Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
ATV/Quads
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος καυσίμου
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα ATV/Quads

Αγοράστε μεταχειρισμένα ATV/Quads στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Arctic Cat Alterra 700i 4x4 LOF 3 Jahre Garantie
15
ΝΈΑ Arctic Cat Alterra 700i 4x4 LOF 3 Jahre Garantie
ATV/Quads, aft3823314
74238 Klepsau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Κυβισμός: 695 cm³, Πετρέλαιο
8.691 €
με 19% ΦΠΑ
7.303 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Arctic Cat 1000 XT EPS 4x4 LOF inkl.Frontbumber & Koffer
10
ΝΈΑ Arctic Cat 1000 XT EPS 4x4 LOF inkl.Frontbumber & Koffer
ATV/Quads, aft3823306
74238 Klepsau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Κυβισμός: 951 cm³, Πετρέλαιο
10.490 €
με 19% ΦΠΑ
8.815 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
TGB Blade 1000 EPS LT 4x4 LOF Aktion-Preis
9
ΝΈΑ TGB Blade 1000 EPS LT 4x4 LOF Aktion-Preis
ATV/Quads, aft3823303
74238 Klepsau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Κυβισμός: 997 cm³, Πετρέλαιο
10.999 €
με 19% ΦΠΑ
9.243 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Quad ATV UTV Rasentraktor Aufsitzmäher Mulcher Eggen Fäsen Spritzen Hänger Bagger Mäher Streuer
16
Quad ATV UTV Rasentraktor Aufsitzmäher Mulcher Eggen Fäsen Spritzen Hänger Bagger Mäher Streuer
ATV/Quads, aft3251903
10999 Berlin, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 855D
17
John Deere 855D
ATV/Quads, aft3819990
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Diesel
9.750 €

Δείτε αγγελία
Yamaha GrizzleyYFM125A, Quad 125ccm
7
Yamaha GrizzleyYFM125A, Quad 125ccm
ATV/Quads, aft3805119
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2000, Κυβισμός: 125 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km
1.799 €

Δείτε αγγελία
Kubota RTV 400   buchens de
7
Kubota RTV 400 buchens de
ATV/Quads, aft3804306
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τετρακίνητο, Κυβισμός: 404 cm³, Απόσταση σε μίλια: 10 km, Πετρέλαιο
9.758 €
με 19% ΦΠΑ
8.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kymco MXU 500 IRS 4x4
20
Kymco MXU 500 IRS 4x4
ATV/Quads, aft3792661
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 430 km, Κυβισμός: 500 cm³, Πετρέλαιο
6.250 €

Δείτε αγγελία
Kubota RTV X 900 Allrad
9
Kubota RTV X 900 Allrad
ATV/Quads, aft3777869
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 04.07.2017, Κυβισμός: 900 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1500 km, Diesel
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kioti Mechron 2230
Βίντεο
6
Kioti Mechron 2230
ATV/Quads, aft3770589
08294 Lößnitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2017, Κυβισμός: 1007 cm³, Απόσταση σε μίλια: 2 km, Diesel
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KYMCO MXU 700 I EX EPS
8
KYMCO MXU 700 I EX EPS
ATV/Quads, aft3701820
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 699 cm³, Απόσταση σε μίλια: 4 km, Πετρέλαιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Suzuki KingQuad LT A 700
13
Suzuki KingQuad LT A 700
ATV/Quads, aft3721587
37127, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 12 km, Κυβισμός: 699 cm³, Πετρέλαιο
5.499 €

Δείτε αγγελία
Kymco UXV 450i Turf mit LOF Zulassung Erst 65KM
5
Kymco UXV 450i Turf mit LOF Zulassung Erst 65KM
ATV/Quads, aft3818049
90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 443 cm³, Απόσταση σε μίλια: 65 km, Πετρέλαιο
9.450 €
με 19% ΦΠΑ
7.941 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kymco UXV 700i Turf mit LOF-Zulassung. Kabine mit Heizung
5
Kymco UXV 700i Turf mit LOF-Zulassung. Kabine mit Heizung
ATV/Quads, aft3818639
90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 695 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Πετρέλαιο
14.500 €

