Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα LOVOL Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα LOVOL Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
LOVOL 254
6
LOVOL 254
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072098 5072098
  51519 Odenthal, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 37 h, Τετρακίνητο, Ταχύτητα pto: 540/1000
6.299 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LOVOL LOVOL 354 35PS M354 Foton Traktor Schlepper Allrad NEU
19
LOVOL LOVOL 354 35PS M354 Foton Traktor Schlepper Allrad NEU
Τρακτέρ, 4812082 4812082
  39171 Sülzetal OT Osterweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.60 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
11.336,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL M354
17
LOVOL M354
Τρακτέρ, 4652515 4652515
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
11.848,74 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL M354
8
LOVOL M354
Τρακτέρ, 4841936 4841936
  24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Κενό βάρους: 1704.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, ...
11.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL LOVOL 354 35PS M354 Foton Kabine Traktor Schlepper Allrad NEU
14
LOVOL LOVOL 354 35PS M354 Foton Kabine Traktor Schlepper Allrad NEU
Τρακτέρ, 5072020 5072020
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 1.60 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
12.596,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL M354
LOVOL M354
Τρακτέρ, 4933973 4933973
  2493 Lichtenwörth, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
13.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LOVOL LOVOL 354 35PS M354 Frontlader Foton Traktor Schlepper Allrad NEU
19
LOVOL LOVOL 354 35PS M354 Frontlader Foton Traktor Schlepper Allrad NEU
Τρακτέρ, 4812078 4812078
  39171 Sülzetal OT Osterweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.60 t, ...
14.277,31 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL M345R
13
LOVOL M345R
Τρακτέρ, 4672459 4672459
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Χαμηλή καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, ...
15.924,37 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
LOVOL Traktor Schlepper 35 PS Frontlader Winter Schnee räumschild
10
LOVOL Traktor Schlepper 35 PS Frontlader Winter Schnee räumschild
Τροχοφόρος φορτωτής, 5061469 5061469
  93359 Wildenberg, Γερμανία
15.990 €
Δείτε αγγελία
LOVOL Traktor Allrad NEU 25 35 50 PS Schlepper FrontladerSchnee
4
LOVOL Traktor Allrad NEU 25 35 50 PS Schlepper FrontladerSchnee
Τρακτέρ, 5061401 5061401
  93359 Wildenberg, Γερμανία
15.990 €
Δείτε αγγελία
LOVOL Schlepper 35 PS Allrad Kabine NEU Traktor Frontlader Diesel
6
LOVOL Schlepper 35 PS Allrad Kabine NEU Traktor Frontlader Diesel
Τροχοφόρος φορτωτής, 5061443 5061443
  93359 Wildenberg, Γερμανία
15.995 €
Δείτε αγγελία
LOVOL 504 4WD 50 PK compacttrekker NIEUW
18
LOVOL 504 4WD 50 PK compacttrekker NIEUW
Τρακτέρ, 5009158 5009158
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο
16.300 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL tb 504
4
LOVOL tb 504
Τρακτέρ, 4934007 4934007
  2493 Lichtenwörth, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 2.60 t, ...
16.625 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL LOVOL 354 35PS M354 Frontlader Kabine Traktor Schlepper Allrad
14
LOVOL LOVOL 354 35PS M354 Frontlader Kabine Traktor Schlepper Allrad
Τρακτέρ, 5072037 5072037
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 1.60 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
16.798,32 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LOVOL TB 504 serienmäßig mit Druckluftbremsanlage
20
LOVOL TB 504 serienmäßig mit Druckluftbremsanlage
Τρακτέρ, 3566000 3566000
  37339 Kirchworbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
17.179 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL TB504
17
LOVOL TB504
Τρακτέρ, 3620971 3620971
  93128 Regenstauf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
17.180 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL M354 Kabine Frondlader Radial Reifen
18
LOVOL M354 Kabine Frondlader Radial Reifen
Τρακτέρ, 4703177 4703177
  99820 Hörselberg-Hainich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 39 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1704.00 t, ...
17.226,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL Tb504
Βίντεο
18
LOVOL Tb504
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3796091 3796091
  93128 Regenstauf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.71 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
17.681 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LOVOL LOVOL 504 50PS M504 Foton Traktor Schlepper Allrad NEU
19
LOVOL LOVOL 504 50PS M504 Foton Traktor Schlepper Allrad NEU
Τρακτέρ, 4812074 4812074
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 2.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
18.478,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL Traktor NEU Allrad 40 km/h Kabine 50PS Schlepper Frontlader
7
LOVOL Traktor NEU Allrad 40 km/h Kabine 50PS Schlepper Frontlader
Τροχοφόρος φορτωτής, 5061380 5061380
  93359 Wildenberg, Γερμανία
18.990 €
Δείτε αγγελία
LOVOL Traktor 35 / 50 PS Allrad Kabine Frontlader 40 km/h
3
LOVOL Traktor 35 / 50 PS Allrad Kabine Frontlader 40 km/h
Τροχοφόρος φορτωτής, 5061464 5061464
  93359 Wildenberg, Γερμανία
18.990 €
Δείτε αγγελία
LOVOL Traktor 504 Allrad Kabine Frontlader Schlepper Neu 50 PS
9
LOVOL Traktor 504 Allrad Kabine Frontlader Schlepper Neu 50 PS
Τροχοφόρος φορτωτής, 5061446 5061446
  93359 Wildenberg, Γερμανία
18.990 €
Δείτε αγγελία
LOVOL Allrad Schlepper 50 PS Kabine NEU Frontlader LOVOL Traktor
7
LOVOL Allrad Schlepper 50 PS Kabine NEU Frontlader LOVOL Traktor
Τροχοφόρος φορτωτής, 5061445 5061445
  93359 Wildenberg, Γερμανία
18.990 €
Δείτε αγγελία
LOVOL Traktor Schlepper 50 PS Frontlader Winter Schnee räumschild
11
LOVOL Traktor Schlepper 50 PS Frontlader Winter Schnee räumschild
Τροχοφόρος φορτωτής, 5061447 5061447
  93359 Wildenberg, Γερμανία
18.995 €
Δείτε αγγελία
LOVOL M 354
9
LOVOL M 354
Τρακτέρ, 4833700 4833700
  29690 Gilten/Norddrebber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
19.033,61 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 43