Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Case Case MXU, 100,110,115,125,130,135
Case Case MXU, 100,110,115,125,130,135
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501072 4501072
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case MX 270, Magnum,180,200,220,240,270,210,230,250,285,225,250,280,310,335,340
Case MX 270, Magnum,180,200,220,240,270,210,230,250,285,225,250,280,310,335,340
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4497876 4497876
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case Magnum 370 CVX, 200,210,215,220,225,230,235,240,250,260,270,290,300,315,340
Case Magnum 370 CVX, 200,210,215,220,225,230,235,240,250,260,270,290,300,315,340
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4497869 4497869
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case MX 240, Magnum,180,200,220,240,270,210,230,250,285,225,250,280,310,335,340
Case MX 240, Magnum,180,200,220,240,270,210,230,250,285,225,250,280,310,335,340
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4497866 4497866
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case 5140, Maxxum 5120,5130,5140,5150,PRO
Case 5140, Maxxum 5120,5130,5140,5150,PRO
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4497865 4497865
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case 5120, Maxxum 5120,5130,5140,5150,PRO
Case 5120, Maxxum 5120,5130,5140,5150,PRO
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4497863 4497863
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case 7110,7120,7130,7140,7210,7220,7230,7240,7250
Case 7110,7120,7130,7140,7210,7220,7230,7240,7250
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506837 4506837
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case Mx 170,100,110,120,135,150,170,MX80C,MX90C,MX100C
Case Mx 170,100,110,120,135,150,170,MX80C,MX90C,MX100C
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4504579 4504579
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case Maxxum,PRO,100,110,120,115,125,130,135,145,140,150
Case Maxxum,PRO,100,110,120,115,125,130,135,145,140,150
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4504486 4504486
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case 7120,7110,7120,7130,7140,7210,7220,7230,7240,7250
Case 7120,7110,7120,7130,7140,7210,7220,7230,7240,7250
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4504343 4504343
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case 3210,3220,3230,4210,4220,4230,4240,4240
Case 3210,3220,3230,4210,4220,4230,4240,4240
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4504341 4504341
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case CS,PRO,58,68,75,52,63,68,75,80,85,90,95,100,105,110,120,130,150
Case CS,PRO,58,68,75,52,63,68,75,80,85,90,95,100,105,110,120,130,150
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506852 4506852
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Case Puma części
Case Puma części
Τρακτέρ, 5021631 5021631
  62-586 Rzgów, Πολωνία
231 €
Δείτε αγγελία
Case 745S
3
Case 745S
Τρακτέρ, 4890313 4890313
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 3.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
8.900 €
Δείτε αγγελία
Case Mx 270 Magnum (240, 255, 220, 285)
5
Case Mx 270 Magnum (240, 255, 220, 285)
Τρακτέρ, 5061309 5061309
  48-231 Lubrza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 270 kW, Ώρες λειτουργίας: 15000 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ...
9.800 €
Δείτε αγγελία
Case Maxxum 5150
7
Case Maxxum 5150
Τρακτέρ, 4830321 4830321
  75045 Walzbachtal, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 9900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case 930 Comfort king
8
Case 930 Comfort king
Τρακτέρ αντίκες, 4838653 4838653
  1771 RP Wieringerwerf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 2660 h
10.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Case IH 895 DUO FWD
Τρακτέρ, 4039267 4039267
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 3788 h
10.312 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case 743XL
3
Case 743XL
Τρακτέρ, 4912206 4912206
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 3.90 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
10.300 €
Δείτε αγγελία
Case 5120AV
11
Case 5120AV
Τρακτέρ, 5148302 5148302
  47574 Goch - Asperden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 6755 h
10.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case 5150
9
Case 5150
Τρακτέρ, 5200161 5200161
  5527JS Hapert, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
11.500 €
Δείτε αγγελία
Case IH MXU 115
8
Case IH MXU 115
Τρακτέρ, 5023403 5023403
  2107 Klives, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2007
12.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case CS68
4
Case CS68
Τρακτέρ, 5132937 5132937
  7561RP Deurningen Holland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, ...
12.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case CS 86 A Allrad 40 km/h Sisu-Motor
15
Case CS 86 A Allrad 40 km/h Sisu-Motor
Τρακτέρ, 5174672 5174672
  65527 Niedernhausen OT Engenhahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 2730 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
12.815,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case 2130 V
11
Case 2130 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5114521 5114521
  33428 Harsewinkel, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 1139 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 30.08.1996, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: 6.50-16, Ελαστικά πίσω: 11.2R28
12.983,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 130