Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz
10
ΝΈΑ Mercedes-Benz
Unimog, 4106564
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 13.07.1990, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
22.500 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 300 Bluetec 4
16
ΝΈΑ Mercedes-Benz U 300 Bluetec 4
Unimog, 4105966
48727 Billerbeck, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 13645 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2008, ...
42.800 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 Bluetec 4
20
Mercedes-Benz U 400 Bluetec 4
Unimog, 4104808
48727 Billerbeck, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 13062 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2008, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Κύλινδρος: 4, ...
48.500 €

Δείτε αγγελία
MERCEDES UNIMOG U 1000
5
MERCEDES UNIMOG U 1000
Unimog, 4104284
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
10.503 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 500
10
Mercedes-Benz Unimog U 500
Unimog, 4099772
08496 Neumark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Ελαστικά μπροστά: 495/65R20, Ελαστικά πίσω: 495/65R20
41.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1300L
Βίντεο
12
Mercedes-Benz U1300L
Unimog, 4095426
mk443de bedford, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1992
15.891 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1700
11
Mercedes-Benz U 1700
Unimog, 4095151
87616 Marktoberdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, ...
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 300
8
Mercedes-Benz Unimog U 300
Unimog, 4078460
89155 Erbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 9350 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
29.412 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 90
6
Mercedes-Benz U 90
Unimog, 4072666
39175 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 29.11.1993, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, ...
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Versalift Used Unimog U100L Turbo C/w
Versalift Used Unimog U100L Turbo C/w
Unimog, 4068635
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
14.705 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1000
10
Mercedes-Benz U 1000
Unimog, 4062125
71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 6.80 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
18.487 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406
3
Mercedes-Benz 406
Unimog, 4059734
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h
16.000 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 418/10   U130
17
Mercedes-Benz 418/10 U130
Unimog, 4052153
15938 Kasel-Golzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.1998, Συνολικό βάρος: 7500.00 t, ...
10.000 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 421
-10%
6
Mercedes-Benz Unimog 421
Unimog, 4049240
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 10.12.1970, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Κύλινδρος: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, ...
8.319 €
9.243 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 - K80 - Scharmüller - Zapfwelle
15
Mercedes-Benz U 400 - K80 - Scharmüller - Zapfwelle
Unimog, 4044538
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 6356 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2012, Συνολικό βάρος: 11.90 t
72.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz UNIMOG U1650 (427/13) Laderkran ATLAS AK100.1
15
Mercedes-Benz UNIMOG U1650 (427/13) Laderkran ATLAS AK100.1
Unimog, 4037866
18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ελαστικά τρακτέρ, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, ...
24.490 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 406
23
Mercedes-Benz U 406
Unimog, 4032814
92709 Moosbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 13.05.1970, Συνολικό βάρος: 5.60 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 mit Dreiseitenkipper
16
Mercedes-Benz U 400 mit Dreiseitenkipper
Unimog, 4004818
92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.11.2002, Συνολικό βάρος: 11.99 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
32.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U400
4
Mercedes-Benz Unimog U400
Unimog, 4002881
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 6298 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 09.02.2010, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
74.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Kommunalplatte 2000er
4
JCB Kommunalplatte 2000er
Unimog, 4000502
86316 Friedberg, Γερμανία
546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trenkle A52
5
Trenkle A52
Unimog, 3996828
7410 Angelsberg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1974
6.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 300 mit Kran
5
Mercedes-Benz Unimog U 300 mit Kran
Unimog, 3959981
29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 9586 h, Ημερομηνία εγγραφής: 15.09.2003, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
43.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 Agrar
15
Mercedes-Benz U 400 Agrar
Unimog, 3958771
58849 Herscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 7431 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 16.06.2005, Συνολικό βάρος: 11.99 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, ...
52.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 406
14
Mercedes-Benz U 406
Unimog, 3954558
78187 Geisingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 1456 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 17.04.1984, Συνολικό βάρος: 6000.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
22.268 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 5023
12
Mercedes-Benz U 5023
Unimog, 3946066
18069 Sievershagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, Ανάρτηση καμπίνας, Ελαστικά τρακτέρ, Συνολικό βάρος: 12.50 t, ...
120.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 53