Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Zetor Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Zetor Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Zetor Major CL 80 - DEMOMASCHINE
16
ΝΈΑ Zetor Major CL 80 - DEMOMASCHINE
Τρακτέρ, 5066363 5066363
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
32.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 6245
7
Zetor 6245
Τρακτέρ, 5060533 5060533
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h
11.900 €
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima 80
4
Zetor Proxima 80
Τρακτέρ, 5052240 5052240
  4220 Skofja Loka, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 248 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
23.500 €
Δείτε αγγελία
Zetor
9
Zetor
Τρακτέρ, 5047628 5047628
  39343 Erxleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 5, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
13.500 €
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra 95
6
Zetor Forterra 95
Τρακτέρ, 5023438 5023438
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
24.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima 7441 Allrad 40km/h mit Industrie Frontlader und Druckluftbremse
17
Zetor Proxima 7441 Allrad 40km/h mit Industrie Frontlader und Druckluftbremse
Τρακτέρ, 5022752 5022752
  95688 friedenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 3860 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ράβδος ζεύξης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.500 €
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima Z 8541 +
3
Zetor Proxima Z 8541 +
Τρακτέρ, 4995560 4995560
  TF12 5BB Broseley, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Τροχοφόρος φορτωτής
18.429 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra 9641
2
Zetor Forterra 9641
Τρακτέρ, 4995526 4995526
  CW6 0EU Duddon, Cheshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 2100 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 13.6x24, Ελαστικά πίσω: 420x38
20.806 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima Plus 100
5
Zetor Proxima Plus 100
Τρακτέρ, 4982107 4982107
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4397 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zetor 5211
16
Zetor 5211
Τρακτέρ, 4976520 4976520
  17089 Burow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.08.1991, Κύλινδρος: 3
7.777 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra CL 140
6
Zetor Forterra CL 140
Τρακτέρ, 4940330 4940330
  8325 EM Vollenhove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra HSX 140 VERKOCHT
6
Zetor Forterra HSX 140 VERKOCHT
Τρακτέρ, 4940329 4940329
  8325 EM Vollenhove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 18 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zetor PROXIMA 6441
14
Zetor PROXIMA 6441
Τρακτέρ, 4936609 4936609
  7925 PH Linde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Ελαστικά μπροστά: 320/85/24, Ελαστικά πίσω: 420/85/34
20.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima 100 HS
3
Zetor Proxima 100 HS
Τρακτέρ, 4912294 4912294
  02894 Reichenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, ...
44.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 7341 super turbo klima 04 Rok
9
Zetor 7341 super turbo klima 04 Rok
Τρακτέρ, 4910765 4910765
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %
16.350 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 6245
6
Zetor 6245
Τρακτέρ, 4910759 4910759
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1992, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %
8.397 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra CL 120 Platinium 1 DEMO
5
Zetor Forterra CL 120 Platinium 1 DEMO
Τρακτέρ, 4904871 4904871
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 18, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zetor Major 80
3
Zetor Major 80
Τρακτέρ, 4902255 4902255
  02894 Reichenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
37.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 5711
8
Zetor 5711
Τρακτέρ, 4895451 4895451
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
2.250 €
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra 11441
5
Zetor Forterra 11441
Τρακτέρ, 4845801 4845801
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3350 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %
22.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima Power 90
8
Zetor Proxima Power 90
Τρακτέρ, 4822788 4822788
  94496 Ortenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, ...
26.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 4712
6
Zetor 4712
Τρακτέρ, 4808301 4808301
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3348 h, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 07.11.1977, Κενό βάρους: 2.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
4.550 €
logo
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima 70
8
Zetor Proxima 70
Τρακτέρ, 4720373 4720373
  33104 Paderborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 331 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, ...
25.630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima 80 CL
6
Zetor Proxima 80 CL
Τρακτέρ, 4583210 4583210
  33104 Paderborn, Γερμανία
Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
36.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zetor 3011 3 cylindry
2
Zetor 3011 3 cylindry
Τρακτέρ, 4523865 4523865
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 5, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %
2.807 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 29