Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
John Deere X 950 R
3
John Deere X 950 R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3252230
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 120 h, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 99 %, ...
15.500 EUR
16.500 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kioti DK4510
4
Kioti DK4510
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3104777
31655 Stadthagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
18.550 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.588 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 3045R
4
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3507934
48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, ...
34.510 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WESTA SCHNEEFRÄSE 5560/2000 John Deere Fendt Kubota Carraro Holder
7
WESTA SCHNEEFRÄSE 5560/2000 John Deere Fendt Kubota Carraro Holder
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt2160985
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Μπροστινό pto
7.788 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.490 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ZAUGG SF 55-45-130 SCHNEEFRÄSE Westa Traktor Hako John Deere Kioti
6
ZAUGG SF 55-45-130 SCHNEEFRÄSE Westa Traktor Hako John Deere Kioti
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3603319
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW
1.390 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere Roberine 1503
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3668084
39264 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
14.875 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 455
7
ΝΈΑ John Deere 455
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3667404
3960 Bree, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1850 h, υδραυλικό τιμόνι, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
4.500 EUR

Δείτε αγγελία
JCB
7
ΝΈΑ JCB
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3667374
33129 Delbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 30.10.2009
16.500 EUR

Δείτε αγγελία
Kubota GEBR. B 2650
11
Kubota GEBR. B 2650
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3665678
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 45 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2015, ...
22.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.908 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hako 2250 H
5
Hako 2250 H
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3665641
4808 Wurzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
Kioti MECHRON L
8
Kioti MECHRON L
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3664470
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 16 kW
23.788 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kioti CK 2810
8
Kioti CK 2810
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3664404
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 45 h, Ελαστικά μπροστά: 23X8,5-12, Ελαστικά πίσω: 23X 12-16,5
22.491 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hako Hakotrac 2700 D
7
Hako Hakotrac 2700 D
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3664076
23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 942 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
5.891 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Rasco XM 1.5 Hansa Boki Ladog Winterdienst
9
Rasco XM 1.5 Hansa Boki Ladog Winterdienst
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3663363
26203 Wardenburg, Γερμανία
6.248 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki Vitra 2030 Economy
9
Iseki Vitra 2030 Economy
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3662343
48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 612 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.04.2011, ...
20.111 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki Vitra 2030
10
Iseki Vitra 2030
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3662314
48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1656 h, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.10.2011, ...
26.002 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 2155
10
JCB 2155
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3661523
23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Καμπίνα, Ελαστικά πίσω: 540/65 R30, Ελαστικά μπροστά: 540/65 R30
47.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
40.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 400
20
Mercedes-Benz Unimog U 400
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3661500
92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 10604 h, Μπροστινό pto
44.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
37.814 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MAN 18-264 - Winterdienst - Schmidt - SST - MF3.6
15
MAN 18-264 - Winterdienst - Schmidt - SST - MF3.6
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3661222
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.1997, Συνολικό βάρος: 18.00 t
23.622 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Küpper-Weisser Küpper Weisser STA Streuer Salz
9
Küpper-Weisser Küpper Weisser STA Streuer Salz
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3661221
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2001
5.236 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmidt Beilhack Rasco Schneeschild
9
Schmidt Beilhack Rasco Schneeschild
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3661223
26203 Wardenburg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Iseki ISEKI Kompaktschlepper 3185 AL
3
Iseki ISEKI Kompaktschlepper 3185 AL
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660924
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Ελαστικά μπροστά: AS-Bereifung 5.00-12, Ελαστικά πίσω: AS-Bereifung 9,5-16
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Iseki TM 3160A mit Kabine
3
Iseki TM 3160A mit Kabine
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660923
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 16 h, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: ACKERSTOLLENBEREIF. 5-12, Ελαστικά πίσω: ACKERSTOLLENBEREIF. 8-16
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 455
4
John Deere 455
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660919
21035 Hamburg-Bergedorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2100 h
5.831 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki TLE 3400 Heckbügel
2
Iseki TLE 3400 Heckbügel
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660902
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ελαστικά μπροστά: 212/80D15 Rasen, Ελαστικά πίσω: 355/80D20 Rasen
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 2025 R
4
John Deere 2025 R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660717
31073 Delligsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 40 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.10.2016, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
25.288 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Multicar AUSA H 350 4 x 4
7
Multicar AUSA H 350 4 x 4
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660396
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 225/75 R 17,5, ...
48.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
40.336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 1600
6
Unimog U 1600
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660395
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
35.581 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 1400
4
Unimog U 1400
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660393
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 11 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, ...
21.301 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 300
7
Unimog U 300
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660394
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, ...
47.481 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 481