Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ταχύτητα pto

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Allgaier R18
Βίντεο
10
Allgaier R18
Τρακτέρ αντίκες, 3931908
78576 Emmingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1950, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 08.03.1950
13.500 €

Δείτε αγγελία
Fendt Diesleross F28
15
Fendt Diesleross F28
Τρακτέρ αντίκες, 3931851
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 21 kW
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Oldtimer
20
Massey Ferguson Oldtimer
Τρακτέρ αντίκες, 3931850
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
IHC 1455XL
19
IHC 1455XL
Τρακτέρ αντίκες, 3931709
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, 540/1000
119 €
με 19% ΦΠΑ
100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
David Brown
5
David Brown
Τρακτέρ αντίκες, 3931617
63-024 Krzykosy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1950
1.170 €
με 23% ΦΠΑ
951 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ford 5000 Allrad
13
Ford 5000 Allrad
Τρακτέρ αντίκες, 3930914
69483 Wald-Michelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα
9.300 €

Δείτε αγγελία
Porsche 218 Standar
Βίντεο
15
Porsche 218 Standar
Τρακτέρ αντίκες, 3929849
2514 Traiskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %
15.000 €

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson  65 MK2
4
Massey Ferguson 65 MK2
Τρακτέρ αντίκες, 3927030
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
5.178 €
με 20% ΦΠΑ
4.315 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner BF14
4
Lindner BF14
Τρακτέρ αντίκες, 3926931
7121 Weiden am See, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 10 kW
6.900 €

Δείτε αγγελία
Fordson  MAJOR
4
Fordson MAJOR
Τρακτέρ αντίκες, 3926566
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
6.125 €
με 20% ΦΠΑ
5.104 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eicher Tiger
10
Eicher Tiger
Τρακτέρ αντίκες, 3926302
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 7550 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1962, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
4.000 €

Δείτε αγγελία
Fordson  MAJOR WINCH TRACTOR
4
Fordson MAJOR WINCH TRACTOR
Τρακτέρ αντίκες, 3923752
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
5.449 €
με 20% ΦΠΑ
4.541 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 440, 65/70
17
Mercedes-Benz 440, 65/70
Τρακτέρ αντίκες, 3921179
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά μπροστά: 12.4 R 28, Ελαστικά πίσω: 12.4 R 28
100 €

Δείτε αγγελία
Porsche 329 Super Export
Βίντεο
19
Porsche 329 Super Export
Τρακτέρ αντίκες, 3920361
2514 Traiskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
27.000 €

Δείτε αγγελία
Kramer KL300
4
Kramer KL300
Τρακτέρ αντίκες, 3914136
8061 RJ Hasselt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, 540, Ελαστικά μπροστά: 550x16, Ελαστικά πίσω: 12.4x28
2.250 €

Δείτε αγγελία
Fordson
Fordson
Τρακτέρ αντίκες, 3911067
7423 Pinkafeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1940
3.700 €

Δείτε αγγελία
Eicher  PUMA ES 202 Schmalspur Schmalspurtraktor Oldtimer 30 PS
19
Eicher PUMA ES 202 Schmalspur Schmalspurtraktor Oldtimer 30 PS
Τρακτέρ αντίκες, 3909672
97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1520 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, 540
6.850 €

Δείτε αγγελία
Fendt F20G Dieselross
16
Fendt F20G Dieselross
Τρακτέρ αντίκες, 3902482
64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1953, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τροχαλία ιμάντα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1953, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
7.500 €

Δείτε αγγελία
Landini l25
2
Landini l25
Τρακτέρ αντίκες, 3902435
6922gl duiven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1935, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 7 km/h, Ελαστικά μπροστά: nieuw, Ελαστικά πίσω: niew
10.000 €

Δείτε αγγελία
John Deere 300
5
John Deere 300
Τρακτέρ αντίκες, 3897695
33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
3.000 €

Δείτε αγγελία
Steyr T80 a 13er
10
Steyr T80 a 13er
Τρακτέρ αντίκες, 3896528
4882 oberwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1953, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τροχαλία ιμάντα, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %
5.500 €

Δείτε αγγελία
Fendt F17L
7
Fendt F17L
Τρακτέρ αντίκες, 3896118
86756 Reimlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %
5.400 €

Δείτε αγγελία
Fendt Geräteträger F 231 GT-S
7
Fendt Geräteträger F 231 GT-S
Τρακτέρ αντίκες, 3892864
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 8393 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά μπροστά: 6.00-16, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
McCormick D 324
5
McCormick D 324
Τρακτέρ αντίκες, 3885757
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ελαστικά μπροστά: 5.50-16, Ελαστικά πίσω: 11.2/10-28
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
David Brown 880
3
David Brown 880
Τρακτέρ αντίκες, 3880600
3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 102