Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Bohnenkamp Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Bohnenkamp Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bohnenkamp Felge 12 x 24 Fendt GT 380
Bohnenkamp Felge 12 x 24 Fendt GT 380
Ελαστικά, 5214440 5214440
  64560 Riedstadt, Γερμανία
Τύπος: κανονικά ελαστικά
126,05  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp 10 x 24 SPV
2
Bohnenkamp 10 x 24 SPV
Ζάντες, 5269238 5269238
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
252,10  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp 385/65R22,5
2
Bohnenkamp 385/65R22,5
Ζαντολάστιχα, 5178650 5178650
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
268,91  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp W 16x34
2
Bohnenkamp W 16x34
Ζάντες, 5311529 5311529
  84048 Mainburg, Γερμανία
Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
319,33  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bohnenkamp Windpower
Ζαντολάστιχα, 3120955 3120955
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 22.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 10 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Τροχός, Μέγιστη ταχύτητα: 80 χλμ την ώρα, Διαστάσεις Ελαστικού: 385/65 R 22,5
350  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp 16 x 34 SPV
2
Bohnenkamp 16 x 34 SPV
Ζάντες, 5041750 5041750
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
420,17  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp Felge 18x28  8 Loch
3
Bohnenkamp Felge 18x28 8 Loch
Ζάντες, 4904530 4904530
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες
489  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp 20x28
4
ΝΈΑ Bohnenkamp 20x28
Ζαντολάστιχα, 5419399 5419399
  23881 Alt Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
590  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp BKT Satz Reifen 420/85R38
Bohnenkamp BKT Satz Reifen 420/85R38
Ελαστικά, 5214443 5214443
  64560 Riedstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: κανονικά ελαστικά
672,27  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp Festfelge 16x34
4
Bohnenkamp Festfelge 16x34
Ζάντες, 4155281 4155281
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 16.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, ...
714  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp 20x28 10/281/335 -54
6
Bohnenkamp 20x28 10/281/335 -54
Ζάντες, 4854541 4854541
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Bohnenkamp DW10-46
2
Bohnenkamp DW10-46
Ζάντες, 4760989 4760989
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Bohnenkamp Felge 20x42  8 Loch
7
Bohnenkamp Felge 20x42 8 Loch
Ζάντες, 4904587 4904587
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 ίντσες, Χρώμα: Claas Rot
900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp
2
Bohnenkamp
Ζαντολάστιχα, 3974130 3974130
  67821 Oberndorf, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 203 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 150 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: , Δείκτης φορτίου: 149A8
1.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp Zwill.420/85R34 BKT
4
Bohnenkamp Zwill.420/85R34 BKT
Ζαντολάστιχα, 5370206 5370206
  17033 Neubrandenburg, Γερμανία
Τύπος: Τροχός
1.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp 540/65R34 Doppelradkupplung
4
Bohnenkamp 540/65R34 Doppelradkupplung
Ζαντολάστιχα, 5072055 5072055
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Τύπος: Δίδυμος συμπλέκτης
1.289,92  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Bohnenkamp 13X24 / 16X34
2
Bohnenkamp 13X24 / 16X34
Ζάντες, 4896831 4896831
  48599 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.600  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp AST-Felgen W10x32 + W10x46
Bohnenkamp AST-Felgen W10x32 + W10x46
Ζάντες, 2454706 2454706
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Ζάντες τροχών αγροκτηνοτροφίας, Χρώμα: silber
2.059  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Bohnenkamp gebr. Radsatz für F
9
Bohnenkamp gebr. Radsatz für F
Ελαστικά, 4014015 4014015
  41569 Rommerskirchen, Γερμανία
Τύπος: κανονικά ελαστικά
2.092,44  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp Radsatz 420/70 R24//480/70 R38
Bohnenkamp Radsatz 420/70 R24//480/70 R38
Ζαντολάστιχα, 5393494 5393494
  17168 Kleeth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.250  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp Radsatz IF 650/85 R42
3
Bohnenkamp Radsatz IF 650/85 R42
Ζαντολάστιχα, 5393448 5393448
  17168 Bützow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
5.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bohnenkamp 750/60 R 30.5 181 D VREDESTEIN
Ζαντολάστιχα, 5252399 5252399
  21726 Heinbockel / OT Hagenah, Γερμανία
9.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bohnenkamp 48 Zoll
2
Bohnenkamp 48 Zoll
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3280220 3280220
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bohnenkamp W 10x48
4
Bohnenkamp W 10x48
Ζάντες, 4898487 4898487
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 203 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bohnenkamp 11.2R32 Alliance
3
Bohnenkamp 11.2R32 Alliance
Ζαντολάστιχα, 4898488 4898488
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Γεωργικός τροχός
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 28