Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Ταχύτητα pto
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Mercedes-Benz Unimog 427, mit Doppelkabine, FUNMOG
18
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimog 427, mit Doppelkabine, FUNMOG
Unimog, 5413651 5413651
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 96 km/h
79.900  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz Unimog 406,416 mit Doppelkabine **Rarität**
12
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimog 406,416 mit Doppelkabine **Rarität**
Unimog, 5413650 5413650
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Τετρακίνητο
19.900  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz Unimog U400, 6 Zylinder, 170 KW, Hydrostat, Lieferung und Finanzierung möglich
7
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimog U400, 6 Zylinder, 170 KW, Hydrostat, Lieferung und Finanzierung möglich
Unimog, 5411414 5411414
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Τετρακίνητο
39.900  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz Unimog 421 Cabrio Restauriert
14
Mercedes-Benz Unimog 421 Cabrio Restauriert
Unimog, 5407525 5407525
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 38 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Mercedes-Benz Unimog U1000 mit Wechselbrücke
12
Mercedes-Benz Unimog U1000 mit Wechselbrücke
Unimog, 5403347 5403347
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 69 kW
14.900  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz 421
8
Mercedes-Benz 421
Unimog, 5400622 5400622
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1971, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2
9.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mercedes-Benz Unimog U 218
4
Mercedes-Benz Unimog U 218
Unimog, 5399603 5399603
  78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 130 kW
122.495,80  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mercedes-Benz Ford F150, V8, 4x4, Suche Unimog, MB Trac
14
Mercedes-Benz Ford F150, V8, 4x4, Suche Unimog, MB Trac
Unimog, 5399066 5399066
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Τετρακίνητο
12.900  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz Unimog U2150 mit 215 PS, 1a Zustand, Österreich Typenschein
13
Mercedes-Benz Unimog U2150 mit 215 PS, 1a Zustand, Österreich Typenschein
Unimog, 5397965 5397965
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 86 km/h
39.900  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz Argo-Havel 6x6 Amphibienfahrzeug wie Unimog
8
Mercedes-Benz Argo-Havel 6x6 Amphibienfahrzeug wie Unimog
Unimog, 5397963 5397963
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 11 kW
6.500  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz Unimog U300 mit Mega Ausstattung
13
Mercedes-Benz Unimog U300 mit Mega Ausstattung
Unimog, 5395521 5395521
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου
39.900  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz Pritsche 406 424 427 Gebraucht
5
Mercedes-Benz Pritsche 406 424 427 Gebraucht
Unimog, 5394029 5394029
  21514 Fitzen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Mercedes-Benz 406 Agrar Heckkraftheber 84 PS
20
Mercedes-Benz 406 Agrar Heckkraftheber 84 PS
Unimog, 5390008 5390008
  21514 Fitzen, Γερμανία
8.900  €
logo
Στείλτε email
Mercedes-Benz OM  366   352
6
Mercedes-Benz OM 366 352
Unimog, 5384766 5384766
  89143 Blaubeuren - Beiningen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Mercedes-Benz U 300 405/10
20
Mercedes-Benz U 300 405/10
Unimog, 5378742 5378742
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5818 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Δεξιοτίμονο, ...
48.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mercedes-Benz Beplankung Kotflügel Kabine U1000 - U2400 424 425 427 437
5
Mercedes-Benz Beplankung Kotflügel Kabine U1000 - U2400 424 425 427 437
Unimog, 5377264 5377264
  21514 Fitzen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Mercedes-Benz Unimog U 300
5
Mercedes-Benz Unimog U 300
Unimog, 5374766 5374766
  72218 Wildberg-Effringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
39.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mercedes-Benz Schneepflug für Unimog
5
Mercedes-Benz Schneepflug für Unimog
Unimog, 5373364 5373364
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Mercedes-Benz Kehrmaschine für Unimog U300, U400, U20
7
Mercedes-Benz Kehrmaschine für Unimog U300, U400, U20
Unimog, 5373363 5373363
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Mercedes-Benz Frontlader für Unimog U300 komplett mit Anbauteile, Versand möglich
4
Mercedes-Benz Frontlader für Unimog U300 komplett mit Anbauteile, Versand möglich
Unimog, 5373361 5373361
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
7.478,99  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mercedes-Benz Unimog 411 Cabrio Agrar **Restauriert**
10
Mercedes-Benz Unimog 411 Cabrio Agrar **Restauriert**
Unimog, 5367834 5367834
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 23 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Mercedes-Benz Unimog U140 mit 9,80 Meter Kran
13
Mercedes-Benz Unimog U140 mit 9,80 Meter Kran
Unimog, 5367830 5367830
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 97 kW
14.900  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz XXL US Truck, Showfahrzeug, nehme Unimog oder MB Trac Inzahlung
19
Mercedes-Benz XXL US Truck, Showfahrzeug, nehme Unimog oder MB Trac Inzahlung
Unimog, 5367825 5367825
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 350 kW
41.932,77  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mercedes-Benz Getränkehalter U1000 bis U2400 424 425 427 437
12
Mercedes-Benz Getränkehalter U1000 bis U2400 424 425 427 437
Unimog, 5367521 5367521
  21514 Fitzen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Mercedes-Benz 406 Luftpresser mit Halter und Leitung
5
Mercedes-Benz 406 Luftpresser mit Halter und Leitung
Unimog, 5367520 5367520
  21514 Fitzen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 104