Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz 424/1200
8
Mercedes-Benz 424/1200
Unimog, 4853480 4853480
  37215 Witzenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 231 PS, erst 5.320h,  24" Reifendruckregelanlage
-8%
19
Mercedes-Benz U 400 231 PS, erst 5.320h, 24" Reifendruckregelanlage
Unimog, 3782130 3782130
  28857 Syke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 5320 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, ...
69.000 €
75.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 421
3
Mercedes-Benz U 421
Unimog, 4120370 4120370
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 5861 h, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, Ελαστικά τρακτέρ, Ημερομηνία εγγραφής: 28.12.1971, Συνολικό βάρος: 4.10 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U1000
Βίντεο
12
Mercedes-Benz U1000
Unimog, 4311102 4311102
  32683 Barntrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 9800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.1981, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1200 GIK
4
Mercedes-Benz U 1200 GIK
Unimog, 4404483 4404483
  23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 10068 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 04.08.1993, ...
24.500 €
Δείτε αγγελία
Iveco Cargo-Track
Βίντεο
12
Iveco Cargo-Track
Unimog, 4192581 4192581
  4630 Soumagne, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 332 kW, Ώρες λειτουργίας: 1693 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανίχνευση φορτίου, AdBlue, ...
124.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1000
10
Mercedes-Benz U 1000
Unimog, 4062125 4062125
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 6.80 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
18.487 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1400
11
Mercedes-Benz Unimog U 1400
Unimog, 4500522 4500522
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, ...
16.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 417/10 L
7
Mercedes-Benz 417/10 L
Unimog, 4867699 4867699
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3160 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406 A
9
Mercedes-Benz 406 A
Unimog, 4453660 4453660
  76532 Baden-Baden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 02.12.1970, Συνολικό βάρος: 5.80 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U5023
12
Mercedes-Benz U5023
Unimog, 4314326 4314326
  19075 Holthusen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 37 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, Ανάρτηση καμπίνας, ...
152.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz UNIMOG 421 L Cabrio
5
Mercedes-Benz UNIMOG 421 L Cabrio
Unimog, 4796409 4796409
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ελαστικά τρακτέρ, Μέγιστη ταχύτητα: 67 km/h, ...
16.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 430
7
Mercedes-Benz U 430
Unimog, 4604559 4604559
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 220 kW, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κύλινδρος: 6, ...
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U-2400 TG 4100
20
Mercedes-Benz U-2400 TG 4100
Unimog, 4579691 4579691
  37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 3541 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 08.11.1998, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 85 km/h, ...
47.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 mit mecha. Hecktapfwelle
5
Mercedes-Benz U 400 mit mecha. Hecktapfwelle
Unimog, 4894112 4894112
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 6497 h, Ημερομηνία εγγραφής: 16.09.2003, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 Pritsche Komunalausf.  HU 02/20 EU3
20
Mercedes-Benz U 400 Pritsche Komunalausf. HU 02/20 EU3
Unimog, 4676808 4676808
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 12474 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.09.2005, Συνολικό βάρος: 11.99 t, ...
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 Kipper Komunalausf. HU 02/20 EU3
20
Mercedes-Benz U 400 Kipper Komunalausf. HU 02/20 EU3
Unimog, 4676805 4676805
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 16701 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 27.10.2004, Συνολικό βάρος: 11.99 t, ...
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1000, BM 424
15
Mercedes-Benz U 1000, BM 424
Unimog, 4859531 4859531
  32289 Rödinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 6.80 t, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 400
5
Mercedes-Benz Unimog U 400
Unimog, 4370002 4370002
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 5484 h, Ημερομηνία εγγραφής: 30.04.2004, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
48.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 400 Kipper
Βίντεο
20
Mercedes-Benz U 400 Kipper
Unimog, 4104808 4104808
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 13062 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2008, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
35.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 mit Seilwinde
8
Mercedes-Benz U 400 mit Seilwinde
Unimog, 4413552 4413552
  24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 28.03.2006, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1400
4
Mercedes-Benz Unimog U 1400
Unimog, 4239167 4239167
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Κύλινδρος: 6, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
15.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1000
8
Mercedes-Benz U1000
Unimog, 3570703 3570703
  95676 Wiesau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ελαστικά τρακτέρ, Ημερομηνία εγγραφής: 13.03.1979, Συνολικό βάρος: 6.00 t, ...
11.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U2400 mit Herder Stubbenfräse, 240 PS
8
Mercedes-Benz U2400 mit Herder Stubbenfräse, 240 PS
Unimog, 4863910 4863910
  77731 Willstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 10100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, ...
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 406 416
6
Mercedes-Benz U 406 416
Unimog, 4827664 4827664
  27628 Bramstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1992, Μέγιστη ταχύτητα: 77 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
12.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 72