Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Massey Ferguson MF 260
8
Massey Ferguson MF 260
Τρακτέρ αντίκες, 4414738
  97762 Hammelburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 2925 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.10.1977, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, ...
6.499 €
Δείτε αγγελία
Porsche
14
Porsche
Τρακτέρ αντίκες, 4413580
  96191 Viereth-Trunstadt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 99999 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fordson  MAJOR WINCH TRACTOR
4
Fordson MAJOR WINCH TRACTOR
Τρακτέρ αντίκες, 4412373
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
4.451,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 40.2
7
Deutz-Fahr D 40.2
Τρακτέρ αντίκες, 4410085
  33449 Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 26 kW
4.336 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Porsche 308 LANG
16
Porsche 308 LANG
Τρακτέρ αντίκες, 4409009
  2514 Traiskirchen / Varazdin, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Ημερομηνία εγγραφής: 30.05.1960, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
25.500 €
Δείτε αγγελία
Fiat 420
4
Fiat 420
Τρακτέρ αντίκες, 4408215
  4741 RC Hoeven, Ολλανδία
Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 600x16, Ελαστικά πίσω: 13.6 x 28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Steyr N182
8
Steyr N182
Τρακτέρ αντίκες, 4407602
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
5.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner BF 350 H
11
Lindner BF 350 H
Τρακτέρ αντίκες, 4407601
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
4.916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH B414
Case IH B414
Τρακτέρ αντίκες, 4407053
  18350 Flavigny, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 7685 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
3.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
ενοικίαση από 83,33 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hanomag Brillant 601
Τρακτέρ αντίκες, 4407044
  8097 SL Oosterwolde, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 353
6
Case IH 353
Τρακτέρ αντίκες, 4406234
  97944 Boxberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 8770 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
3.277 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steyr 540 Plus
2
Steyr 540 Plus
Τρακτέρ αντίκες, 4406129
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h
5.900 €
Δείτε αγγελία
Case IH 326
2
Case IH 326
Τρακτέρ αντίκες, 4406128
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 18 kW
3.900 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 133
3
Massey Ferguson MF 133
Τρακτέρ αντίκες, 4406127
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ώρες λειτουργίας: 7000 h
5.900 €
Δείτε αγγελία
Hanomag R 324 E
6
Hanomag R 324 E
Τρακτέρ αντίκες, 4405512
  38640 Goslar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1957, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Ημερομηνία εγγραφής: 05.06.1957
7.700 €
Δείτε αγγελία
MAN B18 a
8
MAN B18 a
Τρακτέρ αντίκες, 4405258
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο
5.250 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 8005
6
Deutz-Fahr 8005
Τρακτέρ αντίκες, 4405192
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 59 kW
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Deutz-Fahr D 6005
Τρακτέρ αντίκες, 4404352
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ώρες λειτουργίας: 10 h
4.958 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KL 450 Export
5
Kramer KL 450 Export
Τρακτέρ αντίκες, 4403759
  78086 Brigachtal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 02.12.1965, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 65 %, ...
2.450 €
logo
Δείτε αγγελία
David Brown 990
5
David Brown 990
Τρακτέρ αντίκες, 4403039
  26939 Großenmeer , Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 06.12.1972, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
2.400 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson TE-F 20
5
Massey Ferguson TE-F 20
Τρακτέρ αντίκες, 4400944
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1952, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1952, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, 540, Ελαστικά μπροστά: 4.00-19 AS, Ελαστικά πίσω: 11.2-28 AS
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 35
8
Massey Ferguson MF 35
Τρακτέρ αντίκες, 4400923
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 06.02.1984, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, 540, Ελαστικά μπροστά: 11-28AS, Ελαστικά πίσω: 14,4/11-28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Porsche Super Export
8
Porsche Super Export
Τρακτέρ αντίκες, 4398679
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h
17.227 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fordson Dexta with Petrol Engine
12
Fordson Dexta with Petrol Engine
Τρακτέρ αντίκες, 4398519
  8660 Skanderborg, Δανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Καμπίνα, Τροχαλία ιμάντα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.1970, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
11.354,15 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt FW 116 (fix 1)
20
Fendt FW 116 (fix 1)
Τρακτέρ αντίκες, 4394617
  97529 Alitzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 28.01.1960, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 5,00-16, ...
4.800 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 146