Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Solis Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Solis Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Solis 20
12
Solis 20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4737021 4737021
  97334 Sommerach am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
6.705,88 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 20 minitractor NIEUW
17
Solis 20 minitractor NIEUW
Τρακτέρ, 4300736 4300736
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 1 h
6.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Traktor NEU 20 & 26 PS Allrad Kabine Frontlader Schlepper
10
Solis Traktor NEU 20 & 26 PS Allrad Kabine Frontlader Schlepper
Τροχοφόρος φορτωτής, 5061368 5061368
  93359 Wildenberg, Γερμανία
7.525,21 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Solis Solis26 Facelift
Βίντεο
3
Solis Solis26 Facelift
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4561835 4561835
  93155 Hemau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 6.00 - 12, Ελαστικά πίσω: 8,30 - 20
7.890,76 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26 mit Ackerstollen Radialbereifung
4
Solis 26 mit Ackerstollen Radialbereifung
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5064916 5064916
  02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540/1000, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1
8.165 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Solis 26 mit Industriebereifung
4
Solis 26 mit Industriebereifung
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4928014 4928014
  02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540/1000, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 1, ...
8.339,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Solis T2a 26
10
Solis T2a 26
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4363846 4363846
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
8.340 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Solis 26
7
Solis 26
Τρακτέρ, 4939354 4939354
  78199 Bräunlingen-Waldhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
8.370 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26
7
Solis 26
Τρακτέρ, 4939356 4939356
  78199 Bräunlingen-Waldhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
8.690 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Solis Solis 20 20PS Frontlader Schaufel Traktor Schlepper NEU
21
Solis Solis 20 20PS Frontlader Schaufel Traktor Schlepper NEU
Τρακτέρ, 4311129 4311129
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
9.655,46 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 9+9 Seitenschaltung
8
ΝΈΑ Solis Solis 26 9+9 Seitenschaltung
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5069209 5069209
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1420.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
10.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26 mit Frontlader und Ackerbereifung
10
Solis 26 mit Frontlader und Ackerbereifung
Τρακτέρ, 4859210 4859210
  55592 Rehborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
10.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Solis Solis 26 26PS Traktor Schlepper Allrad Frontlader NEU
11
Solis Solis 26 26PS Traktor Schlepper Allrad Frontlader NEU
Τρακτέρ, 4311123 4311123
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
10.495,80 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26 *Sonderaktion*
13
Solis 26 *Sonderaktion*
Τρακτέρ, 4644251 4644251
  94551 Lalling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
10.915,97 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 26PS NEU Traktor Schlepper Frontlader Industrie NEU
18
Solis Solis 26 26PS NEU Traktor Schlepper Frontlader Industrie NEU
Τρακτέρ, 4311125 4311125
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
11.336,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 26PS NEU Traktor Schlepper Frontlader Rasenreif NEU
13
Solis Solis 26 26PS NEU Traktor Schlepper Frontlader Rasenreif NEU
Τρακτέρ, 4329695 4329695
  39171 Osterweddingen/Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.20 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
11.336,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 26PS Kabine Traktor Trecker Schlepper Allrad NEU
13
Solis Solis 26 26PS Kabine Traktor Trecker Schlepper Allrad NEU
Τρακτέρ, 4311112 4311112
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
11.588,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26
5
Solis 26
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4719942 4719942
  28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, ...
11.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26
6
Solis 26
Τρακτέρ, 4420218 4420218
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, ...
11.763,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 26PS Kabine Traktor Schlepper Allrad Industrie NEU
12
Solis Solis 26 26PS Kabine Traktor Schlepper Allrad Industrie NEU
Τρακτέρ, 4311122 4311122
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 1.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
12.260,51 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 50 Traktor Trecker Schlepper Bulldog Allrad 50PS NEU
4
Solis Solis 50 Traktor Trecker Schlepper Bulldog Allrad 50PS NEU
Τρακτέρ, 4329780 4329780
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Κενό βάρους: 2.40 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 31 km/h, Κύλινδρος: 3, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2
12.983,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Solis Solis50
Βίντεο
4
Solis Solis50
Τρακτέρ, 4561773 4561773
  93155 Hemau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 31 km/h, Κύλινδρος: 3, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540, ...
13.436,97 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Solis 50 Allrad
4
Solis 50 Allrad
Τρακτέρ, 5027116 5027116
  78199 Bräunlingen-Waldhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26
ΝΈΑ Solis 26
Τρακτέρ, 5015992 5015992
  08428 Langenbernsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Κενό βάρους: 1055.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, ...
15.035 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 50 Ein starker Allrounder
12
ΝΈΑ Solis Solis 50 Ein starker Allrounder
Τρακτέρ, 5072270 5072270
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Κύλινδρος: 3, Ταχύτητα pto: 540
15.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 43