Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κοτσαδόρος 3 σημείων
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Unimog U 400
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimog U 400
Unimog, 4361552
  92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 152370 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Κύλινδρος: 4
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Versalift Used Unimog U100L Turbo C/w
Unimog, 4358953
  YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
14.705 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1250L/U incl versnipperaar/frontlader
Βίντεο
14
ΝΈΑ Mercedes-Benz U1250L/U incl versnipperaar/frontlader
Unimog, 4358728
  3233LM Oostvoorne, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1988, Συνολικό βάρος: 4900.00 t
21.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz u 1000
6
Mercedes-Benz u 1000
Unimog, 4353871
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5980 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.02.1986, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 85 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U1000 Agrar mit 160PS Motor OM 366
3
Mercedes-Benz U1000 Agrar mit 160PS Motor OM 366
Unimog, 4351879
  95666 Mitterteich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 08.06.1983, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
14.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 424 U1000
6
Mercedes-Benz 424 U1000
Unimog, 4341706
  23617 Curau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 4150 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1995, Συνολικό βάρος: 6.80 t, ...
8.888 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U1700 437 Agrar Klima
Βίντεο
12
Mercedes-Benz Unimog U1700 437 Agrar Klima
Unimog, 4339992
  21514 Fitzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανίχνευση φορτίου, ...
31.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1850
7
Mercedes-Benz U1850
Unimog, 4333799
  48607 Ochtrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ελαστικά τρακτέρ, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.1993, Συνολικό βάρος: 10.60 t, ...
43.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406
2
Mercedes-Benz 406
Unimog, 4333200
  67251 Freinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 2022 h, Ημερομηνία εγγραφής: 20.04.1970, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, ...
15.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U1700 L  (U435)
Βίντεο
9
Mercedes-Benz Unimog U1700 L (U435)
Unimog, 4331509
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto
48.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1600
15
Mercedes-Benz Unimog 1600
Unimog, 4318647
  45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
18.500 €
Δείτε αγγελία
Daimler-Benz U300
8
Daimler-Benz U300
Unimog, 4318268
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
39.916 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 5000 - Camper - Wohnmobil - Expedition -Kran
15
Mercedes-Benz U 5000 - Camper - Wohnmobil - Expedition -Kran
Unimog, 4316010
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 160 kW, Ώρες λειτουργίας: 14 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2014, Συνολικό βάρος: 12.50 t
98.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1600 - Zargro - Zwiehoff - Zweiwege - 600t
11
Mercedes-Benz U 1600 - Zargro - Zwiehoff - Zweiwege - 600t
Unimog, 4314801
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.1994, Συνολικό βάρος: 10.50 t
74.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U5023
20
Mercedes-Benz U5023
Unimog, 4314326
  19075 Holthusen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 37 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, Ανάρτηση καμπίνας, ...
152.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000
Βίντεο
12
Mercedes-Benz U1000
Unimog, 4311102
  32683 Barntrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 9800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.1981, Συνολικό βάρος: 6.80 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U500
7
Mercedes-Benz Unimog U500
Unimog, 4305756
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 400
7
Mercedes-Benz Unimog U 400
Unimog, 4299141
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 4247 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2012, Συνολικό βάρος: 11.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
68.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 2100
7
Mercedes-Benz U 2100
Unimog, 4295972
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ελαστικά τρακτέρ, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Μακρύ
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 424
4
Mercedes-Benz 424
Unimog, 4268925
  46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 14.5-20 Alliance, Ελαστικά πίσω: 14.5-20 Alliance
8.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000 mit Forstseilwinde
20
Mercedes-Benz U1000 mit Forstseilwinde
Unimog, 4263521
  74670 Forchtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 05.07.1983, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, ...
29.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1250 V
10
Mercedes-Benz U 1250 V
Unimog, 4247358
  53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 94525 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.1987, ...
14.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1400
4
Mercedes-Benz Unimog U 1400
Unimog, 4239167
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Κύλινδρος: 6, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, ...
15.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Und 300
20
Mercedes-Benz Und 300
Unimog, 4232778
  46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 10095 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
32.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 437
14
Mercedes-Benz 437
Unimog, 4229622
  37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1994, Συνολικό βάρος: 10.60 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, ...
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 53