Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Solis Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Solis Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Solis 20 *Sonderaktion*
12
Solis 20 *Sonderaktion*
Τρακτέρ, 4644250 4644250
  94551 Lalling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
5.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 20
8
Solis 20
Τρακτέρ, 4420215 4420215
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
6.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 20 4WD minitractor NIEUW ACTIE PRIJS tot 31-8-19
14
Solis 20 4WD minitractor NIEUW ACTIE PRIJS tot 31-8-19
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4300752 4300752
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
6.495 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 20 minitractor NIEUW 3 jaar garantie ACTIE PRIJS
18
Solis 20 minitractor NIEUW 3 jaar garantie ACTIE PRIJS
Τρακτέρ, 4300736 4300736
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
6.495 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 20
12
Solis 20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4737021 4737021
  97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
6.705,88 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 20
5
Solis 20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4688861 4688861
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
7.645 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Solis Solis26 Facelift
Βίντεο
3
Solis Solis26 Facelift
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4561835 4561835
  93155 Hemau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 6.00 - 12, Ελαστικά πίσω: 8,30 - 20
7.890,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 20 minitractor NIEUW met frontlader
17
Solis 20 minitractor NIEUW met frontlader
Τρακτέρ, 4806573 4806573
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετρακίνητο
7.990 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26
6
Solis Solis 26
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4376441 4376441
  97532 Ebertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis T2a 26
10
Solis T2a 26
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4363846 4363846
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
8.340 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26 4WD minitractor NIEUW 3 jaar garantie ACTIE
16
Solis 26 4WD minitractor NIEUW 3 jaar garantie ACTIE
Τρακτέρ, 4300734 4300734
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Κενό βάρους: 1.00 t
8.495 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26
7
Solis 26
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4564777 4564777
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
9.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Solis Solis 20 20PS Frontlader Schaufel Traktor Schlepper NEU
21
Solis Solis 20 20PS Frontlader Schaufel Traktor Schlepper NEU
Τρακτέρ, 4311129 4311129
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, ...
9.655,46 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26 4WD minitractor NIEUW met frontlader ACTIE
17
Solis 26 4WD minitractor NIEUW met frontlader ACTIE
Τρακτέρ, 4300753 4300753
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
9.990 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26 mit Frontlader und Ackerbereifung
6
Solis 26 mit Frontlader und Ackerbereifung
Τρακτέρ, 4859210 4859210
  55592 Rehborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ράβδος ζεύξης, ...
10.199 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Solis Solis 26 26PS Traktor Schlepper Allrad Frontlader NEU
11
Solis Solis 26 26PS Traktor Schlepper Allrad Frontlader NEU
Τρακτέρ, 4311123 4311123
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
10.495,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26 *Sonderaktion*
13
Solis 26 *Sonderaktion*
Τρακτέρ, 4644251 4644251
  94551 Lalling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
10.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 26PS NEU Traktor Schlepper Frontlader Industrie NEU
18
Solis Solis 26 26PS NEU Traktor Schlepper Frontlader Industrie NEU
Τρακτέρ, 4311125 4311125
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
11.336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 26PS NEU Traktor Schlepper Frontlader Rasenreif NEU
13
Solis Solis 26 26PS NEU Traktor Schlepper Frontlader Rasenreif NEU
Τρακτέρ, 4329695 4329695
  39171 Osterweddingen/Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
11.336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 26PS Kabine Traktor Trecker Schlepper Allrad NEU
13
Solis Solis 26 26PS Kabine Traktor Trecker Schlepper Allrad NEU
Τρακτέρ, 4311112 4311112
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, ...
11.588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26
5
Solis 26
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4719942 4719942
  28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
11.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26
6
Solis 26
Τρακτέρ, 4420218 4420218
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, ...
11.763,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 26PS Kabine Traktor Schlepper Allrad Industrie NEU
12
Solis Solis 26 26PS Kabine Traktor Schlepper Allrad Industrie NEU
Τρακτέρ, 4311122 4311122
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, ...
12.260,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 50 Traktor Trecker Schlepper Bulldog Allrad 50PS NEU
4
Solis Solis 50 Traktor Trecker Schlepper Bulldog Allrad 50PS NEU
Τρακτέρ, 4329780 4329780
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Κενό βάρους: 2.40 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 31 km/h, Κύλινδρος: 3, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2
12.983,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26 mit Frontlader
6
Solis 26 mit Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4591668 4591668
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
12.995 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 37