Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Mercedes-Benz Yanmar Fendt New Holland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Iseki TXG 237 A
6
ΝΈΑ Iseki TXG 237 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4807996 4807996
  06493 Ballenstedt OT Badeborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 13 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 23.11.2018, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, ...
14.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steyr CVT6130 KOMMUNAL
9
ΝΈΑ Steyr CVT6130 KOMMUNAL
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4807844 4807844
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 4040 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 440/80 R28, ...
64.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3160
10
ΝΈΑ Iseki TM 3160
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4806339 4806339
  19395 Plau am See / OT Klebe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 845 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iseki TG5470 AHLK
ΝΈΑ Iseki TG5470 AHLK
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4806287 4806287
  04720 Döbeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6965 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
7.563,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 20 - Euro 5 - Zapfwelle - AHK - Kipper
15
ΝΈΑ Mercedes-Benz U 20 - Euro 5 - Zapfwelle - AHK - Kipper
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4806176 4806176
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 1265 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2010, Συνολικό βάρος: 7.50 t
39.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C 4.74 474
7
Holder C 4.74 474
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4803250 4803250
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nilfisk Egholm 2250
9
Nilfisk Egholm 2250
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4803248 4803248
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 26 kW
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M4062 CAB "Winterdienstpaket"
9
Kubota M4062 CAB "Winterdienstpaket"
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4802987 4802987
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
40.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson F36Rn
Branson F36Rn
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4802859 4802859
  03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 450 h, Τετρακίνητο, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hako Hakotrac 23D
8
Hako Hakotrac 23D
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4801503 4801503
  58454 Witten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 1418 h, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ταχύτητα pto: 540, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1
2.999 €
Δείτε αγγελία
John Deere 2036R m. Kabine
7
John Deere 2036R m. Kabine
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4801415 4801415
  90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3520
12
John Deere 3520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4799947 4799947
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 370 h, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 7-16 Galaxy, ...
11.344,54 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B 4200
4
Kubota B 4200
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4799665 4799665
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 860 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, ...
4.831,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SG 17 H
2
Iseki SG 17 H
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4798072 4798072
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
6.500 €
Δείτε αγγελία
Fendt 516 VARIO SCR PROFI
4
Fendt 516 VARIO SCR PROFI
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4796588 4796588
  04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 1595 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
97.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
8
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4796454 4796454
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X950R
6
John Deere X950R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4796444 4796444
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
13.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2026R
John Deere 2026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4796439 4796439
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki TM3200 AHL
3
Iseki TM3200 AHL
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4796254 4796254
  82467 Garmisch Partenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 09.12.2008, ...
11.500 €
Δείτε αγγελία
Iseki 5040 AL
5
Iseki 5040 AL
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4795983 4795983
  18573 Altefähr, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1132 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 17.10.1996, Ελαστικά μπροστά: Rasen, Ελαστικά πίσω: Rasen
8.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac 112 LDrive
5
Lindner Unitrac 112 LDrive
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4794684 4794684
  78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h
119.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C 20
4
Holder C 20
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4794256 4794256
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 2824 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
7.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Kubota B 7100
4
Kubota B 7100
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4794229 4794229
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 3225 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα
3.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Kubota B2110 Hydrostat Heizung Allrad
10
Kubota B2110 Hydrostat Heizung Allrad
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4792273 4792273
  57489 Drolshagen-Feldmannshof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1710 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
5.700 €
Δείτε αγγελία
Steyr 9086
3
Steyr 9086
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4791838 4791838
  74424 Bühlertann, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 7190 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
15.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 594