Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα GKN Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα GKN Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
GKN 38565225 385/65R225 Komplettrad
2
GKN 38565225 385/65R225 Komplettrad
Ζαντολάστιχα, 3048086 3048086
  26607 Aurich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 22.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: 385/65R22.5
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN 15x30
3
GKN 15x30
Ζαντολάστιχα, 4449705 4449705
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN 13.00*17
5
GKN 13.00*17
Ζάντες, 3581392 3581392
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
150 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN DW 20x26
2
GKN DW 20x26
Ζάντες, 3446037 3446037
  26901 Lorup, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 26.00 ίντσες, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
244 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN 27 x 32, DW27x32, GKN, festverschweißt
2
GKN 27 x 32, DW27x32, GKN, festverschweißt
Ζάντες, 4779743 4779743
  83564 Soyen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
249,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN 10 x 32, W10x32F, festverschweißt
2
GKN 10 x 32, W10x32F, festverschweißt
Ζάντες, 4779741 4779741
  83564 Soyen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
279,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN Felge W 7x44
2
GKN Felge W 7x44
Ζάντες, 4718964 4718964
  93352 Rohr, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 7.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Βάθος: 25 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 160 mm, ...
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN Felge W 10x24
2
GKN Felge W 10x24
Ζάντες, 4718962 4718962
  93352 Rohr, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 10.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 330 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 290 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 16 mm, ...
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN Velg 18 R38 deelbaar
2
GKN Velg 18 R38 deelbaar
Ζάντες, 2919837 2919837
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Στεφάνη ρυθμιζόμενου δακτυλίου, Χρώμα: Grijs
300 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN W 10x32
2
GKN W 10x32
Ζάντες, 4718953 4718953
  93352 Rohr, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 10.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 100 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN 25 x 32, DW25Ax32, festverschweißt
4
GKN 25 x 32, DW25Ax32, festverschweißt
Ζάντες, 4779742 4779742
  83564 Soyen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 305 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
349,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN Felge W 14x26
2
GKN Felge W 14x26
Ζάντες, 4718961 4718961
  93352 Rohr, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 26.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 14.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 50 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN Felge 16.00 x 17
2
GKN Felge 16.00 x 17
Ζάντες, 4718960 4718960
  93352 Rohr, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 17.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 16.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Βάθος: 35 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 160 mm, ...
403,36 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN Felge W14x28
2
GKN Felge W14x28
Ζάντες, 4718966 4718966
  93352 Rohr, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 14.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 330 mm, Βάθος: 50 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 290 mm, ...
453,78 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN 15 x 24
2
GKN 15 x 24
Ζάντες, 4890090 4890090
  17109 Demmin, Γερμανία
Αριθμός οπών: 10 τεμ.
520 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GKN
2
GKN
Ζάντες, 4633972 4633972
  WA4 5PA Warrington, Μεγ. Βρετανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 290 mm, ...
628,03 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GKN
2
GKN
Ζάντες, 4633976 4633976
  WA4 5PA Warrington, Μεγ. Βρετανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 405 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 363 mm, ...
628,03 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN Felge 18x46 auch mit Reifen lieferbar!
3
GKN Felge 18x46 auch mit Reifen lieferbar!
Ζάντες, 4500295 4500295
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 46.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 18.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, ...
630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GKN W 10x48
4
GKN W 10x48
Ζάντες, 4859658 4859658
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GKN 16x24
4
GKN 16x24
Ζάντες, 4794580 4794580
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN 10*48
6
GKN 10*48
Ζάντες, 3380164 3380164
  59514 Welver, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 48.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 10.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 40 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ.
664 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN W 12 x 24    Forstfelge Preis für 2 Stück
5
GKN W 12 x 24 Forstfelge Preis für 2 Stück
Ζάντες, 3853077 3853077
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 24.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 12.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 19 mm, ...
690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GKN Felgen velgen rims 27x32 fuer ua 800/65 R32  Mähdrescher
8
GKN Felgen velgen rims 27x32 fuer ua 800/65 R32 Mähdrescher
Ζάντες, 4864221 4864221
  7548 ps Enschede, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 27.00 ίντσες, Βάθος: 60 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 275 mm, ...
750 €
Δείτε αγγελία
GKN 16.00x22.5 H
5
GKN 16.00x22.5 H
Ζάντες, 3189459 3189459
  72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 22.50 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 6 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Εφαρμογή ζαντών, Διάσταση ζαντών: 16, Χρώμα: Rot
756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN 15 x 34
3
GKN 15 x 34
Ζάντες, 4875166 4875166
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός οπών: 10 τεμ.
790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 42