Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Κατάσταση πωλητή: ιδιώτης
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα John Deere Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα John Deere Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere John Deere Lanz 310er 300
2
John Deere John Deere Lanz 310er 300
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5181428 5181428
  24819 Todenbüttel, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1 €
Δείτε αγγελία
John Deere ZBIORNIK PALIWA  AdBlue DIESEL BAK FRANZ
5
John Deere ZBIORNIK PALIWA AdBlue DIESEL BAK FRANZ
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4890297 4890297
  67-320 Małomice, Πολωνία
417 €
Δείτε αγγελία
John Deere FELGA FELGI ROLNICZE 650/75 R - 34
3
John Deere FELGA FELGI ROLNICZE 650/75 R - 34
Ζάντες, 2515381 2515381
  67-320 Małomice, Πολωνία
440 €
Δείτε αγγελία
John Deere 4050, 4250, 4450,4255,4455
2
John Deere 4050, 4250, 4450,4255,4455
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5022754 5022754
  34471 Volkmarsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
450 €
Δείτε αγγελία
John Deere ZBIORNIK PALIWA  AdBlue DIESEL BAK FRANZ
5
John Deere ZBIORNIK PALIWA AdBlue DIESEL BAK FRANZ
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4890308 4890308
  67-320 Małomice, Πολωνία
463 €
Δείτε αγγελία
John Deere ZBIORNIK PALIWA AdBlue DIESEL BAK FRANZ
5
John Deere ZBIORNIK PALIWA AdBlue DIESEL BAK FRANZ
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4879246 4879246
  67-320 Małomice, Πολωνία
463 €
Δείτε αγγελία
John Deere FELGA 710/70 R - 38 23 A X NW
4
John Deere FELGA 710/70 R - 38 23 A X NW
Ζάντες, 3861520 3861520
  67-320 Małomice, Πολωνία
463 €
Δείτε αγγελία
John Deere FELGA 710/70 R - 38 23 A X NW
3
John Deere FELGA 710/70 R - 38 23 A X NW
Ζάντες, 3861519 3861519
  67-320 Małomice, Πολωνία
463 €
Δείτε αγγελία
John Deere MOST ZWOLNICA JOHN DEERE 2650 TYŁ 2850 PIASTA OŚKA WAŁ
4
John Deere MOST ZWOLNICA JOHN DEERE 2650 TYŁ 2850 PIASTA OŚKA WAŁ
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3250911 3250911
  67-320 Małomice, Πολωνία
695 €
Δείτε αγγελία
John Deere Felgen Velgen Rims 25x32 (kein 27x32) fuer  800/65 R32 (30.5R32) 800/70 R32 JD John Deere Mähdrescher usw
6
John Deere Felgen Velgen Rims 25x32 (kein 27x32) fuer 800/65 R32 (30.5R32) 800/70 R32 JD John Deere Mähdrescher usw
Ζάντες, 5210357 5210357
  7548 ps Enschede, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 25.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 24 mm, Βάθος: 20 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, ...
700 €
Δείτε αγγελία
John Deere Felgen Velgen Rims 27x32 fuer 800/65 R32 800/70 R32 900/60 R32 JD John Deere
7
ΝΈΑ John Deere Felgen Velgen Rims 27x32 fuer 800/65 R32 800/70 R32 900/60 R32 JD John Deere
Ζάντες, 5217058 5217058
  7548 ps Enschede, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 27.00 ίντσες, Βάθος: 200 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 152 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 203 mm, ...
700 €
Δείτε αγγελία
John Deere FELGI KOŁA BLIŹNIACZE 480/70 R - 30 W15
5
John Deere FELGI KOŁA BLIŹNIACZE 480/70 R - 30 W15
Ζαντολάστιχα, 3946271 3946271
  67-320 Małomice, Πολωνία
764 €
Δείτε αγγελία
John Deere FELGA FELGI TITAN DW 23 X 38 JOHN DEERE 710/70 38
2
John Deere FELGA FELGI TITAN DW 23 X 38 JOHN DEERE 710/70 38
Ζάντες, 3946276 3946276
  67-320 Małomice, Πολωνία
787 €
Δείτε αγγελία
John Deere OPONY FELGI 710/70 R - 38 23 A X NW
4
John Deere OPONY FELGI 710/70 R - 38 23 A X NW
Ζάντες, 3848974 3848974
  67-320 Małomice, Πολωνία
926 €
Δείτε αγγελία
John Deere 4230
5
John Deere 4230
Τρακτέρ, 5211070 5211070
  63916, Γερμανία
5.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere 930
8
John Deere 930
Τρακτέρ, 5189547 5189547
  49635 Badbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 4103 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1977, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, ...
7.250 €
Δείτε αγγελία
John Deere 2040 AB
2
John Deere 2040 AB
Τρακτέρ, 5123186 5123186
  52156 Monschau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 14.03.1983, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 4, Συνολικό βάρος: 4500 kg, ...
8.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere 1640 A Allrad mit Niedrigkabine
7
John Deere 1640 A Allrad mit Niedrigkabine
Τρακτέρ, 5172213 5172213
  95688 Friedenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 3220.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
9.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere 3040
7
ΝΈΑ John Deere 3040
Τρακτέρ, 5215137 5215137
  45549 Sprockhövel, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 11500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ράβδος ζεύξης, Ημερομηνία εγγραφής: 30.11.1984, Κενό βάρους: 4.46 t, ...
11.800 €
Δείτε αγγελία
John Deere 1950 AS
21
John Deere 1950 AS
Τρακτέρ, 5123682 5123682
  72124 Pliezhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 12800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
15.999 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere Gator XUV590M S4
7
John Deere Gator XUV590M S4
ATV/Quads, 5174963 5174963
  58456 Witten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 09.07.2018, Κυβισμός: 586 cm³, Απόσταση σε μίλια: 2000 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
16.900 €
17.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere 3400 X  "Voll Ausstattung"
15
John Deere 3400 X "Voll Ausstattung"
Τρακτέρ, 5047415 5047415
  31848 Bad Münder, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 9670 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
20.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6310
2
John Deere 6310
Τρακτέρ, 5210761 5210761
  29585 Jelmstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 11750 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
22.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere 5820 Premium
4
John Deere 5820 Premium
Τρακτέρ, 5181352 5181352
  4220 Skofja Loka, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανάρτηση καμπίνας, ...
25.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 4250
6
John Deere 4250
Τρακτέρ αντίκες, 4586800 4586800
  79215 Biederbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 6425 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %
25.800 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 51