Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 5058E
Τρακτέρ, 4456731
  89188 Merklingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
31.223 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 5075M**
2
ΝΈΑ John Deere 5075M**
Τρακτέρ, 4456727
  74214 Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/540E/1000, Ελαστικά μπροστά: 380/70R20, Ελαστικά πίσω: 480/70R28
33.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6105RC
6
ΝΈΑ John Deere 6105RC
Τρακτέρ, 4456726
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 222 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 480/65R24 Vrede, ...
58.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6140R
9
ΝΈΑ John Deere 6140R
Τρακτέρ, 4456640
  YO7 2BP, Μεγ. Βρετανία
50.795,80 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 EX HIRE KUBOTA M7151 PREMIUM TRACTOR
17
ΝΈΑ EX HIRE KUBOTA M7151 PREMIUM TRACTOR
Τρακτέρ, 4456438
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7726 DYNA-6 EXCLUSIVE
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 7726 DYNA-6 EXCLUSIVE
Τρακτέρ, 4456435
  86732 Oettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 390 h, Κύλινδρος: 6
117.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7600
5
ΝΈΑ John Deere 7600
Τρακτέρ, 4456433
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 20, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 716 Vario
10
ΝΈΑ Fendt 716 Vario
Τρακτέρ, 4456428
  38539 Müden/Aller, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
68.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5130 TTV
18
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5130 TTV
Τρακτέρ, 4456421
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2995 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
53.748,87 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6155R Ultimate 50km/h AutoPowr
14
ΝΈΑ John Deere 6155R Ultimate 50km/h AutoPowr
Τρακτέρ, 4456420
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 1265 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, ...
110.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6175R DirectDrive
9
ΝΈΑ John Deere 6175R DirectDrive
Τρακτέρ, 4456418
  39171 Sülzetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 4270 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
79.831,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N 154 D
10
ΝΈΑ Valtra N 154 D
Τρακτέρ, 4456407
  63589 Linsengericht - Alte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 131 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 6310 Premium
7
ΝΈΑ John Deere 6310 Premium
Τρακτέρ, 4456406
  85131 Pollenfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 5750 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ανίχνευση φορτίου, ...
28.003,61 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steyr M-TRAC 86
15
ΝΈΑ Steyr M-TRAC 86
Τρακτέρ, 4456404
  93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 8910 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 14.02.2001, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 309
5
ΝΈΑ Fendt Farmer 309
Τρακτέρ, 4456384
  97440 Werneck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
18.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 724 Vario S4 - ProfiPlus -
4
ΝΈΑ Fendt 724 Vario S4 - ProfiPlus -
Τρακτέρ, 4456367
  86405 Erlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 3050 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, ...
123.949,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 5090 R
16
ΝΈΑ John Deere 5090 R
Τρακτέρ, 4456364
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 4440 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
26.890,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt FAVORIT 926 VARIO
6
ΝΈΑ Fendt FAVORIT 926 VARIO
Τρακτέρ, 4456354
  04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 12820 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3660
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 3660
Τρακτέρ, 4456353
  4808 Wurzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 3990 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 04.05.2015, ...
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 720 Vario S4 Profi
13
ΝΈΑ Fendt 720 Vario S4 Profi
Τρακτέρ, 4456347
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 1120 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
123.949 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARION 550 CEBIS
9
ΝΈΑ Claas ARION 550 CEBIS
Τρακτέρ, 4456342
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 2030 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
60.924 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6160 Agrotron TTV
Τρακτέρ, 4456331
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28 Trelleborg, Ελαστικά πίσω: 650/65R38 Trelleborg
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 720 VARIO S4 TRACTOR
6
ΝΈΑ Fendt 720 VARIO S4 TRACTOR
Τρακτέρ, 4456330
  NR21 9NH Sculthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 3733 h
110.057,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 722 VARIO PROFI PLUS S4
6
ΝΈΑ Fendt 722 VARIO PROFI PLUS S4
Τρακτέρ, 4456327
  32490 MONFERRAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 250 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 55 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON 265
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON 265
Τρακτέρ, 4456325
  32490 MONFERRAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 195 kW, Ώρες λειτουργίας: 3350 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 17097