Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Göweil Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Göweil Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Göweil Ballentransportdorn
7
Göweil Ballentransportdorn
Εργαλεία φορτωτή, 4038816 4038816
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
383,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil Ballentransportgabel BTGME
3
Göweil Ballentransportgabel BTGME
Εργαλεία φορτωτή, 4760064 4760064
  4910 Pattigham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
466,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil Ballen-Transportgabel
4
Göweil Ballen-Transportgabel
Εργαλεία φορτωτή, 4719849 4719849
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
479,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil BTGME - Rundballen-Transportgabel mechanisch
8
Göweil BTGME - Rundballen-Transportgabel mechanisch
Εργαλεία φορτωτή, 3750425 3750425
  6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.10 m
490 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil 06/1200 Mini DW
3
Göweil 06/1200 Mini DW
Εργαλεία φορτωτή, 4831709 4831709
  4184 Helfenberg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.208,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Göweil RBG MIT EUROANBAU
3
Göweil RBG MIT EUROANBAU
Εργαλεία φορτωτή, 4721805 4721805
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
1.266,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil Rundballengabel RBG
6
Göweil Rundballengabel RBG
Εργαλεία φορτωτή, 4813566 4813566
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
1.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil RBG
2
Göweil RBG
Τρακτέρ, 4746741 4746741
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.410,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil Heckschaufel GHU10/185
3
Göweil Heckschaufel GHU10/185
Εργαλεία φορτωτή, 4760085 4760085
  4910 Pattigham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.450,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil Hochkippschaufel GHU 10/1850
7
Göweil Hochkippschaufel GHU 10/1850
Εργαλεία φορτωτή, 4074133 4074133
  4802 Ebensee, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.466,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil BTGHY
Göweil BTGHY
Τρακτέρ, 4746742 4746742
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.509,09 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil RBG
3
Göweil RBG
Εργαλεία φορτωτή, 4080305 4080305
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/2000
5
Göweil GHU 10/2000
Εργαλεία φορτωτή, 4760114 4760114
  4910 Pattigham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.575 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/2000
5
Göweil GHU 10/2000
Εργαλεία φορτωτή, 4201569 4201569
  4802 Ebensee, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.575 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil Hochkippschaufel GHU 10/1850 m. Schwenkvorr.
4
Göweil Hochkippschaufel GHU 10/1850 m. Schwenkvorr.
Εργαλεία φορτωτή, 4074134 4074134
  4802 Ebensee, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.579,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/1850 DW
4
Göweil GHU 10/1850 DW
Εργαλεία φορτωτή, 3798926 3798926
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Πτύο
1.613 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/185
6
Göweil GHU 10/185
Εργαλεία φορτωτή, 4718938 4718938
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Λοιπά
1.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/ 220
6
Göweil GHU 10/ 220
Εργαλεία φορτωτή, 4760081 4760081
  4910 Pattigham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.633,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/2000 DW
2
Göweil GHU 10/2000 DW
Τρακτέρ, 4746740 4746740
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.635,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10  2,00m
12
Göweil GHU 10 2,00m
Εργαλεία φορτωτή, 4482979 4482979
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.679,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil Ballenzange RBG für Rundballen
6
Göweil Ballenzange RBG für Rundballen
Εργαλεία φορτωτή, 4426487 4426487
  6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.690 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil Göweil "GHU10-2000" 2,12m Hochkippschaufel Heckcontainer
Βίντεο
7
Göweil Göweil "GHU10-2000" 2,12m Hochkippschaufel Heckcontainer
Εργαλεία φορτωτή, 4617893 4617893
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Πτύο
1.889,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/2000 DW Kippschaufel NEU
8
Göweil GHU 10/2000 DW Kippschaufel NEU
Εργαλεία φορτωτή, 3750444 3750444
  6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.890 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 12/2200 DW
4
Göweil GHU 12/2200 DW
Εργαλεία φορτωτή, 4831680 4831680
  4184 Helfenberg, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.35 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
2.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Göweil DTR - Doppel-Transportrahmen incl. BTGME Gabeln
8
Göweil DTR - Doppel-Transportrahmen incl. BTGME Gabeln
Εργαλεία φορτωτή, 3750378 3750378
  6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.44 m
2.590 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 28