Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Claas Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Claas Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Arion,CIS,440,450,460,610,620,630,640,650,510,520,530,540,550,66
Claas Arion,CIS,440,450,460,610,620,630,640,650,510,520,530,540,550,66
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506861 4506861
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Claas Schlepper - Ersatzteil / Komponente Kabelbaum
Claas Schlepper - Ersatzteil / Komponente Kabelbaum
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4840523 4840523
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
60 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Frontträger Arion 40
4
Claas Frontträger Arion 40
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4690459 4690459
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Grundgewicht 113kg
7
Claas Grundgewicht 113kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4690449 4690449
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Μπροστινά βάρη
83,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas
9
Claas
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3262910 3262910
  49832 Andervenne, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινά βάρη
100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Kabelbaum zum Claas S3 Lenksystem
Claas Kabelbaum zum Claas S3 Lenksystem
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 3829188 3829188
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Stehtisch im Oelfassdesign
5
Claas Stehtisch im Oelfassdesign
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3176093 3176093
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
135 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Xerion
3
Claas Xerion
Τρακτέρ, 4830419 4830419
  21079 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Κιβώτιο: Αδιαβάθμητο κιβώτιο
135,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Schlepper - Ersatzteil / Komponente Sperrblock
2
Claas Schlepper - Ersatzteil / Komponente Sperrblock
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4840521 4840521
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Frontgewicht
2
Claas Frontgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 2916502 2916502
  53783 Eitorf, Γερμανία
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Felge DWW 23x42
7
Claas Felge DWW 23x42
Ζάντες, 4882870 4882870
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Mecator Ersatzrad
3
Claas Mecator Ersatzrad
Ζαντολάστιχα, 3913302 3913302
  34414 Daseburg, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Διαστάσεις ελαστικών:
200 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas Zubehör
4
Claas Zubehör
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4321691 4321691
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Zugpendel Ares
5
Claas Zugpendel Ares
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4896590 4896590
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Τύπος: Μπαράκι έλξης/σύνδεσμος/μπίλια
252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Felge DWW16L30
4
Claas Felge DWW16L30
Ζάντες, 4882869 4882869
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas Funkmodul GPS Pilot
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4760845 4760845
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas 30xDW16L
8
Claas 30xDW16L
Ζάντες, 4246628 4246628
  78609 Tuningen, Γερμανία
Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
349,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Felge DW20x30
3
Claas Felge DW20x30
Ζάντες, 4882872 4882872
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Felge DW16L30
2
Claas Felge DW16L30
Ζάντες, 4882868 4882868
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 18 X 34 FESTFELGE
3
Claas 18 X 34 FESTFELGE
Ζάντες, 3946337 3946337
  85088 Vohburg, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Zugpendel Arion
3
Claas Zugpendel Arion
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3726219 3726219
  31188 Holle, Γερμανία
350,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ZW-Felgen DW 20x30
5
Claas ZW-Felgen DW 20x30
Ζάντες, 4218064 4218064
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Τύπος: Διπλή στεφάνη, Χρώμα: rot
400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DWW 15 X 38
4
Claas DWW 15 X 38
Ζάντες, 4092463 4092463
  86609 Donauwörth, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DWW 18 x 34
4
Claas DWW 18 x 34
Ζάντες, 4099817 4099817
  86663 Asbach- Bäumenheim, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Felge 15x28"
5
Claas Felge 15x28"
Ζάντες, 4869705 4869705
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Χρώμα: Rot / weiß
420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1421