Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Grasdorf Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Grasdorf Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Grasdorf Innenringe
2
Grasdorf Innenringe
Ελαστικά, 3591829 3591829
  25746 Lohe-Rickelshof, Γερμανία
Τύπος: κανονικά ελαστικά
96,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Rad 10.0-75-15 14 PR
Grasdorf Rad 10.0-75-15 14 PR
Ζαντολάστιχα, 1719513 1719513
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 15.00 ίντσες, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 10.0-75-15 14 PR
115 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 16 x 30
3
Grasdorf 16 x 30
Ζάντες, 4888998 4888998
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
195 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Schaard 48/38
2
Grasdorf Schaard 48/38
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4482494 4482494
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
200 €
Δείτε αγγελία
Grasdorf Air Booster +
Grasdorf Air Booster +
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 1827451 1827451
  38373 Süpplingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
219 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf W 10 x 44
4
Grasdorf W 10 x 44
Ζάντες, 4092466 4092466
  86663 Asbach- Bäumenheim, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
249,58 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 20 x 42
3
Grasdorf 20 x 42
Ζάντες, 4815857 4815857
  17109 Demmin, Γερμανία
250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 12 x 28
2
Grasdorf 12 x 28
Ζάντες, 4740243 4740243
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 23 x 38
Grasdorf 23 x 38
Ζάντες, 4584592 4584592
  74214 Schoental-Westernhausen, Γερμανία
250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grasdorf 15 x 38
Ζάντες, 5010001 5010001
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Felge 24x30.5 24305 24-30.5 2400305 24.00-30.5
2
Grasdorf Felge 24x30.5 24305 24-30.5 2400305 24.00-30.5
Ζάντες, 3211596 3211596
  26607 Aurich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.50 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 24.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 425 mm, Βάθος: 10 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 12 τεμ., Τύπος: Κεντρική ζάντα, Διάσταση ζαντών: 24, Χρώμα: silber
252 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 7x32 (9.5-32)
2
Grasdorf 7x32 (9.5-32)
Ζάντες, 4374125 4374125
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
294,12 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 16 x 46
4
Grasdorf 16 x 46
Ζάντες, 4815860 4815860
  17109 Demmin, Γερμανία
300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grasdorf Felgen
Ελαστικά, 4741124 4741124
  29355 Beedenbostel, Γερμανία
Τύπος: κανονικά ελαστικά
319,33 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf
2
Grasdorf
Ζάντες, 4552077 4552077
  49453 Rehden, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 18.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 281 mm, Βάθος: 293 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 219 mm, ...
350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Felge DW16x30
Grasdorf Felge DW16x30
Ζάντες, 4928334 4928334
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 20 x 28 DW
3
Grasdorf 20 x 28 DW
Ζάντες, 4786087 4786087
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
364,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grasdorf 18x38/DW Scheibenrad
Grasdorf 18x38/DW Scheibenrad
Ζάντες, 4584615 4584615
  74214 Schoental-Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
390 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 16x46 Felgen
3
Grasdorf 16x46 Felgen
Ζαντολάστιχα, 4449536 4449536
  06686 Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 16 x 34 SPV
3
Grasdorf 16 x 34 SPV
Ζάντες, 4921045 4921045
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 20W38
4
Grasdorf 20W38
Ζάντες, 2552087 2552087
  48346 Ostbevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 100 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Διάσταση ζαντών: 20, ...
450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf velgen 30.5 x 28 Inch
2
Grasdorf velgen 30.5 x 28 Inch
Ζάντες, 4331687 4331687
  7772 PH Hardenberg, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 30.50 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 28.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 335 mm, Διάσταση ζαντών: 30.5 x 28
500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf Zwillingskupplung 38 an 48 Zoll
2
Grasdorf Zwillingskupplung 38 an 48 Zoll
Ζαντολάστιχα, 3817099 3817099
  49152 Bad Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Δίδυμος συμπλέκτης, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2.R48
500 €
Δείτε αγγελία
Grasdorf Felge 28"
2
Grasdorf Felge 28"
Ζάντες, 4904529 4904529
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Χρώμα: Claas Rot
525 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grasdorf 10x36
2
Grasdorf 10x36
Ζάντες, 4784350 4784350
  92421 Schwandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
542,01 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 83