Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz UNIMOG 1600
7
Mercedes-Benz UNIMOG 1600
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt2994880
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 652 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, ...
19.040 €
με 19% ΦΠΑ
16.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Yanmar EB 3100
3
Yanmar EB 3100
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3659233
31073 Delligsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Χαμηλή καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Carraro SUPERPARK 5008 HST 46 PS SP 4400 Holder Schlepper Kubota NEU
12
Carraro SUPERPARK 5008 HST 46 PS SP 4400 Holder Schlepper Kubota NEU
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt2037934
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Χαμηλή καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
46.788 €
54.360 €

με 20% ΦΠΑ
38.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iseki TX 2160 Traktor Schlepper + Kehrbesen, Streuer, Schneeschild
11
Iseki TX 2160 Traktor Schlepper + Kehrbesen, Streuer, Schneeschild
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3804738
49134 Wallenhorst, Γερμανία
Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα
9.800 €
με 19% ΦΠΑ
8.235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota 2230
4
Kubota 2230
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3410147
24860 Böklund, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Xylon 520
5
Fendt Xylon 520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3807942
56283 Beulich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 8650 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
31.000 €

Δείτε αγγελία
Iseki 3025
17
Iseki 3025
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3811941
14542 Werder / Havel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 3224 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.12.1993, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 2025 R
5
John Deere 2025 R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3197932
25462 Rellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 235 h, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
23.681 €
με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LTS Systra 750H
12
LTS Systra 750H
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3791444
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 5133 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 12.09.1996, ...
13.000 €
με 17% ΦΠΑ
11.111 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro SP 5008 HST SUPERPARK Schlepper Holder Kubota Fendt
9
Carraro SP 5008 HST SUPERPARK Schlepper Holder Kubota Fendt
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3815558
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
46.668 €
με 20% ΦΠΑ
38.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3160
7
Iseki TM 3160
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3698441
71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 423 Euro 6
4
Unimog U 423 Euro 6
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3514867
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
146.370 €
με 19% ΦΠΑ
123.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
8
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3603319
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 174 h, Διάταξη οπισθοπορείας, Χαμηλή καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
29.988 €
με 20% ΦΠΑ
24.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro Carraro SP 5008 Superpark Schlepper Holder Kubota Fendt
10
Carraro Carraro SP 5008 Superpark Schlepper Holder Kubota Fendt
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt2160985
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
46.668 €
με 20% ΦΠΑ
38.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder C 270 Digital
4
Holder C 270 Digital
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3798214
23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 3560 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holder C 342 Digital
9
Holder C 342 Digital
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3798207
23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 5571 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 4200
9
John Deere 4200
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3614910
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 2550 h, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
12.971 €
με 19% ΦΠΑ
10.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 230 DT
7
Deutz-Fahr Agrokid 230 DT
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3433858
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 427 Euro 6
5
Unimog U 427 Euro 6
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3514866
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 200 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, ...
145.180 €
με 19% ΦΠΑ
122.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac 102 ep
9
Lindner Unitrac 102 ep
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3514862
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
129.710 €
με 19% ΦΠΑ
109.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac 102 ep
3
Lindner Unitrac 102 ep
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3514861
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 130 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
136.850 €
με 19% ΦΠΑ
115.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 1400
4
Unimog U 1400
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660393
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 11 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, ...
21.301 €
με 19% ΦΠΑ
17.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 500
4
Unimog U 500
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660382
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, ...
48.790 €
με 19% ΦΠΑ
41.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 1400
8
Unimog U 1400
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660379
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, ...
22.491 €
με 19% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Unimog U 500
4
Unimog U 500
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3660377
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, ...
48.790 €
με 19% ΦΠΑ
41.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kioti CS 2610 Winterdienst
9
Kioti CS 2610 Winterdienst
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3239545
61250 Usingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, ...
24.633 €
με 19% ΦΠΑ
20.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kioti DK 4510
5
Kioti DK 4510
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3220672
87672 Roßhaupten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 26 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
32.500 €
με 19% ΦΠΑ
27.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota M6060 Winterdienst ab 0,0%
10
Kubota M6060 Winterdienst ab 0,0%
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3773140
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 90 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
42.721 €
με 19% ΦΠΑ
35.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota M7060 CAB buchens de
8
Kubota M7060 CAB buchens de
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3773137
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
52.658 €
με 19% ΦΠΑ
44.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 5150h 24" Reifendruckregelanlage
20
Mercedes-Benz U 400 5150h 24" Reifendruckregelanlage
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3780662
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 5150 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, ...
89.250 €
με 19% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 488