Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ταχύτητα pto

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
International B275
14
ΝΈΑ International B275
Τρακτέρ αντίκες, 4644964 4644964
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Steyr
13
ΝΈΑ Steyr
Τρακτέρ αντίκες, 4644878 4644878
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
SAME PULEDRO
10
ΝΈΑ SAME PULEDRO
Τρακτέρ αντίκες, 4644877 4644877
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH 523
Τρακτέρ αντίκες, 4644724 4644724
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 9248 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
3.250,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hanomag Perfekt 401 S
ΝΈΑ Hanomag Perfekt 401 S
Τρακτέρ αντίκες, 4644668 4644668
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 24 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr
13
ΝΈΑ Deutz-Fahr
Τρακτέρ αντίκες, 4642580 4642580
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1954
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 97 Allrad
3
Massey Ferguson 97 Allrad
Τρακτέρ αντίκες, 4633998 4633998
  53332 Bornheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
International 1206
4
International 1206
Τρακτέρ αντίκες, 4633997 4633997
  53332 Bornheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fahr D130
11
Fahr D130
Τρακτέρ αντίκες, 4632729 4632729
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1956
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
IFA RS02/22 Brockenhexe
20
IFA RS02/22 Brockenhexe
Τρακτέρ αντίκες, 4631515 4631515
  09575 Eppendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1950, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h
14.800 €
Δείτε αγγελία
MAN 2k2
8
MAN 2k2
Τρακτέρ αντίκες, 4631021 4631021
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
5.000 €
Δείτε αγγελία
Porsche porsche 329
5
Porsche porsche 329
Τρακτέρ αντίκες, 4630419 4630419
  5735 SC Aarle-Rixtel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 35 %, 540, Ελαστικά μπροστά: 600-16, Ελαστικά πίσω: 12,4-28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 4 S
10
Fendt Farmer 4 S
Τρακτέρ αντίκες, 4626059 4626059
  21439 Marxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
4.957,98 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt F 250 GT S
6
Fendt F 250 GT S
Τρακτέρ αντίκες, 4626058 4626058
  21439 Marxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 11464 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
8.130,08 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KL360
4
Kramer KL360
Τρακτέρ αντίκες, 4624768 4624768
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 7768 h, Τετρακίνητο, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, 540, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hanomag R24
8
Hanomag R24
Τρακτέρ αντίκες, 4620990 4620990
  88273 Fronreute, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 17 kW
3.000 €
Δείτε αγγελία
Hanomag R 16
6
Hanomag R 16
Τρακτέρ αντίκες, 4619669 4619669
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1952, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τροχαλία ιμάντα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 4.50-16, Ελαστικά πίσω: 8.3-36
4.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson TEF
5
Massey Ferguson TEF
Τρακτέρ αντίκες, 4619637 4619637
  7005AG Doetinchem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1951, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.1951, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %
2.750 €
Δείτε αγγελία
Fendt FARMER 3 S FW 238 S
4
Fendt FARMER 3 S FW 238 S
Τρακτέρ αντίκες, 4618701 4618701
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 9999 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick 10-20
4
McCormick 10-20
Τρακτέρ αντίκες, 4618635 4618635
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1929, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 6 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt GT 230 F
4
Fendt GT 230 F
Τρακτέρ αντίκες, 4617645 4617645
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966
8.130,08 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 135
8
Massey Ferguson MF 135
Τρακτέρ αντίκες, 4617417 4617417
  27232 Sulingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 6823 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπάρα κοπής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 600x19, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr
5
Deutz-Fahr
Τρακτέρ αντίκες, 4617104 4617104
  7218AR Almen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 15 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, 540, ...
5.000 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX 110
9
Deutz-Fahr DX 110
Τρακτέρ αντίκες, 4616990 4616990
  61231 Bad Nauheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8124 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 26.03.1981, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
11.500 €
Δείτε αγγελία
Fordson 10-20
3
Fordson 10-20
Τρακτέρ αντίκες, 4616193 4616193
  17459 Campllong (Girona), Ισπανία
3.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 212