Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
ATV/Quads
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Τύπος καυσίμου
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα ATV/Quads

Αγοράστε μεταχειρισμένα ATV/Quads στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Kawasaki JCB Massey Ferguson Agria
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Yamaha Grizzly 550 EPS power steering
8
Yamaha Grizzly 550 EPS power steering
ATV/Quads, 4844421 4844421
  SY5 0DX MINSTERLEY, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 550 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 14.08.2019, Κυβισμός: 550 cm³, Απόσταση σε μίλια: 9715 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
4.106,55 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CFMoto Cforce 1000 V2 XL DLX EPS Servo
3
CFMoto Cforce 1000 V2 XL DLX EPS Servo
ATV/Quads, 4830786 4830786
  72221 Haiterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 1000 cm³, Απόσταση σε μίλια: 10 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
10.083,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TGB (Taiwan Golden Bee) Blade 325
7
TGB (Taiwan Golden Bee) Blade 325
ATV/Quads, 4830996 4830996
  29587 Luttmissen 2, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 27.01.2015, Κυβισμός: 287 cm³, Απόσταση σε μίλια: 13500 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
2.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV855D
10
John Deere Gator XUV855D
ATV/Quads, 4839345 4839345
  95447 Karl-von-Linde Str. 5 Bayreuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 08.03.2017, Κυβισμός: 854 cm³, Τύπος καυσίμου: Diesel
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Polaris Ranger 1000 4x4 Diesel
15
Polaris Ranger 1000 4x4 Diesel
ATV/Quads, 4833987 4833987
  45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2017, Κυβισμός: 1000 cm³, Τύπος καυσίμου: Diesel
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere XUV855M
13
John Deere XUV855M
ATV/Quads, 4742280 4742280
  54634 Bitburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2018, Απόσταση σε μίλια: 40 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Can-Am Outlander 1000 XT
4
Can-Am Outlander 1000 XT
ATV/Quads, 4798951 4798951
  34-221 Skawica, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Κυβισμός: 997 cm³, Απόσταση σε μίλια: 7780 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
2.073,23 €
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 865 M
11
John Deere Gator XUV 865 M
ATV/Quads, 4326771 4326771
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.10.2018, Κυβισμός: 854 cm³, Απόσταση σε μίλια: 50 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota RTVX 900  buchens de
12
Kubota RTVX 900 buchens de
ATV/Quads, 4274476 4274476
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 900 cm³, Απόσταση σε μίλια: 600 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
17.660 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Loncin Desert Strom 250 ATV
9
Loncin Desert Strom 250 ATV
ATV/Quads, 4602885 4602885
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 03.04.2019, Κυβισμός: 250 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1437 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
2.750 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
CFMOTO CFORCE 800 ONE LOF
9
CFMOTO CFORCE 800 ONE LOF
ATV/Quads, 4469702 4469702
  47798 KREFELD, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 23.11.2016, Κυβισμός: 800 cm³, Απόσταση σε μίλια: 5100 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
6.386,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JIANSHE QUAD JS250 ATV 4X2  WILDCAT
9
JIANSHE QUAD JS250 ATV 4X2 WILDCAT
ATV/Quads, 4722743 4722743
  6691 EX Gendt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 21.07.2007, Κυβισμός: 230 cm³, Απόσταση σε μίλια: 226 km
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere XUV 855 D
5
John Deere XUV 855 D
ATV/Quads, 4725488 4725488
  51519 Odenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2014, Απόσταση σε μίλια: 15530 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
19.600 €
Δείτε αγγελία
Kubota RTV X900 C
11
Kubota RTV X900 C
ATV/Quads, 4631094 4631094
  35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 19.04.2007, Κυβισμός: 898 cm³, Τύπος καυσίμου: Diesel
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CFmoto CForce 450XL DLX LOF Seilwinde Neu
7
CFmoto CForce 450XL DLX LOF Seilwinde Neu
ATV/Quads, 4720402 4720402
  72221 Haiterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 21.05.2019, Κυβισμός: 400 cm³, Απόσταση σε μίλια: 25 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
5.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Polaris 570 ACE LOF EPS
10
Polaris 570 ACE LOF EPS
ATV/Quads, 3692948 3692948
  85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 570 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
18.483 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Polaris ACE 570
5
Polaris ACE 570
ATV/Quads, 3391425 3391425
  85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 567 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
9.739 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hercules ATV 600
5
Hercules ATV 600
ATV/Quads, 4563348 4563348
  29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 11.03.2019, Κυβισμός: 565 cm³, Απόσταση σε μίλια: 380 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
5.882,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kawasaki ZL 900 ELIMINATOR
13
Kawasaki ZL 900 ELIMINATOR
ATV/Quads, 4780381 4780381
  63654 Büdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Κυβισμός: 900 cm³, Απόσταση σε μίλια: 10000 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
3.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 835M
5
John Deere Gator XUV 835M
ATV/Quads, 4838629 4838629
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 39 kW, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 295 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 865M
5
John Deere Gator XUV 865M
ATV/Quads, 4840667 4840667
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 72 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
30.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Gator XUV 560E
6
John Deere Gator XUV 560E
ATV/Quads, 4842045 4842045
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 219 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
7.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota RTV-X-1110-NTR Camouflage
12
Kubota RTV-X-1110-NTR Camouflage
ATV/Quads, 4728702 4728702
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 1123 cm³, Τύπος καυσίμου: Diesel
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota RTV X 1100
9
Kubota RTV X 1100
ATV/Quads, 4718173 4718173
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 1123 cm³, Τύπος καυσίμου: Diesel
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peugeot Geopolis 125 Roller
11
Peugeot Geopolis 125 Roller
ATV/Quads, 4723929 4723929
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Κυβισμός: 125 cm³, Απόσταση σε μίλια: 2 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
2.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 434