Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Branson Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Branson Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Branson 2100
4
Branson 2100
Τρακτέρ, 4124008 4124008
  15926 Luckau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ράβδος ζεύξης, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο
7.562 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 1905 Hydrostat
15
Branson 1905 Hydrostat
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4712355 4712355
  29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 1.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
8.104,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Branson Branson 2200 Neugerät
12
Branson Branson 2200 Neugerät
Τρακτέρ, 2350990 2350990
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κύλινδρος: 3, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
8.276,47 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 1905H Allrad mit Mittelachsmähwerk
4
Branson 1905H Allrad mit Mittelachsmähwerk
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4807822 4807822
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
8.697,48 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 2200
15
Branson 2200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 1536655 1536655
  97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.12 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
8.782 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 2900
Branson 2900
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4406232 4406232
  02894 Reichenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.12.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.12 m, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
9.663,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 1905 H mit Frontlader
3
Branson 1905 H mit Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4858041 4858041
  14913 Niedergörsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
10.420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 3100 31PS Traktor Schlepper Bulldog Allrad NEU
9
Branson 3100 31PS Traktor Schlepper Bulldog Allrad NEU
Τρακτέρ, 2647705 2647705
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, ...
10.495,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson Branson 2200 Neu Frontlader Schaufel
12
Branson Branson 2200 Neu Frontlader Schaufel
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2350992 2350992
  39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 6-12, Ελαστικά πίσω: 9.5-16
10.496 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 3100 Allrad
5
Branson 3100 Allrad
Τρακτέρ, 4724163 4724163
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 35 h
10.500 €
Δείτε αγγελία
Branson 1905h
5
Branson 1905h
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4866171 4866171
  17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.13 m, Μέγιστη ταχύτητα: 13 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
10.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson Branson 3100H 31PS Hydrostat NEU Traktor Trecker Schlepper
8
Branson Branson 3100H 31PS Hydrostat NEU Traktor Trecker Schlepper
Τρακτέρ, 4223552 4223552
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Ράβδος ζεύξης, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
10.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 3100
10
Branson 3100
Τρακτέρ, 4542204 4542204
  99820 Hörselberg-Hainich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 1700.00 t, Κενό βάρους: 880.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
11.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 2200
6
Branson 2200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4407906 4407906
  17089 Grischow, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.12 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
11.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 2200
5
Branson 2200
Τρακτέρ, 4798240 4798240
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
11.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson Branson 2200 Kabine NEU
3
Branson Branson 2200 Kabine NEU
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 2350993 2350993
  39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, ...
11.756 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Branson F36Rn 35PS Branson Traktor Schlepper Allrad NEU
10
Branson F36Rn 35PS Branson Traktor Schlepper Allrad NEU
Τρακτέρ, 2647702 2647702
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
11.756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 3100h
8
Branson 3100h
Τρακτέρ, 4263263 4263263
  53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Κενό βάρους: 0.88 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 1, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
12.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 2900 Hydrostat Allrad Traktor
11
Branson 2900 Hydrostat Allrad Traktor
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4811359 4811359
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Κιβώτιο: Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
12.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson F47Rn 45PS Traktor Trecker Schlepper NEU ohne Frontlader
10
Branson F47Rn 45PS Traktor Trecker Schlepper NEU ohne Frontlader
Τρακτέρ, 4223735 4223735
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Ράβδος ζεύξης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
13.016,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson F36Rn
6
Branson F36Rn
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4606790 4606790
  96123 Litzendorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.48 m, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
13.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 1905h ALLRAD
9
Branson 1905h ALLRAD
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4590557 4590557
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο: Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
13.109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 1905h ALLRAD
10
Branson 1905h ALLRAD
Τρακτέρ, 4590556 4590556
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
13.109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson Branson 2900 Stoll Frontlader Neugerät
13
Branson Branson 2900 Stoll Frontlader Neugerät
Τρακτέρ, 2351049 2351049
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, ...
13.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 3100
10
Branson 3100
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2474620 2474620
  97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
13.361 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 106