Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα SAME Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα SAME Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
SAME Explorer 70 A,Solar,55,60,65,70,75,80,90,95,100,3.75,3.85,3.90,3.95
SAME Explorer 70 A,Solar,55,60,65,70,75,80,90,95,100,3.75,3.85,3.90,3.95
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501909 4501909
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
SAME Titan 190,170,145,90,100,110,130,150,160,165
SAME Titan 190,170,145,90,100,110,130,150,160,165
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501917 4501917
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
SAME 90,100,110,130,145,90,100,110,130,150, Galaxy 170
SAME 90,100,110,130,145,90,100,110,130,150, Galaxy 170
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501914 4501914
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
SAME Laser 90,100,110,130,145,90,100,110,130,150
SAME Laser 90,100,110,130,145,90,100,110,130,150
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501912 4501912
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
SAME 95,55,60,65,70,75,80,85,90,100.4,100.6,100,105,110
SAME 95,55,60,65,70,75,80,85,90,100.4,100.6,100,105,110
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506833 4506833
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 55,60,65,70,75,80,90,95,100,3.75,3.85,3.90,3.95
SAME Explorer 55,60,65,70,75,80,90,95,100,3.75,3.85,3.90,3.95
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506830 4506830
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
SAME 225 DT 4x4
Βίντεο
7
SAME 225 DT 4x4
Τρακτέρ αντίκες, 4616179 4616179
  17459 Campllong (Girona), Ισπανία
Τετρακίνητο
2.800 €
Δείτε αγγελία
SAME Panther DT 1832
3
SAME Panther DT 1832
Τρακτέρ, 2928839 2928839
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 26.11.1976, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, ...
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME centauro 70
4
SAME centauro 70
Τρακτέρ, 4893039 4893039
  7711 DB Nieuwleusen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κύλινδρος: 4, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2, ...
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Panther DT 88
4
SAME Panther DT 88
Τρακτέρ αντίκες, 2937222 2937222
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 26.11.1976, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Minitaurus 60 Synchro
11
SAME Minitaurus 60 Synchro
Τρακτέρ, 4894626 4894626
  9403 VA Assen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 5775 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
3.750 €
Δείτε αγγελία
SAME Leopard 85 2WD
7
SAME Leopard 85 2WD
Τρακτέρ, 4896854 4896854
  9422 CX Smilde, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 63 kW
3.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Panter DT, Allrad
7
SAME Panter DT, Allrad
Τρακτέρ, 4802832 4802832
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Τετρακίνητο
3.750 €
logo
Δείτε αγγελία
SAME Condor 55 Synchro V
12
SAME Condor 55 Synchro V
Τρακτέρ, 4798077 4798077
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 6971 h, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 3.20 t, Κενό βάρους: 2.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Centurion
5
SAME Centurion
Τρακτέρ, 4403798 4403798
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Ελαστικά μπροστά: 7.8 R 18, ...
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME CENTURION 75
10
SAME CENTURION 75
Τρακτέρ, 4423393 4423393
  DG7 3AH Castle Douglas, Μεγ. Βρετανία
5.072,54 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Ssturno 80DT
2
SAME Ssturno 80DT
Τρακτέρ, 4333419 4333419
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 5.20 t, Κενό βάρους: 3.10 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
5.700 €
Δείτε αγγελία
SAME Centurion 75
6
SAME Centurion 75
Τρακτέρ, 4850673 4850673
  4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1982, Ώρες λειτουργίας: 6200 h
6.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME EXPLORER 75
13
SAME EXPLORER 75
Τρακτέρ, 4854671 4854671
  7951 SK Staphorst, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 8872 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 12.4R28, Ελαστικά πίσω: 13.6R38
6.500 €
Δείτε αγγελία
SAME solaris 35
4
SAME solaris 35
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4509931 4509931
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %
6.650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Corsaro DT
20
SAME Corsaro DT
Τρακτέρ, 4882499 4882499
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 7212 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1975, Συνολικό βάρος: 4.70 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
6.900 €
Δείτε αγγελία
SAME TIGER SIX 105
7
SAME TIGER SIX 105
Τρακτέρ, 4850722 4850722
  25030 Orzivecchi, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
7.000 €
logo
Δείτε αγγελία
SAME CENTAURO 70
5
SAME CENTAURO 70
Τρακτέρ, 4877227 4877227
  38140 Renage, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
7.000 €
logo
Δείτε αγγελία
SAME EXPLORER 70
4
SAME EXPLORER 70
Τρακτέρ, 4847228 4847228
  38140 Renage, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 7650 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
7.000 €
logo
Δείτε αγγελία
SAME Laser 110
4
SAME Laser 110
Τρακτέρ, 4797954 4797954
  7715 PL Punthorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ώρες λειτουργίας: 7900 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ταχύτητα pto: 540/1000
7.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 235