Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ταχύτητα pto
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz U 400 231 PS, erst 5.150h,  24" Reifendruckregelanlage
16
Mercedes-Benz U 400 231 PS, erst 5.150h, 24" Reifendruckregelanlage
Unimog, 3782130
28857 Syke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 5150 h, Δεξιοτίμονο, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
89.250 €
με 19% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 421.122
3
Mercedes-Benz 421.122
Unimog, 3920353
21635 Jork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.08.1970, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, ...
19.500 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 424.121
9
Mercedes-Benz 424.121
Unimog, 3920350
21635 Jork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 23.08.1979, Συνολικό βάρος: 6.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, ...
29.500 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1700 437/30
Βίντεο
15
Mercedes-Benz U1700 437/30
Unimog, 3930806
21514 Fitzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά τρακτέρ, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
35.403 €
με 19% ΦΠΑ
29.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1250
7
Mercedes-Benz 1250
Unimog, 3892457
36419 Geisa, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 95 km/h, Κύλινδρος: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, ...
22.000 €
με 19% ΦΠΑ
18.487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1000
13
Mercedes-Benz U 1000
Unimog, 3679441
08297 Zwönitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Βηματική ταχύτητα, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 09.05.1980, ...
24.500 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 424
10
Mercedes-Benz Unimog 424
Unimog, 3922223
24627 Schillsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 24.11.1983, Συνολικό βάρος: 6.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, ...
14.500 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1250
7
Mercedes-Benz U 1250
Unimog, 3823252
29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 12850 h, Ημερομηνία εγγραφής: 28.08.90, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Μέγιστη ταχύτητα: 95 km/h, ...
15.768 €
με 19% ΦΠΑ
13.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz UNIMOG 418/10
5
Mercedes-Benz UNIMOG 418/10
Unimog, 3677102
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
22.610 €
24.000 €

με 19% ΦΠΑ
19.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trenkle Trenkle A52
7
Trenkle Trenkle A52
Unimog, 3923570
9365 Eppeldorf, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πνευματικό σύστημα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 08.05.1974, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
8.775 €
με 17% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1000
5
Mercedes-Benz U 1000
Unimog, 3920582
78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
12.000 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1400 Agrar
5
Mercedes-Benz U1400 Agrar
Unimog, 3753251
25693 St. Michaelisdonn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1400
6
Mercedes-Benz 1400
Unimog, 3799040
75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
25.461 €
με 10.7% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz UX100
8
Mercedes-Benz UX100
Unimog, 3575537
73441 Bopfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 7616 h, υδραυλικό τιμόνι, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.1996, Συνολικό βάρος: 4.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 66 km/h, ...
4.500 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 411 Westfalia
5
Mercedes-Benz 411 Westfalia
Unimog, 3869511
48308 Senden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Κύλινδρος: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 53 km/h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει
15.000 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400
5
Mercedes-Benz U 400
Unimog, 3549713
78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Κύλινδρος: 6, Ελαστικά πίσω: 385/65 R22, Ελαστικά μπροστά: 385/65 R22
105.910 €
με 19% ΦΠΑ
89.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 - K80 - Scharmüller - Zapfwelle
15
Mercedes-Benz U 400 - K80 - Scharmüller - Zapfwelle
Unimog, 3584896
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 6356 h, Σύστημα κλιματισμού, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2012, Συνολικό βάρος: 11.90 t
88.596 €
με 19% ΦΠΑ
74.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 300 Hydrostat Zapfwelle Winterdienstgeräten
6
Mercedes-Benz U 300 Hydrostat Zapfwelle Winterdienstgeräten
Unimog, 3491449
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 10740 h, Σύστημα κλιματισμού, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2000, Συνολικό βάρος: 7.49 t
65.212 €
με 19% ΦΠΑ
54.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gmeiner Streuautomat  STA 1800 TCFS
6
Gmeiner Streuautomat STA 1800 TCFS
Unimog, 3875767
71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Συνολικό βάρος: 0.82 t
6.426 €
με 19% ΦΠΑ
5.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 1600 - 427 / 10 - Unimog
15
Mercedes-Benz U 1600 - 427 / 10 - Unimog
Unimog, 3593340
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.1990, Συνολικό βάρος: 10.00 t
23.562 €
με 19% ΦΠΑ
19.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U140
5
Mercedes-Benz U140
Unimog, 3912666
65606 65606 Villmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ώρες λειτουργίας: 6680 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1994, Συνολικό βάρος: 7500.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
27.370 €
30.000 €

με 19% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1400
10
Mercedes-Benz Unimog U 1400
Unimog, 3926445
82387 Antdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Κύλινδρος: 4
18.445 €
με 19% ΦΠΑ
15.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400
5
Mercedes-Benz U 400
Unimog, 3882686
78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 9070 h, Τετρακίνητο
24.500 €

Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 20
20
Mercedes-Benz U 20
Unimog, 3604828
08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3150 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h
71.281 €
με 19% ΦΠΑ
59.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 400
5
Mercedes-Benz Unimog U 400
Unimog, 3095089
78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 44