Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόρος φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόρος φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόρος φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
AGRIMET Frontlader für ALLE MODELLE 6 Zylinder
20
AGRIMET Frontlader für ALLE MODELLE 6 Zylinder
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3684358
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, 3ος βρόχος ελέγχου, ...
5.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mailleux Deutz K 430
2
Mailleux Deutz K 430
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3679690
14822 Brück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Deutz-Fahr
893 €
με 19% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Frontlader Frontlader fur jede schlepper!
4
D&D Landtechnika Frontlader Frontlader fur jede schlepper!
Τροχοφόρος φορτωτής, agt1900408
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, Joystick, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Fendt
3.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Howard FX 11
2
Howard FX 11
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3049243
26607 Aurich, Γερμανία
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Inter Tech Frontlader neu Frontlader  Frontlader neu Lieferung kostenlos
16
Inter Tech Frontlader neu Frontlader Frontlader neu Lieferung kostenlos
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3040262
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Case IH
3.400 €

Δείτε αγγελία
Stoll FZ FS
7
Stoll FZ FS
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3688195
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Joystick, Πολυζεύκτης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Massey Ferguson
879 €
με 19% ΦΠΑ
739 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 3 S
5
Fendt 3 S
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3688164
49456 Bakum, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Αποσβεστήρας κραδασμών, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Fendt
5.450 €
με 19% ΦΠΑ
4.580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRIMET CASE Maxxum JXU MX MXU Farmall JX
20
AGRIMET CASE Maxxum JXU MX MXU Farmall JX
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3684360
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, 3ος βρόχος ελέγχου, ...
3.700 €

Δείτε αγγελία
AGRIMET Frontlader für ALLE MODELLE 6 Zylinder
20
AGRIMET Frontlader für ALLE MODELLE 6 Zylinder
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3684358
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, 3ος βρόχος ελέγχου, ...
5.000 €

Δείτε αγγελία
AGRIMET Frontlader für verschieden Schleppern/CLAAS/VALTRA/SAME
19
AGRIMET Frontlader für verschieden Schleppern/CLAAS/VALTRA/SAME
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3684356
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, 3ος βρόχος ελέγχου, ...
3.950 €

Δείτε αγγελία
AGRIMET New Holland T4 T5 T6 TD5060 T5030 TL TS T6070 Power
19
AGRIMET New Holland T4 T5 T6 TD5060 T5030 TL TS T6070 Power
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3684353
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, 3ος βρόχος ελέγχου, ...
3.700 €

Δείτε αγγελία
AGRIMET Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/DEUTZ FAHR
20
AGRIMET Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/DEUTZ FAHR
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3684351
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, 3ος βρόχος ελέγχου, ...
3.700 €

Δείτε αγγελία
AGRIMET FRONTLADER FÜR JEDES MODELL TRAKTOR /CASE/JOHN DEERE
20
AGRIMET FRONTLADER FÜR JEDES MODELL TRAKTOR /CASE/JOHN DEERE
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3684350
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, 3ος βρόχος ελέγχου, ...
3.700 €

Δείτε αγγελία
Stoll Schwinge Super 1.3 + Anbauteile zum 844 XLA
8
Stoll Schwinge Super 1.3 + Anbauteile zum 844 XLA
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3684334
26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Joystick, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Case IH
3.273 €
με 19% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/DEUTZ FAHR/
9
D&D Landtechnika Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/DEUTZ FAHR/
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3680069
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Joystick, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Αποσβεστήρας κραδασμών, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.00 m, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Case IH
3.500 €

Δείτε αγγελία
Fendt Hydrac
3
Fendt Hydrac
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3698503
97529 Alitzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πολυζεύκτης, Λοιπά, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Fendt
1.178 €
με 19% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Frost Industriefrontlader zu Deutz DX 3er Serie
5
Frost Industriefrontlader zu Deutz DX 3er Serie
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3759970
90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Joystick, Πολυζεύκτης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Deutz-Fahr
3.950 €

Δείτε αγγελία
Stoll  FL Klinkenlader Einfahrsystem mit elektrischer Klinkung
4
Stoll FL Klinkenlader Einfahrsystem mit elektrischer Klinkung
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3770406
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Φορτωτής με μηχ. αποσύνδεση εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Deutz-Fahr
980 €

Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/DEUTZ FAHR/
14
D&D Landtechnika Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/DEUTZ FAHR/
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3664376
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.00 m, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, ...
3.450 €

Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika   Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/
9
D&D Landtechnika Frontlader für verschieden Schleppern/CASE/FENDT/
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3656521
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος βρόχος ελέγχου, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, Joystick, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, ...
3.450 €

Δείτε αγγελία
Schaeffer 9380T
6
Schaeffer 9380T
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3712807
16259 Bad Freienwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, 4ο κύκλωμα ελέγχου, 3ος βρόχος ελέγχου, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 6.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas FL 120 für Arion 4.., 5.. und 6..
13
Claas FL 120 für Arion 4.., 5.. und 6..
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3712419
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, 3ος βρόχος ελέγχου, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.90 m, ...
6.600 €
με 10.7% ΦΠΑ
5.962 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll F30 hdpm
6
Stoll F30 hdpm
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3713597
5427 DC Boekel, Ολλανδία
3ος βρόχος ελέγχου, Παράλληλη διεύθυνση, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.00 m, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Fendt
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland Quike Q76
6
New Holland Quike Q76
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3670545
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, 3ος βρόχος ελέγχου, Πολυζεύκτης, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή, ...
7.497 €
με 19% ΦΠΑ
6.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baas Trima Serie VG / Lader für Fendt 611 - 615
4
Baas Trima Serie VG / Lader für Fendt 611 - 615
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3667984
32351 Stemwede-Arrenkamp, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Fendt
3.200 €
με 19% ΦΠΑ
2.689 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baas Trima + 5.0 P
14
Baas Trima + 5.0 P
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3664905
26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Joystick, 3ος βρόχος ελέγχου, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: New Holland
4.760 €
με 19% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 3SX 3S/75
4
Fendt 3SX 3S/75
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3721093
27339 Riede, Γερμανία
3ος βρόχος ελέγχου, Πολυζεύκτης, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Αποσβεστήρας κραδασμών, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.05 m, Φορτωτής με μηχ. αποσύνδεση εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Fendt
4.950 €

Δείτε αγγελία
Alö Q25
6
Alö Q25
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3770851
91094 Langensendelbach, Γερμανία
3ος βρόχος ελέγχου, Πολυζεύκτης, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Deutz-Fahr
3.332 €
με 19% ΦΠΑ
2.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll FZ 50 Profiline
4
ΝΈΑ Stoll FZ 50 Profiline
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3772241
48346 Ostbevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, 3ος βρόχος ελέγχου, Πολυζεύκτης, Παράλληλη διεύθυνση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 4.30 m, ...
7.260 €
με 19% ΦΠΑ
6.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrimet CASE Maxxum JXU MX MXU Farmall JX
19
Agrimet CASE Maxxum JXU MX MXU Farmall JX
Τροχοφόρος φορτωτής, agt3606842
99-232 Zadzim, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αποσβεστήρας κραδασμών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής, 3ος βρόχος ελέγχου, ...
4.500 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 821