Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Lamborghini Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lamborghini Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Lamborghini Spire 85
17
ΝΈΑ Lamborghini Spire 85
Τρακτέρ, 5201004 5201004
  4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 797 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 45, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 45, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lamborghini Champion 120
5
ΝΈΑ Lamborghini Champion 120
Τρακτέρ, 5192613 5192613
  3241 Podplat, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
10.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 503 DT
8
Lamborghini R 503 DT
Τρακτέρ, 5191053 5191053
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 4480 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
3.451,33 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 2.80
10
Lamborghini R 2.80
Τρακτέρ, 5187339 5187339
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 2052 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Κενό βάρους: 3.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 30, ...
22.605,04 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R8.270
8
Lamborghini R8.270
Τρακτέρ, 5187184 5187184
  87724 Ottobeuren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 198 kW, Ώρες λειτουργίας: 6425 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
35.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 6-160 T4i
7
Lamborghini R 6-160 T4i
Τρακτέρ, 5187056 5187056
  08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ώρες λειτουργίας: 5650 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
38.989 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini C 774/80
7
Lamborghini C 774/80
Τρακτέρ, 5184330 5184330
  25030 Orzivecchi, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6440 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
11.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini 674/70
7
Lamborghini 674/70
Τρακτέρ, 5184329 5184329
  25030 Orzivecchi, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
7.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini 854 2wd 4x2
7
Lamborghini 854 2wd 4x2
Τρακτέρ, 5182707 5182707
  8211 AS Lelystad, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 4274 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Ημερομηνία εγγραφής: 03.04.1982, Κενό βάρους: 3445.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lamborghini Crono 70,Neumaschine
6
Lamborghini Crono 70,Neumaschine
Τρακτέρ, 5180661 5180661
  28816 Stuhr, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
27.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini STRIKE 110
16
Lamborghini STRIKE 110
Τρακτέρ, 5179320 5179320
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lamborghini CROSS 75
18
Lamborghini CROSS 75
Τρακτέρ, 5179154 5179154
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1 h
15.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Runner 350
3
Lamborghini Runner 350
Τρακτέρ, 5179078 5179078
  76437 Rastatt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο
8.900 €
Δείτε αγγελία
Lamborghini Chrono 564-60 VDT
15
Lamborghini Chrono 564-60 VDT
Τρακτέρ, 5178374 5178374
  9833 Rangersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2196 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
24.070,80 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Crono 554-50 VDT
15
Lamborghini Crono 554-50 VDT
Τρακτέρ, 5178353 5178353
  9833 Rangersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2143 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/540E, ...
23.008,85 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R6.160 DCR
10
Lamborghini R6.160 DCR
Τρακτέρ, 5176774 5176774
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 122 kW, Ώρες λειτουργίας: 4273 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
38.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Spire 70 Target
16
Lamborghini Spire 70 Target
Τρακτέρ, 5173427 5173427
  66459 Kirkel-Altstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 590 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
30.252,10 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Spark 130 VRT " stufenlos "
8
Lamborghini Spark 130 VRT " stufenlos "
Τρακτέρ, 5173426 5173426
  86720 Nördlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
72.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini GreenPro 35
5
Lamborghini GreenPro 35
Τρακτέρ, 5172008 5172008
  2890 Sint-Amands, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 270 h, Κενό βάρους: 1.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κύλινδρος: 4, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
18.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 3.90
7
Lamborghini R 3.90
Τρακτέρ, 5171994 5171994
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 3620 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, ...
27.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 6. 160 DCR  wie Agrotron 150.6
15
Lamborghini R 6. 160 DCR wie Agrotron 150.6
Τρακτέρ, 5171107 5171107
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 3920 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
44.117,65 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 3.90
8
Lamborghini R 3.90
Τρακτέρ, 5170814 5170814
  79288 Gottenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 735 h
33.571,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Crono 70
7
Lamborghini Crono 70
Τρακτέρ, 5164097 5164097
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 3, ...
19.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Spire Trend 70
10
Lamborghini Spire Trend 70
Τρακτέρ, 5163608 5163608
  73066 Uhingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
27.647,06 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini Spire 90.4 Target
5
Lamborghini Spire 90.4 Target
Τρακτέρ, 5162217 5162217
  17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Κενό βάρους: 3300.00 t, ...
33.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 97