Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Stoll Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Stoll Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Stoll Anschlußstück z. Montage im Schlepper
4
Stoll Anschlußstück z. Montage im Schlepper
Τροχοφόρος φορτωτής, 4829222 4829222
  34414 Daseburg, Γερμανία
75 €
Δείτε αγγελία
Stoll 1,50 Meter
4
Stoll 1,50 Meter
Εργαλεία φορτωτή, 4703600 4703600
  94327 Bogen, Γερμανία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
151,26 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Frontladerschaufel 1m-verstärkte Ausführung
5
Stoll Frontladerschaufel 1m-verstärkte Ausführung
Εργαλεία φορτωτή, 4511066 4511066
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.00 m
210 €
Δείτε αγγελία
Stoll Balenprikker
Stoll Balenprikker
Εργαλεία φορτωτή, 2825575 2825575
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Rahmen f. Palettengabel
2
Stoll Rahmen f. Palettengabel
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4833215 4833215
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll U-Schaufel
2
Stoll U-Schaufel
Τροχοφόρος φορτωτής, 4201474 4201474
  34369 Hofgeismar, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll M-ICV 2DW
Stoll M-ICV 2DW
Τροχοφόρος φορτωτής, 4447549 4447549
  3910 Zwettl, Αυστρία
325 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll FC122
3
Stoll FC122
Εργαλεία φορτωτή, 3906934 3906934
  47574 Goch, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.22 m
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Erdschaufel
4
Stoll Erdschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 2870644 2870644
  59597 Erwitte, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.02 m
378 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Schaufel 2000 mm
5
Stoll Schaufel 2000 mm
Εργαλεία φορτωτή, 4853495 4853495
  49688 Lastrup, Γερμανία
Τύπος:
388,44 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Erdschaufel 2,0m
6
Stoll Erdschaufel 2,0m
Εργαλεία φορτωτή, 4431451 4431451
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Dunggabel 1250mm
6
Stoll Dunggabel 1250mm
Τροχοφόρος φορτωτής, 4809220 4809220
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
424,78 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Voorladerbak 225
6
Stoll Voorladerbak 225
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4724127 4724127
  1648 HG De Goorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
425 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Global 1,60
4
Stoll Global 1,60
Εργαλεία φορτωτή, 3029294 3029294
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll PALETTENGABEL GLOBAL
3
Stoll PALETTENGABEL GLOBAL
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4743062 4743062
  38154 Königslutter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
489,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Dunggabel-Ballengabel
8
Stoll Dunggabel-Ballengabel
Εργαλεία φορτωτή, 4077022 4077022
  97529 Alitzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
490 €
Δείτε αγγελία
Stoll Palettengabel Global
3
Stoll Palettengabel Global
Τροχοφόρος φορτωτής, 4810049 4810049
  49828 Osterwald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Einhebel-Steuergerät, Nimco Typ 2S 4570
3
Stoll Einhebel-Steuergerät, Nimco Typ 2S 4570
Τροχοφόρος φορτωτής, 4743762 4743762
  34414 Daseburg, Γερμανία
500 €
Δείτε αγγελία
Stoll Robust U 1,70
3
Stoll Robust U 1,70
Εργαλεία φορτωτή, 4713626 4713626
  94060 Pocking, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Robust U 1,70m
7
Stoll Robust U 1,70m
Τροχοφόρος φορτωτής, 4482978 4482978
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
525,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Robust U 1,90 M
2
Stoll Robust U 1,90 M
Εργαλεία φορτωτή, 4794573 4794573
  92287 Schmidmühlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
545 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Schaufel Global U 2,10 M
3
Stoll Schaufel Global U 2,10 M
Τροχοφόρος φορτωτής, 4699254 4699254
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll HYDROZYLINDER
6
Stoll HYDROZYLINDER
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4202777 4202777
  34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
550,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Robust U 1,90m
7
Stoll Robust U 1,90m
Τροχοφόρος φορτωτής, 4482975 4482975
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
558,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll
5
Stoll
Τροχοφόρος φορτωτής, 2715217 2715217
  54636 Brecht, Γερμανία
588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 306