Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Baas Trima Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Baas Trima Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Baas Trima Dichte bak
2
Baas Trima Dichte bak
Εργαλεία φορτωτή, 5185599 5185599
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
250  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima Anbauteile f. CASE IH CS
2
Baas Trima Anbauteile f. CASE IH CS
Τροχοφόρος φορτωτής, 4918910 4918910
  93352 Rohr, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
813,01  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima MVB 240-Volumenschaufel
2
Baas Trima MVB 240-Volumenschaufel
Τροχοφόρος φορτωτής, 4567882 4567882
  86561 Aresing, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
831,93  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima KONSOLEN FÜR NH TM
Baas Trima KONSOLEN FÜR NH TM
Τροχοφόρος φορτωτής, 4830858 4830858
  25899 Niebüll, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή
849  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima Rundballengreifzange
2
Baas Trima Rundballengreifzange
Εργαλεία φορτωτή, 1831997 1831997
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
899  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima GR3
4
Baas Trima GR3
Τροχοφόρος φορτωτής, 4846378 4846378
  56472 Fehl-Ritzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.35 m, Τύπος: Φορτωτής με μηχ. αποσύνδεση εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
900  €
Στείλτε email
Baas Trima Unigrip  160 cm
2
Baas Trima Unigrip 160 cm
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4964059 4964059
  93437 Furth im Wald, Γερμανία
950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Baas Trima POWERGRAB 185
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5217787 5217787
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Λοιπά
950,42  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima Frontlader
5
Baas Trima Frontlader
Τροχοφόρος φορτωτής, 4245659 4245659
  37620 Bremke , Γερμανία
υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
966  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima Unbekannt
2
Baas Trima Unbekannt
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4129997 4129997
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
989,92  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima FRONTLADERANBAUTEILE
3
Baas Trima FRONTLADERANBAUTEILE
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3922542 3922542
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Λοιπά
1.038,84  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima Frontladerkonsolen passend für Deutz-Fahr DX Agroprima AgroXtra 4.31 4.51 4.56 4.50 4.70 4.30 4.10 4.47 4.57
4
Baas Trima Frontladerkonsolen passend für Deutz-Fahr DX Agroprima AgroXtra 4.31 4.51 4.56 4.50 4.70 4.30 4.10 4.47 4.57
Τροχοφόρος φορτωτής, 5141291 5141291
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Joystick, Τύπος: Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
1.172,27  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Baas Trima Frontlader mit H.G  zu John Deere
2
Baas Trima Frontlader mit H.G zu John Deere
Τροχοφόρος φορτωτής, 4497831 4497831
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
1.250  €
Στείλτε email
Baas Trima Trima Konsolen
2
Baas Trima Trima Konsolen
Τροχοφόρος φορτωτής, 4838004 4838004
  30916 Isernhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
1.500  €
εξ. 19,6% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Baas Trima FRONTLADER KONSOLEN
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4696035 4696035
  26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τύπος: Λοιπά
1.550  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima GR 3
Baas Trima GR 3
Τροχοφόρος φορτωτής, 3364115 3364115
  57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Τύπος: Φορτωτής με μηχ. αποσύνδεση εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
1.588  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima Frontlader Gr.II zu IHC 353 bis 453 "Komplett"
3
Baas Trima Frontlader Gr.II zu IHC 353 bis 453 "Komplett"
Τροχοφόρος φορτωτής, 4937264 4937264
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Τύπος: Φορτωτής με μηχ. αποσύνδεση εξοπλισμού
1.638,66  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima Frontlader zu Deutz DX 3.60, 3,65, 3,75 und 3.80
6
Baas Trima Frontlader zu Deutz DX 3.60, 3,65, 3,75 und 3.80
Τροχοφόρος φορτωτής, 4937273 4937273
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Τύπος: Φορτωτής με μηχ. αποσύνδεση εξοπλισμού
2.500  €
Στείλτε email
Baas Trima VG 100 PRW
3
Baas Trima VG 100 PRW
Τροχοφόρος φορτωτής, 3998514 3998514
  32369 Rahden, Γερμανία
Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
2.950  €
Στείλτε email
Baas Trima M3 100 mit H.G zu Case IH 633A bis 940A
3
Baas Trima M3 100 mit H.G zu Case IH 633A bis 940A
Τροχοφόρος φορτωτής, 5021805 5021805
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
3.151,26  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima Frontl. mit H.G. zu Case-IH 733A bis 940A
4
Baas Trima Frontl. mit H.G. zu Case-IH 733A bis 940A
Τροχοφόρος φορτωτής, 2565232 2565232
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
3.193  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima
5
Baas Trima
Τροχοφόρος φορτωτής, 3171166 3171166
  83674 Gaissach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, 3ος βρόχος ελέγχου, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
3.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Baas Trima +3.0
Baas Trima +3.0
Τροχοφόρος φορτωτής, 2523360 2523360
  52428 Jülich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
4.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Baas Trima Kompletter Ind-Lader zu Case 5130 bis 5150
9
Baas Trima Kompletter Ind-Lader zu Case 5130 bis 5150
Τροχοφόρος φορτωτής, 5280352 5280352
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, 3ος βρόχος ελέγχου, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
5.800  €
Στείλτε email
Baas Trima K3S
5
Baas Trima K3S
Τροχοφόρος φορτωτής, 3270408 3270408
  46325 Borken-Rhedebrügge, Γερμανία
Τύπος: Φορτωτής με μηχ. αποσύνδεση εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 29