Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Fendt Claas Deutz-Fahr New Holland Massey Ferguson Case IH Steyr
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6320 Premium
-8%
3
John Deere 6320 Premium
Τρακτέρ, 4905604 4905604
  26510 Ioannina, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7092 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.000 €
26.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland 110-90
8
New Holland 110-90
Τρακτέρ, 5168359 5168359
  69100 Κομοτηνή, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 9400 h, Συνολικό βάρος: 5000 kg, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540
18.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland 110-90
8
New Holland 110-90
Τρακτέρ, 5168359 5168359
  69100 Κομοτηνή, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 9400 h, Συνολικό βάρος: 5000 kg, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540
18.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6320 Premium
-8%
3
John Deere 6320 Premium
Τρακτέρ, 4905604 4905604
  26510 Ioannina, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7092 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.000 €
26.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6130R
6
ΝΈΑ John Deere 6130R
Τρακτέρ, 5221926 5221926
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 540/65R38, Ελαστικά πίσω: 600/65R24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7530
7
ΝΈΑ John Deere 7530
Τρακτέρ, 5221837 5221837
  63-040 Nowe Miasto, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 10295 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
45.049 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5435 T3 Dyna-4
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 5435 T3 Dyna-4
Τρακτέρ, 5221804 5221804
  6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5430 Dyna-4
3
ΝΈΑ Massey Ferguson 5430 Dyna-4
Τρακτέρ, 5221802 5221802
  6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5713 D4 "NEXT EDITION"
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 5713 D4 "NEXT EDITION"
Τρακτέρ, 5221801 5221801
  6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 5075 E
4
ΝΈΑ John Deere 5075 E
Τρακτέρ, 5221729 5221729
  36030 Motta di Cost, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
28.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5100 C
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5100 C
Τρακτέρ, 5221727 5221727
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 2572 h, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
34.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Challanger 765 D
3
ΝΈΑ Challanger 765 D
Τρακτέρ, 5221726 5221726
  36030 Motta di Cost, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
120.000 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6930
3
ΝΈΑ John Deere 6930
Τρακτέρ, 5221725 5221725
  36030 Motta di Cost, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
47.000 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6930 PREMIUM
3
ΝΈΑ John Deere 6930 PREMIUM
Τρακτέρ, 5221724 5221724
  36030 Motta di Cost, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
43.000 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 7820
ΝΈΑ John Deere 7820
Τρακτέρ, 5221723 5221723
  36030 Motta di Cost, Ιταλία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
58.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ McCormick .
Τρακτέρ, 5221722 5221722
  44390 NORT SUR ERDRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T6.165EC
6
ΝΈΑ New Holland T6.165EC
Τρακτέρ, 5221721 5221721
  53640 LE HORPS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
52.000 €
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T6.160
6
ΝΈΑ New Holland T6.160
Τρακτέρ, 5221720 5221720
  53640 LE HORPS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
53.000 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 5415
7
ΝΈΑ John Deere 5415
Τρακτέρ, 5221719 5221719
  53640 LE HORPS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
12.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Renault DONIOS 130
7
ΝΈΑ Renault DONIOS 130
Τρακτέρ, 5221718 5221718
  44270 ST ETIENNE DE MER MORTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 4753 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
12.500 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6190R
4
ΝΈΑ John Deere 6190R
Τρακτέρ, 5221717 5221717
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 4463 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH MAXXUM CVX 110
7
ΝΈΑ Case IH MAXXUM CVX 110
Τρακτέρ, 5221716 5221716
  76730 BRACHY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 1850 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
55.000 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6620
6
ΝΈΑ John Deere 6620
Τρακτέρ, 5221715 5221715
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5738 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
25.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 130
7
ΝΈΑ Case IH PUMA 130
Τρακτέρ, 5221713 5221713
  62130 HERLIN LE SEC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3880 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6330
7
ΝΈΑ John Deere 6330
Τρακτέρ, 5221714 5221714
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6290
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 6290
Τρακτέρ, 5221712 5221712
  76730 BRACHY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 7035 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
22.000 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 7230R
6
ΝΈΑ John Deere 7230R
Τρακτέρ, 5221711 5221711
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 4274 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
63.000 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 15486