Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Eicher Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Eicher Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Eicher Mammut 74 (3353)
Eicher Mammut 74 (3353)
Τρακτέρ, 4384135 4384135
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Κενό βάρους: 2.40 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά μπροστά: 6.50-20, Ελαστικά πίσω: 14.9-30
3.109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher Büffel 74
4
Eicher Büffel 74
Τρακτέρ, 4578460 4578460
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1976, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
3.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher EM100
Eicher EM100
Τρακτέρ αντίκες, 4849443 4849443
  8984 Bad Mitterndorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
3.700 €
Δείτε αγγελία
Eicher Königstiger 74
8
Eicher Königstiger 74
Τρακτέρ, 4815451 4815451
  23919 Rondeshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ελαστικά μπροστά: 6.00-19, Ελαστικά πίσω: 12.4-32
3.800 €
Δείτε αγγελία
Eicher Königstiger 74 / 3253
8
Eicher Königstiger 74 / 3253
Τρακτέρ, 4542636 4542636
  92274 Gebenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3107 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 15 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ελαστικά μπροστά: 6.00-19, Ελαστικά πίσω: 12.4-32
3.990 €
Δείτε αγγελία
Eicher L 28
10
Eicher L 28
Τρακτέρ αντίκες, 4616146 4616146
  17459 Campllong (Girona), Ισπανία
4.500 €
Δείτε αγγελία
Eicher Königstiger EM 300
13
Eicher Königstiger EM 300
Τρακτέρ, 4845592 4845592
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 7900 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
5.798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher Königstiger I
18
Eicher Königstiger I
Τρακτέρ, 4845590 4845590
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 12900 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
6.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher mf 142 a
6
Eicher mf 142 a
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4543771 4543771
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τετρακίνητο
7.000 €
Δείτε αγγελία
Eicher EM 500S
8
Eicher EM 500S
Τρακτέρ, 4289172 4289172
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4061 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
7.200 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eicher EM 200 Tiger
10
Eicher EM 200 Tiger
Τρακτέρ αντίκες, 4823991 4823991
  89168 Niederstotzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1959, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
7.500 €
Δείτε αγγελία
Eicher 25/III
10
Eicher 25/III
Τρακτέρ αντίκες, 4611576 4611576
  17459 Campllong (Girona), Ισπανία
Έτος κατασκευής: 1953
7.500 €
Δείτε αγγελία
Eicher 3712
8
Eicher 3712
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4734494 4734494
  3945 CD Cothen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Ημερομηνία εγγραφής: 30.05.2019, Εξωτερικό πλάτος: 130.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
7.750 €
Δείτε αγγελία
Eicher 4072
7
Eicher 4072
Τρακτέρ, 4631093 4631093
  29358 Eicklingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
7.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher ED110/8
5
Eicher ED110/8
Τρακτέρ, 4850796 4850796
  83104 Kunde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 14 kW
8.400 €
Δείτε αγγελία
Eicher EM235
5
Eicher EM235
Τρακτέρ, 4410097 4410097
  58566 Kierspe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ημερομηνία εγγραφής: 19.05.1964, Συνολικό βάρος: 2280.00 t, Κενό βάρους: 1830.00 t, ...
8.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eicher 3712 Allrad
6
Eicher 3712 Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4278946 4278946
  58802 Balve, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540, ...
10.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Eicher 3710A-77
10
Eicher 3710A-77
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4652176 4652176
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.01.1979, Εξωτερικό πλάτος: 0.99 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, ...
10.550 €
Δείτε αγγελία
Eicher 334 AS Schmalspurtraktor Schmalspur 3706-77 Allrad 34 PS
18
Eicher 334 AS Schmalspurtraktor Schmalspur 3706-77 Allrad 34 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4617021 4617021
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
10.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher Schmalspurtraktor 330 AS Allrad Oldtimer 30 PS Schmalspur
20
Eicher Schmalspurtraktor 330 AS Allrad Oldtimer 30 PS Schmalspur
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4839438 4839438
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
10.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher 4072
10
Eicher 4072
Τρακτέρ, 3417249 3417249
  25355 Heede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 13000 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 20.05.1982, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
11.345 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher PUMA ES 202 Schmalspurtraktor Schmalspur Oldtimer 30 PS
19
Eicher PUMA ES 202 Schmalspurtraktor Schmalspur Oldtimer 30 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4798122 4798122
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
11.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher PUMA ES 201 Schmalspurtraktor Raubtierserie Traumzustand
19
Eicher PUMA ES 201 Schmalspurtraktor Raubtierserie Traumzustand
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4815721 4815721
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
11.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher 334 AS Schmalspurtraktor Schmalspur 3706-77 Allrad Servo
12
Eicher 334 AS Schmalspurtraktor Schmalspur 3706-77 Allrad Servo
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4801429 4801429
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
12.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher 3710 A
12
Eicher 3710 A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4832663 4832663
  79194 Heuweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 1770 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.10.1973, Εξωτερικό πλάτος: 0.94 m, ...
13.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 38