Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case IH Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case IH Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH 485,495,595,695,795,743,895,559,585,685,785,885,745,845,856,844,956,1056,1255,1455xl
Case IH 485,495,595,695,795,743,895,559,585,685,785,885,745,845,856,844,956,1056,1255,1455xl
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4497862 4497862
  55-095 Byków, Πολωνία
2,30 €
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 5150, in Teilen
3
Case IH Maxxum 5150, in Teilen
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 1991123 1991123
  57489 Drolshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
8 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Getriebe 833 Allrad
3
Case IH Getriebe 833 Allrad
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3034900 3034900
  53783 Eitorf, Γερμανία
10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 4230, 4220, 4210, 4240 for breaking  czesci most silnik skrzynia tryb pompa wał  zwolnica
Case IH 4230, 4220, 4210, 4240 for breaking czesci most silnik skrzynia tryb pompa wał zwolnica
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4498218 4498218
  62-001 Goleczewo, Πολωνία
25,30 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX 100 ,CX50,CX60,CX70,CX80,CX90 ,CX100 for breaking części skrzynia silnik kabina wał zwolnica most wieszak tryb mechanizm różnicowy atak
Case IH CX 100 ,CX50,CX60,CX70,CX80,CX90 ,CX100 for breaking części skrzynia silnik kabina wał zwolnica most wieszak tryb mechanizm różnicowy atak
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4498223 4498223
  62-001 Goleczewo, Πολωνία
25,30 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 6x Gewicht MX Serie/ B Familie 856/956/1056 Nachbau 50 KG
5
Case IH 6x Gewicht MX Serie/ B Familie 856/956/1056 Nachbau 50 KG
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3952968 3952968
  63825 Schöllkrippen, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινά βάρη
40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Frontgewichtsträger Farmall C
Case IH Frontgewichtsträger Farmall C
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3524738 3524738
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH Laikikliai svoriams
11
Case IH Laikikliai svoriams
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4792800 4792800
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000
50 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Wieder Lieferbar!!! Rückleuchten XL-Kabine
5
Case IH Wieder Lieferbar!!! Rückleuchten XL-Kabine
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3776615 3776615
  33129 Delbrück-Westenholz, Γερμανία
65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH IHC 431/321 Kompletträder, Preis pro Stück
Case IH IHC 431/321 Kompletträder, Preis pro Stück
Ζαντολάστιχα, 4728895 4728895
  34414 Daseburg, Γερμανία
80 €
Δείτε αγγελία
Case IH 5150 Maxtrac in Teilen
5
Case IH 5150 Maxtrac in Teilen
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 1935420 1935420
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Frontgewichtsträger CASE
Case IH Frontgewichtsträger CASE
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3524794 3524794
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 844 S
6
Case IH 844 S
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 1935422 1935422
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 5542 h, Κύλινδρος: 4, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000
100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum Anhängekupplu
2
Case IH Magnum Anhängekupplu
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 1387793 1387793
  17166 Groß Roge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Λοιπά
100 €
Δείτε αγγελία
Case IH weight carrier for case ih magnum
2
Case IH weight carrier for case ih magnum
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3560376 3560376
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Λοιπά
109,39 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MX 100 ,110,120,135,150,170 silnik tryb zwolnica sprezarka czesci
Case IH MX 100 ,110,120,135,150,170 silnik tryb zwolnica sprezarka czesci
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4498170 4498170
  62-001 Goleczewo, Πολωνία
110,40 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Diagnosekabel / NMEA Kabel
Case IH Diagnosekabel / NMEA Kabel
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 2900726 2900726
  93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
120 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 644.744.844.856xl
2
Case IH 644.744.844.856xl
Ζάντες, 3387626 3387626
  53783 Eitorf, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 10.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, ...
140 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Case IH IHC Ackerschiene 353 423 und andere
5
Case IH Case IH IHC Ackerschiene 353 423 und andere
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4413440 4413440
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
150 €
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 433
5
Case IH 433
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3153535 3153535
  56472 Fehl-Ritzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Τύπος: Λοιπά
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Goodyear 16.9/14-28 für IHC Mähdrescher
6
Case IH Goodyear 16.9/14-28 für IHC Mähdrescher
Ζαντολάστιχα, 4214931 4214931
  34414 Daseburg, Γερμανία
150 €
Δείτε αγγελία
Case IH Heck- Scheibe Comfort 2000 KB
Case IH Heck- Scheibe Comfort 2000 KB
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3600748 3600748
  34414 Daseburg, Γερμανία
155 €
Δείτε αγγελία
Case IH Svoriai traktoriui 188 kg.
2
Case IH Svoriai traktoriui 188 kg.
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4792801 4792801
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000
180 €
Δείτε αγγελία
Case IH x- bladbeschermers CIH Maxxum 110-120
3
Case IH x- bladbeschermers CIH Maxxum 110-120
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3508429 3508429
  5985 NM Grashoek, Ολλανδία
200 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Oberlenker
Case IH Oberlenker
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3820528 3820528
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
210 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1262