Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Κοτσαδόρος 3 σημείων
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Unimog 406 Oldtimer
9
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimog 406 Oldtimer
Unimog, 4582155
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U1300 L Doka, Doppelkabine, 1.Hand, sehr gepflegt
7
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimog U1300 L Doka, Doppelkabine, 1.Hand, sehr gepflegt
Unimog, 4582153
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 96 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U-2400 TG 4100
16
Mercedes-Benz U-2400 TG 4100
Unimog, 4579691
  37194 Wahlsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 08.11.1998, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
45.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1400
7
Mercedes-Benz Unimog 1400
Unimog, 4578884
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 21.10.1991, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 95 km/h, ...
23.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1400
8
Mercedes-Benz Unimog 1400
Unimog, 4578820
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.1993, Συνολικό βάρος: 7.50 t, ...
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz EHR Steuergerät für Unimog und MB Trac
Mercedes-Benz EHR Steuergerät für Unimog und MB Trac
Unimog, 4574476
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 406 Bergewinde Frontanbau
8
Mercedes-Benz U 406 Bergewinde Frontanbau
Unimog, 4573140
  73347 Mühlhausen im Täle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970
2.750 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1200
20
Mercedes-Benz 1200
Unimog, 4570343
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 8746 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ελαστικά τρακτέρ, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 95 km/h, ...
9.663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1600 Agrar
9
Mercedes-Benz Unimog 1600 Agrar
Unimog, 4565943
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 115 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 401 Froschauge, Restauriert
12
Mercedes-Benz Unimog 401 Froschauge, Restauriert
Unimog, 4564046
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 18 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1500 mit 12 Meter Kran
9
Mercedes-Benz Unimog 1500 mit 12 Meter Kran
Unimog, 4564027
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 407 Agrar im Sammlerzustand, 3,5 Ton.
15
Mercedes-Benz Unimog 407 Agrar im Sammlerzustand, 3,5 Ton.
Unimog, 4564020
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 44 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 417, Sammlerfahrzeug, Leistungsgesteigert
18
Mercedes-Benz Unimog 417, Sammlerfahrzeug, Leistungsgesteigert
Unimog, 4564019
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 62 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Rahmen für Unimog U500
Mercedes-Benz Rahmen für Unimog U500
Unimog, 4562225
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 220 kW, Τετρακίνητο, AdBlue
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 406, 417, U1600 Agrar, U2400 Agrar
3
Mercedes-Benz Unimog 406, 417, U1600 Agrar, U2400 Agrar
Unimog, 4562224
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Frontlader für Unimog 403,406,416,417,U900, U1000, U1200
2
Mercedes-Benz Frontlader für Unimog 403,406,416,417,U900, U1000, U1200
Unimog, 4562222
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406.200
6
Mercedes-Benz 406.200
Unimog, 4561861
  21255 Tostedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 11.07.1980, Συνολικό βάρος: 6.50 t, ...
9.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1500
-6%
33
Mercedes-Benz U1500
Unimog, 4561775
  5398 Maren-Kessels, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 12.03.2019, Συνολικό βάρος: 19.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, ...
8.900 €
9.500 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 411
4
Mercedes-Benz 411
Unimog, 4556080
  24250 castelnaud la chapelle, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Συνολικό βάρος: 3.40 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 6, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 2, Μέγιστη ταχύτητα: 53 km/h, ...
6.800 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 416
11
Mercedes-Benz 416
Unimog, 4548420
  61500 isokyrö, Φιλλανδία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1971, Συνολικό βάρος: 6.00 t, ...
21.500 €
Δείτε αγγελία
Belos Transgiant  Transgiant
6
Belos Transgiant Transgiant
Unimog, 4527355
  89143 Blaubeuren - Beiningen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
20.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Mercedes-Benz Unimog 406 Cabrio
Unimog, 4527352
  89143 Blaubeuren - Beiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 6598 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κύλινδρος: 6, ...
18.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U421
10
Mercedes-Benz U421
Unimog, 4527293
  Langenselbold, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 16.02.1970, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
14.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1200
Mercedes-Benz U1200
Unimog, 4524403
  48329 Havixbeck , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, ...
32.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz UX100
20
Mercedes-Benz UX100
Unimog, 4524305
  83666 Waakirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 3329 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.1999, ...
11.900 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 63