Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Ταχύτητα pto
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Mercedes-Benz Unimog U 427
Unimog, 5143283 5143283
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 200 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Ημερομηνία εγγραφής: 22.12.2017, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
139.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz UX100
8
Mercedes-Benz UX100
Unimog, 3575537 3575537
  73441 Bopfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 7616 h, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.1996, Μέγιστη ταχύτητα: 66 km/h, Συνολικό βάρος: 4300 kg, ...
4.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 421 Cabrio mit Forstausrüstung
14
Mercedes-Benz Unimog 421 Cabrio mit Forstausrüstung
Unimog, 5142584 5142584
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο
24.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 2150, Rotzler Seilwinde, Kipper, 215 PS, 7500 KG Gesamt
13
Mercedes-Benz Unimog 2150, Rotzler Seilwinde, Kipper, 215 PS, 7500 KG Gesamt
Unimog, 5142582 5142582
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 86 km/h, Συνολικό βάρος: 7500 kg
39.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1750 mit 15,60 Meter Kran, 1a Zustand
15
Mercedes-Benz Unimog 1750 mit 15,60 Meter Kran, 1a Zustand
Unimog, 5142581 5142581
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Τετρακίνητο
49.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400
14
Mercedes-Benz U 400
Unimog, 5134749 5134749
  25551 Hohenlockstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
55.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 403
7
Mercedes-Benz U 403
Unimog, 5133019 5133019
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Πνευματικό σύστημα, Ημερομηνία εγγραφής: 17.11.1970, Μέγιστη ταχύτητα: 70 km/h, Ελαστικά μπροστά: 12.5-20, Ελαστικά πίσω: 12.5-20
28.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Actros 1846
Βίντεο
7
Mercedes-Benz Actros 1846
Unimog, 5129299 5129299
  85764 Oberschleißheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 334 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 18.11.2013, Ελαστικά μπροστά: 445/65R22.5, Ελαστικά πίσω: 600/50R22.5
66.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz 427
14
Mercedes-Benz 427
Unimog, 5127025 5127025
  64625 Bensheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
55.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1400 aus Ez.99, 1.Hand, 1a Zustand
2
Mercedes-Benz Unimog 1400 aus Ez.99, 1.Hand, 1a Zustand
Unimog, 5121031 5121031
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 7500 kg
34.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 2010 Restauriert mit Mähwerk, Ez. 1953
16
Mercedes-Benz Unimog 2010 Restauriert mit Mähwerk, Ez. 1953
Unimog, 5117034 5117034
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1953, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο
74.789,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 406 Cabrio Restauriert, Agrar Ausführung,
20
Mercedes-Benz Unimog 406 Cabrio Restauriert, Agrar Ausführung,
Unimog, 5117031 5117031
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Τετρακίνητο
108.403,36 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 1600
13
Mercedes-Benz U 1600
Unimog, 5113708 5113708
  57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ανάρτηση καμπίνας, Ελαστικά τρακτέρ, ...
26.890,76 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 406 , Austria Zul. 3300 KG Leergewicht
15
Mercedes-Benz Unimog 406 , Austria Zul. 3300 KG Leergewicht
Unimog, 5100673 5100673
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Τετρακίνητο
12.900 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 530
7
Mercedes-Benz U 530
Unimog, 5099938 5099938
  67319 Wattenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 219 kW, Ώρες λειτουργίας: 5370 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, AdBlue, ...
145.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1400
2
Mercedes-Benz U1400
Unimog, 5098342 5098342
  89143 Blaubeuren - Beiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Κύλινδρος: 6
6.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz gebrauchte Unimog und Ersatzteile von A-Z, viele Modelle Lieferbar, Finanzierung mgl.
9
Mercedes-Benz gebrauchte Unimog und Ersatzteile von A-Z, viele Modelle Lieferbar, Finanzierung mgl.
Unimog, 5095286 5095286
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Frontlader für Unimog U300, UGN, 405, Hauer
4
Mercedes-Benz Frontlader für Unimog U300, UGN, 405, Hauer
Unimog, 5089969 5089969
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
7.478,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VW Bulli Restauriert, suche Unimog oder MB Trac
17
Mercedes-Benz VW Bulli Restauriert, suche Unimog oder MB Trac
Unimog, 5089967 5089967
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 36 kW
49.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz FUNMOG, Unimog mit Doppelkabine, Einzelstück, Showfahrzeug,
18
Mercedes-Benz FUNMOG, Unimog mit Doppelkabine, Einzelstück, Showfahrzeug,
Unimog, 5089965 5089965
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τετρακίνητο
100.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 416 Doka, Unimog mit Doppelkabine, FUNMOG,
8
Mercedes-Benz Unimog 416 Doka, Unimog mit Doppelkabine, FUNMOG,
Unimog, 5089964 5089964
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Τετρακίνητο
34.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 401 aus Ez. 1954, Oldtimer, Rarität
9
Mercedes-Benz Unimog 401 aus Ez. 1954, Oldtimer, Rarität
Unimog, 5089956 5089956
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1954, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο
8.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 404 Cabrio, 3500 KG, H-Zulassung, 1a Zustand
15
Mercedes-Benz Unimog 404 Cabrio, 3500 KG, H-Zulassung, 1a Zustand
Unimog, 5089953 5089953
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Τετρακίνητο
22.900 €
Δείτε αγγελία
Daimler-Benz Mercedes-Benz Unimog U 529 4x4 3350
Daimler-Benz Mercedes-Benz Unimog U 529 4x4 3350
Unimog, 5051077 5051077
  24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 220 kW
199.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 30 / 411 * E.Z. 1961 * Arbeitsmaschine Schneepflug
12
Mercedes-Benz U 30 / 411 * E.Z. 1961 * Arbeitsmaschine Schneepflug
Unimog, 5050712 5050712
  Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 3500 kg
12.990 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 70