Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Saphir Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Saphir Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Saphir SCHAUFEL
6
Saphir SCHAUFEL
Εργαλεία φορτωτή, 4351185 4351185
  21769 Armstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
202 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir
Saphir
Εργαλεία φορτωτή, 5061338 5061338
  27607 Geestland OT Neuenwalde, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Πηρούνα κοπριάς
220 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Palettengabel Heck Sofort Verfügbar
5
Saphir Palettengabel Heck Sofort Verfügbar
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4940563 4940563
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
427,73 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Ballengabel BHG Sofort Verfügbar
6
Saphir Ballengabel BHG Sofort Verfügbar
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4940567 4940567
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
427,73 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Adapterrahmen
3
Saphir Adapterrahmen
Εργαλεία φορτωτή, 4211192 4211192
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Λοιπά
445,38 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Palettengabel
4
Saphir Palettengabel
Εργαλεία φορτωτή, 2996609 2996609
  94333 Geiselhöring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Περόνη παλέτας
455 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DUNGGABEL 1,70M
3
Saphir DUNGGABEL 1,70M
Εργαλεία φορτωτή, 4706103 4706103
  21769 Armstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
462,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Adapterrahmen Euro auf 3 Punkt Sofort Verfügbar
4
Saphir Adapterrahmen Euro auf 3 Punkt Sofort Verfügbar
Τροχοφόρος φορτωτής, 4940558 4940558
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
489,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Stahlbebetongewicht Saphir ST 400 kg
Saphir Stahlbebetongewicht Saphir ST 400 kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4716350 4716350
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir DUNGGABEL 2,10M
3
Saphir DUNGGABEL 2,10M
Εργαλεία φορτωτή, 4706104 4706104
  21769 Armstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
563,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SAPHIR Stahlbetongewicht 600 kg
Saphir SAPHIR Stahlbetongewicht 600 kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4123528 4123528
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
579,83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Adapter Euro auf 3-Punkt - sofort abholbereit!
5
Saphir Adapter Euro auf 3-Punkt - sofort abholbereit!
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4468604 4468604
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
587,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir NG 900
3
Saphir NG 900
Βάρη, 5010155 5010155
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Εμπρόσθιο βάρος
589,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir FEM II
3
Saphir FEM II
Τροχοφόρος φορτωτής, 5010151 5010151
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
594,96 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Frontgewicht 600 kg
3
Saphir Frontgewicht 600 kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4559793 4559793
  16909 Heiligengrabe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Palettengabel 09/15E
Saphir Palettengabel 09/15E
Εργαλεία φορτωτή, 4929566 4929566
  95213 Münchberg, Γερμανία
Τύπος: Περόνη παλέτας
650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir BS 5 Zinken - sofort verfügbar!
6
Saphir BS 5 Zinken - sofort verfügbar!
Τροχοφόρος φορτωτής, 4505856 4505856
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
671,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Stahlbetongewicht Standard
3
Saphir Stahlbetongewicht Standard
Βάρη, 4505854 4505854
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εμπρόσθιο βάρος
671,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir MUFO 500 Zusatzgewicht
3
Saphir MUFO 500 Zusatzgewicht
Βάρη, 5010154 5010154
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθιο βάρος
694,96 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir LGE 22
4
Saphir LGE 22
Εργαλεία φορτωτή, 5010153 5010153
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
725,21 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir LG 13 /1,30m - pulverbeschichtet & lackiert
5
Saphir LG 13 /1,30m - pulverbeschichtet & lackiert
Εργαλεία φορτωτή, 4735423 4735423
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
747,90 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Gummischieber MS 275S mit 3 Punkt/Kat II und Staplergabeln Sofort Verfügbar
7
Saphir Gummischieber MS 275S mit 3 Punkt/Kat II und Staplergabeln Sofort Verfügbar
Τροχοφόρος φορτωτής, 4940564 4940564
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
821,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Adapter von Kramer Lader auf Euro Sofort Verfügbar
5
Saphir Adapter von Kramer Lader auf Euro Sofort Verfügbar
Τροχοφόρος φορτωτής, 4940559 4940559
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
829,41 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir LG 19 - pulverbesch.& lackiert Ladeschaufel
Saphir LG 19 - pulverbesch.& lackiert Ladeschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4591744 4591744
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.90 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
839,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir LG 17 /1,70m - pulverbeschichtet & lackiert
Saphir LG 17 /1,70m - pulverbeschichtet & lackiert
Εργαλεία φορτωτή, 4735422 4735422
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
839,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 84