Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Mercedes-Benz Yanmar Fendt Steyr Deutz-Fahr New Holland Belarus
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5150162 5150162
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
1.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
4
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5149857 5149857
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 12 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
36.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
3
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5149852 5149852
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 22 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 98 %, ...
32.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
3
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5149847 5149847
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 12 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 98 %, ...
32.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3320
11
John Deere 3320
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5149039 5149039
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
20.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3033R
5
John Deere 3033R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148651 5148651
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 29 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, ...
32.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3033R
4
John Deere 3033R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148635 5148635
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 13 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 98 %, ...
28.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1026R
4
John Deere 1026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148623 5148623
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
17.226,89 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1026R
4
John Deere 1026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148619 5148619
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
17.226,89 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1026R
4
John Deere 1026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148614 5148614
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: Rasen, Ελαστικά πίσω: Rasen
16.722,69 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1026R
4
John Deere 1026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148580 5148580
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: Rasen, Ελαστικά πίσω: Rasen
16.722,69 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1026R
4
John Deere 1026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148570 5148570
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: Rasen, Ελαστικά πίσω: Rasen
20.159,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
5
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148331 5148331
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 12 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, ...
33.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 206 V mit Wiedenmann Front-Sichelmäher und Wiedenmann Favorit XP Gras- und Laubsauger
20
Fendt 206 V mit Wiedenmann Front-Sichelmäher und Wiedenmann Favorit XP Gras- und Laubsauger
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148262 5148262
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 6051 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
28.990 €
Δείτε αγγελία
Aebi TT270
9
Aebi TT270
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5148240 5148240
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
24.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 250 K Schmalspur
20
Fendt 250 K Schmalspur
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5147427 5147427
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
14.500 €
Δείτε αγγελία
Kreuter Adapterrahmen passend für Fendt 313 SCR
6
Kreuter Adapterrahmen passend für Fendt 313 SCR
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5147425 5147425
  96052 Bamberg, Γερμανία
450,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2036R
5
John Deere 2036R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5146669 5146669
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 98 %, ...
26.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Multihog CL 75
Βίντεο
13
Multihog CL 75
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5146657 5146657
  40882 Ratingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 140 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, ...
78.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota Kubota BX 231 Miete möglich
20
Kubota Kubota BX 231 Miete möglich
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5144868 5144868
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 99 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, ...
23.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 699 € ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Iseki SF 370
Iseki SF 370
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5144558 5144558
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2016, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
5
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5143319 5143319
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 23 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, ...
33.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Steyr 9086
20
Steyr 9086
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5143309 5143309
  74592 Kirchberg Jagst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 9239 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, ...
18.478,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako 2250DA Powershift
4
Hako 2250DA Powershift
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3284800 3284800
  73441 Bopfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 900 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 22.04.1992, ...
4.900 €
Δείτε αγγελία
Hako 2250DA Powershift Nr.7
3
Hako 2250DA Powershift Nr.7
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3284793 3284793
  73441 Bopfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 791 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 23.09.1993, ...
5.999 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 515