Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 4630 HFWD
5
ΝΈΑ John Deere 4630 HFWD
Τρακτέρ αντίκες, 4272884
  3247 KC Dirksland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1976, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
12.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D40S1
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr D40S1
Τρακτέρ αντίκες, 4271481
  7695TC Bruchterveld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1956
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
MAN 4L2
3
ΝΈΑ MAN 4L2
Τρακτέρ αντίκες, 4271425
  78098 Gremmelsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.10.1961, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, 540
13.090 €
Δείτε αγγελία
Güldner
4
Güldner
Τρακτέρ αντίκες, 4271232
  31582 Nienburg Weser, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 13000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, 540/1000, ...
16.000 €
Δείτε αγγελία
Porsche Standard Star
5
ΝΈΑ Porsche Standard Star
Τρακτέρ αντίκες, 4271230
  37800 Akaa, Φιλλανδία
Έτος κατασκευής: 1961
8.500 €
Δείτε αγγελία
Ford Dexta
10
Ford Dexta
Τρακτέρ αντίκες, 4270124
  7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1963, Μπάρα κοπής
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford Dexta
10
Ford Dexta
Τρακτέρ αντίκες, 4269816
  7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1963
4.850 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson TEF D20
12
Massey Ferguson TEF D20
Τρακτέρ αντίκες, 4269766
  7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1954
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEB Waktersgazseb Multicar -restauriert-
VEB Waktersgazseb Multicar -restauriert-
Τρακτέρ αντίκες, 4266869
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 11 kW
4.000 €
Δείτε αγγελία
Steyr T 180 (26'iger)
6
Steyr T 180 (26'iger)
Τρακτέρ αντίκες, 4266775
  3004 Sieghartskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1948, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Κενό βάρους: 1.80 t
6.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere 300
5
John Deere 300
Τρακτέρ αντίκες, 4265087
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
2.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Porsche JUNIOR 108 LH
15
Porsche JUNIOR 108 LH
Τρακτέρ αντίκες, 4262995
  41063 Mönchengladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1958, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
16.000 €
Δείτε αγγελία
Porsche 308N
7
Porsche 308N
Τρακτέρ αντίκες, 4261669
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 27.02.59, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: 5,50 - 16, Ελαστικά πίσω: 11 - 28
5.200 €
Δείτε αγγελία
MAN
MAN
Τρακτέρ αντίκες, 4261033
  52076 Aachen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 06.07.1959, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h
15.000 €
Δείτε αγγελία
Eicher 3453
5
Eicher 3453
Τρακτέρ αντίκες, 4260998
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, 540, Ελαστικά μπροστά: 7.50-20, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Güldner Spessart
Τρακτέρ αντίκες, 4260940
  4709BN Nispen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 11 kW
1.500 €
Δείτε αγγελία
Porsche Junior 108
8
Porsche Junior 108
Τρακτέρ αντίκες, 4260432
  7831hj nieuw weerdinge, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
4.150 €
Δείτε αγγελία
Fahr D15
3
Fahr D15
Τρακτέρ αντίκες, 4260406
  85253 Erdweg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1950, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1950, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
3.500 €
Δείτε αγγελία
McCormick D432
3
McCormick D432
Τρακτέρ αντίκες, 4257736
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, 540, Ελαστικά μπροστά: 5,5-16, Ελαστικά πίσω: 10-28
3.433 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick International D-322
4
McCormick International D-322
Τρακτέρ αντίκες, 4257725
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, 540, Ελαστικά μπροστά: 5,50-16 Neu, Ελαστικά πίσω: 10-28
4.065 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 COUNTY CRAWLER C/w HYD LIFT ANGLE DOZER
5
COUNTY CRAWLER C/w HYD LIFT ANGLE DOZER
Τρακτέρ αντίκες, 4257470
  SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
4.826 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lanz Bulldog D 2402
6
Lanz Bulldog D 2402
Τρακτέρ αντίκες, 4255442
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 18 kW
4.750 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr F1L514/51
13
Deutz-Fahr F1L514/51
Τρακτέρ αντίκες, 4248310
  19309 Wootz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1952, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.1952, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: neu, Ελαστικά πίσω: neu
5.799 €
Δείτε αγγελία
Someca 55
3
Someca 55
Τρακτέρ αντίκες, 4247900
  32720 Barcelonne du Gers , Γαλλία
1.000 €
Δείτε αγγελία
New Holland NH T3030
12
New Holland NH T3030
Τρακτέρ αντίκες, 4247898
  5427 DD Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 439 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
15.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 155