Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz 424
4
ΝΈΑ Mercedes-Benz 424
Unimog, 4268925
  46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 14.5-20 Alliance, Ελαστικά πίσω: 14.5-20 Alliance
8.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Versalift Used Unimog U100L Turbo C/w
ΝΈΑ Versalift Used Unimog U100L Turbo C/w
Unimog, 4267338
  YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
14.705 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1400
12
Mercedes-Benz U1400
Unimog, 4265408
  29364 Langlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 15.01.1999, ...
21.008 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Mercedes-Benz U406 Cabrio
Unimog, 4265138
  57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 27.01.1971, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
49.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000
20
Mercedes-Benz U1000
Unimog, 4263521
  74670 Forchtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 05.07.1983, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, ...
29.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 418/10
11
Mercedes-Benz 418/10
Unimog, 4263225
  74547 Untermünkheim , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ελαστικά τρακτέρ, Ημερομηνία εγγραφής: 08.07.1993, Συνολικό βάρος: 7500.00 t, ...
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Mercedes-Benz U411 Cabrio
Unimog, 4260447
  27308 Kirchlinteln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 24.05.1960, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1250 V
10
Mercedes-Benz U 1250 V
Unimog, 4247358
  53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 94525 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.1987, ...
14.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000 424B
4
Mercedes-Benz U1000 424B
Unimog, 4242099
  83071 Stephanskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 11900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 04.02.1980, ...
8.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 405/10 U300
8
Mercedes-Benz 405/10 U300
Unimog, 4241628
  50374 Erftstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h
31.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1400
4
Mercedes-Benz Unimog U 1400
Unimog, 4239167
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Κύλινδρος: 6, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, ...
15.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz 2100, Typ 437
6
Mercedes-Benz 2100, Typ 437
Unimog, 4237790
  4225 Luftenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 11800.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, ...
39.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB trac 700k - 440
5
Mercedes-Benz MB trac 700k - 440
Unimog, 4232976
  9063 Maria Saal, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 21.02.1989, Συνολικό βάρος: 6.00 t, ...
19.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Und 300
20
Mercedes-Benz Und 300
Unimog, 4232778
  46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 10095 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
32.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 437
14
Mercedes-Benz 437
Unimog, 4229622
  37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1994, Συνολικό βάρος: 10.60 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, ...
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U90 408
14
Mercedes-Benz U90 408
Unimog, 4228566
  88637 Leibertingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 2708 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1993, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, ...
18.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 406 mit Forstausrüstung, Forstunimog Doppel-Seilwinde
20
Mercedes-Benz Unimog 406 mit Forstausrüstung, Forstunimog Doppel-Seilwinde
Unimog, 4220361
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 27.02.1969, Συνολικό βάρος: 5.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 70 km/h
6.990 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1000
4
Mercedes-Benz Unimog U 1000
Unimog, 4211629
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, 540/750/1000, Ελαστικά μπροστά: 14.5-20, Ελαστικά πίσω: 14.5-20
11.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 500 PK 18002 Funk/Korb/Schild/Fräse/Winde neuwertig
12
Mercedes-Benz U 500 PK 18002 Funk/Korb/Schild/Fräse/Winde neuwertig
Unimog, 4195064
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 516 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, AdBlue, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.2011, ...
164.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco Cargo-Track
Βίντεο
12
Iveco Cargo-Track
Unimog, 4192581
  4630 Soumagne, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 332 kW, Ώρες λειτουργίας: 1693 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανίχνευση φορτίου, AdBlue, ...
124.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Kompletträder U300/U400/U500 Michelin XZL 365/85 R 20
4
Mercedes-Benz Kompletträder U300/U400/U500 Michelin XZL 365/85 R 20
Unimog, 4187792
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 400
4
Mercedes-Benz Unimog U 400
Unimog, 4187176
  24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 6650 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 23.07.2003, Κύλινδρος: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1000
6
Mercedes-Benz U 1000
Unimog, 4161062
  72336 Balingen - Ostdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ανάρτηση καμπίνας, ...
13.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercede-Benz U 300
9
Mercede-Benz U 300
Unimog, 4157037
  7410 Angelsberg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2001
23.800 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 400
20
Mercedes-Benz Unimog U 400
Unimog, 4152459
  92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 152370 h
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 61