Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Kioti Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kioti Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kioti Mechron Hydrauliktank
3
Kioti Mechron Hydrauliktank
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3285126 3285126
  06188 Landsberg, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti Mechron 2200 Gator
14
Kioti Mechron 2200 Gator
ATV/Quads, 4863547 4863547
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τετρακίνητο
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti WD 1260
9
Kioti WD 1260
Τρακτέρ, 4291585 4291585
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 115 h
6.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti MEC2210
4
Kioti MEC2210
ATV/Quads, 4606825 4606825
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τύπος καυσίμου: Diesel
7.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CS 2610
Βίντεο
7
Kioti CS 2610
Τρακτέρ, 4815410 4815410
  08294 Lößnitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλικό τιμόνι, Κενό βάρους: 0.95 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 2, ...
8.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kioti CK 22
Τρακτέρ, 4903588 4903588
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1085 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
9.756 €
logo
Δείτε αγγελία
Kioti CK 22
3
Kioti CK 22
Τρακτέρ, 4722342 4722342
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1085 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
9.756,10 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti ck 35 + frontlader hydro
6
Kioti ck 35 + frontlader hydro
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4798096 4798096
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
9.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CK 20 HST
7
Kioti CK 20 HST
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3824481 3824481
  94330 Salching bei Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 630 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540
9.999 €
Δείτε αγγελία
Kioti CK 22 M
6
Kioti CK 22 M
Τρακτέρ, 4859014 4859014
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 610 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CS2610
5
Kioti CS2610
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4073424 4073424
  56332 Wolken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 18x8.50-10, ...
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CK 22 HST mit Frontlader KL 120 * StVZO-Beleuchtung * 4x4
20
Kioti CK 22 HST mit Frontlader KL 120 * StVZO-Beleuchtung * 4x4
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4919988 4919988
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1375 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
10.950 €
Δείτε αγγελία
Kioti CK2810
3
Kioti CK2810
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3596888 3596888
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 7-12, Ελαστικά πίσω: 11.2-16
11.840 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kioti 2210
Τρακτέρ, 4871871 4871871
  45270 CHAPELON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
12.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Kioti CS 2610
4
Kioti CS 2610
Τρακτέρ, 3388309 3388309
  74572 Blaufelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 23 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κύλινδρος: 3, Ταχύτητα pto: 540, ...
12.184,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CK 22 HST
13
Kioti CK 22 HST
Τρακτέρ, 3328723 3328723
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 33 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ράβδος ζεύξης, Ημερομηνία εγγραφής: 13.12.2017, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
13.000 €
Δείτε αγγελία
Kioti Kiot CK 2810 4d tractor nieuw 28 pk actie
12
Kioti Kiot CK 2810 4d tractor nieuw 28 pk actie
Τρακτέρ, 4299898 4299898
  3641 PV Mijdrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Κύλινδρος: 3
13.050 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CS2610
14
Kioti CS2610
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3447868 3447868
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 9 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.16 m, ...
13.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti Kiot CK 3310  nieuw 33 pk actie
15
Kioti Kiot CK 3310 nieuw 33 pk actie
Τρακτέρ, 4406913 4406913
  3641 PV Mijdrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Κύλινδρος: 3
13.810 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CK 22 M
7
Kioti CK 22 M
Τρακτέρ, 4477200 4477200
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 230 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ταχύτητα pto: 540
13.900 €
Δείτε αγγελία
Kioti Micro tracteur Ck2810heu Kioti
5
Kioti Micro tracteur Ck2810heu Kioti
Τρακτέρ, 4903516 4903516
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
14.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Kioti CK 22 HST
2
Kioti CK 22 HST
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 1625757 1625757
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.27 m, Ελαστικά μπροστά: 23 x 8.5 - 12, ...
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CK2810
11
Kioti CK2810
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 2816616 2816616
  17237 Carpin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 193 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 04.11.2016, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti DK 4510
5
Kioti DK 4510
Τρακτέρ, 2715482 2715482
  31174 Schellerten - Kemme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 16 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 21.12.2017, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
15.546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CK 2810C
4
Kioti CK 2810C
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 2385356 2385356
  33729 Bielefeld-Altenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 55 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
15.546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 61