Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kubota Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kubota Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kubota M 9540,6040,7040,8540,6060,7060,8560,9960
Kubota M 9540,6040,7040,8540,6060,7060,8560,9960
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506886 4506886
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Kubota M 5 Serie
4
Kubota M 5 Serie
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 2543743 2543743
  17166 Groß Roge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota RTV 900
3
Kubota RTV 900
ATV/Quads, 4976203 4976203
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
120 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota Front Weight Frame
Kubota Front Weight Frame
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4786342 4786342
  NG32 2LX Spilsby, PE23 5HQ, Μεγ. Βρετανία
293 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota XB-1 4WD minitractor
13
Kubota XB-1 4WD minitractor
Τρακτέρ, 4850679 4850679
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 560 h
2.438 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1600 Kleintraktor Traktor Trecker ohne Straßenzulassung
2
Kubota B1600 Kleintraktor Traktor Trecker ohne Straßenzulassung
Τρακτέρ, 5045624 5045624
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
2.801 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota B 7000 met vrees
8
Kubota B 7000 met vrees
Τρακτέρ, 4886034 4886034
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τετρακίνητο, Κύλινδρος: 2
3.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota L1501 4WD 18 PK forse minitractor
15
Kubota L1501 4WD 18 PK forse minitractor
Τρακτέρ, 4988270 4988270
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 1235 h, Τετρακίνητο
3.099 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B7000 4WD 15 PK minitractor NIEUWSTAAT
9
Kubota B7000 4WD 15 PK minitractor NIEUWSTAAT
Τρακτέρ, 4867634 4867634
  6086 PD Neer, Ολλανδία
3.099 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B6000
13
Kubota B6000
Τρακτέρ, 4567914 4567914
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τετρακίνητο, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: 500-12, Ελαστικά πίσω: 700-14
3.200 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota ZB1-15, 16 AG
7
Kubota ZB1-15, 16 AG
Τρακτέρ, 4988666 4988666
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1995
3.400 €
Δείτε αγγελία
Kubota B 7001
8
Kubota B 7001
Τρακτέρ, 4416171 4416171
  63599 Biebergemünd, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 6 km/h, Κύλινδρος: 3
3.600 €
Δείτε αγγελία
Kubota B1702 4WD 20 PK minitractor
12
Kubota B1702 4WD 20 PK minitractor
Τρακτέρ, 4802995 4802995
  6086 PD Neer, Ολλανδία
3.719 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B 1400
11
Kubota B 1400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3079051 3079051
  54558 Gillenfeld, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540/750/1000
3.866 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota
20
Kubota
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4732986 4732986
  6361 HH Nuth, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
3.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Kubota Aste A 13
11
Kubota Aste A 13
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3866687 3866687
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο
4.034 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1600 4WD 20 PK minitractor NIEUWSTAAT
12
Kubota B1600 4WD 20 PK minitractor NIEUWSTAAT
Τρακτέρ, 4867635 4867635
  6086 PD Neer, Ολλανδία
4.339 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota rtv 900 camo
6
Kubota rtv 900 camo
ATV/Quads, 4934529 4934529
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
4.741 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota 2150 HST COMPACT TRACTOR
6
Kubota 2150 HST COMPACT TRACTOR
Τρακτέρ, 4541016 4541016
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
4.741 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B 4200
4
Kubota B 4200
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4799665 4799665
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 860 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, ...
4.831,93 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota Kubota Frontlader LA1154
-13%
3
Kubota Kubota Frontlader LA1154
Τροχοφόρος φορτωτής, 4894910 4894910
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Joystick, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, Αποσβεστήρας κραδασμών, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.70 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
5.400 €
6.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota RTV900
12
Kubota RTV900
ATV/Quads, 4991394 4991394
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
5.874 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1500
2
Kubota B1500
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 1406578 1406578
  35083 Wetter, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο
5.882 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1610
3
Kubota B1610
Τρακτέρ, 4866665 4866665
  03096 Werben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 418 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Κύλινδρος: 3, ...
5.882,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B2110 HST COMPACT TRACTOR
7
Kubota B2110 HST COMPACT TRACTOR
Τρακτέρ, 4688459 4688459
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
5.927 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 399