Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fiat FIATAGRI 100-90, F,100,110,115,120,130,140,90-90,100-90,110-90,115-90,130-90
Fiat FIATAGRI 100-90, F,100,110,115,120,130,140,90-90,100-90,110-90,115-90,130-90
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4504820 4504820
  55-095 Byków, Πολωνία
2,32 €
Δείτε αγγελία
Fiat FIATAGRI F,100,110,115,120,130,140,90-90,100-90,110-90,115-90,130-90
Fiat FIATAGRI F,100,110,115,120,130,140,90-90,100-90,110-90,115-90,130-90
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506878 4506878
  55-095 Byków, Πολωνία
2,32 €
Δείτε αγγελία
Fiat Lenkrad Fiat 980
2
Fiat Lenkrad Fiat 980
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4849824 4849824
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
67,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Kabinenaufstieg Fiat 980
2
Fiat Kabinenaufstieg Fiat 980
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4849841 4849841
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Heizungskühler Fiat 980
3
Fiat Heizungskühler Fiat 980
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4849835 4849835
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
134,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Zapfwellenstummel Serie G / TG
Fiat Zapfwellenstummel Serie G / TG
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4778084 4778084
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
168,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Türschloss 980 2 Stück
2
Fiat Türschloss 980 2 Stück
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4849845 4849845
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
168,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Bremsventil Fiat 980
3
Fiat Bremsventil Fiat 980
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4849829 4849829
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Kardanwelle mit Schutz Fiat 980
5
Fiat Kardanwelle mit Schutz Fiat 980
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4849825 4849825
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Lenksteuergerät Fiat 980
5
Fiat Lenksteuergerät Fiat 980
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4849838 4849838
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Motorkap Fiat 211/215
2
Fiat Motorkap Fiat 211/215
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 2825566 2825566
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Zuidberg Fronthydraulik
6
Fiat Zuidberg Fronthydraulik
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4495398 4495398
  36304 Alsfeld, Γερμανία
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 450
6
Fiat 450
Τρακτέρ, 4304798 4304798
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW
3.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 474e
8
Fiat 474e
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4470300 4470300
  4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 0.98 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540, ...
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat
2
Fiat
Τρακτέρ, 4922466 4922466
  28355 Bremen, Γερμανία
Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 880/5 DT
9
Fiat 880/5 DT
Τρακτέρ, 4797470 4797470
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 999999 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 15 %, ...
5.300,88 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fiat R 450
Fiat R 450
Τρακτέρ, 4935832 4935832
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ελαστικά μπροστά: 7,50-20, Ελαστικά πίσω: 14,9-30
5.500 €
Δείτε αγγελία
Fiat R 80
7
Fiat R 80
Τρακτέρ αντίκες, 4913304 4913304
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 58 kW
6.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 5566
5
Fiat 5566
Τρακτέρ, 4650259 4650259
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Κύλινδρος: 3
6.500 €
Δείτε αγγελία
Fiat 880 DT
5
Fiat 880 DT
Τρακτέρ, 4908681 4908681
  56120 JOSSELIN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Ώρες λειτουργίας: 9433 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
6.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Fiat 80-90
6
Fiat 80-90
Τρακτέρ, 4456057 4456057
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Ώρες λειτουργίας: 7470 h
6.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 640
2
Fiat 640
Τρακτέρ, 4284792 4284792
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ώρες λειτουργίας: 9200 h
6.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 1000
5
Fiat 1000
Τρακτέρ, 4846734 4846734
  88800 SAINT REMIMONT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 12667 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
7.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fiat 540DT
Τρακτέρ, 4842177 4842177
  90024 Breviglieri, Ιταλία
Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
7.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Fiat 420 DT
13
Fiat 420 DT
Τρακτέρ, 4716156 4716156
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
7.478,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 104