Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα SAME Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα SAME Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
SAME 95,55,60,65,70,75,80,85,90,100.4,100.6,100,105,110
SAME 95,55,60,65,70,75,80,85,90,100.4,100.6,100,105,110
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506833 4506833
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 55,60,65,70,75,80,90,95,100,3.75,3.85,3.90,3.95
SAME Explorer 55,60,65,70,75,80,90,95,100,3.75,3.85,3.90,3.95
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506830 4506830
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
SAME Titan 190,170,145,90,100,110,130,150,160,165
SAME Titan 190,170,145,90,100,110,130,150,160,165
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501917 4501917
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
SAME 90,100,110,130,145,90,100,110,130,150, Galaxy 170
SAME 90,100,110,130,145,90,100,110,130,150, Galaxy 170
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501914 4501914
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
SAME Laser 90,100,110,130,145,90,100,110,130,150
SAME Laser 90,100,110,130,145,90,100,110,130,150
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501912 4501912
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 70 A,Solar,55,60,65,70,75,80,90,95,100,3.75,3.85,3.90,3.95
SAME Explorer 70 A,Solar,55,60,65,70,75,80,90,95,100,3.75,3.85,3.90,3.95
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501909 4501909
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
SAME Getriebe
2
SAME Getriebe
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3155965 3155965
  97631 Bad Königshofen, Γερμανία
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAME CORSARO 70
4
SAME CORSARO 70
Τρακτέρ, 4921173 4921173
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 5234 h, Ελαστικά μπροστά: 7.50/18, Ελαστικά πίσω: 16.9/34
2.500 €
Δείτε αγγελία
SAME 225 DT 4x4
Βίντεο
7
SAME 225 DT 4x4
Τρακτέρ αντίκες, 4616179 4616179
  17459 Campllong (Girona), Ισπανία
Τετρακίνητο
2.800 €
Δείτε αγγελία
SAME Panther DT 1832
3
SAME Panther DT 1832
Τρακτέρ, 2928839 2928839
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 26.11.1976, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, ...
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAME Panther DT 88
4
SAME Panther DT 88
Τρακτέρ αντίκες, 2937222 2937222
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 26.11.1976, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAME Panter DT, Allrad
7
SAME Panter DT, Allrad
Τρακτέρ, 4802832 4802832
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Τετρακίνητο
3.750 €
logo
Δείτε αγγελία
SAME Centurion
5
SAME Centurion
Τρακτέρ, 5018943 5018943
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Ελαστικά μπροστά: 7.8 R 18, ...
4.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Condor 55 Synchro V
12
SAME Condor 55 Synchro V
Τρακτέρ, 4798077 4798077
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 6971 h, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 2.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
4.117,65 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAME Buffalo 130 "2 Stück"
11
SAME Buffalo 130 "2 Stück"
Τρακτέρ, 4924410 4924410
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Τετρακίνητο
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Buffalo 130 " 2 Stück vorhanden"
10
SAME Buffalo 130 " 2 Stück vorhanden"
Τρακτέρ, 4924421 4924421
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Τετρακίνητο
5.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME CENTURION 75
10
SAME CENTURION 75
Τρακτέρ, 4423393 4423393
  DG7 3AH Castle Douglas, Μεγ. Βρετανία
5.340 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME CENTAURO 70
SAME CENTAURO 70
Τρακτέρ, 5015171 5015171
  59116 HOUPLINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 9700 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
5.500 €
logo
Δείτε αγγελία
SAME Ssturno 80DT
2
SAME Ssturno 80DT
Τρακτέρ, 4333419 4333419
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Κενό βάρους: 3.10 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
5.700 €
Δείτε αγγελία
SAME TIGER SIX 105
7
SAME TIGER SIX 105
Τρακτέρ, 4850722 4850722
  25030 Orzivecchi, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
7.000 €
logo
Δείτε αγγελία
SAME JAGUAR 100
7
SAME JAGUAR 100
Τρακτέρ, 4850626 4850626
  89100 MALAY-LE-GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
7.500 €
logo
Δείτε αγγελία
SAME Solar 50
4
ΝΈΑ SAME Solar 50
Τρακτέρ, 5072657 5072657
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Καμπίνα
7.522,12 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME SOLARIS 35
7
SAME SOLARIS 35
Τρακτέρ, 5017851 5017851
  92507 Nabburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Ταχύτητα pto: 540/750
7.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 70
SAME Explorer 70
Τρακτέρ, 5028847 5028847
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 14.9-24/6PR, Ελαστικά πίσω: 16.9-34/8PR
7.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME MINITAURUS 60
3
SAME MINITAURUS 60
Τρακτέρ αντίκες, 4890712 4890712
  69850 SAINT MARTIN EN HAUT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h
8.000 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 248