Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα BKT Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα BKT Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BKT Reifen 7,50-18
BKT Reifen 7,50-18
Ελαστικά, 4804443 4804443
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 18.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: 7,50-18
33,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BKT Frontreifen 4.50-16
2
BKT Frontreifen 4.50-16
Ελαστικά, 4806437 4806437
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 16.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ.
37,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BKT 23×8.50-12 BKT LG306 12pr 1ste montage
BKT 23×8.50-12 BKT LG306 12pr 1ste montage
Ελαστικά, 4888401 4888401
  4301ND Zierikzee, Ολλανδία
40 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 16 x 6.50 - 8
3
BKT 16 x 6.50 - 8
Ελαστικά, 2743960 2743960
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Τύπος: κανονικά ελαστικά
40,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 23×8.50-12 BKT LG306 6pr gebruikt
2
BKT 23×8.50-12 BKT LG306 6pr gebruikt
Ελαστικά, 4888063 4888063
  4301ND Zierikzee, Ολλανδία
50 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT AS-Reifen 15.0/55-17
3
BKT AS-Reifen 15.0/55-17
Ελαστικά, 4713090 4713090
  32312 Luebbecke, Γερμανία
58,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Reifen 6.00-16 Front
BKT Reifen 6.00-16 Front
Ελαστικά, 4806434 4806434
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 16.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: 6.00-16
58,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BKT 14,5-20
BKT 14,5-20
Ζαντολάστιχα, 2866272 2866272
  3331 Allhartsberg , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002
66,37 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
BKT N/A
Ζαντολάστιχα, 4762006 4762006
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
71,37 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Aus Umbereifung
9
BKT Aus Umbereifung
Ελαστικά, 3807924 3807924
  31535 Neustadt, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 16.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 13.0/75-16
75 €
Δείτε αγγελία
BKT 9.5-24 BKT TR-135 108A8 + biba  gebruikt
3
BKT 9.5-24 BKT TR-135 108A8 + biba gebruikt
Ελαστικά, 4888400 4888400
  4301ND Zierikzee, Ολλανδία
75 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Reifen 200/60-14.5
2
BKT Reifen 200/60-14.5
Ελαστικά, 4806439 4806439
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ.
75,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BKT 7,50-18 BKT AS504 8pr 1ste montage
2
BKT 7,50-18 BKT AS504 8pr 1ste montage
Ελαστικά, 4888066 4888066
  4301ND Zierikzee, Ολλανδία
80 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Reifen 7.5 - 15 AS 504
BKT Reifen 7.5 - 15 AS 504
Ελαστικά, 3358434 3358434
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 15.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: 7.5 - 15, Τύπος προφίλ: AS
84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BKT N/A
3
BKT N/A
Ζαντολάστιχα, 4761999 4761999
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
97,92 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 7.00 12 PT HD 14PR / 1126038846
13
BKT 7.00 12 PT HD 14PR / 1126038846
Ζαντολάστιχα, 4788321 4788321
  84069 Schierling, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 12.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Τύπος: Τροχός, Δείκτης φορτίου: 134 / A5, Κωδικός DOT: A0314
100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 7.00/12 op 5 gaats velg nieuw
3
BKT 7.00/12 op 5 gaats velg nieuw
Ελαστικά, 4851821 4851821
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Τύπος: Λοιπά
100 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 550/60-22.5 BKT Rib-774 16pr gebruikt
2
BKT 550/60-22.5 BKT Rib-774 16pr gebruikt
Ελαστικά, 4888298 4888298
  4301ND Zierikzee, Ολλανδία
100 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 10.5-20 MPT
2
BKT 10.5-20 MPT
Ελαστικά, 4482507 4482507
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Τύπος προφίλ: MPT
100 €
Δείτε αγγελία
BKT 10.0/75-15.3 AW 702
2
BKT 10.0/75-15.3 AW 702
Ζαντολάστιχα, 3820494 3820494
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 10.0/75 - 15.3 10 Ply
BKT 10.0/75 - 15.3 10 Ply
Ζαντολάστιχα, 1157315 1157315
  46499 Hamminkeln, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 15.30 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 10.0/75 - 15.3 10 Ply
105 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 26 x 12.00-12 / TR 315
BKT 26 x 12.00-12 / TR 315
Ελαστικά, 4833786 4833786
  30916 Isernhagen FB, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 12.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 26x12.00-12 AS, Τύπος προφίλ: AS
105,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BKT 11.5/80 - 15.3 10 PLY
BKT 11.5/80 - 15.3 10 PLY
Ζαντολάστιχα, 1157358 1157358
  46499 Hamminkeln, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 15.30 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.5/80 - 15.3 10 PLY
113 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT AW 909 Implement 10.0/75x15.3
5
BKT AW 909 Implement 10.0/75x15.3
Ζαντολάστιχα, 4447626 4447626
  7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 15.30 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 9.00 ίντσες, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 205 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, ...
115 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT N/A
3
BKT N/A
Ζαντολάστιχα, 4762003 4762003
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
118,47 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 331