Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα IHC Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα IHC Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
IHC 383-453
6
IHC 383-453
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4061907 4061907
  85405 Nandlstadt, Γερμανία
34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IHC Unterlenker
2
IHC Unterlenker
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4753335 4753335
  34414 Daseburg, Γερμανία
80 €
logo
Δείτε αγγελία
IHC Gewicht 37 + 50 kg
2
IHC Gewicht 37 + 50 kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3919738 3919738
  66265 Heusweiler, Γερμανία
99 €
Δείτε αγγελία
IHC 453
4
IHC 453
Τρακτέρ, 3796884 3796884
  35104 Lichtenfels-Goddelsheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW
1.000 €
Δείτε αγγελία
IHC 624
6
IHC 624
Τρακτέρ, 4325422 4325422
  78244 Gottmadingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κύλινδρος: 4, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
2.200 €
Δείτε αγγελία
IHC D432
IHC D432
Τρακτέρ, 4845686 4845686
  74589 Satteldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 8465 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, ...
2.222 €
Δείτε αγγελία
IHC Farmall Cub
3
IHC Farmall Cub
Τρακτέρ αντίκες, 4866067 4866067
  7481RL Buurse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1948, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 4.00x12, Ελαστικά πίσω: 8x24
3.000 €
Δείτε αγγελία
IHC 644
13
IHC 644
Τρακτέρ, 4875799 4875799
  49593 Bersenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Κύλινδρος: 4, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, Ελαστικά πίσω: 16.9-30
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IHC 644 S
9
IHC 644 S
Τρακτέρ, 4435397 4435397
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 4.72 t, Κενό βάρους: 2.90 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
3.161,70 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IHC 436
3
IHC 436
Τρακτέρ, 4671195 4671195
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Μπάρα κοπής, Συνολικό βάρος: 2.90 t, Κενό βάρους: 1.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
3.400 €
Δείτε αγγελία
IHC 323
7
IHC 323
Τρακτέρ, 4884223 4884223
  54636 Brecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 5559 h, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Κύλινδρος: 3, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1
3.900 €
Δείτε αγγελία
IHC 453
3
IHC 453
Τρακτέρ, 4845883 4845883
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
3.900 €
Δείτε αγγελία
IHC 633
3
IHC 633
Τρακτέρ, 3368081 3368081
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
4.076 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
IHC DED-3
9
IHC DED-3
Τρακτέρ αντίκες, 4234364 4234364
  38373 Süpplingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1955, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IHC 423+ Frontlader
5
ΝΈΑ IHC 423+ Frontlader
Τρακτέρ, 4898502 4898502
  27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, Κύλινδρος: 3, Ταχύτητα pto: 540
4.333 €
Δείτε αγγελία
IHC 644 S
10
IHC 644 S
Τρακτέρ, 3932464 3932464
  54636 Brecht, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 8208 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 21.02.1979, Συνολικό βάρος: 4.72 t, Κενό βάρους: 2.90 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
4.516,71 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IHC 433
3
IHC 433
Τρακτέρ, 4504296 4504296
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Κενό βάρους: 2.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
4.600 €
Δείτε αγγελία
IHC 353
7
IHC 353
Τρακτέρ, 4752494 4752494
  86972 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 6950 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 05.12.1967, Συνολικό βάρος: 3800.00 t, Κενό βάρους: 1835.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
4.750 €
Δείτε αγγελία
IHC 533
3
IHC 533
Τρακτέρ, 4460326 4460326
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Μπάρα κοπής, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Κενό βάρους: 2.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
4.900 €
Δείτε αγγελία
IHC 633
3
IHC 633
Τρακτέρ, 4890321 4890321
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπάρα κοπής, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Κενό βάρους: 1.40 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
4.900 €
Δείτε αγγελία
IHC 553 S
10
IHC 553 S
Τρακτέρ αντίκες, 4847437 4847437
  59510 Lippetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 7005 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.1974, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
4.950 €
Δείτε αγγελία
IHC 433
3
IHC 433
Τρακτέρ, 4153921 4153921
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Κενό βάρους: 2.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
5.500 €
Δείτε αγγελία
IHC 633
16
IHC 633
Τρακτέρ, 4770280 4770280
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 06.10.1980, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Κενό βάρους: 2.23 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
6.300 €
Δείτε αγγελία
IHC 844S
6
IHC 844S
Τρακτέρ, 4864508 4864508
  57539, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.09.1976, Κύλινδρος: 4, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2
6.400 €
Δείτε αγγελία
IHC 533
4
IHC 533
Τρακτέρ, 4191742 4191742
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 10638 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
6.500 €
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 40