Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Ταχύτητα pto
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz 2150
13
Mercedes-Benz 2150
Unimog, aqt3548996
46395 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 155 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Ελαστικά τρακτέρ, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 13.09.96, Συνολικό βάρος: 14.00 t, ...
57.834 EUR
με 19% ΦΠΑ
48.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 1200       427/10
10
Mercedes-Benz U 1200 427/10
Unimog, aqt3620926
25554 Dammfleth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 21.02.1990, ...
20.825 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 1200 424 Agrar
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz U 1200 424 Agrar
Unimog, aqt3667893
23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 6220 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Ελαστικά τρακτέρ, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 07.02.1985, ...
29.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz 405/10
5
Mercedes-Benz 405/10
Unimog, aqt3638299
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 4060 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 14.5R20, Ελαστικά πίσω: 14.5R20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1200 424 Agrar
20
ΝΈΑ Mercedes-Benz U 1200 424 Agrar
Unimog, aqt3667893
23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 6220 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Ελαστικά τρακτέρ, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 07.02.1985, ...
29.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1400
5
Mercedes-Benz U 1400
Unimog, aqt3660967
29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 3030 h, Ημερομηνία εγγραφής: 17.11.1995, Συνολικό βάρος: 8.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
15.470 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U90 Turbo
17
Mercedes-Benz U90 Turbo
Unimog, aqt3652677
36396 Steinau-Neustall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 3150 h, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Κύλινδρος: 6
15.400 EUR

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 405/10
5
Mercedes-Benz 405/10
Unimog, aqt3638299
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 4060 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 14.5R20, Ελαστικά πίσω: 14.5R20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U418 U130 U140
Mercedes-Benz U418 U130 U140
Unimog, aqt3627048
82237 Wörthsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, ...
23.503 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1000
2
Mercedes-Benz 1000
Unimog, aqt3626993
95183 Feilitzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Ελαστικά μπροστά: 12.5 R 20, Ελαστικά πίσω: 12.5 R 20
7.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB Kommunalplatte
JCB Kommunalplatte
Unimog, aqt3624326
86316 Friedberg, Γερμανία
490 EUR
με 19% ΦΠΑ
412 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1200       427/10
10
Mercedes-Benz U 1200 427/10
Unimog, aqt3620926
25554 Dammfleth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 21.02.1990, ...
20.825 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1500 mit Dücker HF 960
11
Mercedes-Benz U1500 mit Dücker HF 960
Unimog, aqt3615992
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 445/70R24, ...
20.825 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 423
5
Mercedes-Benz U 423
Unimog, aqt3614714
78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 7 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 365/85 R 20, Ελαστικά πίσω: 365/85 R 20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 300
17
Mercedes-Benz U 300
Unimog, aqt3614298
94110 Wegscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, ...
35.850 EUR

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400
12
Mercedes-Benz U 400
Unimog, aqt3608543
47929 Grefrath, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 30.01.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 85 km/h, Ελαστικά μπροστά: 365/80R20, Ελαστικά πίσω: 365/80R20 Spal.
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U427
20
Mercedes-Benz U427
Unimog, aqt3607184
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
131.328 EUR

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 20
20
Mercedes-Benz U 20
Unimog, aqt3604828
08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3150 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h
71.281 EUR
με 19% ΦΠΑ
59.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000
15
Mercedes-Benz U1000
Unimog, aqt3603077
27419 Hamersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 6800.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1600 - 427 / 10 - Unimog
15
Mercedes-Benz U 1600 - 427 / 10 - Unimog
Unimog, aqt3593340
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.1990, Συνολικό βάρος: 10.00 t
23.562 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 - K80 - Scharmüller - Zapfwelle
15
Mercedes-Benz U 400 - K80 - Scharmüller - Zapfwelle
Unimog, aqt3584896
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 6356 h, Σύστημα κλιματισμού, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2012, Συνολικό βάρος: 11.90 t
94.605 EUR
με 19% ΦΠΑ
79.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 2100 - 437 - Heckkraftheber - Zapfwelle Agrar
15
Mercedes-Benz U 2100 - 437 - Heckkraftheber - Zapfwelle Agrar
Unimog, aqt3584894
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 157 kW, Ώρες λειτουργίας: 2007 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1991, Συνολικό βάρος: 10.00 t
47.481 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406
10
Mercedes-Benz 406
Unimog, aqt3582216
71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 5.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 70 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, ...
21.420 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz UX100
8
Mercedes-Benz UX100
Unimog, aqt3575537
73441 Bopfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 7616 h, υδραυλικό τιμόνι, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.1996, Συνολικό βάρος: 4.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 66 km/h, ...
4.500 EUR

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000
8
Mercedes-Benz U1000
Unimog, aqt3570703
95676 Wiesau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Ελαστικά τρακτέρ, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 13.03.1979, Συνολικό βάρος: 6.00 t, ...
16.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.202 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 20
6
Mercedes-Benz U 20
Unimog, aqt3567347
79677 Schönau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 670 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400
5
Mercedes-Benz U 400
Unimog, aqt3549713
78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Κύλινδρος: 6, Ελαστικά μπροστά: 385/65 R22, Ελαστικά πίσω: 385/65 R22
105.910 EUR
με 19% ΦΠΑ
89.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Werner Seilwinde für Baureihe 427
7
Mercedes-Benz Werner Seilwinde für Baureihe 427
Unimog, aqt3549341
17034 Neubrandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
2.600 EUR

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 2150
13
Mercedes-Benz 2150
Unimog, aqt3548996
46395 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 155 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Ελαστικά τρακτέρ, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 13.09.96, Συνολικό βάρος: 14.00 t, ...
57.834 EUR
με 19% ΦΠΑ
48.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 48