Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Fendt New Holland Deutz-Fahr Massey Ferguson Claas Case IH Steyr
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6320 Premium
-8%
3
John Deere 6320 Premium
Τρακτέρ, 4905604 4905604
  26510 Ioannina, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7092 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.000 €
26.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6320 Premium
-8%
3
John Deere 6320 Premium
Τρακτέρ, 4905604 4905604
  26510 Ioannina, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7092 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.000 €
26.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6930
6
ΝΈΑ John Deere 6930
Τρακτέρ, 5073845 5073845
  WR11 2QT Worcestershire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 5702 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
46.190 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T171
8
ΝΈΑ Valtra T171
Τρακτέρ, 5073827 5073827
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 5387 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
34.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TD 5.105
8
ΝΈΑ New Holland TD 5.105
Τρακτέρ, 5073825 5073825
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Ώρες λειτουργίας: 3375 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4
25.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T170
9
ΝΈΑ Valtra T170
Τρακτέρ, 5073826 5073826
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 6921 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 16.9 R28, Ελαστικά πίσω: 20.8 R38
33.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 8.390
9
ΝΈΑ New Holland T 8.390
Τρακτέρ, 5073824 5073824
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 8605 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Κύλινδρος: 6
57.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7810
10
ΝΈΑ John Deere 7810
Τρακτέρ, 5073822 5073822
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Ταχύτητα pto: 540/1000
24.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 7060
8
ΝΈΑ New Holland T 7060
Τρακτέρ, 5073823 5073823
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 3757 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 540/65 R30, Ελαστικά πίσω: 650/65 R42
47.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6170 M
10
ΝΈΑ John Deere 6170 M
Τρακτέρ, 5073820 5073820
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 4778 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
55.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6520
7
ΝΈΑ John Deere 6520
Τρακτέρ, 5073821 5073821
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 9763 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Κύλινδρος: 4
28.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 215 CVX
11
ΝΈΑ Case IH Puma 215 CVX
Τρακτέρ, 5073818 5073818
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 5125 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
64.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Axion 800
10
ΝΈΑ Claas Axion 800
Τρακτέρ, 5073819 5073819
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 2206 h, Τετρακίνητο
69.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 200
9
ΝΈΑ Case IH Puma 200
Τρακτέρ, 5073817 5073817
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 3055 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, AdBlue
62.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 170
12
ΝΈΑ Case IH Puma 170
Τρακτέρ, 5073816 5073816
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 3671 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, AdBlue, ...
83.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 170
11
ΝΈΑ Case IH Puma 170
Τρακτέρ, 5073815 5073815
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2218 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα
60.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MX 220
8
ΝΈΑ Case IH MX 220
Τρακτέρ, 5073814 5073814
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 13057 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 5, Ελαστικά μπροστά: 540/65 R34, Ελαστικά πίσω: 650/85 R38
17.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 110
8
ΝΈΑ Case IH Maxxum 110
Τρακτέρ, 5073812 5073812
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6189 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4
26.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 340 RowTrac
5
ΝΈΑ Case IH Magnum 340 RowTrac
Τρακτέρ, 5073811 5073811
  58350 Pasvalys, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 170 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Κιβώτιο: Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 600/75R30, ...
170.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 110
6
ΝΈΑ Case IH Maxxum 110
Τρακτέρ, 5073813 5073813
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6193 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού
33.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 340
8
ΝΈΑ Case IH Magnum 340
Τρακτέρ, 5073810 5073810
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 2773 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Κιβώτιο: Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει
65.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 340
4
ΝΈΑ Case IH Magnum 340
Τρακτέρ, 5073809 5073809
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 9257 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, AdBlue, ...
80.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MAGNUM 315
6
ΝΈΑ Case IH MAGNUM 315
Τρακτέρ, 5073807 5073807
  58350 lietuva, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 232 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, AdBlue, Κύλινδρος: 6, ...
75.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 335
5
ΝΈΑ Case IH Magnum 335
Τρακτέρ, 5073808 5073808
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Κύλινδρος: 6, Ελαστικά μπροστά: 600/70 R30, Ελαστικά πίσω: 650/85 R38
45.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 310
10
ΝΈΑ Case IH Magnum 310
Τρακτέρ, 5073806 5073806
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 8120 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Κύλινδρος: 6, Ελαστικά μπροστά: 600/70 R30, ...
51.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 310
4
ΝΈΑ Case IH Magnum 310
Τρακτέρ, 5073805 5073805
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 9088 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Ελαστικά μπροστά: 750/65 R26, Ελαστικά πίσω: 800/70 R38
47.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 16300