Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόρος φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόρος φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόρος φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Inter Tech Frontlader neu Frontlader  Frontlader neu Lieferung kostenlos
16
Inter Tech Frontlader neu Frontlader Frontlader neu Lieferung kostenlos
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3040262
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Case IH
3.400 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Frontlader Frontlader fur jede schlepper!
4
D&D Landtechnika Frontlader Frontlader fur jede schlepper!
Τροχοφόρος φορτωτής, agt1900408
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, Joystick, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Fendt
3.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Frontlader John Deere, Class, Case,  Deutz-Fahr, Massey Ferguson, New Holland, Zetor, Valtra
7
Frontlader John Deere, Class, Case, Deutz-Fahr, Massey Ferguson, New Holland, Zetor, Valtra
Τροχοφόρος φορτωτής, agt2613818
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
2.949 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Euro Schnellwechselrahmen - Schnellwechselrahmen NEUER Frontlader Euro SW- Rahmen
5
Euro Schnellwechselrahmen - Schnellwechselrahmen NEUER Frontlader Euro SW- Rahmen
Τροχοφόρος φορτωτής, agt1244244
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
215 EUR
με 19% ΦΠΑ
181 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika  Ballenzange SIilozange Ballengabel
8
D&D Landtechnika Ballenzange SIilozange Ballengabel
Τροχοφόρος φορτωτής, agt2575695
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
500 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Stoll F30
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3665954
48599 Gronau, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trima Frontladeranbauteile
3
ΝΈΑ Trima Frontladeranbauteile
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3665688
86830 Schwabmünchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
450 EUR
με 19% ΦΠΑ
378 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mailleux MX T410
ΝΈΑ Mailleux MX T410
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3665657
95482 Gefrees, Γερμανία
5.831 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Faucheux CHARGEUR
4
ΝΈΑ Faucheux CHARGEUR
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3665555
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
6.240 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hauer für FENDT 102S/103S
5
ΝΈΑ Hauer für FENDT 102S/103S
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3664927
91593 Burgbernheim, Γερμανία
2.200 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
1.987 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Baas Trima + 5.0 P
14
ΝΈΑ Baas Trima + 5.0 P
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3664905
26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Joystick, 3ος βρόχος ελέγχου, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: New Holland, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
4.760 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Stoll Anbaukonsolen TS 115
ΝΈΑ New Holland Stoll Anbaukonsolen TS 115
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3664796
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
893 EUR
με 19% ΦΠΑ
750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll Schwinge Stoll, hydraulische Gerätebetätigung, Schaufel
7
ΝΈΑ Stoll Schwinge Stoll, hydraulische Gerätebetätigung, Schaufel
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3664690
34414 Daseburg, Γερμανία
1.175 EUR

Δείτε αγγελία
Alö TRIMA KONSOLE FÜR CASE FARMALL U
ΝΈΑ Alö TRIMA KONSOLE FÜR CASE FARMALL U
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3664502
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
952 EUR
με 19% ΦΠΑ
800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/DEUTZ FAHR/
14
ΝΈΑ D&D Landtechnika Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/DEUTZ FAHR/
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3664376
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.00 m, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, ...
3.450 EUR

Δείτε αγγελία
Alö Trima +4.0P
2
ΝΈΑ Alö Trima +4.0P
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3664316
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, 3ος βρόχος ελέγχου, Joystick, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: John Deere
4.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.034 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hydrac UNIVERSAL
7
ΝΈΑ Hydrac UNIVERSAL
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3663951
8401 Kalsdorf, Αυστρία
890 EUR
με 13% ΦΠΑ
788 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alö QUICKE FRONTLADER Q46 EURO
3
Alö QUICKE FRONTLADER Q46 EURO
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3663472
04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, 3ος βρόχος ελέγχου, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
5.831 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 4006,Frontlader, Verdeck, 35 PS
9
Deutz-Fahr D 4006,Frontlader, Verdeck, 35 PS
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3662692
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron K120, Allradtraktor, 40kmh, Frontlader
11
Deutz-Fahr Agrotron K120, Allradtraktor, 40kmh, Frontlader
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3662690
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
37.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.932 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
METAL-TECHNIK Ładowacz(Discount for dealers) front loader/chargeur frontal/cargador frontal
6
METAL-TECHNIK Ładowacz(Discount for dealers) front loader/chargeur frontal/cargador frontal
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3662435
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
4.613 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Frontlader v Fendt - hydraulisch
10
Fendt Frontlader v Fendt - hydraulisch
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3662418
94089 Neureichenau, Γερμανία
3ος βρόχος ελέγχου, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Fendt
2.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.101 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
DIFE Frontladerschwinge Größe 3
3
DIFE Frontladerschwinge Größe 3
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3662307
94315 Straubing, Γερμανία
690 EUR

Δείτε αγγελία
BIG Krokodilschaufel 150 cm mit Euro Aufnahme
4
BIG Krokodilschaufel 150 cm mit Euro Aufnahme
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3662107
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
1.128 EUR
με 20% ΦΠΑ
940 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BIG Krokodilgabel 210 cm mit Euro Aufnahme
6
BIG Krokodilgabel 210 cm mit Euro Aufnahme
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3662097
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
1.344 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.120 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alö Trima +4.0P
7
Alö Trima +4.0P
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3662039
84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, 3ος βρόχος ελέγχου, Joystick, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή
4.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.118 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hauer ANSCHWEIßPLATTEN 1.GA. SCHRÄG
2
Hauer ANSCHWEIßPLATTEN 1.GA. SCHRÄG
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3662031
3251 Purgstall, Αυστρία
140 EUR
με 13% ΦΠΑ
124 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas FL 60 C
8
Claas FL 60 C
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3661518
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alö Trima +6.1 P Euro 3 RD
8
Alö Trima +6.1 P Euro 3 RD
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3661474
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, 3ος βρόχος ελέγχου, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
5.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.958 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Alö-Quicke Q 56 zum Fendt 300er S4
12
Alö-Quicke Q 56 zum Fendt 300er S4
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3661471
91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Joystick
6.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.462 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 822