Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Fliegl Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fliegl Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Fliegl Frontladergabel, 1,60m breit
11
Fliegl Frontladergabel, 1,60m breit
Εργαλεία φορτωτή, 5114767 5114767
  34414 Daseburg, Γερμανία
300 €
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballentransportgerät seitlich verstellbar
2
Fliegl Ballentransportgerät seitlich verstellbar
Εργαλεία φορτωτή, 5021032 5021032
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
378,15 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballengabel COMBI RBZ 1000mm verzinkt
2
Fliegl Ballengabel COMBI RBZ 1000mm verzinkt
Εργαλεία φορτωτή, 4356275 4356275
  24860 Böklund, Γερμανία
Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
420 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Stalldunggabel 1,45 m 8 Zinken
3
Fliegl Stalldunggabel 1,45 m 8 Zinken
Τροχοφόρος φορτωτής, 4806276 4806276
  25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
438,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Dunggabel
3
Fliegl Dunggabel
Εργαλεία φορτωτή, 5185892 5185892
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.65 m
495,80 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Staplergabel Standard
4
Fliegl Staplergabel Standard
Εργαλεία φορτωτή, 5021029 5021029
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Περόνη παλέτας
504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel Standard 1800 mm
Fliegl Schwergutschaufel Standard 1800 mm
Τροχοφόρος φορτωτής, 5021026 5021026
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Stalldunggabel 1,65 m  9 Zinken
3
Fliegl Stalldunggabel 1,65 m 9 Zinken
Τροχοφόρος φορτωτής, 4806327 4806327
  25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
529,41 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel Standard 2000 mm
Fliegl Schwergutschaufel Standard 2000 mm
Τροχοφόρος φορτωτής, 5021027 5021027
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
537,82 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel 1,80m
2
Fliegl Schwergutschaufel 1,80m
Εργαλεία φορτωτή, 5116152 5116152
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
571,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Staplergabel 900mm Standard
2
Fliegl Staplergabel 900mm Standard
Τροχοφόρος φορτωτής, 5116082 5116082
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
584,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl 800 KG
Fliegl 800 KG
Βάρη, 5175153 5175153
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθιο βάρος
584,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schaufel 2m
Fliegl Schaufel 2m
Τροχοφόρος φορτωτής, 4001989 4001989
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Λοιπά
587,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel 2,00m
2
Fliegl Schwergutschaufel 2,00m
Εργαλεία φορτωτή, 5116154 5116154
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
605,04 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Heckschaufel mechanisch, verzinkt (1,20m)
7
Fliegl Heckschaufel mechanisch, verzinkt (1,20m)
Εργαλεία φορτωτή, 4356256 4356256
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Λοιπά
630 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel Standard 2200 mm
Fliegl Schwergutschaufel Standard 2200 mm
Εργαλεία φορτωτή, 5021028 5021028
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Stalldunggabel 1,85m/10 Zinken
2
Fliegl Stalldunggabel 1,85m/10 Zinken
Τροχοφόρος φορτωτής, 5116068 5116068
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
684,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel 2,20m
2
Fliegl Schwergutschaufel 2,20m
Εργαλεία φορτωτή, 5116060 5116060
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
722,69 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel 2,20m
4
Fliegl Schwergutschaufel 2,20m
Τροχοφόρος φορτωτής, 4227466 4227466
  91257 Pegnitz-Bronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
735,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl 1000 KG
Fliegl 1000 KG
Βάρη, 5175154 5175154
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθιο βάρος
739,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl HECKMULDE 150 MECH
Fliegl HECKMULDE 150 MECH
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5025053 5025053
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
739,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Stalldunggabel 2,05 m 11 Zinken
3
Fliegl Stalldunggabel 2,05 m 11 Zinken
Τροχοφόρος φορτωτής, 4806291 4806291
  25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
749,58 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl HECKCONTAINER 200
2
Fliegl HECKCONTAINER 200
Εργαλεία φορτωτή, 2939194 2939194
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Λοιπά
756 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl Staplergabel 900mm Freisicht
Fliegl Staplergabel 900mm Freisicht
Τροχοφόρος φορτωτής, 5116095 5116095
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
756,30 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel 2,40m
2
Fliegl Schwergutschaufel 2,40m
Τροχοφόρος φορτωτής, 5116231 5116231
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
773,11 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 75