Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Bressel und Lade Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Bressel und Lade Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bressel und Lade NIEDERHALTER !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCTION
5
Bressel und Lade NIEDERHALTER !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCTION
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5183295 5183295
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
190 €
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade KAT2, 80cm, lange Zinken, guter Zustand
3
Bressel und Lade KAT2, 80cm, lange Zinken, guter Zustand
Εργαλεία φορτωτή, 3819935 3819935
  34414 Daseburg, Γερμανία
275 €
logo
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Schaufel
4
Bressel und Lade Schaufel
Εργαλεία φορτωτή, 1333425 1333425
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Πτύο
300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Gabel 5-Zinken
4
Bressel und Lade Gabel 5-Zinken
Εργαλεία φορτωτή, 1538307 1538307
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Τύπος: Πηρούνα κοπριάς
310 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Frontladerschaufel Gr:2
Bressel und Lade Frontladerschaufel Gr:2
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4348538 4348538
  27239 Twistringen, Γερμανία
320 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade BS 4 Z
3
Bressel und Lade BS 4 Z
Εργαλεία φορτωτή, 5210706 5210706
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade SZ 157
2
Bressel und Lade SZ 157
Εργαλεία φορτωτή, 5018722 5018722
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Τύπος: Λοιπά
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Pallettengabel
2
Bressel und Lade Pallettengabel
Εργαλεία φορτωτή, 3741005 3741005
  27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Περόνη παλέτας
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Großballenzinken
2
Bressel und Lade Großballenzinken
Εργαλεία φορτωτή, 5185962 5185962
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 11.00 m, Τύπος: Λοιπά
600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bressel und Lade Ballenspieß 1200 mm
Εργαλεία φορτωτή, 5019978 5019978
  27239 Twistringen, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
615 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade
Bressel und Lade
Εργαλεία φορτωτή, 4890236 4890236
  25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Τύπος: Λοιπά
650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Dunggabel
4
Bressel und Lade Dunggabel
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3950418 3950418
  59269 Beckum, Γερμανία
Τύπος: Οπίσθια βάρη
695 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Weidemann
2
Bressel und Lade Weidemann
Εργαλεία φορτωτή, 1538312 1538312
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Περόνη παλέτας
750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Ballentransporter
2
Bressel und Lade Ballentransporter
Εργαλεία φορτωτή, 4908121 4908121
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013
796,46 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Claas Scorpion Adapter auf Euro-Schnellwechselrahmen
17
Bressel und Lade Claas Scorpion Adapter auf Euro-Schnellwechselrahmen
Εργαλεία φορτωτή, 4317848 4317848
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
875 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Schaufel Typ M
3
Bressel und Lade Schaufel Typ M
Εργαλεία φορτωτή, 4912281 4912281
  31028 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Hydr. Rundballengabel, BJ 2011, 1,2t Tragkraft
12
Bressel und Lade Hydr. Rundballengabel, BJ 2011, 1,2t Tragkraft
Εργαλεία φορτωτή, 4916904 4916904
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
966,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Adapter Euro-SW-Rahmen auf Schäffer
8
Bressel und Lade Adapter Euro-SW-Rahmen auf Schäffer
Εργαλεία φορτωτή, 4113077 4113077
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Adapterrahmen
Bressel und Lade Adapterrahmen
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4948671 4948671
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
995,80 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade
3
Bressel und Lade
Εργαλεία φορτωτή, 4703076 4703076
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Λοιπά
1.008,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Rundballenzange leichte Ausführung
2
Bressel und Lade Rundballenzange leichte Ausführung
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4493756 4493756
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Abb. 638, Lasthaken
5
Bressel und Lade Abb. 638, Lasthaken
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5119267 5119267
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Abb. 609, Palettenga
7
Bressel und Lade Abb. 609, Palettenga
Τροχοφόρος φορτωτής, 5125282 5125282
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Großvolumschaufel 1,4m - 2,6m
5
Bressel und Lade Großvolumschaufel 1,4m - 2,6m
Εργαλεία φορτωτή, 4929492 4929492
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.40 m
1.350 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Großballengreifer/Rundzange Schäffer RBZ8
3
Bressel und Lade Großballengreifer/Rundzange Schäffer RBZ8
Εργαλεία φορτωτή, 2784770 2784770
  31275 Lehrte, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
1.380 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 66