Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Lindner Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lindner Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lindner Transporter 3500
6
Lindner Transporter 3500
ATV/Quads, 3712163 3712163
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 33 kW
833,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner OBERLENKER
Lindner OBERLENKER
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4897157 4897157
  7503 Großpetersdorf , Γερμανία
860 €
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac
3
Lindner Unitrac
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4458675 4458675
  88239 Wangen, Γερμανία
2.301,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lindner 350 N
Τρακτέρ, 4891402 4891402
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1969, Ώρες λειτουργίας: 1 h
2.566,37 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 420/65 R20 UND 540/65 R30
2
Lindner 420/65 R20 UND 540/65 R30
Ζαντολάστιχα, 4734010 4734010
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
3.325 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 420
4
Lindner 420
Τρακτέρ, 4807378 4807378
  8850 Murau, Αυστρία
Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
4.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lindner BF 420 SN
Τρακτέρ, 4898815 4898815
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Ώρες λειτουργίας: 5200 h
5.221,24 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner BF 520 SN
2
Lindner BF 520 SN
Τρακτέρ, 4554885 4554885
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Ώρες λειτουργίας: 2850 h
5.666,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner BF 520 N
5
Lindner BF 520 N
Τρακτέρ, 4839241 4839241
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1982, Ώρες λειτουργίας: 2500 h
6.083,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner BF 22 A
6
Lindner BF 22 A
Τρακτέρ, 4488046 4488046
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 8194 h
6.106,19 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 450 BF A
4
Lindner 450 BF A
Τρακτέρ, 4407607 4407607
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h
6.500 €
Δείτε αγγελία
Lindner BF 420 SA
6
Lindner BF 420 SA
Τρακτέρ, 4883377 4883377
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 9999 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά μπροστά: 10.5/65-16, Ελαστικά πίσω: 340/85R24
6.991,15 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lindner 620SA
Τρακτέρ, 4898827 4898827
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1980, Ώρες λειτουργίας: 8500 h
6.991,15 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner T 3500
11
Lindner T 3500
ATV/Quads, 4881037 4881037
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988
7.333,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1500A
20
Lindner 1500A
Τρακτέρ, 4543023 4543023
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
7.416,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner BF350SA
2
Lindner BF350SA
Τρακτέρ, 4897784 4897784
  4616 Weisskirchen an der Traun, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h
8.000 €
Δείτε αγγελία
Lindner BF 450 A Allrad
14
Lindner BF 450 A Allrad
Τρακτέρ, 4723613 4723613
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 7550 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
8.141,59 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lindner 1065
8
Lindner 1065
Τρακτέρ, 4671287 4671287
  3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1984, Ώρες λειτουργίας: 4040 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: 10.0/10.5-20, Ελαστικά πίσω: 14.9R30
11.769,91 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1650A
20
Lindner 1650A
Τρακτέρ, 4601355 4601355
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 6363 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
12.083,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1500 A
6
Lindner 1500 A
Τρακτέρ, 4686976 4686976
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1
12.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1500 A Alpin
10
Lindner 1500 A Alpin
Τρακτέρ, 4566150 4566150
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 8015 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
13.185,84 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lindner 1450 A
5
Lindner 1450 A
Τρακτέρ, 4402125 4402125
  3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
14.159,29 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1450 A
6
Lindner 1450 A
Τρακτέρ, 4815029 4815029
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 3340 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
15.752,21 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1650 A
Lindner 1650 A
Τρακτέρ, 4875094 4875094
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 4250 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2
16.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1600 A
9
Lindner 1600 A
Τρακτέρ, 4239462 4239462
  3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Ελαστικά μπροστά: 300/70R20, Ελαστικά πίσω: 420/70R28
16.725,66 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 125