Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
MAN 4R3
12
ΝΈΑ MAN 4R3
Τρακτέρ αντίκες, 4102969
37619 Heyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 99999 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 21.07.1961, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
16.000 €

Δείτε αγγελία
Porsche porsche ap16
3
ΝΈΑ Porsche porsche ap16
Τρακτέρ αντίκες, 4102712
5735 SC Aarle-Rixtel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 19.06.2018, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Deutz F2 612
15
ΝΈΑ Deutz-Fahr Deutz F2 612
Τρακτέρ αντίκες, 4096473
35075 Gladenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 03.06.1955, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %
3.990 €

Δείτε αγγελία
Fendt FW 238S
15
ΝΈΑ Fendt FW 238S
Τρακτέρ αντίκες, 4095933
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 7.50-18, Ελαστικά πίσω: 12.4-36
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford ford 9600
Ford ford 9600
Τρακτέρ αντίκες, 4095580
5735 SC Aarle-Rixtel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 17.06.2018, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holder B10
6
Holder B10
Τρακτέρ αντίκες, 4095553
57080 Siegen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1953, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 26.01.1953, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 4.00-15, Ελαστικά πίσω: 6-24
3.500 €

Δείτε αγγελία
Holder Einachser E 6
5
Holder Einachser E 6
Τρακτέρ αντίκες, 4086683
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Ελαστικά μπροστά: 4.00-12
458 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lanz Bulldog 2816
10
Lanz Bulldog 2816
Τρακτέρ αντίκες, 4086353
56357 Himmighofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1960, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %
9.800 €

Δείτε αγγελία
Holder B12 C
-12%
3
Holder B12 C
Τρακτέρ αντίκες, 4080583
79802 Dettighofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 11.04.59, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h
7.300 €
8.300 €


Δείτε αγγελία
Allgaier Allgaier System Porsche AP 16
7
Allgaier Allgaier System Porsche AP 16
Τρακτέρ αντίκες, 4080536
72505 Krauchenwies-Ablach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1954, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 21.02.1955, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %
6.000 €

Δείτε αγγελία
John Deere 1120
10
John Deere 1120
Τρακτέρ αντίκες, 4080466
5427 DD Boekel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h
4.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D3005
5
Deutz-Fahr D3005
Τρακτέρ αντίκες, 4080244
8256SB Biddinghuizen, Ολλανδία
5.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Petit Gris Essence TEA Ferguson
5
Massey Ferguson Petit Gris Essence TEA Ferguson
Τρακτέρ αντίκες, 4080058
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Pièces de Faucheuse latérale à section Massey Ferguson
4
Pièces de Faucheuse latérale à section Massey Ferguson
Τρακτέρ αντίκες, 4079624
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A 10 Schmalspurtraktor Allrad Weinbergtraktor Knicklenker
16
Holder A 10 Schmalspurtraktor Allrad Weinbergtraktor Knicklenker
Τρακτέρ αντίκες, 4079410
97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
3.850 €

Δείτε αγγελία
Fordson  MAJOR
4
Fordson MAJOR
Τρακτέρ αντίκες, 4078674
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
5.104 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IHC 744 AS
4
IHC 744 AS
Τρακτέρ αντίκες, 4078376
04626 Schmölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 12600 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 11.09.1980, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
9.800 €

Δείτε αγγελία
Fordson blauwe reiger
8
Fordson blauwe reiger
Τρακτέρ αντίκες, 4077894
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1946, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %
4.000 €

Δείτε αγγελία
Farmall H rowcrop
9
Farmall H rowcrop
Τρακτέρ αντίκες, 4077889
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1948, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 600-16, Ελαστικά πίσω: 12.4 - 38
4.000 €

Δείτε αγγελία
Fordson  MAJOR WINCH TRACTOR
4
Fordson MAJOR WINCH TRACTOR
Τρακτέρ αντίκες, 4073715
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
4.541 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson harris812
3
Massey Ferguson harris812
Τρακτέρ αντίκες, 4072659
47330 st quentin du dropt, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1954, Ισχύς κινητήρα: 5 kW
4.000 €

Δείτε αγγελία
Hanomag Perfekt 400
2
Hanomag Perfekt 400
Τρακτέρ αντίκες, 4071881
11250 Villebazy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 24 kW
5.000 €

Δείτε αγγελία
Kramer KLS140
7
Kramer KLS140
Τρακτέρ αντίκες, 4069396
43284 Hercegovac, Κροατία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 11 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 4,5 X 16, Ελαστικά πίσω: 8 X 24
5.500 €

Δείτε αγγελία
Eicher Mammut 74
19
Eicher Mammut 74
Τρακτέρ αντίκες, 4066814
65611 Oberbrechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1977, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
3.900 €

Δείτε αγγελία
MAN 4R3
2
MAN 4R3
Τρακτέρ αντίκες, 4065392
31171 Nordstemmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
16.000 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 112