Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόρος φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόρος φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόρος φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Stoll Alö John Deere Hauer Fendt Baas Trima Claas Hydrac
Stoll F 50 HDPM
5
ΝΈΑ Stoll F 50 HDPM
Τροχοφόρος φορτωτής, 5414960 5414960
  49377 Langförden, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση
2.100,84  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
John Deere 543R
4
ΝΈΑ John Deere 543R
Τροχοφόρος φορτωτής, 5414779 5414779
  67150 Niederkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
John Deere 543R
ΝΈΑ John Deere 543R
Τροχοφόρος φορτωτής, 5414715 5414715
  67150 Niederkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
7.554,62  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stoll Robust F 30 HDP
4
ΝΈΑ Stoll Robust F 30 HDP
Τροχοφόρος φορτωτής, 5414110 5414110
  46395 Bocholt, Γερμανία
Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Frontlader Trima
4
ΝΈΑ Frontlader Trima
Τροχοφόρος φορτωτής, 5414116 5414116
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2000
2.521,37  €
εξ. 17% ΦΠΑ
Στείλτε email
UNBEKANNT Ballengabel
5
ΝΈΑ UNBEKANNT Ballengabel
Τροχοφόρος φορτωτής, 5413755 5413755
  49328 Melle, Γερμανία
300  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Weidemann Kroko 1900 mm
5
ΝΈΑ Weidemann Kroko 1900 mm
Τροχοφόρος φορτωτής, 5413642 5413642
  23881 Alt Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Weidemann Palettengabel
3
ΝΈΑ Weidemann Palettengabel
Τροχοφόρος φορτωτής, 5413631 5413631
  23881 Alt Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
790  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bressel & Lade Hochkippschaufel L 2200 L67
6
ΝΈΑ Bressel & Lade Hochkippschaufel L 2200 L67
Τροχοφόρος φορτωτής, 5412515 5412515
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
3.360,50  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Trima +4.0P Front Loader
8
ΝΈΑ Trima +4.0P Front Loader
Τροχοφόρος φορτωτής, 5412141 5412141
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
5.616  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Baas Trima Frontladerkonsolen z. Deutz DX
Τροχοφόρος φορτωτής, 5411704 5411704
  24863 Börm, Γερμανία
462,18  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hauer Fendt 106,108
9
ΝΈΑ Hauer Fendt 106,108
Τροχοφόρος φορτωτής, 5411427 5411427
  94163 Saldenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
3.800  €
Στείλτε email
Weidemann 1,30 m    Greif
5
ΝΈΑ Weidemann 1,30 m Greif
Τροχοφόρος φορτωτής, 5411425 5411425
  23881 Alt Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.290  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
KOCK Ballenspieß 3 Zinken
4
ΝΈΑ KOCK Ballenspieß 3 Zinken
Τροχοφόρος φορτωτής, 5411421 5411421
  23881 Alt Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
550  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Weidemann 1800 mm Greif
3
ΝΈΑ Weidemann 1800 mm Greif
Τροχοφόρος φορτωτής, 5411413 5411413
  19077 Lübesse, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.100  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stoll F 31 HDP
10
Stoll F 31 HDP
Τροχοφόρος φορτωτής, 5409086 5409086
  45768 Marl, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, 3ος βρόχος ελέγχου, Πολυζεύκτης, Αποσβεστήρας κραδασμών, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
2.650  €
logo
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hydrac EK 2300
Τροχοφόρος φορτωτής, 5408752 5408752
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
5.666,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hydrac M 60 RL Millenium vollhydraulisch
8
Hydrac M 60 RL Millenium vollhydraulisch
Τροχοφόρος φορτωτής, 5407680 5407680
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή
2.035,40  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Hauer Frontlader
Hauer Frontlader
Τροχοφόρος φορτωτής, 5407645 5407645
  3254 Bergland , Αυστρία
600  €
Στείλτε email
Alö Schaufel HXV 220 Euro
Alö Schaufel HXV 220 Euro
Τροχοφόρος φορτωτής, 5406988 5406988
  38474 Tülau-Voitze, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.260,50  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stoll Robust F 30
3
Stoll Robust F 30
Τροχοφόρος φορτωτής, 5406984 5406984
  94060 Pocking, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Alö Frontlader Quicke Q6 SDME EU
5
Alö Frontlader Quicke Q6 SDME EU
Τροχοφόρος φορτωτής, 5406599 5406599
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
9.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Stoll FZ 60.1 New Holland T 7000 Serie
4
Stoll FZ 60.1 New Holland T 7000 Serie
Τροχοφόρος φορτωτής, 5406433 5406433
  52076 Aachen, Γερμανία
Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Sonarol Neu Frontlader LC 600 für John Deere
3
Sonarol Neu Frontlader LC 600 für John Deere
Τροχοφόρος φορτωτής, 5406316 5406316
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Joystick, Παράλληλη διεύθυνση, 3ος βρόχος ελέγχου, Αποσβεστήρας κραδασμών, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, Τύπος: Λοιπά, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
5.000  €
εξ. 19,6% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stoll FS20
4
Stoll FS20
Τροχοφόρος φορτωτής, 5406323 5406323
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1252