Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Unimog U300 mit Kran, Kraftheber, Klima, 1.Hand, Top Zustand
14
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimog U300 mit Kran, Kraftheber, Klima, 1.Hand, Top Zustand
Unimog, 4811620 4811620
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
49.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 407
10
Mercedes-Benz 407
Unimog, 4803979 4803979
  5334jk Velddriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 21.07.1988, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Κύλινδρος: 4, ...
24.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406
11
Mercedes-Benz 406
Unimog, 4803968 4803968
  5334jk Velddriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 1689 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
15.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz u1000 bagger
10
Mercedes-Benz u1000 bagger
Unimog, 4803963 4803963
  5334jk Velddriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1981, Ώρες λειτουργίας: 6376 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ελαστικά τρακτέρ, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο
9.950 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz 1550 Doka
11
Mercedes-Benz 1550 Doka
Unimog, 4803875 4803875
  5334jk Velddriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 1424 h, Πνευματικό σύστημα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2000, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
49.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406
6
Mercedes-Benz 406
Unimog, 4803684 4803684
  48155 Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Ελαστικά τρακτέρ, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
49.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ausa Geräteträger M250
Ausa Geräteträger M250
Unimog, 4802680 4802680
  63768 Hösbach, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.2006, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 1, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1450 mit Palfinger PK 9000
20
Mercedes-Benz U 1450 mit Palfinger PK 9000
Unimog, 4802414 4802414
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 7730 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 20.08.1998, ...
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406
8
Mercedes-Benz 406
Unimog, 4802037 4802037
  9418 Wijster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 4693 h, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 85 km/h, ...
10.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406 EAG
11
Mercedes-Benz 406 EAG
Unimog, 4801940 4801940
  5334jk Velddriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 1591 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 24.11.1975, ...
32.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 423 4x4 3000
17
Mercedes-Benz U 423 4x4 3000
Unimog, 4799800 4799800
  31633 Leese, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
129.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 218 - Euro 6 - Schmidt Stratos - TOP!
15
Mercedes-Benz U 218 - Euro 6 - Schmidt Stratos - TOP!
Unimog, 4798354 4798354
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 270 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2014, Συνολικό βάρος: 10.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 - Agrar - 6 Zylinder - Automatik - K 80
13
Mercedes-Benz U 400 - Agrar - 6 Zylinder - Automatik - K 80
Unimog, 4798201 4798201
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 3104 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2011, Συνολικό βάρος: 11.99 t
84.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Freightliner XXL US Truck, Suche Unimog oder MB Trac 1600, 1800
9
Mercedes-Benz Freightliner XXL US Truck, Suche Unimog oder MB Trac 1600, 1800
Unimog, 4797096 4797096
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 370 kW
49.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U2150, Power Unimog, mit Kipper, Seilwinde, 7500 KG
15
Mercedes-Benz Unimog U2150, Power Unimog, mit Kipper, Seilwinde, 7500 KG
Unimog, 4797084 4797084
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 157 kW, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 7.50 t
39.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1500 mit Schfräse, auch ohne Aufbau erhältlich, 3600 KM, 490 Bts
20
Mercedes-Benz Unimog 1500 mit Schfräse, auch ohne Aufbau erhältlich, 3600 KM, 490 Bts
Unimog, 4797083 4797083
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 490 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h
34.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Breitreifen, Agrar Bereifung für Unimog U300 Felge 4374011101
5
Mercedes-Benz Breitreifen, Agrar Bereifung für Unimog U300 Felge 4374011101
Unimog, 4797081 4797081
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz UNIMOG 421 L Cabrio
5
Mercedes-Benz UNIMOG 421 L Cabrio
Unimog, 4796409 4796409
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ελαστικά τρακτέρ, Μέγιστη ταχύτητα: 67 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz
12
Mercedes-Benz
Unimog, 4795981 4795981
  72477 Schwenningen, Γερμανία
1.200 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 424 U1000
9
Mercedes-Benz 424 U1000
Unimog, 4794455 4794455
  36391 Sinntal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 3816 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 05.12.1984, ...
22.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1200 Agrar
10
Mercedes-Benz U1200 Agrar
Unimog, 4785227 4785227
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ελαστικά τρακτέρ, ...
21.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U2400 mit Herder Stubbenfräse, 240 PS!
3
Mercedes-Benz U2400 mit Herder Stubbenfräse, 240 PS!
Unimog, 4781146 4781146
  77731 Willstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 10100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
44.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 mit mecha. Heckzapfwelle
7
Mercedes-Benz U 400 mit mecha. Heckzapfwelle
Unimog, 4774210 4774210
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 6497 h, Συνολικό βάρος: 11.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
60.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Peterbilt 362 Showtruck, nehme Unimog Inzahlung oder Tausch
20
Mercedes-Benz Peterbilt 362 Showtruck, nehme Unimog Inzahlung oder Tausch
Unimog, 4769502 4769502
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 272 kW, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 6x6 Amphibienfahrzeug , nehme Unimog Inzahlung
9
Mercedes-Benz 6x6 Amphibienfahrzeug , nehme Unimog Inzahlung
Unimog, 4769499 4769499
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 74