Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Claas Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Claas Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas Arion,CIS,440,450,460,610,620,630,640,650,510,520,530,540,550,66
Claas Arion,CIS,440,450,460,610,620,630,640,650,510,520,530,540,550,66
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506861 4506861
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Claas 2STK. FELGEN 11X36 F. AXOS A22
2
Claas 2STK. FELGEN 11X36 F. AXOS A22
Ζάντες, 5066670 5066670
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
58 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Frontträger Arion 40
4
Claas Frontträger Arion 40
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4904576 4904576
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Grundgewicht 113kg
7
Claas Grundgewicht 113kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4904550 4904550
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Μπροστινά βάρη
83,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas
9
Claas
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3262910 3262910
  49832 Andervenne, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινά βάρη
100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 13.00x17 velg
2
Claas 13.00x17 velg
Ζάντες, 5172118 5172118
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 160 mm, Διάσταση ζαντών: 13.00x17, Χρώμα: rood
100 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Kabelbaum zum Claas S3 Lenksystem
Claas Kabelbaum zum Claas S3 Lenksystem
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 3829188 3829188
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Stehtisch im Oelfassdesign
5
Claas Stehtisch im Oelfassdesign
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3176093 3176093
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
139 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Mercator Ersatzrad
3
Claas Mercator Ersatzrad
Ζαντολάστιχα, 3913302 3913302
  34414 Daseburg, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Διαστάσεις ελαστικών:
200 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas Modul 010680.3 Linearmotorsteuerung
Claas Modul 010680.3 Linearmotorsteuerung
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4969354 4969354
  17109 Demmin, Γερμανία
215 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Zubehör
4
Claas Zubehör
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5018774 5018774
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Zugpendel Ares
5
Claas Zugpendel Ares
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4904744 4904744
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Τύπος: Μπαράκι έλξης/σύνδεσμος/μπίλια
252 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 16-22.5 Wiel Claas gebruikt 221-275-8 verstel
Claas 16-22.5 Wiel Claas gebruikt 221-275-8 verstel
Ελαστικά, 5150145 5150145
  3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
275 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Felge DWW16L30
4
Claas Felge DWW16L30
Ζάντες, 4928461 4928461
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas Funkmodul GPS Pilot
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4760845 4760845
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas DW20-30 DW20X30 2030 20X30 20-30
4
Claas DW20-30 DW20X30 2030 20X30 20-30
Ζάντες, 4890049 4890049
  26607 Aurich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 20.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Διάσταση ζαντών: 20X30, ...
325 €
Δείτε αγγελία
Claas 30xDW16L
8
Claas 30xDW16L
Ζάντες, 4246628 4246628
  78609 Tuningen, Γερμανία
Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
349,58 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Felge DW16L30
2
Claas Felge DW16L30
Ζάντες, 4928460 4928460
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Zugpendel Arion
3
Claas Zugpendel Arion
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3726219 3726219
  31188 Holle, Γερμανία
350,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas W25-34 Wiel Claas gebruikt 150-203-8
Claas W25-34 Wiel Claas gebruikt 150-203-8
Ελαστικά, 5150144 5150144
  3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
375 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas W10-46 Wiel demontage 152-203-8 19cil ET+98
Claas W10-46 Wiel demontage 152-203-8 19cil ET+98
Ελαστικά, 5182721 5182721
  3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
375 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ZW-Felge DW 20 x 30
5
Claas ZW-Felge DW 20 x 30
Ζάντες, 5124152 5124152
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 20.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Τύπος: Διπλή στεφάνη, Χρώμα: rot
400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas DWW 15 X 38
4
Claas DWW 15 X 38
Ζάντες, 4092463 4092463
  86609 Donauwörth, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DWW 18 x 34
4
Claas DWW 18 x 34
Ζάντες, 4099817 4099817
  86663 Asbach- Bäumenheim, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Felge 15x28"
5
Claas Felge 15x28"
Ζάντες, 4904558 4904558
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Χρώμα: Rot / weiß
420 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1663