Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Landini Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Landini Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Landini Landini Powerfarm,Blizzard,Globus,Alpine,Atlantis,Ghibli,Vision,Mythos
Landini Landini Powerfarm,Blizzard,Globus,Alpine,Atlantis,Ghibli,Vision,Mythos
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506887 4506887
  55-095 Byków, Πολωνία
2,30 €
Δείτε αγγελία
Landini Atlantis 70, Blizzard,Globus,Alpine,Atlantis,Powerfarm,Ghibli,Vision,Mythos
Landini Atlantis 70, Blizzard,Globus,Alpine,Atlantis,Powerfarm,Ghibli,Vision,Mythos
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501889 4501889
  55-095 Byków, Πολωνία
2,30 €
Δείτε αγγελία
Landini 6500 2RM
7
Landini 6500 2RM
Τρακτέρ, 4821927 4821927
  12400 Saint Affrique, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: 16.9R30
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini 7550
6
Landini 7550
Τρακτέρ, 4846827 4846827
  40500 Saint Severs, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 8569 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
6.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Landini 6870
10
Landini 6870
Τρακτέρ, 4809917 4809917
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 11251 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini LEGEND 105
8
Landini LEGEND 105
Τρακτέρ, 4840942 4840942
  12400 Saint Affrique, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 520/70R38
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini LEGEND 105
7
ΝΈΑ Landini LEGEND 105
Τρακτέρ, 4855279 4855279
  12000 Rodez, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
8.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Landini 6840DT
6
Landini 6840DT
Τρακτέρ, 4841842 4841842
  90024 Breviglieri, Ιταλία
Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
8.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Landini 5830
Landini 5830
Τρακτέρ, 4850646 4850646
  36030 Motta di Cost, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1984, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
8.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Landini 6030 DT
10
Landini 6030 DT
Τρακτέρ, 4030827 4030827
  19410 St Bonnet l'Enfantie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 7900 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 420/85R30
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini mistral 50
6
Landini mistral 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4814229 4814229
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 140.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
9.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini Legend 180
10
Landini Legend 180
Τρακτέρ, 4453185 4453185
  6000 Стара Загора, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 10415 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, ...
9.715,16 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini Mistral 55
16
Landini Mistral 55
Τρακτέρ, 4823866 4823866
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 3875 h
9.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini 7550
8
Landini 7550
Τρακτέρ, 4340923 4340923
  50540 Isigny-le-Buat, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1986, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 13.6R24, Ελαστικά πίσω: 16.9R34
9.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini 7550
5
Landini 7550
Τρακτέρ, 4507091 4507091
  68640 Muespach-le-Haut, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7920 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
9.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini 7550
5
ΝΈΑ Landini 7550
Τρακτέρ, 4855221 4855221
  67520 MARLENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7920 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
9.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Landini 8880
8
Landini 8880
Τρακτέρ, 4030756 4030756
  19410 St Bonnet l'Enfantie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 5750 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 16.9 R34
12.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini Advantage 65v
12
Landini Advantage 65v
Τρακτέρ, 4432543 4432543
  6651 KR Druten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
12.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini Schlepper Globus DT55 Top
11
ΝΈΑ Landini Schlepper Globus DT55 Top
Τρακτέρ, 4854556 4854556
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 2550 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 340/75R20, ...
13.459,80 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Landini Ghibli 90
3
Landini Ghibli 90
Τρακτέρ, 4823996 4823996
  5600 Békéscsaba, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 4225 h
13.747,50 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini LEGEND 105
10
Landini LEGEND 105
Τρακτέρ, 4821797 4821797
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 600/65R38
13.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini LEGEND 105
7
ΝΈΑ Landini LEGEND 105
Τρακτέρ, 4855293 4855293
  12000 Rodez, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
13.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Landini Legend 145
11
Landini Legend 145
Τρακτέρ, 4697510 4697510
  9665 PX Oude Pekela, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 4452 h, Ελαστικά μπροστά: BKT 540/65 R28, Ελαστικά πίσω: Taurus 800/65 R32
13.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini Legend 180
9
Landini Legend 180
Τρακτέρ, 4449543 4449543
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 5936 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28, ...
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landini 1-25
9
Landini 1-25
Τρακτέρ, 2246573 2246573
  61206 Wöllstadt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 32 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 14.11.2017, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Κενό βάρους: 1.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, ...
15.546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 93