Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Belarus Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Belarus Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Belarus SUPPORT HINTERRADAUFHÄNGUNG MTZ 1025
Belarus SUPPORT HINTERRADAUFHÄNGUNG MTZ 1025
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3324411 3324411
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
325  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Belarus Klimaanlage MTS BELARUS 952
Belarus Klimaanlage MTS BELARUS 952
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3529348 3529348
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
852  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Belarus Klimaanlage MTS BELARUS 82
Belarus Klimaanlage MTS BELARUS 82
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3529344 3529344
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
852  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Belarus Klimaanlage MTS BELARUS 1221
Belarus Klimaanlage MTS BELARUS 1221
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3529335 3529335
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Τύπος: Λοιπά
852  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Belarus Klimaanlage MTS BELARUS 1025
Belarus Klimaanlage MTS BELARUS 1025
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3529318 3529318
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
852  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Belarus ciągnik
2
Belarus ciągnik
Τρακτέρ, 4522877 4522877
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 40, Ελαστικά πίσω: 18,4r30
1.533  €
Στείλτε email
Belarus MTS52
11
Belarus MTS52
Τρακτέρ, 5367822 5367822
  19300 Prislich OT Werle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Κύλινδρος: 4, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά πίσω: 13,6x38
2.700  €
Στείλτε email
Belarus D243  Motor
6
Belarus D243 Motor
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 2611998 2611998
  04779 Wiederoda, Γερμανία
3.150  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Belarus SCHLEPPER / Traktor MTS 550
6
Belarus SCHLEPPER / Traktor MTS 550
Τρακτέρ, 5249888 5249888
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW
3.850  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Belarus MTS 572
4
Belarus MTS 572
Τρακτέρ, 5207127 5207127
  19288 Ludwigslust, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 28.02.1990, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2, Ελαστικά πίσω: 20
4.000  €
Στείλτε email
Belarus MTS 570
9
Belarus MTS 570
Τρακτέρ, 5221434 5221434
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 45 kW
4.250  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Belarus MTS 570
11
Belarus MTS 570
Τρακτέρ, 5221594 5221594
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
4.250  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Belarus mtz 82 4x4
2
Belarus mtz 82 4x4
Τρακτέρ, 4522761 4522761
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5582 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 3.83 t, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
4.396  €
Στείλτε email
Belarus MTS550
3
Belarus MTS550
Τρακτέρ, 5172937 5172937
  99334 Elleben OT Riechheim, Γερμανία
Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη
4.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Belarus ciągnik rolniczy 4x4
-7%
4
Belarus ciągnik rolniczy 4x4
Τρακτέρ, 4522669 4522669
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4512 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 3.83 t, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
5.861  €
6.312  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Belarus 800.820.mtz 82
4
Belarus 800.820.mtz 82
Τρακτέρ, 4755950 4755950
  16-300 Augustów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1995
7.100  €
Στείλτε email
Belarus MTS 82
10
Belarus MTS 82
Τρακτέρ, 5418791 5418791
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 5850 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
7.999  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Belarus MTS 82
4
Belarus MTS 82
Τρακτέρ, 5236492 5236492
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 10400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 3650.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
9.300  €
Στείλτε email
Belarus 320.5
8
Belarus 320.5
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4710773 4710773
  78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
9.693  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Belarus 920
8
Belarus 920
Τρακτέρ, 5302225 5302225
  01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 1150 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, ...
9.999  €
Στείλτε email
Belarus 320.4 320.5 422.1 422.4 622 622.4 Promocja
15
Belarus 320.4 320.5 422.1 422.4 622 622.4 Promocja
Τρακτέρ, 3033054 3033054
  21-200 Parczew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Χαμηλή καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, ...
11.271  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Belarus 952.820.920
8
Belarus 952.820.920
Τρακτέρ, 5224562 5224562
  16-300 Augustów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
11.500  €
Στείλτε email
Belarus
8
Belarus
Τρακτέρ, 5316820 5316820
  59-830 Olszyna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 1218 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Κενό βάρους: 4600.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, ...
11.947  €
Στείλτε email
Belarus 892.2 + homlokrakodó
4
Belarus 892.2 + homlokrakodó
Τρακτέρ, 4824183 4824183
  5600 Békéscsaba, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 4543 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης
12.209  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
Belarus 1025,3
6
Belarus 1025,3
Τρακτέρ, 5176650 5176650
  Λετονία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 6210 h, Μέγιστη ταχύτητα: 39 km/h, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 3
13.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 45