Δείτε αγγελία
Kawasaki Mule 600 mit Dach und Scheibe. LOF Zulassung
6
Kawasaki Mule 600 mit Dach und Scheibe. LOF Zulassung
ATV/Quads, aft3819844
90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 401 cm³, Απόσταση σε μίλια: 40 km, Πετρέλαιο
9.450 €
με 19% ΦΠΑ
7.941 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Polaris 570 ACE LOF EPS
10
Polaris 570 ACE LOF EPS
ATV/Quads, aft3692948
85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 570 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Πετρέλαιο
21.995 €
με 19% ΦΠΑ
18.483 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CF Moto CForce 520 LOF Quad ATV Camouflage
4
CF Moto CForce 520 LOF Quad ATV Camouflage
ATV/Quads, aft3542157
72221 Haiterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 500 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Πετρέλαιο
7.000 €
με 19% ΦΠΑ
5.882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota RTV X900
9
Kubota RTV X900
ATV/Quads, aft3533347
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2017, Κυβισμός: 898 cm³, Απόσταση σε μίλια: 24 km, Diesel
19.933 €
με 19% ΦΠΑ
16.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yiang Yin Bowell ATV Quad 150cm Schlegelmulcher, 320G Hämmer! Schlegelmäher
9
Yiang Yin Bowell ATV Quad 150cm Schlegelmulcher, 320G Hämmer! Schlegelmäher
ATV/Quads, aft3249714
21107 Hamburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 420 cm³
2.198 €
με 19% ΦΠΑ
1.847 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Polaris ACE 570
5
Polaris ACE 570
ATV/Quads, aft3391425
85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Κυβισμός: 567 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Πετρέλαιο
11.589 €
με 19% ΦΠΑ
9.739 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Quadix Trooper / inkl. viel Zubehör
8
Quadix Trooper / inkl. viel Zubehör
ATV/Quads, aft3391407
85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 5 km, Κυβισμός: 761 cm³, Diesel
20.285 €
με 19% ΦΠΑ
17.046 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KYMCO MXU 550i LOF
6
KYMCO MXU 550i LOF
ATV/Quads, aft3587246
59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Κυβισμός: 501 cm³, Απόσταση σε μίλια: 450 km, Πετρέλαιο
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CF-Moto UForce 800 4x4
12
CF-Moto UForce 800 4x4
ATV/Quads, aft2083317
99820 Hörselberg-Hainich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Κυβισμός: 800 cm³
13.999 €
με 19% ΦΠΑ
11.764 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Arctic Cat 700 XR 4x4 LOF Neuwertig inkl. Koffer
9
ΝΈΑ Arctic Cat 700 XR 4x4 LOF Neuwertig inkl. Koffer
ATV/Quads, aft3823308
74238 Klepsau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2016, Κυβισμός: 695 cm³, Απόσταση σε μίλια: 536 km
7.490 €

Δείτε αγγελία
Triton Outback 400 4x4
6
ΝΈΑ Triton Outback 400 4x4
ATV/Quads, aft3823320
74238 Klepsau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2010, Κυβισμός: 359 cm³, Απόσταση σε μίλια: 3712 km, Πετρέλαιο
3.490 €

Δείτε αγγελία
Arctic Cat Alterra 400 LOF 4x4 inkl. v. Zubehör
14
ΝΈΑ Arctic Cat Alterra 400 LOF 4x4 inkl. v. Zubehör
ATV/Quads, aft3823326
74238 Klepsau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2017, Κυβισμός: 366 cm³, Απόσταση σε μίλια: 138 km, Πετρέλαιο
5.950 €

Δείτε αγγελία
SMC Mini 50 - Kinderquad
5
ΝΈΑ SMC Mini 50 - Kinderquad
ATV/Quads, aft3823304
74238 Klepsau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2016, Κυβισμός: 49 cm³, Απόσταση σε μίλια: 30 km, Πετρέλαιο
998 €
με 19% ΦΠΑ
839 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Polaris Sportsman 570 LOF, 4x4 KHS-Edition
10
ΝΈΑ Polaris Sportsman 570 LOF, 4x4 KHS-Edition
ATV/Quads, aft3823316
74238 Klepsau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2017, Κυβισμός: 567 cm³, Απόσταση σε μίλια: 195 km, Πετρέλαιο
8.791 €
με 19% ΦΠΑ
7.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere XUV 855 Diesel
3
John Deere XUV 855 Diesel
ATV/Quads, aft3770612
5340 SOREE, Βέλγιο
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Απόσταση σε μίλια: 32 km, Diesel
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KYMCO MAXXER 300 SE
8
KYMCO MAXXER 300 SE
ATV/Quads, aft3707571
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Κυβισμός: 272 cm³, Πετρέλαιο
3.990 €
με 17% ΦΠΑ
3.410 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 264