Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Iseki Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Iseki Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Iseki Besen Kat I
4
Iseki Besen Kat I
Εργαλεία φορτωτή, 5019289 5019289
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
590 €
Δείτε αγγελία
Iseki 1510
4
Iseki 1510
Τρακτέρ, 4304473 4304473
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW
2.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU170 20 PK minitractor
13
Iseki TU170 20 PK minitractor
Τρακτέρ, 4850677 4850677
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 858 h
2.686 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki FRONTSICHELMÄHER FM150 PRO-S
3
Iseki FRONTSICHELMÄHER FM150 PRO-S
Τρακτέρ, 5143105 5143105
  24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.099 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU175 4WD 20 PK minitractor
11
Iseki TU175 4WD 20 PK minitractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4552079 4552079
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 702 h
3.512 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU1700 4WD 20 PK minitractor
12
Iseki TU1700 4WD 20 PK minitractor
Τρακτέρ, 4974014 4974014
  6086 PD Neer, Ολλανδία
3.512 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU180F
6
Iseki TU180F
Τρακτέρ, 4486282 4486282
  6320 Solt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 978 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κύλινδρος: 3
3.828 €
Δείτε αγγελία
Iseki minitraktorek ISEKI TM15 z glebogryzarka frez
4
Iseki minitraktorek ISEKI TM15 z glebogryzarka frez
Τρακτέρ, 5010542 5010542
  24-335 Łaziska, Πολωνία
3.850 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TX 1510
7
Iseki TX 1510
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4603017 4603017
  6361 HH Nuth, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
3.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TX 1300
6
Iseki TX 1300
Τρακτέρ, 5174882 5174882
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 6 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
4.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU205F
7
Iseki TU205F
Τρακτέρ, 4348548 4348548
  6320 Solt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Κύλινδρος: 3
4.418 €
Δείτε αγγελία
Iseki SG22
10
Iseki SG22
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5078900 5078900
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 653 h
4.681 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 175 4WD COMPACT TRACTOR
6
Iseki 175 4WD COMPACT TRACTOR
Τρακτέρ, 4417261 4417261
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
4.686 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU1900F
9
Iseki TU1900F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5212585 5212585
  55-100 Trzebnica, Πολωνία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
4.837,40 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 3015 Traktor, Allrad, Kabine, AHK, 11kw
11
Iseki 3015 Traktor, Allrad, Kabine, AHK, 11kw
Τρακτέρ, 4574438 4574438
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 3894 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα
4.999 €
Δείτε αγγελία
Iseki TM 215
5
Iseki TM 215
Τρακτέρ, 4871566 4871566
  87420 SAINT VICTURNIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 1420 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
5.400 €
logo
Δείτε αγγελία
Iseki TU1700
6
Iseki TU1700
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5180884 5180884
  48308 Senden, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.12 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: Acker, Ελαστικά πίσω: Acker
5.461,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SF 300 A
10
Iseki SF 300 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4456444 4456444
  97456 Holzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 2750 h
5.462,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki LANDHOPE 180
7
Iseki LANDHOPE 180
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5028036 5028036
  33397 Rietberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 6.00-14, Ελαστικά πίσω: 8.3-24
5.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TX1510F
15
Iseki TX1510F
Τρακτέρ, 5176523 5176523
  26901 Lorup, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 61 h
5.500 €
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3160 4WD minitractor
12
Iseki TM 3160 4WD minitractor
Τρακτέρ, 5077186 5077186
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 907 h
5.579 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki Sial 223
8
Iseki Sial 223
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5185315 5185315
  7218 NG Almen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 475 h, Τετρακίνητο, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1
5.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM15 Frontlader Schaufel Gabel Fräse
4
Iseki TM15 Frontlader Schaufel Gabel Fräse
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5210132 5210132
  48308 Senden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
5.881,51 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 3140 A
3
Iseki 3140 A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5210654 5210654
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 70 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
5.900 €
Δείτε αγγελία
Iseki 3030A, BJ 1992
9
Iseki 3030A, BJ 1992
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5185598 5185598
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
5.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 136