Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Iseki Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Iseki Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Iseki Dunggabel
2
Iseki Dunggabel
Τροχοφόρος φορτωτής, 3683197 3683197
  85551 Kirchheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Λοιπά
549,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki Besen Kat I
4
Iseki Besen Kat I
Εργαλεία φορτωτή, 4735326 4735326
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Τύπος:
590 €
Δείτε αγγελία
Iseki TX1510
6
Iseki TX1510
Τρακτέρ, 4622310 4622310
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 1510
4
Iseki 1510
Τρακτέρ, 4304473 4304473
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki LANDHOPE 160 tractoren minitractor ISEKI LANDHOPE 160 met hefset 4x4 3cilinder DIESEL
11
Iseki LANDHOPE 160 tractoren minitractor ISEKI LANDHOPE 160 met hefset 4x4 3cilinder DIESEL
Τρακτέρ, 4842309 4842309
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
2.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 147, 14,5 AG
6
Iseki 147, 14,5 AG
Τρακτέρ, 4792711 4792711
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1996
3.400 €
Δείτε αγγελία
Iseki TU180F
6
Iseki TU180F
Τρακτέρ, 4486282 4486282
  6320 Solt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 978 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κύλινδρος: 3
3.909,99 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TS1910
6
Iseki TS1910
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4859709 4859709
  65594 Runkel-Ennerich, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h, Τετρακίνητο, Ταχύτητα pto: 540, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TX 1510
7
Iseki TX 1510
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4603017 4603017
  6361 HH Nuth, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 3135 AHL * StVZO Beleuchtung * 4x4 * Hydrostat 33 PS Diesel
20
Iseki 3135 AHL * StVZO Beleuchtung * 4x4 * Hydrostat 33 PS Diesel
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4857320 4857320
  26736 Krummhörn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 6564 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.07.2001, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 175 4WD COMPACT TRACTOR
6
Iseki 175 4WD COMPACT TRACTOR
Τρακτέρ, 4417261 4417261
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
4.507,79 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU205F
7
Iseki TU205F
Τρακτέρ, 4348548 4348548
  6320 Solt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Κύλινδρος: 3
4.662,49 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TA210F
7
Iseki TA210F
Τρακτέρ, 4307878 4307878
  6320 Solt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, Κύλινδρος: 3
4.812,99 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TX 1300
6
Iseki TX 1300
Τρακτέρ, 4854885 4854885
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 6 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 3015 Traktor, Allrad, Kabine, AHK, 11kw
11
Iseki 3015 Traktor, Allrad, Kabine, AHK, 11kw
Τρακτέρ, 4574438 4574438
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 3894 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι
4.999 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Iseki TM 215
Τρακτέρ, 4871566 4871566
  87420 SAINT VICTURNIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 1420 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
5.400 €
logo
Δείτε αγγελία
Iseki SF 300 A
4
Iseki SF 300 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4456444 4456444
  97456 Holzhausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 24 kW
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki LANDHOPE 180
7
Iseki LANDHOPE 180
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4792264 4792264
  33397 Rietberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 6.00-14, Ελαστικά πίσω: 8.3-24
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki GLS 1260 H * Gras- Laubsauger * Bj. 2016 * nicht Komplett
6
Iseki GLS 1260 H * Gras- Laubsauger * Bj. 2016 * nicht Komplett
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4857400 4857400
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 3030A
2
Iseki 3030A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4753675 4753675
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 1775 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, ...
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TE 4350 A
4
Iseki TE 4350 A
Τρακτέρ, 4824646 4824646
  09496 Lauterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 5120 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 212/80 D15, ...
5.900 €
Δείτε αγγελία
Iseki 4350
5
Iseki 4350
Τρακτέρ, 4763525 4763525
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά μπροστά: 205/70 R 15, Ελαστικά πίσω: 12.5-20
6.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 3015A
11
Iseki 3015A
Τρακτέρ, 4824444 4824444
  09496 Lauterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 2520 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
6.350 €
Δείτε αγγελία
Iseki SG 17 H
2
Iseki SG 17 H
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4798072 4798072
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
6.500 €
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3160 A
6
Iseki TM 3160 A
Τρακτέρ, 4792354 4792354
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Ελαστικά μπροστά: 20X8.00-10, Ελαστικά πίσω: 212/80D15
6.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 138