Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 4049 M  Neuwertig
6
ΝΈΑ John Deere 4049 M Neuwertig
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4361631
  65510 Idstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 155 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ελαστικά μπροστά: 8-16, Ελαστικά πίσω: 13.6-28
25.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere 4200
6
ΝΈΑ John Deere 4200
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4360779
  17349 Lindetal , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 3750 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 06.11.2001, Συνολικό βάρος: 2.30 t, ...
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gutbrod 2600 DAS
8
ΝΈΑ Gutbrod 2600 DAS
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4358945
  72336 Balingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 108 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1986, Συνολικό βάρος: 1.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
6.500 €
Δείτε αγγελία
Iseki 3125A
8
Iseki 3125A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4358718
  23883 Sterley, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 7815 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 17.02.2000, Συνολικό βάρος: 1820.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 855
8
John Deere 855
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4358563
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 1415 h, Ημερομηνία εγγραφής: 07.01.1987, Ελαστικά μπροστά: RASENBEREIFUNG
5.900 €
Δείτε αγγελία
Multicar 601-2002
5
Multicar 601-2002
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4358341
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 6440 h, Ημερομηνία εγγραφής: 08.04.2003
16.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki PM 3160 A
6
Iseki PM 3160 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4357031
  68723 Plankstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 285 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SF 310
4
Iseki SF 310
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4352142
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 167 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
7
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4351407
  63179 Obertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 366 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
26.807 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TH 4330 AHL * Kabine * 4x4 * 25 kW / 34 PS * AHK * Defekt
15
Iseki TH 4330 AHL * Kabine * 4x4 * 25 kW / 34 PS * AHK * Defekt
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4351359
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 4445 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2006, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
11.350 €
Δείτε αγγελία
Carraro RONDO K.327 Traktor Schlepper Holder Kubota Iseki Nilfisk
11
Carraro RONDO K.327 Traktor Schlepper Holder Kubota Iseki Nilfisk
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4350964
  4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 890 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
8.990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac 102
5
Lindner Unitrac 102
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4350435
  73278 Schlierbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Πνευματικό σύστημα, Συνολικό βάρος: 8.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3038E
4
John Deere 3038E
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4349048
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: Industrie, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3320
3
John Deere 3320
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4348985
  19071 Cramonshagen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 460 h, Τετρακίνητο, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, ...
18.000 €
Δείτε αγγελία
Hako 3500
4
Hako 3500
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4347449
  88356 Ostrach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 4200
10
John Deere 4200
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4345944
  50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 611 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
13.690 €
Δείτε αγγελία
John Deere 2520
10
John Deere 2520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4345606
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 915 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
14.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 2025R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4345601
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 565 h
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere HPX
10
John Deere HPX
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4345595
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 1809 h
7.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X748
10
John Deere X748
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4345561
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 639 h, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h
11.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3720
10
John Deere 3720
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4345528
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 782 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, ...
26.897 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2720
10
John Deere 2720
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4345507
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 310 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3036E
9
John Deere 3036E
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4345494
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 185 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
16.950 €
Δείτε αγγελία
John Deere X740
7
John Deere X740
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4345489
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 611 h, Υδροστατική κίνηση, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540
7.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac 102
7
Lindner Unitrac 102
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4344050
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Κατηγορία 2, Ελαστικά μπροστά: 425/55R17, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 457