Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
MAN MAN 2K1
7
MAN MAN 2K1
Τρακτέρ αντίκες, aet3697384
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, 540, Ελαστικά μπροστά: 5.00-16, Ελαστικά πίσω: 10-28
4.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Farmall F12
4
Farmall F12
Τρακτέρ αντίκες, aet3737732
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1935
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Porsche Standart Star 238
16
Porsche Standart Star 238
Τρακτέρ αντίκες, aet3597321
17209 Altenhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 20.03.1963, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 2.50-16, ...
9.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson FE 35
5
Massey Ferguson FE 35
Τρακτέρ αντίκες, aet3748424
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 3977 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, 540, Ελαστικά μπροστά: 5.00-15, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hanomag Granit 500 E Granit
7
Hanomag Granit 500 E Granit
Τρακτέρ αντίκες, aet3161754
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.1971, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
5.900 €

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 5006
15
Deutz-Fahr D 5006
Τρακτέρ αντίκες, aet3753464
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.11.1969, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
4.500 €

Δείτε αγγελία
Hanomag Granit 500 E Granit
7
Hanomag Granit 500 E Granit
Τρακτέρ αντίκες, aet3161754
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.1971, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
5.900 €

Δείτε αγγελία
IHC 724
20
IHC 724
Τρακτέρ αντίκες, aet3416312
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 5906 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
2.750 €

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 155
3
Massey Ferguson 155
Τρακτέρ αντίκες, aet1670149
93359 Wildenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6600 h, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h
6.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.233 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schlüter SF6900VS
4
Schlüter SF6900VS
Τρακτέρ αντίκες, aet3717845
88416 Taufkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1976, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
14.400 €

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr FL6 514
3
Deutz-Fahr FL6 514
Τρακτέρ αντίκες, aet3362143
52538 Selfkant, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τροχαλία ιμάντα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH IHC 423
19
Case IH IHC 423
Τρακτέρ αντίκες, aet3277892
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h
100 €

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr F3L712
5
Deutz-Fahr F3L712
Τρακτέρ αντίκες, aet3207471
53894 Mechernich , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
2.750 €

Δείτε αγγελία
Fendt Dieselross G25D F22
9
Fendt Dieselross G25D F22
Τρακτέρ αντίκες, aet3389500
47626 Kevelaer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1944, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
7.950 €

Δείτε αγγελία
Case IH 724 AS
20
Case IH 724 AS
Τρακτέρ αντίκες, aet1774279
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 11400 h, Τροχοφόρος φορτωτής
7.450 €

Δείτε αγγελία
McCormick 353S
12
McCormick 353S
Τρακτέρ αντίκες, aet3755334
78647 Trossingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 5518 h, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 23.03.1972, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
4.300 €

Δείτε αγγελία
Belarus MTS 5 MS
Βίντεο
7
Belarus MTS 5 MS
Τρακτέρ αντίκες, aet3711693
16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1962, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Ελαστικά μπροστά: 6.50-20, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kramer 450 Export
3
Kramer 450 Export
Τρακτέρ αντίκες, aet3770331
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 4112 h, Ημερομηνία εγγραφής: 23.04.1965, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Ελαστικά μπροστά: 6.00-16, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hanomag R27
10
Hanomag R27
Τρακτέρ αντίκες, aet3673140
45357 Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 26.10.2017, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, ...
2.500 €

Δείτε αγγελία
Fendt Dieselross FL 15
7
Fendt Dieselross FL 15
Τρακτέρ αντίκες, aet3558296
34633 Ottrau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1957, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Τροχαλία ιμάντα, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1957, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
4.400 €

Δείτε αγγελία
IHC-International 633
20
IHC-International 633
Τρακτέρ αντίκες, aet3598815
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 8053 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά μπροστά: 7.50 - 16, ...
3.590 €

Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 3S
9
Fendt Farmer 3S
Τρακτέρ αντίκες, aet3084757
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
100 €

Δείτε αγγελία
Case IH 1046
5
Case IH 1046
Τρακτέρ αντίκες, aet2949307
85298 Euernbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 29 km/h
15.000 €

Δείτε αγγελία
Ford 2600
4
Ford 2600
Τρακτέρ αντίκες, aet3400517
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 6366 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
4.000 €

Δείτε αγγελία
McCormick D-320
10
McCormick D-320
Τρακτέρ αντίκες, aet3755343
78647 Trossingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.1958, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
3.800 €

Δείτε αγγελία
Holder A15
12
Holder A15
Τρακτέρ αντίκες, aet3740070
24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.02.1970, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
6.100 €
με 19% ΦΠΑ
5.126 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt GT 220
11
Fendt GT 220
Τρακτέρ αντίκες, aet3709563
21769 Abbenseth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 351 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Ελαστικά μπροστά: top, Ελαστικά πίσω: porös
6.999 €

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr F1L514/51
3
Deutz-Fahr F1L514/51
Τρακτέρ αντίκες, aet3770255
27419 Hamersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1953, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, 540, Ελαστικά μπροστά: 5.00-16, Ελαστικά πίσω: 11.2-28
3.800 €

Δείτε αγγελία
Güldner ADN
20
Güldner ADN
Τρακτέρ αντίκες, aet3606818
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: 5.00-15, ...
3.750 €

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 4006
5
Deutz-Fahr D 4006
Τρακτέρ αντίκες, aet3609646
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 4732 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, 540, Ελαστικά μπροστά: 6.50-16, ...
5.000 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 114