Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Branson 2900
Branson 2900
Τρακτέρ, aat3193723
54597 Auw, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 1.70 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, ...
15.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.940 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt  Favorit 824
10
Fendt Favorit 824
Τρακτέρ, aat3601223
7480 Tuntange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
87.750 EUR
με 17% ΦΠΑ
75.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 724 Profi Plus + FL
19
Fendt 724 Profi Plus + FL
Τρακτέρ, aat3358410
06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, ...
142.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
120.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr Agrotron K 120
10
Deutz-Fahr Agrotron K 120
Τρακτέρ, aat3610105
26629 Großefehn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5604 h, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
39.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.193 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 716 vario
8
Fendt 716 vario
Τρακτέρ, aat3604566
55437 Ober- Hilbersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 6950 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
36.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
32.972 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 60
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 60
Τρακτέρ, aat3666625
37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4040 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.02.1999, Συνολικό βάρος: 5.00 t, ...
19.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt 108 S mit Frontlader, mit Euro-Aufnahme und mit Servolenkung
19
ΝΈΑ Fendt 108 S mit Frontlader, mit Euro-Aufnahme und mit Servolenkung
Τρακτέρ, aat3666621
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7410 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.11.1976, Συνολικό βάρος: 5.78 t, ...
4.990 EUR

Δείτε αγγελία
John Deere 6155R
13
ΝΈΑ John Deere 6155R
Τρακτέρ, aat3666579
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 155 kW, Ώρες λειτουργίας: 837 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 6155R
Τρακτέρ, aat3666575
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 155 kW, Ώρες λειτουργίας: 806 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH 1455 XL
4
ΝΈΑ Case IH 1455 XL
Τρακτέρ, aat3666525
52076 Aachen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινά βάρη, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
29.999 EUR

Δείτε αγγελία
Fendt FAVORIT 600LS
6
ΝΈΑ Fendt FAVORIT 600LS
Τρακτέρ, aat3666508
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Shibaura ST330
ΝΈΑ Shibaura ST330
Τρακτέρ, aat3666512
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 377 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Claas AXION 830CMATIC
ΝΈΑ Claas AXION 830CMATIC
Τρακτέρ, aat3666509
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1350 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 6300
Τρακτέρ, aat3666511
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 9900 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 2650
Τρακτέρ, aat3666510
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Fiatagri 90-90DT
6
ΝΈΑ Fiatagri 90-90DT
Τρακτέρ, aat3666507
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Fiatagri 8090DT
ΝΈΑ Fiatagri 8090DT
Τρακτέρ, aat3666506
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
New Holland T6010 Plus
8
ΝΈΑ New Holland T6010 Plus
Τρακτέρ, aat3666459
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2636 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
45.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
38.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland TD5.105
8
ΝΈΑ New Holland TD5.105
Τρακτέρ, aat3666458
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
43.140 EUR
με 20% ΦΠΑ
35.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T6080 Range & Power Command
8
ΝΈΑ New Holland T6080 Range & Power Command
Τρακτέρ, aat3666456
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Ώρες λειτουργίας: 3460 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
66.953 EUR
με 13% ΦΠΑ
59.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T4.85
8
ΝΈΑ New Holland T4.85
Τρακτέρ, aat3666452
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 46 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 99 %, ...
53.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
44.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T7.185 Auto Command
8
ΝΈΑ New Holland T7.185 Auto Command
Τρακτέρ, aat3666449
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 138 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, AdBlue, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
78.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
65.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner Geotrac 124
3
ΝΈΑ Lindner Geotrac 124
Τρακτέρ, aat3666422
6250 Kundl / Tirol, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Τετρακίνητο
69.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
58.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner Geotrac 103
3
ΝΈΑ Lindner Geotrac 103
Τρακτέρ, aat3666421
6250 Kundl / Tirol, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο
42.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
35.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner 1650 A
6
ΝΈΑ Lindner 1650 A
Τρακτέρ, aat3666420
6250 Kundl / Tirol, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο
22.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
19.083 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lindner Geotrac 74 ep
ΝΈΑ Lindner Geotrac 74 ep
Τρακτέρ, aat3666419
6250 Kundl / Tirol, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο
50.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
42.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra N104 HiTech
8
ΝΈΑ Valtra N104 HiTech
Τρακτέρ, aat3666417
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, AdBlue, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Valtra N134 Active
8
ΝΈΑ Valtra N134 Active
Τρακτέρ, aat3666415
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, AdBlue, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Steyr Kompakt 370 A Profi
7
ΝΈΑ Steyr Kompakt 370 A Profi
Τρακτέρ, aat3666409
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 2890 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
33.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
28.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 1845 AF
Τρακτέρ, aat3666401
8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 3032 h
14.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
12.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 12093