Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Deutz-Fahr Massey Ferguson Fendt John Deere Case IH McCormick Steyr Volvo
McCormick INTERNATIONAL FARMHALL D 320
6
ΝΈΑ McCormick INTERNATIONAL FARMHALL D 320
Τρακτέρ αντίκες, 5151727 5151727
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
3.589,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bührer 4 Zyl. Mercedes Mot. Spezial UNM410
16
Bührer 4 Zyl. Mercedes Mot. Spezial UNM410
Τρακτέρ αντίκες, 5147107 5147107
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Ισχύς κινητήρα: 22 kW
1.401 €
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 104 S
5
Fendt Farmer 104 S
Τρακτέρ αντίκες, 5146871 5146871
  38458 Meinkot, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1979, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 5 %, ...
7.500 €
Δείτε αγγελία
Fendt F231 GTS
8
Fendt F231 GTS
Τρακτέρ αντίκες, 5146756 5146756
  91592 Buch am Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 6875 h, Τροχοφόρος φορτωτής
8.900 €
Δείτε αγγελία
McCormick D-432
8
McCormick D-432
Τρακτέρ αντίκες, 5142916 5142916
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 3930 h, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
3.000 €
Δείτε αγγελία
Meili DM 48
10
Meili DM 48
Τρακτέρ αντίκες, 5142306 5142306
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1966
467 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hanomag R12
4
Hanomag R12
Τρακτέρ αντίκες, 5142114 5142114
  9493 TC De punt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1954, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 19.01.2020, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Ταχύτητα pto: 540
7.500 €
Δείτε αγγελία
Steyr 188N
3
Steyr 188N
Τρακτέρ αντίκες, 5141059 5141059
  88131 Lindau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 21 kW
3.800 €
Δείτε αγγελία
Schlüter AS-18E
3
Schlüter AS-18E
Τρακτέρ αντίκες, 5134696 5134696
  92665 Kirchendemenreuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1954, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
8.600 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5006
10
Deutz-Fahr 5006
Τρακτέρ αντίκες, 5133234 5133234
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 13300 h, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 21.10.1974, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
3.352,94 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland New Holland M135
4
New Holland New Holland M135
Τρακτέρ αντίκες, 5132401 5132401
  63-714 Kobierno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 9900 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ταχύτητα pto: 540/540E/1000
12.795,53 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Ciagnik Same Tiger 105
8
SAME Ciagnik Same Tiger 105
Τρακτέρ αντίκες, 5131418 5131418
  63-714 Kobierno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 9999 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ταχύτητα pto: 540/1000
4.933 €
Δείτε αγγελία
Meili DC3 mit 3 Zyl. MWM Motor
20
Meili DC3 mit 3 Zyl. MWM Motor
Τρακτέρ αντίκες, 5118540 5118540
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1957, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 21.11.1957, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: neu, Ελαστικά πίσω: neu
3.735 €
Δείτε αγγελία
Fiat 640 / 12
20
Fiat 640 / 12
Τρακτέρ αντίκες, 5118539 5118539
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1974, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.1974, Ελαστικά πίσω: neu
4.669 €
Δείτε αγγελία
John Deere H TRACTOR
7
John Deere H TRACTOR
Τρακτέρ αντίκες, 5118532 5118532
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1945
8.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 35 mit Kriechgang
20
Massey Ferguson MF 35 mit Kriechgang
Τρακτέρ αντίκες, 5118462 5118462
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1959, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1959, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: neu, Ελαστικά πίσω: neu
3.735 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 25
6
Deutz-Fahr D 25
Τρακτέρ αντίκες, 5118461 5118461
  38259 Salzgitter, Γερμανία
2.900 €
Δείτε αγγελία
Bührer MS 12 mit 3 Zyl. Perkins Motor
17
Bührer MS 12 mit 3 Zyl. Perkins Motor
Τρακτέρ αντίκες, 5118391 5118391
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
1.868 €
Δείτε αγγελία
Steyr Steyr-Diesel-Traktor Typ 188
4
Steyr Steyr-Diesel-Traktor Typ 188
Τρακτέρ αντίκες, 5118340 5118340
  7540 Güssing, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 18.06.1963, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
4.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere 2120
7
John Deere 2120
Τρακτέρ αντίκες, 5118295 5118295
  61200 Wölfersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 6950 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
5.798,32 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3303
Βίντεο
17
Massey Ferguson 3303
Τρακτέρ αντίκες, 5116047 5116047
  35104 Lichtenfels Sachsenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
12.605,04 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bucher D 2000 MWM Motor
20
Bucher D 2000 MWM Motor
Τρακτέρ αντίκες, 5115973 5115973
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 15.02.1961, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: neu
5.136 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 2775 V8 10.5L
19
Massey Ferguson MF 2775 V8 10.5L
Τρακτέρ αντίκες, 5115972 5115972
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 14076 h, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 03.02.1978
20.544 €
Δείτε αγγελία
Güldner A3KA
6
Güldner A3KA
Τρακτέρ αντίκες, 5115817 5115817
  61276 Weilrod, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000
3.150 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 65 M
20
Massey Ferguson MF 65 M
Τρακτέρ αντίκες, 5113738 5113738
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1965, Ώρες λειτουργίας: 610 h, Ημερομηνία εγγραφής: 11.06.1965, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά μπροστά: neu, Ελαστικά πίσω: neu
8.871 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 121