Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα McCormick Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα McCormick Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
McCormick G MAX 125, MC,CX,C,GMAX 130,135,145,165,105,110,115,120,125
McCormick G MAX 125, MC,CX,C,GMAX 130,135,145,165,105,110,115,120,125
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4505021 4505021
  55-095 Byków, Πολωνία
2,32 €
Δείτε αγγελία
McCormick ZTX,200,215,190,210,230,260,280,185,175
McCormick ZTX,200,215,190,210,230,260,280,185,175
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506889 4506889
  55-095 Byków, Πολωνία
2,32 €
Δείτε αγγελία
McCormick KOFFERGEWICHTE
3
McCormick KOFFERGEWICHTE
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3664512 3664512
  28876 Oyten, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
151,26 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick 7 Neue  Gewichte für T Max und C Max Serie a' 36 KG
4
McCormick 7 Neue Gewichte für T Max und C Max Serie a' 36 KG
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3952973 3952973
  63825 Schöllkrippen, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινά βάρη
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick 45KG Tractor Weights (RCB)
3
McCormick 45KG Tractor Weights (RCB)
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4423210 4423210
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Μπροστινά βάρη
399,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick 250KG Wheel Weights X 4
McCormick 250KG Wheel Weights X 4
Τρακτέρ, 4554549 4554549
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
1.141,87 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick 423
7
McCormick 423
Τρακτέρ, 4936804 4936804
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 6445 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 4.50X16, Ελαστικά πίσω: 11.2R28
2.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick D-439
5
McCormick D-439
Τρακτέρ αντίκες, 4895055 4895055
  79189 Bad Krozingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 7487 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
2.600 €
Δείτε αγγελία
McCormick  X 7 Forst Forstausrüstung
14
McCormick X 7 Forst Forstausrüstung
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3537994 3537994
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick IHC 322 "gepflegt"
5
McCormick IHC 322 "gepflegt"
Τρακτέρ, 4936125 4936125
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κύλινδρος: 3, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: 5,50 x 16, ...
3.500 €
Δείτε αγγελία
McCormick Inter Harv IHC
3
McCormick Inter Harv IHC
Τρακτέρ, 4861110 4861110
  83115 Neubeuern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1964, Κενό βάρους: 1.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
3.500 €
Δείτε αγγελία
McCormick D 514
6
McCormick D 514
Τρακτέρ, 4836739 4836739
  63825 Schöllkrippen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 03.09.1964, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
3.500 €
Δείτε αγγελία
McCormick 824
6
McCormick 824
Τρακτέρ αντίκες, 4865489 4865489
  4184 Helfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ελαστικά μπροστά: 7.50-18, Ελαστικά πίσω: 16,9/14-34
3.539,82 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick Farmal
7
McCormick Farmal
Τρακτέρ, 4423516 4423516
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
3.750 €
Δείτε αγγελία
McCormick D-320
10
McCormick D-320
Τρακτέρ αντίκες, 3755343 3755343
  78647 Trossingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.1958, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
3.800 €
Δείτε αγγελία
McCormick 353S
12
McCormick 353S
Τρακτέρ αντίκες, 3755334 3755334
  78647 Trossingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 5518 h, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 23.03.1972, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
3.900 €
Δείτε αγγελία
McCormick D-430 Farmall
10
McCormick D-430 Farmall
Τρακτέρ αντίκες, 4912057 4912057
  57644 Hattert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1957, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ταχύτητα pto: 540
4.500 €
Δείτε αγγελία
McCormick DED 3
10
McCormick DED 3
Τρακτέρ αντίκες, 4589493 4589493
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1955, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
4.500 €
Δείτε αγγελία
McCormick Farmall D-212
7
McCormick Farmall D-212
Τρακτέρ, 4603117 4603117
  72280 Dornstetten, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 96 %
4.500 €
Δείτε αγγελία
McCormick Farmall Cob
6
McCormick Farmall Cob
Τρακτέρ αντίκες, 4919272 4919272
  5220 Odense SØ, Δανία
Έτος κατασκευής: 1950, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
4.686,43 €
Δείτε αγγελία
McCormick deering 10-20
6
McCormick deering 10-20
Τρακτέρ αντίκες, 4896440 4896440
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1930, Ισχύς κινητήρα: 14 kW
5.000 €
Δείτε αγγελία
McCormick CX80
8
McCormick CX80
Τρακτέρ, 4466195 4466195
  Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 4556 h, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, ...
10.220,50 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick MTX 125 Tractor (ST5387)
20
McCormick MTX 125 Tractor (ST5387)
Τρακτέρ, 4899843 4899843
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
10.847,73 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick MC115 Tractor (ST5415)
18
McCormick MC115 Tractor (ST5415)
Τρακτέρ, 4917507 4917507
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
11.133,19 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick V80 VINEYARD TRACTOR (ST5020)
18
McCormick V80 VINEYARD TRACTOR (ST5020)
Τρακτέρ, 4822106 4822106
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
11.989,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 186