Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Κοτσαδόρος 3 σημείων
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Unimoh U 1400
9
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimoh U 1400
Unimog, 4455421
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.1995, Συνολικό βάρος: 8.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406 A
9
ΝΈΑ Mercedes-Benz 406 A
Unimog, 4453660
  76532 Baden-Baden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 02.12.1970, Συνολικό βάρος: 5.80 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 411
5
Mercedes-Benz 411
Unimog, 4450734
  69493 Hirschberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1959, Συνολικό βάρος: 3.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
4.968,38 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 300
16
Mercedes-Benz Unimog U 300
Unimog, 4442450
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 95500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
39.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U406 Cabrio
3
Mercedes-Benz U406 Cabrio
Unimog, 4437219
  78256 Steißlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ελαστικά τρακτέρ, ...
34.800 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 421
Βίντεο
19
Mercedes-Benz U 421
Unimog, 4431163
  72270 Baiersbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 1627 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ελαστικά τρακτέρ, ...
35.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000 424
3
Mercedes-Benz U1000 424
Unimog, 4428686
  58730 Fröndenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
19.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 421
4
Mercedes-Benz 421
Unimog, 4427809
  Villeneuve 47300, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1970, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Συνολικό βάρος: 3500.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 55 km/h, Κατηγορία 3
14.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1600 Agrar 214 PS
19
Mercedes-Benz Unimog U 1600 Agrar 214 PS
Unimog, 4417990
  90584 Allersberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 157 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2000, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 mit Seilwinde
8
Mercedes-Benz U 400 mit Seilwinde
Unimog, 4413552
  24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 28.03.2006, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U406
4
Mercedes-Benz U406
Unimog, 4406181
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1971, Ώρες λειτουργίας: 647 h
18.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1200 GIK
4
Mercedes-Benz U 1200 GIK
Unimog, 4404483
  23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 10068 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 04.08.1993, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

ενοικίαση από 2.750,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 400
5
Mercedes-Benz Unimog U 400
Unimog, 4370002
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 5484 h, Ημερομηνία εγγραφής: 30.04.2004, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
48.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1850
7
Mercedes-Benz U1850
Unimog, 4333799
  48607 Ochtrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ελαστικά τρακτέρ, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.1993, Συνολικό βάρος: 10.60 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U1700 L  (U435)
Βίντεο
9
Mercedes-Benz Unimog U1700 L (U435)
Unimog, 4331509
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto
48.500 €
Δείτε αγγελία
Daimler-Benz U300
8
Daimler-Benz U300
Unimog, 4318268
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
39.916 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U5023
20
Mercedes-Benz U5023
Unimog, 4314326
  19075 Holthusen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 37 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, Ανάρτηση καμπίνας, ...
152.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000
Βίντεο
12
Mercedes-Benz U1000
Unimog, 4311102
  32683 Barntrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 9800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.1981, Συνολικό βάρος: 6.80 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 400
7
Mercedes-Benz Unimog U 400
Unimog, 4299141
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 4247 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2012, Συνολικό βάρος: 11.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
68.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 2100
7
Mercedes-Benz U 2100
Unimog, 4295972
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ελαστικά τρακτέρ, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Μακρύ
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1250 V
12
Mercedes-Benz U 1250 V
Unimog, 4247358
  53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 94525 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
14.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1400
4
Mercedes-Benz Unimog U 1400
Unimog, 4239167
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Κύλινδρος: 6, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, ...
15.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1000
4
Mercedes-Benz Unimog U 1000
Unimog, 4211629
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, 540/750/1000, Ελαστικά μπροστά: 14.5-20, Ελαστικά πίσω: 14.5-20
11.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 500 PK 18002 Funk/Korb/Schild/Fräse/Winde neuwertig
12
Mercedes-Benz U 500 PK 18002 Funk/Korb/Schild/Fräse/Winde neuwertig
Unimog, 4195064
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 516 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, AdBlue, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.2011, ...
164.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Kompletträder U300/U400/U500 Michelin XZL 365/85 R 20
4
Mercedes-Benz Kompletträder U300/U400/U500 Michelin XZL 365/85 R 20
Unimog, 4187792
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 41