Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fendt 410
11
Fendt 410
Τρακτέρ, aat3286981
52353 Düren-Echtz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
41.055 €
με 19% ΦΠΑ
34.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LOVOL TB504
18
LOVOL TB504
Τρακτέρ, aat3532171
80639 Deutschlandweit, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
20.444 €
με 19% ΦΠΑ
17.180 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 5085 M
3
John Deere 5085 M
Τρακτέρ, aat3560357
4770 Amel, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 650 h, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2014, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
42.350 €
με 21% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt Vario TMS 820 LIMITED EDITION
8
Fendt Vario TMS 820 LIMITED EDITION
Τρακτέρ, aat3747555
48-220 Łącznik/Pogórze , Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
67.287 €
με 23% ΦΠΑ
54.705 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 7270R
10
John Deere 7270R
Τρακτέρ, aat3709809
06268 Obhausen-Döcklitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 1900 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
172.550 €
με 19% ΦΠΑ
145.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 309 Lsa
12
Fendt 309 Lsa
Τρακτέρ, aat3763879
54568 Gerolstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 11300 h, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 05.05.1986, ...
19.900 €

Δείτε αγγελία
John Deere 7430 Premium
8
John Deere 7430 Premium
Τρακτέρ, aat3768062
54429 Schillingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 144 kW, Ώρες λειτουργίας: 4245 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...
65.450 €
με 19% ΦΠΑ
55.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6290
14
Massey Ferguson 6290
Τρακτέρ, aat3757820
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 5685 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
30.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
27.552 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 844s
7
Case IH 844s
Τρακτέρ, aat3674145
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1980, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κύλινδρος: 4, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 2170 - 4WS
9
JCB Fastrac 2170 - 4WS
Τρακτέρ, aat3717913
65232 Taunusstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 131 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
58.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
52.394 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron X 720 ProfiLine
9
Deutz-Fahr Agrotron X 720 ProfiLine
Τρακτέρ, aat3691893
75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 4650 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH 433
5
Case IH 433
Τρακτέρ, aat3685976
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1980, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 6830 Premium
20
John Deere 6830 Premium
Τρακτέρ, aat3677143
86-330 Mełno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h, Ράβδος ζεύξης, Διάταξη οπισθοπορείας, Ανίχνευση φορτίου, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, ...
36.153 €

Δείτε αγγελία
Case IH 955 Comfort 200
7
Case IH 955 Comfort 200
Τρακτέρ, aat3698318
75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 7450 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 16.08.1978, Συνολικό βάρος: 6.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Celtis 456 RX
14
Claas Celtis 456 RX
Τρακτέρ, aat3703370
34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 3310 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
34.510 €
με 19% ΦΠΑ
29.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Landini 6-145 , 35 h, FZW, FL-Anbau, Superkriechg. TOP
20
Landini 6-145 , 35 h, FZW, FL-Anbau, Superkriechg. TOP
Τρακτέρ, aat3699036
87488 Betzigau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, ...
69.972 €
με 19% ΦΠΑ
58.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 844 XL
14
Case IH 844 XL
Τρακτέρ, aat3704279
35315 Homberg (Ohm), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 29.10.1982, Συνολικό βάρος: 5.50 t, ...
12.500 €

Δείτε αγγελία
Case IH MX 150
4
Case IH MX 150
Τρακτέρ, aat3684512
83-111 Miłobądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 9770 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
30.718 €
με 23% ΦΠΑ
24.974 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX 3.70
10
Deutz-Fahr DX 3.70
Τρακτέρ, aat3719805
59368 Werne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 8300 h, Τετρακίνητο, Χαμηλή καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 13.02.1985, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
10.950 €
με 10.7% ΦΠΑ
9.892 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 955 A
8
Case IH 955 A
Τρακτέρ, aat3743916
27801 Dötlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 15000 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, ...
9.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.983 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 308 LSA
19
Fendt 308 LSA
Τρακτέρ, aat3719334
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 13500 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 6.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 4, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
12.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
11.292 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 105
19
Deutz-Fahr Agrotron 105
Τρακτέρ, aat3718522
46459 Rees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
22.001 €
με 10.7% ΦΠΑ
19.874 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron K110
14
Deutz-Fahr Agrotron K110
Τρακτέρ, aat3722762
02829 Schöpstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 3275 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
35.500 €
με 19% ΦΠΑ
29.832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Celtis  436
12
Claas Celtis 436
Τρακτέρ, aat3717697
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 4030 h, Ράβδος ζεύξης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2005, ...
24.900 €

Δείτε αγγελία
John Deere 6400
16
John Deere 6400
Τρακτέρ, aat3712903
37213 Witzenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 10956 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
18.564 €
με 19% ΦΠΑ
15.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 67Allrad
5
Deutz-Fahr Agroplus 67Allrad
Τρακτέρ, aat3716670
69242 Tairnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 25.04.2008, ...
31.000 €

Δείτε αγγελία
Fendt F 275 GT
5
Fendt F 275 GT
Τρακτέρ, aat3713447
29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1978, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 14, Κύλινδρος: 4, ...
9.000 €
με 19% ΦΠΑ
7.563 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas ARES 657 ATZ, gef Kabine
19
Claas ARES 657 ATZ, gef Kabine
Τρακτέρ, aat3711485
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 9548 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
25.793 €
με 10.7% ΦΠΑ
23.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
IHC 633 AS
5
IHC 633 AS
Τρακτέρ, aat3768592
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 3198 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 3, ...
10.601 €
με 19% ΦΠΑ
8.908 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra N 154 eA
10
Valtra N 154 eA
Τρακτέρ, aat3667362
01768 Glashütte/Luchau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 513 h, Ανίχνευση φορτίου, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
93.415 €
με 19% ΦΠΑ
78.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 14423