Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Carraro SP 5008 HST SUPERPARK Schlepper Holder Kubota Fendt
9
Carraro SP 5008 HST SUPERPARK Schlepper Holder Kubota Fendt
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3815558
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
46.668 €
με 20% ΦΠΑ
38.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki TH 4365 AHL
4
Iseki TH 4365 AHL
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3912573
86399 Bobingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.03.2018, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, ...
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr M 9094
18
Steyr M 9094
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3927353
34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 5480 h, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
31.000 €
με 19% ΦΠΑ
26.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 423 Euro 6
4
Unimog U 423 Euro 6
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3514867
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
146.370 €
με 19% ΦΠΑ
123.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
8
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3603319
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 174 h, Διάταξη οπισθοπορείας, Χαμηλή καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
29.988 €
με 20% ΦΠΑ
24.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2025 R
5
John Deere 2025 R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3197932
25462 Rellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 235 h, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.11.2014, ...
23.681 €
με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro Carraro SP 5008 Superpark Schlepper Holder Kubota Fendt
10
Carraro Carraro SP 5008 Superpark Schlepper Holder Kubota Fendt
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 2160985
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
46.668 €
με 20% ΦΠΑ
38.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder C 270 Digital
4
Holder C 270 Digital
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3798214
23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 3560 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Iseki ISEKI TM3265 AHL
8
Iseki ISEKI TM3265 AHL
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3847656
86399 Bobingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 2.25 t, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
29.155 €
με 19% ΦΠΑ
24.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota BX 2350
8
Kubota BX 2350
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3898747
84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 110 h, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
17.900 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 5150h 24" Reifendruckregelanlage
16
Mercedes-Benz U 400 5150h 24" Reifendruckregelanlage
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3780662
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 5150 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, ...
89.250 €
με 19% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 1400
5
Unimog U 1400
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3660393
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 10800 h, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, ...
20.111 €
με 19% ΦΠΑ
16.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 500
4
Unimog U 500
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3660382
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, ...
47.600 €
με 19% ΦΠΑ
40.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 1400
8
Unimog U 1400
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3660379
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, ...
20.111 €
με 19% ΦΠΑ
16.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 500
4
Unimog U 500
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3660377
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, ...
47.600 €
με 19% ΦΠΑ
40.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 427 Euro 6
5
Unimog U 427 Euro 6
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3514866
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 200 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, ...
145.180 €
με 19% ΦΠΑ
122.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac 102 ep
9
Lindner Unitrac 102 ep
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3514862
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
129.710 €
με 19% ΦΠΑ
109.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac 102 ep
3
Lindner Unitrac 102 ep
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3514861
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 130 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 20, ...
136.850 €
με 19% ΦΠΑ
115.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 4200
9
John Deere 4200
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3614910
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 2550 h, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.12.2001, ...
12.971 €
με 19% ΦΠΑ
10.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3160 A
7
Iseki TM 3160 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3107166
71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
10.651 €
με 19% ΦΠΑ
8.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kioti CS 2610 Winterdienst
9
Kioti CS 2610 Winterdienst
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3239545
61250 Usingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
24.633 €
με 19% ΦΠΑ
20.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kioti DK 4510
5
Kioti DK 4510
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3220672
87672 Roßhaupten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 26 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
32.500 €
με 19% ΦΠΑ
27.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Aebi Reform Muli T9
11
Aebi Reform Muli T9
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3874920
89800 CHABLIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, ...
62.000 €

Δείτε αγγελία
John Deere 4520
10
John Deere 4520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3833748
29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 39 kW, Ώρες λειτουργίας: 6380 h, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 22.08.2005, Συνολικό βάρος: 3058.00 t, ...
15.470 €
με 19% ΦΠΑ
13.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota M7060CAB an 0,0%
11
Kubota M7060CAB an 0,0%
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3779888
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
42.245 €
με 19% ΦΠΑ
35.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 471