Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Lindner Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lindner Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Lindner Transporter 3500
6
Lindner Transporter 3500
ATV/Quads, 3712163 3712163
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 33 kW
833,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 350N
6
Lindner 350N
Τρακτέρ, 5202082 5202082
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
2.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner Unitrac
3
Lindner Unitrac
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4458675 4458675
  88239 Wangen, Γερμανία
2.301,68 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 420/65 R20 U. 540/65 R28
4
Lindner 420/65 R20 U. 540/65 R28
Ζαντολάστιχα, 5072381 5072381
  3910 Zwettl, Αυστρία
3.442,48 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner BF 520 SN
7
Lindner BF 520 SN
Τρακτέρ, 5202083 5202083
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 2850 h
5.666,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner BF 450 SA
5
Lindner BF 450 SA
Τρακτέρ, 4973324 4973324
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/750
5.752,21 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1500 A
4
Lindner 1500 A
Τρακτέρ, 5208614 5208614
  8551 Wies, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
7.876,11 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lindner BF 350S A
Τρακτέρ, 5220388 5220388
  3950 Gmünd, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1986, Ώρες λειτουργίας: 4252 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά μπροστά: 10.00-16, Ελαστικά πίσω: 11.2-24
8.407,08 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1065
11
Lindner 1065
Τρακτέρ, 4671287 4671287
  3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1984, Ώρες λειτουργίας: 4040 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: 10.0/10.5-20, Ελαστικά πίσω: 14.9R30
11.769,91 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1650A
20
Lindner 1650A
Τρακτέρ, 4601355 4601355
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 6363 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
12.083,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1600 A
9
Lindner 1600 A
Τρακτέρ, 4239462 4239462
  3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Ελαστικά μπροστά: 300/70R20, Ελαστικά πίσω: 420/70R28
13.916,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1500 A
5
Lindner 1500 A
Τρακτέρ, 5014155 5014155
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1987, Ώρες λειτουργίας: 5270 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
14.070,80 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1450 A
5
Lindner 1450 A
Τρακτέρ, 4402125 4402125
  3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
14.159,29 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1065A
8
Lindner 1065A
Τρακτέρ, 5186873 5186873
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4690 h, Ελαστικά μπροστά: 10.5-18, Ελαστικά πίσω: 14.9-28
14.900 €
Δείτε αγγελία
Lindner 1600 A
13
Lindner 1600 A
Τρακτέρ, 5174123 5174123
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 4670 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
14.916,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1650 A
Lindner 1650 A
Τρακτέρ, 5171822 5171822
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 7195 h
14.916,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 1650 A
14
Lindner 1650 A
Τρακτέρ, 4875094 4875094
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 4250 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2
16.583,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner GEOTRAC 60
17
Lindner GEOTRAC 60
Τρακτέρ, 5208620 5208620
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 3237 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
18.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner GEOTRAC 70A
20
Lindner GEOTRAC 70A
Τρακτέρ, 5077975 5077975
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7571 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 375/70R20, ...
22.083,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner GEOTRAC 60 A
15
Lindner GEOTRAC 60 A
Τρακτέρ, 4712319 4712319
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3050 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2
22.566,37 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner GEOTRAC 50
8
Lindner GEOTRAC 50
Τρακτέρ, 5204116 5204116
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Ελαστικά μπροστά: 9.5R24, Ελαστικά πίσω: 230/95R36
22.900 €
Δείτε αγγελία
Lindner GEO 83
Lindner GEO 83
Τρακτέρ, 4865397 4865397
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 7300 h, Τροχοφόρος φορτωτής
25.309,73 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner GEOTRAC 73
9
Lindner GEOTRAC 73
Τρακτέρ, 4264326 4264326
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 3650 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
25.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner 63 ALPIN
7
Lindner 63 ALPIN
Τρακτέρ, 5147994 5147994
  3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 6060 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
26.106,19 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lindner BF 45 a
Βίντεο
6
Lindner BF 45 a
Τρακτέρ αντίκες, 4853330 4853330
  6094 Axams, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1963, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Τετρακίνητο, Τροχαλία ιμάντα, Ημερομηνία εγγραφής: 30.12.1963, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h
27.000 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 108