Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Mercedes-Benz Yanmar Fendt Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kreuter ADAPTERRAHMEN FÜR FENDT 313ER
2
ΝΈΑ Kreuter ADAPTERRAHMEN FÜR FENDT 313ER
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4858143 4858143
  96052 Bamberg, Γερμανία
550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauer Kommunalplatte
2
Hauer Kommunalplatte
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4779641 4779641
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
655,46 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Öko-PLus
2
Öko-PLus
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3284787 3284787
  32469 Petershagen, Γερμανία
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gutbrod 1050
4
Gutbrod 1050
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4850351 4850351
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
950 €
logo
Δείτε αγγελία
New Holland Mauser Kabine MC 28,MC35
6
New Holland Mauser Kabine MC 28,MC35
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3681752 3681752
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
1.150 €
Δείτε αγγελία
Rauch SA 121
5
Rauch SA 121
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4814171 4814171
  59269 Beckum, Γερμανία
1.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rauch SA 250
5
Rauch SA 250
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4814179 4814179
  59269 Beckum, Γερμανία
1.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Adler Schneeschild 1,35 m
4
Adler Schneeschild 1,35 m
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3608424 3608424
  59269 Beckum, Γερμανία
1.699 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rauch UKS 100
5
Rauch UKS 100
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4814132 4814132
  59269 Beckum, Γερμανία
Ταχύτητα pto: 540
1.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EcoTech GBS Kehrmaschine AKTION Traktor Deutz Fendt Steyr NEU
12
EcoTech GBS Kehrmaschine AKTION Traktor Deutz Fendt Steyr NEU
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 2018168 2018168
  4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 15 kW
1.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 360
5
Rauch SA 360
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4814188 4814188
  59269 Beckum, Γερμανία
1.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Iseki TX2160
5
Iseki TX2160
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4740532 4740532
  27404 Zeven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Adler Schneeschild 1,50 m
5
Adler Schneeschild 1,50 m
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3608439 3608439
  59269 Beckum, Γερμανία
2.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac
3
Lindner Unitrac
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4458675 4458675
  88239 Wangen, Γερμανία
2.301,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria 5700 B
5
Agria 5700 B
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3507888 3507888
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 2046 h, Μπροστινό pto, Ταχύτητα pto: 540
2.499 €
logo
Δείτε αγγελία
Adler K560 1,35 m
5
Adler K560 1,35 m
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3608127 3608127
  59269 Beckum, Γερμανία
2.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Auto Connect D60
3
John Deere Auto Connect D60
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 2293708 2293708
  29556 Suderburg/Holxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2 h
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Adler K560 1,50 m
5
Adler K560 1,50 m
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3608414 3608414
  59269 Beckum, Γερμανία
2.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 455 m.STVZO
5
John Deere 455 m.STVZO
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3924455 3924455
  90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1900 h
2.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Schleuderstreuer AXEO 6.1
5
Rauch Schleuderstreuer AXEO 6.1
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3608565 3608565
  59269 Beckum, Γερμανία
3.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Adler Schneeschild 2,40 m
5
Adler Schneeschild 2,40 m
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4814176 4814176
  59269 Beckum, Γερμανία
3.599 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Egholm 2200 T Cityranger Allrad Kabine Motorschaden
4
Egholm 2200 T Cityranger Allrad Kabine Motorschaden
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4787932 4787932
  74629 Pfedelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι
3.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota ST25
7
Kubota ST25
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4740500 4740500
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 2140 h
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Simplicity SRD 300
4
Simplicity SRD 300
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4727820 4727820
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 20 kW
4.075,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere KM 670
10
John Deere KM 670
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4507464 4507464
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ταχύτητα pto: 540
4.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 531