Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Deutz-Fahr John Deere Fendt Massey Ferguson McCormick
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
IHC 1455XL
20
ΝΈΑ IHC 1455XL
Τρακτέρ αντίκες, 4765185 4765185
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 9249 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.09.1984, Μέγιστη ταχύτητα: 34 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
14.900 €
Δείτε αγγελία
McCormick
4
ΝΈΑ McCormick
Τρακτέρ αντίκες, 4764475 4764475
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Steyr 188
2
ΝΈΑ Steyr 188
Τρακτέρ αντίκες, 4764288 4764288
  4910 Pattigham, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 21 kW
1.504,42 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hanomag GRANIT 501E
Τρακτέρ αντίκες, 4764168 4764168
  49593 Bersenbrück-Ahausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 1 km/h
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hanomag Perfekt 401
5
ΝΈΑ Hanomag Perfekt 401
Τρακτέρ αντίκες, 4763527 4763527
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τροχοφόρος φορτωτής
5.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 4S
10
ΝΈΑ Fendt Farmer 4S
Τρακτέρ αντίκες, 4763453 4763453
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
7.058,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher Em295g
6
ΝΈΑ Eicher Em295g
Τρακτέρ αντίκες, 4762937 4762937
  74579 Fichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 4319 h, Μέγιστη ταχύτητα: 1000 km/h
2.850 €
Δείτε αγγελία
John Deere MODEL B
8
ΝΈΑ John Deere MODEL B
Τρακτέρ αντίκες, 4762565 4762565
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere D
Τρακτέρ αντίκες, 4762561 4762561
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Güldner Tessin AL
3
ΝΈΑ Güldner Tessin AL
Τρακτέρ αντίκες, 4761159 4761159
  52511 Geilenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 30.12.1960, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 5,00-16, ...
6.500 €
Δείτε αγγελία
EBRO tractor Ebro 460
11
ΝΈΑ EBRO tractor Ebro 460
Τρακτέρ αντίκες, 4760388 4760388
  6658DK beneden leeuwen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540
3.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr DX 85
7
Deutz-Fahr DX 85
Τρακτέρ αντίκες, 4760194 4760194
  30938 BURGWEDEL, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.12.1978, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
20.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bautz AS 120 Hochradausführung
11
Bautz AS 120 Hochradausführung
Τρακτέρ αντίκες, 4760174 4760174
  55490 Gemünden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1955, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 99 %, Ελαστικά μπροστά: 5.00-16 ASF, ...
5.900 €
Δείτε αγγελία
Fendt F 225 GT
10
Fendt F 225 GT
Τρακτέρ αντίκες, 4756961 4756961
  64347 Griesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1684 h, Ημερομηνία εγγραφής: 12.01.1965, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: 5,5x16, Ελαστικά πίσω: 9,5x30
8.500 €
Δείτε αγγελία
Ford 5000
4
Ford 5000
Τρακτέρ αντίκες, 4755197 4755197
  9635ta noordbroek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo bm 230 victor
5
Volvo bm 230 victor
Τρακτέρ αντίκες, 4755196 4755196
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 22 kW
2.850 €
Δείτε αγγελία
John Deere 300
10
John Deere 300
Τρακτέρ αντίκες, 4753393 4753393
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 22 kW
3.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Porsche Standard 218 H
10
Porsche Standard 218 H
Τρακτέρ αντίκες, 4753352 4753352
  47800 Miramont de Guyenne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 05.06.1959, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ταχύτητα pto: 540
19.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt Favorit 3 SA
6
Fendt Favorit 3 SA
Τρακτέρ αντίκες, 4752364 4752364
  36199 Rotenburg a. d. Fulda, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 9200 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 18.12.1969, Ταχύτητα pto: 540/1000
14.000 €
Δείτε αγγελία
Someca 315
2
Someca 315
Τρακτέρ αντίκες, 4752167 4752167
  37390 saint roch, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1960, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 0 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 0 %
4.800 €
Δείτε αγγελία
IHC-International 744
3
IHC-International 744
Τρακτέρ αντίκες, 4749902 4749902
  85298 Euernbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ταχύτητα pto: 540
4.000 €
Δείτε αγγελία
IHC-International 946
4
IHC-International 946
Τρακτέρ αντίκες, 4749874 4749874
  85298 Euernbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
8.500 €
Δείτε αγγελία
Steyr 540/1
8
Steyr 540/1
Τρακτέρ αντίκες, 4749460 4749460
  51570 Windeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Ημερομηνία εγγραφής: 18.06.1974
4.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Deutz F1M414/46
12
Deutz-Fahr Deutz F1M414/46
Τρακτέρ αντίκες, 4749455 4749455
  72654 Neckartenzlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1949, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Μπάρα κοπής, Τροχαλία ιμάντα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.05.1949, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h
8.999 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 165 Multi Power
4
Massey Ferguson MF 165 Multi Power
Τρακτέρ αντίκες, 4749226 4749226
  88276 Berg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 25.02.1966
4.900 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 162