Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Renault Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Renault Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Renault Claas Celtis 426,436,446,456,426
Renault Claas Celtis 426,436,446,456,426
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501907 4501907
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Renault 103-14, 75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Renault 103-14, 75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501905 4501905
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Renault 891-4 S, 891S, 921S, 981S, 1181S
Renault 891-4 S, 891S, 921S, 981S, 1181S
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501903 4501903
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Renault Ares 546,540,550,610,620,630,640,650,546,556,566,616,626,636
Renault Ares 546,540,550,610,620,630,640,650,546,556,566,616,626,636
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506824 4506824
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Renault 110-54,75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Renault 110-54,75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506809 4506809
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Renault 145-14,75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Renault 145-14,75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506822 4506822
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Renault 461S,551S,651S,681S,751S,781S,851S, S 461, 551, 651, 681, 751, 781, 851
Renault 461S,551S,651S,681S,751S,781S,851S, S 461, 551, 651, 681, 751, 781, 851
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506805 4506805
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Renault Zugpendel Ares 700
4
Renault Zugpendel Ares 700
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4904577 4904577
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Τύπος: Μπαράκι έλξης/σύνδεσμος/μπίλια
410 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Zugpendel
7
Renault Zugpendel
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4904543 4904543
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Super 5D
3
Renault Super 5D
Τρακτέρ, 5152619 5152619
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Κύλινδρος: 3, Ελαστικά μπροστά: 6,00-16, Ελαστικά πίσω: 12,4-32
2.200 €
Δείτε αγγελία
Renault R 7211-S
5
Renault R 7211-S
Τρακτέρ, 4985097 4985097
  82418 Murnau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 9300 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κύλινδρος: 3, ...
2.941,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 651
11
Renault 651
Τρακτέρ, 4690058 4690058
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 6940 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
3.500 €
Δείτε αγγελία
Renault 461 M
4
Renault 461 M
Τρακτέρ, 3816455 3816455
  84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 2160 h, Μπάρα κοπής, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
3.781,51 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 461
4
Renault 461
Τρακτέρ, 1723872 1723872
  3271 KG Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Ταχύτητα pto: 540
3.850 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault R 60
10
Renault R 60
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5177148 5177148
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 32 kW
4.336,04 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 321 4  carraro
6
Renault 321 4 carraro
Τρακτέρ, 4255416 4255416
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 09.08.1970, Ταχύτητα pto: 540
4.500 €
Δείτε αγγελία
Renault 551
7
Renault 551
Τρακτέρ, 5133297 5133297
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 10284 h, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
4.700 €
Δείτε αγγελία
Renault 361
5
Renault 361
Τρακτέρ, 5078410 5078410
  72149 Neustetten-Remmingsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 4850 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Κενό βάρους: 2220.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, ...
4.990 €
logo
Δείτε αγγελία
Renault 55
5
Renault 55
Τρακτέρ, 5073128 5073128
  25270 LEVIER, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
5.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Renault 80-14
10
ΝΈΑ Renault 80-14
Τρακτέρ, 5218720 5218720
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 10886 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 13,6R24, ...
6.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 751
3
Renault 751
Τρακτέρ, 4855377 4855377
  51100 REIMS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
7.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Renault 80-12V
3
Renault 80-12V
Τρακτέρ, 5214636 5214636
  8313 AL Rutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 8250 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά πίσω: 13.6x28
8.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 55.12 2wd Orchard Tractor
8
Renault 55.12 2wd Orchard Tractor
Τρακτέρ, 4417721 4417721
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
8.027 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 133.54 TX16
8
Renault 133.54 TX16
Τρακτέρ, 5115983 5115983
  87-330 Jabłonowo Pomorskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 10800 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28 Good Year, Ελαστικά πίσω: 600/65 R38 Alliance
8.086 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 85.14 RS wie 75.14 Allradtraktor Schlepper
11
Renault 85.14 RS wie 75.14 Allradtraktor Schlepper
Τρακτέρ, 5192576 5192576
  65527 Niedernhausen OT Engenhahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5977 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Κενό βάρους: 3.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
8.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 160