Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Unimog
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Ταχύτητα pto
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Unimog

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unimog στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 300 mit Heckzapfwelle mechanisch!!!
14
Mercedes-Benz U 300 mit Heckzapfwelle mechanisch!!!
Unimog, 5009347 5009347
  57234 Wilnsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 05.07.2004, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 85 km/h, Κύλινδρος: 4, Συνολικό βάρος: 7500 kg, ...
33.499 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 401 Cabrio
8
Mercedes-Benz 401 Cabrio
Unimog, 5009342 5009342
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1956, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Ελαστικά τρακτέρ, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κύλινδρος: 4, ...
8.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 400 mit Mulag MHU 800
11
Mercedes-Benz Unimog U 400 mit Mulag MHU 800
Unimog, 5005138 5005138
  75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 7575 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Ελαστικά μπροστά: 365/80R20, Ελαστικά πίσω: 365/80R20
49.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U411 Cabrio
12
Mercedes-Benz U411 Cabrio
Unimog, 5004995 5004995
  27308 Kirchlinteln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 53 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
17.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400
5
Mercedes-Benz U 400
Unimog, 5003616 5003616
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 5484 h, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.2004, Μέγιστη ταχύτητα: 90 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
48.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 1600 214PS
13
Mercedes-Benz U 1600 214PS
Unimog, 4999799 4999799
  88048 Friedrichshafen/Waltenweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 157 kW, Ώρες λειτουργίας: 2950 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, ...
90.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz U 1750 mit Kran
9
Mercedes-Benz U 1750 mit Kran
Unimog, 4998015 4998015
  84364 Bad Birnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 6600 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 12.08.1992, ...
27.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 406 Agrar, viele Extras, 1a Zustand, Sammlerfahrzeug
10
Mercedes-Benz Unimog 406 Agrar, viele Extras, 1a Zustand, Sammlerfahrzeug
Unimog, 4995812 4995812
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Τετρακίνητο
24.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 416 Doka, Unimog mit Doppelkabine
8
Mercedes-Benz Unimog 416 Doka, Unimog mit Doppelkabine
Unimog, 4995811 4995811
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Τετρακίνητο
34.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz FUNMOG, Unimog mit Doppelkabine, Showfahrzeug, Werbeträger mit Nutzfaktor
18
Mercedes-Benz FUNMOG, Unimog mit Doppelkabine, Showfahrzeug, Werbeträger mit Nutzfaktor
Unimog, 4995810 4995810
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τετρακίνητο
119.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 2150, 215 PS, 1a Zustand, Kipper, Seilwinde, Finanzierung mgl.
15
Mercedes-Benz Unimog 2150, 215 PS, 1a Zustand, Kipper, Seilwinde, Finanzierung mgl.
Unimog, 4995809 4995809
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 87 km/h
39.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 421 Cabrio mit Seilwinde, 1a Zustand
15
Mercedes-Benz Unimog 421 Cabrio mit Seilwinde, 1a Zustand
Unimog, 4995808 4995808
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Τετρακίνητο
24.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 421 Cabrio Agrar, viele Extras, Rarität, Lieferung möglich
14
Mercedes-Benz Unimog 421 Cabrio Agrar, viele Extras, Rarität, Lieferung möglich
Unimog, 4995807 4995807
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Τετρακίνητο
24.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 401,Froschauge
10
Mercedes-Benz Unimog 401,Froschauge
Unimog, 4995806 4995806
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1954
8.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 411 Cabrio
8
Mercedes-Benz Unimog 411 Cabrio
Unimog, 4995805 4995805
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959
12.990 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog 1300 Agrar
14
Mercedes-Benz Unimog 1300 Agrar
Unimog, 4995804 4995804
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979
16.500 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Freightliner US Showtruck, Suche Unimog, MB Trac
19
Mercedes-Benz Freightliner US Showtruck, Suche Unimog, MB Trac
Unimog, 4983928 4983928
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 370 kW
49.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U 1200
10
Mercedes-Benz Unimog U 1200
Unimog, 4981296 4981296
  88239 Wangen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW
33.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 421
20
Mercedes-Benz 421
Unimog, 4975235 4975235
  7025 dp Halle, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 39 kW, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 70 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
7.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U425
7
Mercedes-Benz U425
Unimog, 4975133 4975133
  31028 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ελαστικά τρακτέρ, Ημερομηνία εγγραφής: 13.10.1982, Μέγιστη ταχύτητα: 95 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
20.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz 406 Cabrio
8
Mercedes-Benz 406 Cabrio
Unimog, 4974602 4974602
  64756 Mossautal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 6650 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 74 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Κύλινδρος: 6, ...
19.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Unimog U1200
9
Mercedes-Benz Unimog U1200
Unimog, 4947097 4947097
  4714 EE Sprundel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 8869 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Κύλινδρος: 6, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Ersatzteile für Unimog , große Auswahl
8
Mercedes-Benz Ersatzteile für Unimog , große Auswahl
Unimog, 4931288 4931288
  94164 Hinterschmiding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 406
20
Mercedes-Benz 406
Unimog, 4925030 4925030
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 9300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 22.08.1963, Μέγιστη ταχύτητα: 65 km/h, ...
11.500 €
Δείτε αγγελία
Daimler-Benz MERCEDES-BENZ UNIMOG U400 (Euro 5)
3
Daimler-Benz MERCEDES-BENZ UNIMOG U400 (Euro 5)
Unimog, 4915980 4915980
  24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 2099 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 14.11.2012, Κύλινδρος: 4
75.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 67