Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Nectis 257 F
5
ΝΈΑ Claas Nectis 257 F
Τρακτέρ, 4724395 4724395
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, ...
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MAXXUM 110 MC
7
ΝΈΑ Case IH MAXXUM 110 MC
Τρακτέρ, 4724368 4724368
  07300 PLATS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 380/85R28 / 380/85R28, Ελαστικά πίσω: 460/85R38 / 460/85R38
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
TYM TS23 4wd Mini Tractor
20
ΝΈΑ TYM TS23 4wd Mini Tractor
Τρακτέρ, 4724322 4724322
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Κενό βάρους: 1.00 t, Κύλινδρος: 3
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
TYM T233 HST 4wd Mini Tractor Met Pulsar Bloter
20
ΝΈΑ TYM T233 HST 4wd Mini Tractor Met Pulsar Bloter
Τρακτέρ, 4724321 4724321
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Τετρακίνητο, Κύλινδρος: 3
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T5.110 TS Tractor
20
ΝΈΑ New Holland T5.110 TS Tractor
Τρακτέρ, 4724316 4724316
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 234 h, Τετρακίνητο, Κενό βάρους: 8.00 t, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 13, Κύλινδρος: 4
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson TEF Tractor
20
ΝΈΑ Massey Ferguson TEF Tractor
Τρακτέρ, 4724312 4724312
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 5, Κύλινδρος: 4
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
McCormick International Farmall FF Cup Tractor *DEFECT*
20
ΝΈΑ McCormick International Farmall FF Cup Tractor *DEFECT*
Τρακτέρ, 4724310 4724310
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Κύλινδρος: 4
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Ursus 6824
18
ΝΈΑ Ursus 6824
Τρακτέρ, 4724296 4724296
  26-008 Górno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ανάρτηση καμπίνας, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
19.517,64 €
Δείτε αγγελία
Belarus MTS 820
12
ΝΈΑ Belarus MTS 820
Τρακτέρ, 4724293 4724293
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 873 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 824 Vario S4 Profi Plus
5
ΝΈΑ Fendt 824 Vario S4 Profi Plus
Τρακτέρ, 4724290 4724290
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 174 kW, Ώρες λειτουργίας: 2330 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
139.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6520 SE
4
ΝΈΑ John Deere 6520 SE
Τρακτέρ, 4724289 4724289
  26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
27.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 824 Vario S4 Profi Plus
5
ΝΈΑ Fendt 824 Vario S4 Profi Plus
Τρακτέρ, 4724287 4724287
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 174 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
151.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 826 Vario Profi Plus
Τρακτέρ, 4724283 4724283
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 7392 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
85.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH CVX 1190
5
ΝΈΑ Case IH CVX 1190
Τρακτέρ, 4724280 4724280
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 141 kW, Ώρες λειτουργίας: 11117 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 7280R
ΝΈΑ John Deere 7280R
Τρακτέρ, 4724272 4724272
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 225 kW, Ώρες λειτουργίας: 2280 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
85.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 6190R
Τρακτέρ, 4724269 4724269
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 1698 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
85.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7495 DYNA VT
16
ΝΈΑ Massey Ferguson 7495 DYNA VT
Τρακτέρ, 4724268 4724268
  26-008 Górno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 146 kW, Ώρες λειτουργίας: 5540 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
41.591,15 €
Δείτε αγγελία
John Deere 7930
ΝΈΑ John Deere 7930
Τρακτέρ, 4724266 4724266
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 5180 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
48.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M7152 Premium
5
ΝΈΑ Kubota M7152 Premium
Τρακτέρ, 4724260 4724260
  L-9780 Wincrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 60 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
89.000 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7700 Allrad Traktor
9
ΝΈΑ John Deere 7700 Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4724258 4724258
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 14.07.1993, ...
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 6930
Τρακτέρ, 4724249 4724249
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 6860 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
43.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MAXXUM 100
20
ΝΈΑ Case IH MAXXUM 100
Τρακτέρ, 4724246 4724246
  26-008 Górno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 760 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Χαμηλή καμπίνα, ...
36.014,68 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 260 VA
3
ΝΈΑ Fendt 260 VA
Τρακτέρ, 4724241 4724241
  75031 Eppingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9290 h, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 15 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
17.073,17 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 373
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 373
Τρακτέρ, 4724220 4724220
  28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 2460 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroton 165.7
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroton 165.7
Τρακτέρ, 4724217 4724217
  59964 Medebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 7313 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
33.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 17547