Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Bohnenkamp Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Bohnenkamp Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bohnenkamp W16Lx28
2
Bohnenkamp W16Lx28
Ζάντες, 4761022 4761022
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
275 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bohnenkamp Windpower
Ζαντολάστιχα, 3120955 3120955
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 22.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 10 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Τροχός, Μέγιστη ταχύτητα: 80 χλμ την ώρα, Διαστάσεις Ελαστικού: 385/65 R 22,5
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Felge 18x28  8 Loch
3
Bohnenkamp Felge 18x28 8 Loch
Ζάντες, 4904530 4904530
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
489 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bohnenkamp 27X10,50-15
Ελαστικά, 4819253 4819253
  59387 Ascheberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: κανονικά ελαστικά
520,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp 16x30 Felge
6
Bohnenkamp 16x30 Felge
Ζάντες, 4904613 4904613
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χρώμα: CLAAS ROT
590 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Achse mit Räder
6
Bohnenkamp Achse mit Räder
Ζαντολάστιχα, 4591395 4591395
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Festfelge 16x34
4
Bohnenkamp Festfelge 16x34
Ζάντες, 4155281 4155281
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 16.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, ...
714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp FELGEN 16X42
3
Bohnenkamp FELGEN 16X42
Ζάντες, 4930450 4930450
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp DW 18L x 34 40218
Bohnenkamp DW 18L x 34 40218
Ζάντες, 3361871 3361871
  24582 Bordesholm, Γερμανία
Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp 20x28 10/281/335 -54
6
Bohnenkamp 20x28 10/281/335 -54
Ζάντες, 4854541 4854541
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Felge 20x42  8 Loch
7
Bohnenkamp Felge 20x42 8 Loch
Ζάντες, 4904587 4904587
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Χρώμα: Claas Rot
900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp DW 18x42
2
Bohnenkamp DW 18x42
Ζαντολάστιχα, 4760996 4760996
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Τύπος: Τροχός
900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp
2
Bohnenkamp
Ζαντολάστιχα, 3974130 3974130
  67821 Oberndorf, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 203 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 150 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: , Δείκτης φορτίου: 149A8
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp DW10-46
2
Bohnenkamp DW10-46
Ζάντες, 4760989 4760989
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp BKT 300/95 R 46  #113
2
Bohnenkamp BKT 300/95 R 46 #113
Ζαντολάστιχα, 4930451 4930451
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 220 mm, Τύπος: Τροχός
1.218 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp MXU 135
3
Bohnenkamp MXU 135
Ζάντες, 2045192 2045192
  29525 Uelzen/Hansen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 48.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Διάσταση ζαντών: W 12X48, Χρώμα: silber
1.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp 13X24 / 16X34
2
Bohnenkamp 13X24 / 16X34
Ζάντες, 4896831 4896831
  48599 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp AST-Felgen W10x32 + W10x46
Bohnenkamp AST-Felgen W10x32 + W10x46
Ζάντες, 2454706 2454706
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Ζάντες τροχών αγροκτηνοτροφίας, Χρώμα: silber
2.059 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp gebr. Radsatz für F
9
Bohnenkamp gebr. Radsatz für F
Ελαστικά, 4014015 4014015
  41569 Rommerskirchen, Γερμανία
Τύπος: κανονικά ελαστικά
2.092,44 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Radsatz 420/70 R24//480/70 R38
Bohnenkamp Radsatz 420/70 R24//480/70 R38
Ζαντολάστιχα, 4564955 4564955
  17168 Kleeth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Case Puma/New Holland T7
3
Bohnenkamp Case Puma/New Holland T7
Ζαντολάστιχα, 4516279 4516279
  01762 Hartmannsdorf- Reichenau, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: Γεωργικός τροχός
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Firestone, Starmaxx
2
Bohnenkamp Firestone, Starmaxx
Ελαστικά, 3915763 3915763
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 46.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 460/85 R30
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Radsatz IF 650/85 R42
3
Bohnenkamp Radsatz IF 650/85 R42
Ζαντολάστιχα, 4564932 4564932
  17168 Bützow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp 48 Zoll
2
Bohnenkamp 48 Zoll
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3280220 3280220
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp W 10x48
4
Bohnenkamp W 10x48
Ζάντες, 4898487 4898487
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 203 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 28