Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Atles 936
ΝΈΑ Claas Atles 936
Τρακτέρ, 4265399
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 10775 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6100 Premium PQ 2WD
20
ΝΈΑ John Deere 6100 Premium PQ 2WD
Τρακτέρ, 4265397
  8148 PS Lemele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7123 h, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 766 DT
ΝΈΑ Fiat 766 DT
Τρακτέρ, 4265366
  25017 Lonato del Garda, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 4875 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4245 POWER SHUTTLE
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 4245 POWER SHUTTLE
Τρακτέρ, 4265365
  35750 IFFENDIC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 6430 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 340/85R24 / 340/85R24, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland T6.140
ΝΈΑ New Holland T6.140
Τρακτέρ, 4265364
  18220 LES AIX D'ANGILLON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 1912 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 380/85R28 / 380/85R28, Ελαστικά πίσω: 460/85R38 / 460/85R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota M130X
7
ΝΈΑ Kubota M130X
Τρακτέρ, 4265363
  80480 SALEUX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 652 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420.70x24 / 420.70x24, ...
34.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARION 410
ΝΈΑ Claas ARION 410
Τρακτέρ, 4265362
  49400 SAUMUR, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 13.6R28 / 13.6R28, Ελαστικά πίσω: 16.9R38 / 16.9R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault 80.12 F
2
ΝΈΑ Renault 80.12 F
Τρακτέρ, 4265361
  64160 ST ARMOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holder F 770
2
ΝΈΑ Holder F 770
Τρακτέρ, 4265360
  67600 SÉLESTAT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki 320
3
ΝΈΑ Iseki 320
Τρακτέρ, 4265359
  51120 SEZANNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 6930 PREMIUM
6
ΝΈΑ John Deere 6930 PREMIUM
Τρακτέρ, 4265358
  21140 Juilly, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
57.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7624 EFFICIENT DYNA 6
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 7624 EFFICIENT DYNA 6
Τρακτέρ, 4265356
  55100 Bras sur Meuse, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 3480 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, ...
75.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T8020
7
ΝΈΑ New Holland T8020
Τρακτέρ, 4265357
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 3569 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
39.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6150R
7
ΝΈΑ John Deere 6150R
Τρακτέρ, 4265355
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, ...
62.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6490 TIERS 3
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 6490 TIERS 3
Τρακτέρ, 4265353
  55100 Bras sur Meuse, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, ...
42.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 180
5
ΝΈΑ Case IH PUMA 180
Τρακτέρ, 4265354
  21140 Juilly, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 600/65R28 / 600/65R28, ...
47.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7615 ESSENTIEL DYNA 6
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 7615 ESSENTIEL DYNA 6
Τρακτέρ, 4265352
  55100 Bras sur Meuse, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
53.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5435
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 5435
Τρακτέρ, 4265351
  69850 SAINT MARTIN EN HAUT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 13.6R24 / 13.6R24, Ελαστικά πίσω: 16.9R34 / 16.9R34
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 7250TTV
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr 7250TTV
Τρακτέρ, 4265350
  21140 Juilly, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 194 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
90.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MAXXUM 125
4
ΝΈΑ Case IH MAXXUM 125
Τρακτέρ, 4265348
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 3680 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
37.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 720 SCR PROFI
4
ΝΈΑ Fendt 720 SCR PROFI
Τρακτέρ, 4265349
  55100 Bras sur Meuse, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 2750 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
88.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6485
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 6485
Τρακτέρ, 4265347
  76730 BRACHY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 6330 PREMIUM
7
ΝΈΑ John Deere 6330 PREMIUM
Τρακτέρ, 4265345
  35740 Pacé, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 6920
7
ΝΈΑ John Deere 6920
Τρακτέρ, 4265346
  82350 Albias, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 122 kW, Ώρες λειτουργίας: 5671 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fiat 55-66
7
ΝΈΑ Fiat 55-66
Τρακτέρ, 4265344
  83170 BRIGNOLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 7300 h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 7/50X16 / 7/50X16, Ελαστικά πίσω: 420/85X30 / 420/85X30
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 16036