285  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere Neu! John Deere ATU200 Universallenkung Einfach zu installierende autom. Lenkeinheit mit universeller Verkabelung für John Deere Maschinen
11
John Deere Neu! John Deere ATU200 Universallenkung Einfach zu installierende autom. Lenkeinheit mit universeller Verkabelung für John Deere Maschinen
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5272950 5272950
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Εφαρμογή: Λοιπά
1.140  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere Neu! John Deere AutoTrac GS4 4640 26 cm Universal-Display Touchscreen Farbmonitor mit AutoTrac Aktivierung
4
John Deere Neu! John Deere AutoTrac GS4 4640 26 cm Universal-Display Touchscreen Farbmonitor mit AutoTrac Aktivierung
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5272947 5272947
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Εφαρμογή: Λοιπά
4.285  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere Neu! John Deere RTK 4G LTE Modem Das Geraet übertraegt das RTK-Korrektursignal zwischen Server und Maschine über ein Mobilfunknetz
2
John Deere Neu! John Deere RTK 4G LTE Modem Das Geraet übertraegt das RTK-Korrektursignal zwischen Server und Maschine über ein Mobilfunknetz
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5270479 5270479
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Εφαρμογή: Λοιπά
1.670  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere Neu! John Deere UKW RTK Modem für StarFire 3000 oder 6000 Empfaenger, für UKW-Basisstationen in Ungarn
3
John Deere Neu! John Deere UKW RTK Modem für StarFire 3000 oder 6000 Empfaenger, für UKW-Basisstationen in Ungarn
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5270477 5270477
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Είδος εξοπλισμού: Δέκτης GPS, Εφαρμογή: Λοιπά
1.670  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere Neu! John Deere Starfire 6000 RTK Empfaenger Mit 4G SIM-Karte oder UKW Modem, +/- 2,5 cm Korrektursignal
5
John Deere Neu! John Deere Starfire 6000 RTK Empfaenger Mit 4G SIM-Karte oder UKW Modem, +/- 2,5 cm Korrektursignal
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5270472 5270472
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Είδος εξοπλισμού: Δέκτης GPS, Εφαρμογή: Λοιπά
7.140  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere Neu! John Deere StarFire 6000 Empfaenger kostenloses SF1 (+/- 15cm) Korrektursignal, Deluxe Klammer kompatibel, mit Erweiterungsmöglichkeiten
5
John Deere Neu! John Deere StarFire 6000 Empfaenger kostenloses SF1 (+/- 15cm) Korrektursignal, Deluxe Klammer kompatibel, mit Erweiterungsmöglichkeiten
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5270464 5270464
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Είδος εξοπλισμού: Δέκτης GPS, Εφαρμογή: Λοιπά
2.570  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
Müller Track- Guide III inkl. ISOBUS UT
2
Müller Track- Guide III inkl. ISOBUS UT
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5269578 5269578
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
1.899,16  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
NovAtel NovAtel
NovAtel NovAtel
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5265381 5265381
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
NovAtel NovAtel
NovAtel NovAtel
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5265378 5265378
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
NovAtel NovAtel
NovAtel NovAtel
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5265380 5265380
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
GSM Controller
GSM Controller
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5265379 5265379
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
NovAtel NovAtel
NovAtel NovAtel
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5265368 5265368
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 344