Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
ATV/Quads
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος καυσίμου
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα ATV/Quads

Αγοράστε μεταχειρισμένα ATV/Quads στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Kawasaki JCB Massey Ferguson Mercedes-Benz
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
CFMoto Cforce 1000 V2 XL DLX EPS Servo
3
CFMoto Cforce 1000 V2 XL DLX EPS Servo
ATV/Quads, 4830786 4830786
  72221 Haiterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 1000 cm³, Απόσταση σε μίλια: 10 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
10.083,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV 855 D
15
John Deere XUV 855 D
ATV/Quads, 4913694 4913694
  51519 Odenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2014, Απόσταση σε μίλια: 16500 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
14.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota RTV 900  mit  Schneeschild und Streuer
12
Kubota RTV 900 mit Schneeschild und Streuer
ATV/Quads, 4941979 4941979
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 28.11.2012, Κυβισμός: 898 cm³, Τύπος καυσίμου: Diesel
12.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere XUV 855
13
John Deere XUV 855
ATV/Quads, 4908505 4908505
  95517 Seybothenreuth, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2016, Κυβισμός: 854 cm³, Απόσταση σε μίλια: 10577 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
15.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JIANSHE QUAD JS250 ATV 4X2  WILDCAT
9
JIANSHE QUAD JS250 ATV 4X2 WILDCAT
ATV/Quads, 4722743 4722743
  6691 EX Gendt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 21.07.2007, Κυβισμός: 230 cm³, Απόσταση σε μίλια: 226 km
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Loncin Desert Strom 250 ATV
9
Loncin Desert Strom 250 ATV
ATV/Quads, 4602885 4602885
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 03.04.2019, Κυβισμός: 250 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1437 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
2.750 €
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 825i
8
John Deere Gator XUV 825i
ATV/Quads, 4754841 4754841
  33649 Bielefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 19.11.2014, Κυβισμός: 812 cm³, Απόσταση σε μίλια: 4260 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CFmoto CForce 450XL DLX LOF Seilwinde Neu
7
CFmoto CForce 450XL DLX LOF Seilwinde Neu
ATV/Quads, 4720402 4720402
  72221 Haiterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 21.05.2019, Κυβισμός: 400 cm³, Απόσταση σε μίλια: 25 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
5.210,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV855M
13
John Deere XUV855M
ATV/Quads, 4742280 4742280
  54634 Bitburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2018, Απόσταση σε μίλια: 40 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
CFMOTO CFORCE 800 ONE LOF
9
CFMOTO CFORCE 800 ONE LOF
ATV/Quads, 4469702 4469702
  47798 KREFELD, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 23.11.2016, Κυβισμός: 800 cm³, Απόσταση σε μίλια: 5100 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
6.386,55 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 865 M
11
John Deere Gator XUV 865 M
ATV/Quads, 4326771 4326771
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.10.2018, Κυβισμός: 854 cm³, Απόσταση σε μίλια: 50 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Polaris ACE 570
5
Polaris ACE 570
ATV/Quads, 3391425 3391425
  85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 567 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
9.739 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Polaris 570 ACE LOF EPS
10
Polaris 570 ACE LOF EPS
ATV/Quads, 3692948 3692948
  85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 570 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
18.483 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hercules ATV 600
5
Hercules ATV 600
ATV/Quads, 4563348 4563348
  29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 11.03.2019, Κυβισμός: 565 cm³, Απόσταση σε μίλια: 380 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
5.882,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 835M
5
John Deere Gator XUV 835M
ATV/Quads, 4838629 4838629
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 39 kW, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 295 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
24.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 560E
6
John Deere Gator XUV 560E
ATV/Quads, 4842045 4842045
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 219 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
7.554,62 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota RTVX1110  Winterdienstpaket
7
Kubota RTVX1110 Winterdienstpaket
ATV/Quads, 4863800 4863800
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 1123 cm³, Τύπος καυσίμου: Diesel
25.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 835M
3
John Deere Gator XUV 835M
ATV/Quads, 4855023 4855023
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 143 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
17.638,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 590M grün
4
John Deere Gator XUV 590M grün
ATV/Quads, 4855007 4855007
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 54 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
12.184,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 865M
5
John Deere Gator XUV 865M
ATV/Quads, 4840667 4840667
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 72 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
30.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
logo
Δείτε αγγελία
Kioti K 9 - 2400 ATV Diesel
11
Kioti K 9 - 2400 ATV Diesel
ATV/Quads, 4879096 4879096
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 1007 cm³, Τύπος καυσίμου: Diesel
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
GOES Iron, Allrad, Seilwinde, AHK
13
GOES Iron, Allrad, Seilwinde, AHK
ATV/Quads, 4902754 4902754
  49497 Mettingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 400 cm³, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
4.621,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kymco UXV 450i 4×4 Turf, 31 PS, 443 ccm
11
Kymco UXV 450i 4×4 Turf, 31 PS, 443 ccm
ATV/Quads, 4902912 4902912
  49497 Mettingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 443 cm³, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
10.899,16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
STELS Gueprad 850 Pro, 68 PS, Allrad, LOF
10
STELS Gueprad 850 Pro, 68 PS, Allrad, LOF
ATV/Quads, 4902775 4902775
  49497 Mettingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 850 cm³, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
8.974,78 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kymco MXU 550, Allrad, LOF-Zulassung
8
Kymco MXU 550, Allrad, LOF-Zulassung
ATV/Quads, 4902770 4902770
  49497 Mettingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 501 cm³, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
6.302,52 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 352