Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Carraro Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Carraro Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Carraro TTR-4400
6
Carraro TTR-4400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4894918 4894918
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 3298 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %
5.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro 720 DT
6
Carraro 720 DT
Τρακτέρ, 4871596 4871596
  90024 Breviglieri, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
6.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Carraro Tigrone HST 3
7
Carraro Tigrone HST 3
Τρακτέρ, 4882940 4882940
  78333 Stockach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2773 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Supertigre II  5500
6
Carraro Supertigre II 5500
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4414785 4414785
  72229 Rohrdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 35 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 35 %, Ταχύτητα pto: 540/1000
6.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro omkeer 4400 hst
7
Carraro omkeer 4400 hst
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4853640 4853640
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1918, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
7.350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Vorderachse CVT 170-6195, CVX 170-195
7
Carraro Vorderachse CVT 170-6195, CVX 170-195
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4652196 4652196
  4121 Altenfelden, Αυστρία
9.790 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 3200 / TTR 4400 mit/ohne Seilwinde Mulcher Kehrmaschine Heckcontainer Kleintraktor
10
Carraro Tigre 3200 / TTR 4400 mit/ohne Seilwinde Mulcher Kehrmaschine Heckcontainer Kleintraktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4815803 4815803
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ταχύτητα pto: 540
10.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 3200
5
Carraro Tigre 3200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4837915 4837915
  37434 Gieboldehausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 31.01.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.38 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
11.176 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400 HST, BJ 2005, 1980 BST, Drehsitz, neu lackiert, FH, FZW, HZW, HH, Ölanschlüsse vo/hi
16
Carraro TTR 4400 HST, BJ 2005, 1980 BST, Drehsitz, neu lackiert, FH, FZW, HZW, HH, Ölanschlüsse vo/hi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4863422 4863422
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1980 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας
11.756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Carraro tigre 4000
8
Carraro tigre 4000
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4750388 4750388
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
12.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 4000
4
Carraro Tigre 4000
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3290408 3290408
  84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.24 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
12.520 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 4000-II
Carraro Tigre 4000-II
Τρακτέρ, 4682320 4682320
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
12.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro T-4000 II
12
Carraro T-4000 II
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4527431 4527431
  91177 Thalmässing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 22 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Ταχύτητα pto: 540, ...
13.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 4000   3200 4400
10
Carraro Tigre 4000 3200 4400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4884413 4884413
  37434 Gieboldehausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.03.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
14.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 4000
8
Carraro Tigre 4000
Τρακτέρ, 4876432 4876432
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 76 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
14.980 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro 7700 TigreTrac
7
Carraro 7700 TigreTrac
Τρακτέρ, 4871601 4871601
  79400 Kandern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
16.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Carraro RONDO K333
4
Carraro RONDO K333
Τρακτέρ, 4469157 4469157
  4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 22 kW
16.371,68 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Supertigre 5500
7
Carraro Supertigre 5500
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4837550 4837550
  64653 Lorsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
16.500 €
Δείτε αγγελία
Carraro  Tigre 4000 mit Frontlader
4
Carraro Tigre 4000 mit Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3250588 3250588
  84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.33 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
16.722 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro 8400 TRX
7
Carraro 8400 TRX
Τρακτέρ, 4883390 4883390
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Ώρες λειτουργίας: 3920 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 33X15.50-15, Ελαστικά πίσω: 33X15.50-15
18.141,59 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro TIGRE 4400F
5
Carraro TIGRE 4400F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4897677 4897677
  15749 Mittenwalde OT Gallun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.27 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
20.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Superpark 4400 HST
6
Carraro Superpark 4400 HST
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4240357 4240357
  74613 Öhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
25.966,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro SRX 8400
9
Carraro SRX 8400
Τρακτέρ, 4813990 4813990
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 1680 h
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro 9400 TTR
12
Carraro 9400 TTR
Τρακτέρ, 4866958 4866958
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
28.318,58 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro TRX 6400
8
Carraro TRX 6400
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 2581284 2581284
  84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 41