Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Grasdorf Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Grasdorf Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grasdorf Innenringe
2
Grasdorf Innenringe
Ελαστικά, 3591829 3591829
  25746 Lohe-Rickelshof, Γερμανία
Τύπος: κανονικά ελαστικά
109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Rad 10.0-75-15 14 PR
Grasdorf Rad 10.0-75-15 14 PR
Ζαντολάστιχα, 1719513 1719513
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 15.00 ίντσες, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 10.0-75-15 14 PR
115 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 38 Zoll
5
Grasdorf 38 Zoll
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4697032 4697032
  94315 Straubing, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
150 €
Δείτε αγγελία
Grasdorf 16 x 30
3
Grasdorf 16 x 30
Ζάντες, 4888998 4888998
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
195 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf DW 12 x 30 zum Belarus
3
Grasdorf DW 12 x 30 zum Belarus
Ζάντες, 3121061 3121061
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 250 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Διάσταση ζαντών: 12 x 30, Χρώμα: silber
200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grasdorf Air Booster +
Grasdorf Air Booster +
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 1827451 1827451
  38373 Süpplingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
219 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf W 10 x 44
4
Grasdorf W 10 x 44
Ζάντες, 4092466 4092466
  86663 Asbach- Bäumenheim, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
249,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf
2
Grasdorf
Ζαντολάστιχα, 4570676 4570676
  31174 Schellerten - Kemme, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Τύπος: Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών:
250 €
Δείτε αγγελία
Grasdorf 12 x 28
2
Grasdorf 12 x 28
Ζάντες, 4740243 4740243
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 23 x 38
Grasdorf 23 x 38
Ζάντες, 4584592 4584592
  74214 Schoental-Westernhausen, Γερμανία
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Felge 24x30.5 24305 24-30.5 2400305 24.00-30.5
2
Grasdorf Felge 24x30.5 24305 24-30.5 2400305 24.00-30.5
Ζάντες, 3211596 3211596
  26607 Aurich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.50 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 24.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 425 mm, Βάθος: 10 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 12 τεμ., Τύπος: Κεντρική ζάντα, Διάσταση ζαντών: 24, Χρώμα: silber
252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 7x32 (9.5-32)
2
Grasdorf 7x32 (9.5-32)
Ζάντες, 4374125 4374125
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grasdorf Felgen
Ζάντες, 4741124 4741124
  29355 Beedenbostel, Γερμανία
319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf
2
Grasdorf
Ζάντες, 4552077 4552077
  49453 Rehden, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 18.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 281 mm, Βάθος: 293 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 219 mm, ...
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Felge DW16x30
Grasdorf Felge DW16x30
Ζάντες, 4840429 4840429
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 20 x 28 DW
3
Grasdorf 20 x 28 DW
Ζάντες, 4786087 4786087
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
364,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 18x38/DW Scheibenrad
Grasdorf 18x38/DW Scheibenrad
Ζάντες, 4584615 4584615
  74214 Schoental-Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
390 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Schaard 48/38
2
Grasdorf Schaard 48/38
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4482494 4482494
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
450 €
Δείτε αγγελία
Grasdorf 20 X 30/DW
2
Grasdorf 20 X 30/DW
Ζάντες, 3969593 3969593
  48683 Ahaus-Wessum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
494,96 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf velgen 30.5 x 28 Inch
2
Grasdorf velgen 30.5 x 28 Inch
Ζάντες, 4331687 4331687
  7772 PH Hardenberg, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 30.50 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 28.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 335 mm, Διάσταση ζαντών: 30.5 x 28
500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf FELGEN TW23Bx38
6
Grasdorf FELGEN TW23Bx38
Ζάντες, 4882866 4882866
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Felge 28"
2
Grasdorf Felge 28"
Ζάντες, 4690430 4690430
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Χρώμα: Claas Rot
525 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 10x36
2
Grasdorf 10x36
Ζάντες, 4784350 4784350
  92421 Schwandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
542,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 10 X 46
3
Grasdorf 10 X 46
Ζάντες, 4733868 4733868
  29525 Uelzen, Γερμανία
550,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 16 x 30
3
Grasdorf 16 x 30
Ζάντες, 4874047 4874047
  17109 Demmin, Γερμανία
Αριθμός οπών: 10 τεμ.
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 77