Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Deutz-Fahr John Deere Fendt Massey Ferguson McCormick
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt ZT 300 Kabine
12
Fortschritt ZT 300 Kabine
Τρακτέρ αντίκες, 4775584 4775584
  64347 Griesheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.02.1979, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 65 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
2.100 €
Δείτε αγγελία
Fendt 612LS
20
Fendt 612LS
Τρακτέρ αντίκες, 4687490 4687490
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 15212 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.07.1980, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
9.500 €
Δείτε αγγελία
IHC 553 S
10
IHC 553 S
Τρακτέρ αντίκες, 4847437 4847437
  59510 Lippetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 7005 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.1974, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
4.950 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 135
6
Massey Ferguson MF 135
Τρακτέρ αντίκες, 4842183 4842183
  27386 Kirchwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 6730 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1971, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
4.300 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fordson Dexta with Petrol Engine
12
Fordson Dexta with Petrol Engine
Τρακτέρ αντίκες, 4398519 4398519
  8660 Skanderborg, Δανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Καμπίνα, Τροχαλία ιμάντα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.1970, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
5.257,50 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 2620
20
Massey Ferguson 2620
Τρακτέρ αντίκες, 4495363 4495363
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 10300 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
6.750 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt F 225 GT
10
Fendt F 225 GT
Τρακτέρ αντίκες, 4756961 4756961
  64347 Griesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1684 h, Ημερομηνία εγγραφής: 12.01.1965, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
8.000 €
Δείτε αγγελία
Fendt 10 SA
9
Fendt 10 SA
Τρακτέρ αντίκες, 4778784 4778784
  29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
14.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Porsche Standard Star F 219
9
Porsche Standard Star F 219
Τρακτέρ αντίκες, 4835628 4835628
  72275 Alpirsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 3332 h, Ημερομηνία εγγραφής: 04.05.1962, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
18.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr F3 L 514 / 51
10
Deutz-Fahr F3 L 514 / 51
Τρακτέρ αντίκες, 4573166 4573166
  40822 Mettmann, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1954, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Τροχαλία ιμάντα, Ημερομηνία εγγραφής: 22.08.1955, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
7.500 €
Δείτε αγγελία
Schlüter 900 TVL
3
Schlüter 900 TVL
Τρακτέρ αντίκες, 4589406 4589406
  49565, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
29.000 €
Δείτε αγγελία
Porsche 308 N
Βίντεο
19
Porsche 308 N
Τρακτέρ αντίκες, 3807526 3807526
  2514 Traiskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Ημερομηνία εγγραφής: 30.06.1960, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
22.000 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr FL6 514
3
Deutz-Fahr FL6 514
Τρακτέρ αντίκες, 3362143 3362143
  52538 Selfkant, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Τροχαλία ιμάντα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr F3L712
5
Deutz-Fahr F3L712
Τρακτέρ αντίκες, 3207471 3207471
  53894 Mechernich , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
2.750 €
Δείτε αγγελία
Ford 2000 (met hogedrukwaterpomp)
14
Ford 2000 (met hogedrukwaterpomp)
Τρακτέρ αντίκες, 4825790 4825790
  1312TW Almere, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1970, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: Goed, Ελαστικά πίσω: Nieuw
4.150 €
Δείτε αγγελία
Hanomag C224
6
Hanomag C224
Τρακτέρ αντίκες, 4824602 4824602
  72510 Stetten am kalten Markt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 11.09.1961, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, Ελαστικά μπροστά: 5.50-16 AS, ...
2.999 €
Δείτε αγγελία
Schlüter 850V
10
Schlüter 850V
Τρακτέρ αντίκες, 4797645 4797645
  87527 Ofterschwang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 9 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
27.500 €
Δείτε αγγελία
Kramer Allrad KL 360
4
Kramer Allrad KL 360
Τρακτέρ αντίκες, 4624768 4624768
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 7768 h, Τετρακίνητο, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
12.000 €
Δείτε αγγελία
McCormick 353S
12
McCormick 353S
Τρακτέρ αντίκες, 3755334 3755334
  78647 Trossingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 5518 h, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 23.03.1972, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
3.900 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroxtra 4.47
7
Deutz-Fahr Agroxtra 4.47
Τρακτέρ αντίκες, 4351384 4351384
  29588 Oetzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
19.538 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 4005
9
Deutz-Fahr 4005
Τρακτέρ αντίκες, 4833224 4833224
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schlüter Compact 850 V
9
Schlüter Compact 850 V
Τρακτέρ αντίκες, 4704845 4704845
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 11778 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
25.000 €
logo
Δείτε αγγελία
McCormick B614
7
McCormick B614
Τρακτέρ αντίκες, 4821979 4821979
  9937 Delfzijl, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1964, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %
5.900 €
Δείτε αγγελία
McCormick 320 Standart
8
McCormick 320 Standart
Τρακτέρ αντίκες, 4829194 4829194
  73663 Berglen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ημερομηνία εγγραφής: 04.01.1961, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
3.200 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF158
8
Massey Ferguson MF158
Τρακτέρ αντίκες, 4606550 4606550
  27232 Sulingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 6857 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 7,50x16, Ελαστικά πίσω: 14.9x28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 173