Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Reform Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Reform Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Reform 33X15;50-15
Reform 33X15;50-15
Ζαντολάστιχα, 3580947 3580947
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
450 €
Δείτε αγγελία
Reform ZWILLINGSBEREIFUNG
3
Reform ZWILLINGSBEREIFUNG
Ζαντολάστιχα, 4152723 4152723
  9900 Lienz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
625 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 40
12
Reform 40
ATV/Quads, 4765904 4765904
  3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 29 kW
4.203,54 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Mounty 100 branschaden
3
Reform Mounty 100 branschaden
Τρακτέρ, 4864175 4864175
  3241 Podplat, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
4.500 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Reform Muli 40
11
Reform Muli 40
ATV/Quads, 4911381 4911381
  9640 Kötschach, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 29 kW
4.867,26 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Muli 150
18
Reform Muli 150
ATV/Quads, 4837845 4837845
  9640 Kötschach, Αυστρία
10.176,99 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform MULI 401
7
Reform MULI 401
ATV/Quads, 4868893 4868893
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 29 kW
10.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Muli 150
18
Reform Muli 150
ATV/Quads, 4295064 4295064
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 37 kW
15.044,25 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 3003S
8
Reform 3003S
Τρακτέρ, 4607780 4607780
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h
16.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 3003 S
5
Reform 3003 S
Τρακτέρ, 4130132 4130132
  3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 3695 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
16.725,66 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform MULI 880 S
5
Reform MULI 880 S
Τρακτέρ, 2793769 2793769
  3241 Podplat, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
20.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Reform Metrac 2004
8
Reform Metrac 2004
Τρακτέρ, 4891478 4891478
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, ...
21.238,94 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Metrac 2004
11
Reform Metrac 2004
Τρακτέρ, 4752973 4752973
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
22.123,89 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform MULI 500
9
Reform MULI 500
ATV/Quads, 4924020 4924020
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 35 kW
22.916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Metrac H5
8
Reform Metrac H5
Τρακτέρ, 4853271 4853271
  77736 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 7650 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
23.486,90 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Metrac 2004 GS
12
Reform Metrac 2004 GS
Τρακτέρ, 4925140 4925140
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 5344 h, Τετρακίνητο, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: 29x13.50-15, Ελαστικά πίσω: 29x13.50-15
24.778,76 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform MULI 565
6
Reform MULI 565
ATV/Quads, 4860777 4860777
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 50 kW
24.916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Metrac 3004
8
Reform Metrac 3004
Τρακτέρ, 4452993 4452993
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 3715 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
26.106,19 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform MULI 500
2
Reform MULI 500
ATV/Quads, 4554835 4554835
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993
26.106,19 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Mounty 65
7
Reform Mounty 65
Τρακτέρ, 3680056 3680056
  3241 Podplat, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3050 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
28.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Reform MULI 600
4
Reform MULI 600
Τρακτέρ, 4719814 4719814
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
35.500 €
Δείτε αγγελία
Reform Muli 560G
13
Reform Muli 560G
ATV/Quads, 4537523 4537523
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996
38.938,05 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform METRAC G6
8
Reform METRAC G6
Τρακτέρ, 4717496 4717496
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 2300 h
39.734,51 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform METRAC G6
8
Reform METRAC G6
Τρακτέρ, 4805446 4805446
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 2650 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
39.823,01 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform MOUNTY 80 S
8
Reform MOUNTY 80 S
Τρακτέρ, 4841444 4841444
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Ελαστικά μπροστά: 405/70R20, Ελαστικά πίσω: 9.5-24
40.619,47 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 38