Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Κοτσαδόρος 3 σημείων
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Daimler-Benz U300
8
Daimler-Benz U300
Unimog, 4710991 4710991
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U1300 L Doka, Doppelkabine , 1a Expeditionsfahrzeug
16
Mercedes-Benz Unimog U1300 L Doka, Doppelkabine , 1a Expeditionsfahrzeug
Unimog, 4709091 4709091
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Τετρακίνητο
38.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1600 Agrar, viele Extras
15
Mercedes-Benz Unimog 1600 Agrar, viele Extras
Unimog, 4709073 4709073
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 7.49 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
29.327,73 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 300
7
Mercedes-Benz Unimog U 300
Unimog, 4708911 4708911
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 19167 h, Ημερομηνία εγγραφής: 06.09.2004, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, ...
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 417
20
Mercedes-Benz U 417
Unimog, 4705699 4705699
  57334 Bad Laasphe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 3246 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 05.11.1991, Συνολικό βάρος: 7.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 500
12
Mercedes-Benz U 500
Unimog, 4703395 4703395
  67319 Wattenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 9993 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, ...
42.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1400
10
Mercedes-Benz 1400
Unimog, 4696744 4696744
  59581 Warstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 9999 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 7.50 t, ...
23.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 406, Kipper, Lieferung und Antausch möglich
9
Mercedes-Benz Unimog 406, Kipper, Lieferung und Antausch möglich
Unimog, 4690343 4690343
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 61 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1500 mit 12 Meter Kran, Lieferung-Finanzierung-Antausch möglich
9
Mercedes-Benz Unimog 1500 mit 12 Meter Kran, Lieferung-Finanzierung-Antausch möglich
Unimog, 4690341 4690341
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Συνολικό βάρος: 7.49 t
28.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 6x6 Amphibienfahrzeug, Jagdfahrzeug, Tausch gegen Unimog oder Militär Lkw mgl.
9
Mercedes-Benz 6x6 Amphibienfahrzeug, Jagdfahrzeug, Tausch gegen Unimog oder Militär Lkw mgl.
Unimog, 4690338 4690338
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Τετρακίνητο
8.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1500 Agrar, H-Zulassung, Mwst ausweisbar
16
Mercedes-Benz Unimog 1500 Agrar, H-Zulassung, Mwst ausweisbar
Unimog, 4686187 4686187
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Κατηγορία 3
24.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 403
7
Mercedes-Benz 403
Unimog, 4685388 4685388
  38259 Salzgitter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 6000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 75 km/h, Κύλινδρος: 4
8.950 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 Pritsche Komunalausf.  HU 02/20 EU3
20
Mercedes-Benz U 400 Pritsche Komunalausf. HU 02/20 EU3
Unimog, 4676808 4676808
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 12474 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.09.2005, Συνολικό βάρος: 11.99 t, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 Kipper Komunalausf. HU 02/20 EU3
20
Mercedes-Benz U 400 Kipper Komunalausf. HU 02/20 EU3
Unimog, 4676805 4676805
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 16701 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 27.10.2004, Συνολικό βάρος: 11.99 t, ...
30.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 423
5
Mercedes-Benz U 423
Unimog, 4644247 4644247
  78194 Immendingen, Γερμανία
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 411 Cabrio, Military Look, Austria Zulassung
8
Mercedes-Benz Unimog 411 Cabrio, Military Look, Austria Zulassung
Unimog, 4643677 4643677
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο
12.990 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 405/12 Salzstreuer Schneeschild
19
Mercedes-Benz U 400 405/12 Salzstreuer Schneeschild
Unimog, 4631172 4631172
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 12.08.2005, ...
37.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 421 mit Schneeschil und Lehner Streuer
-22%
17
Mercedes-Benz Unimog 421 mit Schneeschil und Lehner Streuer
Unimog, 4628896 4628896
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Κύλινδρος: 5, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 10,5-20, ...
6.900 €
8.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 5000 4x4 Tankaufbau 5.250 Liter Dieseltank mobile Tankstelle
3
Mercedes-Benz Unimog U 5000 4x4 Tankaufbau 5.250 Liter Dieseltank mobile Tankstelle
Unimog, 4621945 4621945
  01796 Struppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 160 kW, Ώρες λειτουργίας: 10200 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.01.2005, Συνολικό βάρος: 13.20 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Κύλινδρος: 6, Μακρύ
42.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Frontlader für Unimog 407,421
Mercedes-Benz Frontlader für Unimog 407,421
Unimog, 4618748 4618748
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 401 Froschauge, Restauriert
11
Mercedes-Benz Unimog 401 Froschauge, Restauriert
Unimog, 4618747 4618747
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000 424
8
Mercedes-Benz U1000 424
Unimog, 4616362 4616362
  59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 27.05.1980, Συνολικό βάρος: 7.50 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Fahrerhaus, Kabine für Unimog U90, U110, U130, U140 , 408, 418
5
Mercedes-Benz Fahrerhaus, Kabine für Unimog U90, U110, U130, U140 , 408, 418
Unimog, 4605856 4605856
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 430
7
Mercedes-Benz U 430
Unimog, 4604559 4604559
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 220 kW, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κύλινδρος: 6, ...
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz u110/418
7
Mercedes-Benz u110/418
Unimog, 4602425 4602425
  7048 AG Wijnbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
23.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 57