Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Lamborghini Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lamborghini Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lamborghini R503 - defekt
4
Lamborghini R503 - defekt
Τρακτέρ, 4936870 4936870
  64572 Büttelborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
1.000 €
Δείτε αγγελία
Lamborghini 775F
11
Lamborghini 775F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4611652 4611652
  4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2
5.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 955 DT
9
Lamborghini 955 DT
Τρακτέρ, 4890864 4890864
  84051 Unterwattenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 8307 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 15 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
6.142,73 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 874 -90 DT
5
Lamborghini 874 -90 DT
Τρακτέρ, 4729086 4729086
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 6551 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Κενό βάρους: 3.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
8.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 774 DT
8
Lamborghini R 774 DT
Τρακτέρ, 4904346 4904346
  9131 Grafenstein, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5453 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
9.166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Greenpro 23H
8
Lamborghini Greenpro 23H
Τρακτέρ, 4871286 4871286
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 985 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 774 DT
7
Lamborghini 774 DT
Τρακτέρ, 4846441 4846441
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5420 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
10.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini CHAMPION 150
6
Lamborghini CHAMPION 150
Τρακτέρ, 4910760 4910760
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %
11.590,97 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 774.80 Grand Prix
6
Lamborghini 774.80 Grand Prix
Τρακτέρ, 4855324 4855324
  69850 SAINT MARTIN EN HAUT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
12.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lamborghini Champion 150
Τρακτέρ, 4871710 4871710
  87420 SAINT VICTURNIEN, Γαλλία
Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
13.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini R1.55
20
Lamborghini R1.55
Τρακτέρ, 4840876 4840876
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 1300 h
13.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 874-90
3
Lamborghini 874-90
Τρακτέρ, 4645199 4645199
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Κενό βάρους: 4.20 t, ...
13.900 €
Δείτε αγγελία
Lamborghini 135 Turbo
9
Lamborghini 135 Turbo
Τρακτέρ, 4878966 4878966
  71546 Aspach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 9250 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
14.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lamborghini R 3.95 T
Τρακτέρ, 4846444 4846444
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
14.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini R1-35DT
2
Lamborghini R1-35DT
Τρακτέρ, 4768597 4768597
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1060 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %
14.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini EGO 45 DT
7
Lamborghini EGO 45 DT
Τρακτέρ, 4924553 4924553
  42110 CIVENS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
15.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini GreenPro 35H
5
Lamborghini GreenPro 35H
Τρακτέρ, 2822640 2822640
  31234 Edemissen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 13 h
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Formula 115 DT
5
Lamborghini Formula 115 DT
Τρακτέρ, 4892531 4892531
  28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 6836 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
15.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 880 F
4
Lamborghini 880 F
Τρακτέρ, 4855387 4855387
  69850 SAINT MARTIN EN HAUT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
16.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini 674-70
Lamborghini 674-70
Τρακτέρ, 4922163 4922163
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 1 h
16.814,16 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini G23H
5
Lamborghini G23H
Τρακτέρ, 4768688 4768688
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 200 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %
16.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 674-70
8
Lamborghini 674-70
Τρακτέρ, 4841448 4841448
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2
16.902,65 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 150
12
Lamborghini 150
Τρακτέρ, 4796955 4796955
  19004 GUADALAJARA, Ισπανία
17.025 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini RS.90
7
Lamborghini RS.90
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4929545 4929545
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα
18.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 1060VDT
4
Lamborghini 1060VDT
Τρακτέρ, 4671200 4671200
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Κενό βάρους: 4.50 t, ...
18.200 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 108