Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Fendt New Holland Claas Massey Ferguson
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 2650 Allrad mit Frontlader
6
ΝΈΑ John Deere 2650 Allrad mit Frontlader
Τρακτέρ, 4807951 4807951
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 10001 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
14.950 €
Δείτε αγγελία
John Deere 8345R ILS (1773 BStunden)
Βίντεο
20
ΝΈΑ John Deere 8345R ILS (1773 BStunden)
Τρακτέρ, 4807948 4807948
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 253 kW, Ώρες λειτουργίας: 1773 h, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, AdBlue, ...
159.900 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TS 115 Turbo
14
ΝΈΑ New Holland TS 115 Turbo
Τρακτέρ, 4807945 4807945
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6165 Basic
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6165 Basic
Τρακτέρ, 4807894 4807894
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 720 Vario S4
15
ΝΈΑ Fendt 720 Vario S4
Τρακτέρ, 4807889 4807889
  05-306 Jędrzejów Nowy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 3997 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
89.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere 6145R TLS (1100 BStunden)
Βίντεο
20
ΝΈΑ John Deere 6145R TLS (1100 BStunden)
Τρακτέρ, 4807870 4807870
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 1100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
83.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7930 AutoPowr 50km/h
9
ΝΈΑ John Deere 7930 AutoPowr 50km/h
Τρακτέρ, 4807866 4807866
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 186 kW, Ώρες λειτουργίας: 11700 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
36.974,79 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IHC D 326
6
ΝΈΑ IHC D 326
Τρακτέρ, 4807862 4807862
  97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Steyr 4120 Multi
7
ΝΈΑ Steyr 4120 Multi
Τρακτέρ, 4807849 4807849
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 130 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 480/65 R24, ...
58.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 145 CVX
5
ΝΈΑ Case IH Maxxum 145 CVX
Τρακτέρ, 4807847 4807847
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 22 h, Ελαστικά μπροστά: 540/65 R28, Ελαστικά πίσω: 650/65 R38
85.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Valtra T154D
Τρακτέρ, 4807838 4807838
  25693 St. Michaelisdonn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault R7231-S
6
ΝΈΑ Renault R7231-S
Τρακτέρ, 4807834 4807834
  97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 4590 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7290R TLS (4498 BStunden)
20
ΝΈΑ John Deere 7290R TLS (4498 BStunden)
Τρακτέρ, 4807829 4807829
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 213 kW, Ώρες λειτουργίας: 4498 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
104.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T 144 Active
9
ΝΈΑ Valtra T 144 Active
Τρακτέρ, 4807828 4807828
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 1082 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
66.985 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IHC D 6206
7
ΝΈΑ IHC D 6206
Τρακτέρ, 4807827 4807827
  97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 9313 h, Ελαστικά μπροστά: 7-50-18, Ελαστικά πίσω: 13.6-36
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
IHC 955
7
ΝΈΑ IHC 955
Τρακτέρ, 4807824 4807824
  97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 9616 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: 320/70R28, Ελαστικά πίσω: 18.4R34
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McCormick CX100 TRACTOR
11
ΝΈΑ McCormick CX100 TRACTOR
Τρακτέρ, 4807820 4807820
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 2562 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland T7.245 (411 BStunden)
Βίντεο
20
ΝΈΑ New Holland T7.245 (411 BStunden)
Τρακτέρ, 4807817 4807817
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 411 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, AdBlue, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Κενό βάρους: 8.80 t, ...
79.900 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8335R ILS (2076 BStunden)
Βίντεο
16
ΝΈΑ John Deere 8335R ILS (2076 BStunden)
Τρακτέρ, 4807808 4807808
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Ώρες λειτουργίας: 2076 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, ...
138.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6 155R
19
ΝΈΑ John Deere 6 155R
Τρακτέρ, 4807807 4807807
  2973 AN Molenaarsgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 1464 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fiat 950
12
ΝΈΑ Fiat 950
Τρακτέρ, 4807805 4807805
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο
6.000 €
Δείτε αγγελία
Claas ARION 650 CIS mit Frontlader FL 120 C
ΝΈΑ Claas ARION 650 CIS mit Frontlader FL 120 C
Τρακτέρ, 4807803 4807803
  49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
88.235,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Axion 850 C-Matic, Bj. 15, 3.600 Bh
18
ΝΈΑ Claas Axion 850 C-Matic, Bj. 15, 3.600 Bh
Τρακτέρ, 4807802 4807802
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 194 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
79.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr TTV 1160 Allrad Traktor
12
ΝΈΑ Deutz-Fahr TTV 1160 Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4807798 4807798
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ώρες λειτουργίας: 7460 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
25.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T7.210 AC Allrad Traktor **neue Bereifung**
11
ΝΈΑ New Holland T7.210 AC Allrad Traktor **neue Bereifung**
Τρακτέρ, 4807797 4807797
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 4330 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
49.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 14881