Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ αντίκες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ αντίκες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Deutz-Fahr Massey Ferguson John Deere Case IH McCormick Kramer Mercedes-Benz Fendt
Massey Ferguson 188
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 188
Τρακτέρ αντίκες, 5066413 5066413
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ώρες λειτουργίας: 6184 h
6.900 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Güldner G 50 AS
5
Güldner G 50 AS
Τρακτέρ αντίκες, 5064496 5064496
  21217 Seevetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.1962, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 10,5-18, Ελαστικά πίσω: 18,4-30
24.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ford 2000
7
Ford 2000
Τρακτέρ αντίκες, 5057835 5057835
  02689 Sohland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 6104 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 09.12.1966, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ταχύτητα pto: 540/540E, ...
6.650 €
Δείτε αγγελία
McCormick D-432
8
McCormick D-432
Τρακτέρ αντίκες, 5056276 5056276
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 3930 h, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
3.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kramer
Τρακτέρ αντίκες, 5056120 5056120
  23968 Beckerwitz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 06.01.1980, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lindner BF 14
4
Lindner BF 14
Τρακτέρ αντίκες, 5055504 5055504
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.1960, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h
4.950 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Massey Ferguson 133
Τρακτέρ αντίκες, 5055430 5055430
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h
3.750 €
logo
Δείτε αγγελία
Hanomag Brilliant 601
2
Hanomag Brilliant 601
Τρακτέρ αντίκες, 5053706 5053706
  49586 Neuenkirchen/ Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 46 kW
7.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 1Z
9
Fendt Farmer 1Z
Τρακτέρ αντίκες, 5051075 5051075
  41516 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.1963, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
6.500 €
Δείτε αγγελία
Warchalowski WT 20
5
Warchalowski WT 20
Τρακτέρ αντίκες, 5045611 5045611
  3334 Gaflenz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1961, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
3.200 €
Δείτε αγγελία
Rasant KombiTrac 1203
7
Rasant KombiTrac 1203
Τρακτέρ αντίκες, 5045329 5045329
  89429 Bachhagel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
12.300 €
Δείτε αγγελία
MB trac 1100
10
MB trac 1100
Τρακτέρ αντίκες, 5040044 5040044
  8424 Gabersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 81 kW
69.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 8006 A-S
19
Deutz-Fahr 8006 A-S
Τρακτέρ αντίκες, 5037300 5037300
  25597 Breitenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 8735 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 28.02.1977, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
15.117,65 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher M235
8
Eicher M235
Τρακτέρ αντίκες, 5026008 5026008
  91592 Buch am Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 5161 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hanomag Hanomag R 425
19
Hanomag Hanomag R 425
Τρακτέρ αντίκες, 5022826 5022826
  3925 TT scherpenzeel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 19 kW
1.995 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
David Brown P25
11
David Brown P25
Τρακτέρ αντίκες, 5022731 5022731
  54634 Bitburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1949, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 15.09.1949, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
5.250 €
Δείτε αγγελία
nufield Modèle 	universal3
nufield Modèle universal3
Τρακτέρ αντίκες, 5022042 5022042
  3800 sint-truiden, Βέλγιο
Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH D-324
6
Case IH D-324
Τρακτέρ αντίκες, 5020366 5020366
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
3.500 €
Δείτε αγγελία
Hanomag Perfekt 400
5
Hanomag Perfekt 400
Τρακτέρ αντίκες, 5019247 5019247
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τροχοφόρος φορτωτής
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 30 S
5
Deutz-Fahr D 30 S
Τρακτέρ αντίκες, 5015925 5015925
  56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
4.600 €
Δείτε αγγελία
Fiat Raupenschlepper
3
Fiat Raupenschlepper
Τρακτέρ αντίκες, 5011566 5011566
  31311 Uetze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1934
2.000 €
Δείτε αγγελία
Hanomag R22
4
Hanomag R22
Τρακτέρ αντίκες, 5011526 5011526
  31311 Uetze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1954, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 18.08.1954
4.500 €
Δείτε αγγελία
Fordson Major
6
Fordson Major
Τρακτέρ αντίκες, 5010746 5010746
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1958
2.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hanomag Brilliant 600
8
Hanomag Brilliant 600
Τρακτέρ αντίκες, 5010585 5010585
  54634 Bitburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 18.05.1963, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
9.850 €
Δείτε αγγελία
Massey Harris Pony 812
4
Massey Harris Pony 812
Τρακτέρ αντίκες, 5009115 5009115
  69620 ST VERAND, Γαλλία
Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1956, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 0 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 0 %
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 125