Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr D4005
2
Deutz-Fahr D4005
Τρακτέρ αντίκες, aet3660859
55758 Wirschweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 120 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.1965, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
6.800 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Porsche Standart Star 238
16
Porsche Standart Star 238
Τρακτέρ αντίκες, aet3597321
17209 Altenhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 20.03.1963, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 2.50-16, ...
9.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr D 3005 Luftgekühlt
5
Deutz-Fahr D 3005 Luftgekühlt
Τρακτέρ αντίκες, aet3618108
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 14.11.1966, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 5.50-16, Ελαστικά πίσω: 11.2-28
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hanomag Granit 500 E Granit
7
Hanomag Granit 500 E Granit
Τρακτέρ αντίκες, aet3161754
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.1971, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
5.900 EUR

Δείτε αγγελία
McCormick DED 3
8
ΝΈΑ McCormick DED 3
Τρακτέρ αντίκες, aet3667215
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 15 kW
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
Lanz Bulldog Alldog A1305
5
Lanz Bulldog Alldog A1305
Τρακτέρ αντίκες, aet3664622
4616 Weisskirchen an der Traun, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
1.700 EUR

Δείτε αγγελία
Kramer KL300
8
Kramer KL300
Τρακτέρ αντίκες, aet3664374
76889 Barbelroth, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1967, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
Wesseler WL 340E
7
Wesseler WL 340E
Τρακτέρ αντίκες, aet3663293
48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 113 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 99 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
14.999 EUR

Δείτε αγγελία
Güldner G30S
17
Güldner G30S
Τρακτέρ αντίκες, aet3662528
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h
2.990 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D4005
2
Deutz-Fahr D4005
Τρακτέρ αντίκες, aet3660859
55758 Wirschweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 120 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.1965, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
6.800 EUR

Δείτε αγγελία
Porsche Super 319
11
Porsche Super 319
Τρακτέρ αντίκες, aet3659321
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μέγιστη ταχύτητα: 42 km/h, 540, Ελαστικά μπροστά: 6.50 - 20, Ελαστικά πίσω: 320/85 R32
38.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.933 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lanz Aulendorf Hela
3
Lanz Aulendorf Hela
Τρακτέρ αντίκες, aet3652782
54616 Rheinland-Pfalz - Winterspelt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Μπάρα κοπής, Τροχαλία ιμάντα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
9.300 EUR

Δείτε αγγελία
John Deere 1020 S
10
John Deere 1020 S
Τρακτέρ αντίκες, aet3652681
89129 Öllingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, Ελαστικά πίσω: neu
4.510 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5506
20
Deutz-Fahr 5506
Τρακτέρ αντίκες, aet3646668
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 9900 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, Ελαστικά πίσω: 13.6/12-36
3.290 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D40
19
Deutz-Fahr D40
Τρακτέρ αντίκες, aet3646660
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, Ελαστικά πίσω: 12.4/11-32
2.890 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D40.2
18
Deutz-Fahr D40.2
Τρακτέρ αντίκες, aet3646464
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h
2.290 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr F2L 514/50
20
Deutz-Fahr F2L 514/50
Τρακτέρ αντίκες, aet3646457
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1951, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h
2.990 EUR

Δείτε αγγελία
Famulus RS 14/30
7
Famulus RS 14/30
Τρακτέρ αντίκες, aet3644455
32361 Pr.Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1961, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 6.00-20, ...
4.300 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hanomag Granit 500
Τρακτέρ αντίκες, aet3639195
32369 Rahden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 16147 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
8.500 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr F 2 L
9
Deutz-Fahr F 2 L
Τρακτέρ αντίκες, aet3637595
73433 Aalen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
3.300 EUR

Δείτε αγγελία
John Deere AR
3
John Deere AR
Τρακτέρ αντίκες, aet3625219
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1942, Ισχύς κινητήρα: 22 kW
3.000 EUR

Δείτε αγγελία
Kramer 450 Export
7
Kramer 450 Export
Τρακτέρ αντίκες, aet3625108
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 4112 h, Ημερομηνία εγγραφής: 23.04.1965, Ελαστικά μπροστά: 6.00-16 SL, Ελαστικά πίσω: 12.4/11-28
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kramer KL 200
5
Kramer KL 200
Τρακτέρ αντίκες, aet3625068
57080 Siegen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 25.02.1961, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %
3.500 EUR

Δείτε αγγελία
Güldner AX8
3
Güldner AX8
Τρακτέρ αντίκες, aet3624741
51580 Reichshof , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.1960
2.200 EUR

Δείτε αγγελία
Lanz Bulldog D1616
2
Lanz Bulldog D1616
Τρακτέρ αντίκες, aet3623093
4203 Altenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %
7.200 EUR

Δείτε αγγελία
Hanomag R 332 Granit
8
Hanomag R 332 Granit
Τρακτέρ αντίκες, aet3622805
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 28.03.1962, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
4.800 EUR

Δείτε αγγελία
Kramer KL 200
5
Kramer KL 200
Τρακτέρ αντίκες, aet3620747
72160 Horb - Altheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 25.02.1965, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h
5.500 EUR

Δείτε αγγελία
MAN 2N1
7
MAN 2N1
Τρακτέρ αντίκες, aet3620610
85461 Bockhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, 540/1000
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά FORDSON DEXTA 2WD TRACTOR
3
FORDSON DEXTA 2WD TRACTOR
Τρακτέρ αντίκες, aet3658292
SG8 8LZ -, Μεγ. Βρετανία
2.611 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.176 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 111