Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Renault Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Renault Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Renault Claas Celtis 426,436,446,456,426
Renault Claas Celtis 426,436,446,456,426
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501907 4501907
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Renault 103-14, 75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Renault 103-14, 75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501905 4501905
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Renault 891-4 S, 891S, 921S, 981S, 1181S
Renault 891-4 S, 891S, 921S, 981S, 1181S
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501903 4501903
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Renault Ares 546,540,550,610,620,630,640,650,546,556,566,616,626,636
Renault Ares 546,540,550,610,620,630,640,650,546,556,566,616,626,636
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506824 4506824
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Renault 145-14,75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Renault 145-14,75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506822 4506822
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Renault 110-54,75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Renault 110-54,75,80,85,95,103,110,120,133,155,145,-14,-54,160-94,74
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506809 4506809
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Renault 461S,551S,651S,681S,751S,781S,851S, S 461, 551, 651, 681, 751, 781, 851
Renault 461S,551S,651S,681S,751S,781S,851S, S 461, 551, 651, 681, 751, 781, 851
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506805 4506805
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Renault Zugpendel Ares 700
4
Renault Zugpendel Ares 700
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4690463 4690463
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Τύπος: Μπαράκι έλξης/σύνδεσμος/μπίλια
410 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Zugpendel
7
Renault Zugpendel
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4891958 4891958
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Standart 4
3
Renault Standart 4
Τρακτέρ, 4887248 4887248
  91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 5.50-16, Ελαστικά πίσω: 12.4-28
2.980 €
Δείτε αγγελία
Renault Trekker
3
Renault Trekker
Τρακτέρ, 4886421 4886421
  7635LR Lattrop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ταχύτητα pto: 540/1000
3.000 €
Δείτε αγγελία
Renault 461 M
4
Renault 461 M
Τρακτέρ, 3816455 3816455
  84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 2160 h, Μπάρα κοπής, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 461
4
Renault 461
Τρακτέρ, 1723872 1723872
  3271 KG Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Ταχύτητα pto: 540
3.850 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault R 88
4
Renault R 88
Τρακτέρ, 4887242 4887242
  91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 5070 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Κύλινδρος: 4, ...
4.490 €
Δείτε αγγελία
Renault 321 4  carraro
6
Renault 321 4 carraro
Τρακτέρ, 4255416 4255416
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 09.08.1970, Ταχύτητα pto: 540
4.500 €
Δείτε αγγελία
Renault 651
6
Renault 651
Τρακτέρ, 4892200 4892200
  28355 Bremen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 6970 h, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, Ελαστικά πίσω: 13.6-36
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault R 7621-L
3
Renault R 7621-L
Τρακτέρ, 4542438 4542438
  64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Χαμηλή καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 7,5-18/6PR, Ελαστικά πίσω: 16,9-34/6PR
5.042,02 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 751-4
6
Renault 751-4
Τρακτέρ, 4788473 4788473
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 8787 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Κενό βάρους: 3.98 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
5.378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 651S im Kundenauftrag
2
Renault 651S im Kundenauftrag
Τρακτέρ, 4871288 4871288
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 7.50-18, ...
5.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Renault 70.12
15
Renault 70.12
Τρακτέρ, 4571590 4571590
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
5.546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 651
11
Renault 651
Τρακτέρ, 4690058 4690058
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 6940 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
5.750 €
Δείτε αγγελία
Renault 651
4
Renault 651
Τρακτέρ, 4549650 4549650
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Κενό βάρους: 2.80 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
5.800 €
Δείτε αγγελία
Renault 951-4
4
Renault 951-4
Τρακτέρ, 4890323 4890323
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 6.50 t, Κενό βάρους: 4.70 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
6.400 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Renault 800M
Τρακτέρ, 4871873 4871873
  37110 MONTHODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1989, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
6.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Renault 751.4
13
Renault 751.4
Τρακτέρ, 4651205 4651205
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 13.6-24, ...
6.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 196