Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Valmet Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Valmet Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Valmet Svoriai traktoriui, 75 kg.
2
Valmet Svoriai traktoriui, 75 kg.
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4903745 4903745
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1996
75 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 505
6
Valmet 505
Τρακτέρ, 4913242 4913242
  7741pj Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Κενό βάρους: 3.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
4.100 €
Δείτε αγγελία
Valmet 705
4
Valmet 705
Τρακτέρ, 3637541 3637541
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1983, Ώρες λειτουργίας: 10215 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
7.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 905 glox
4
Valmet 905 glox
Τρακτέρ, 4926850 4926850
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα
7.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Valmet 465 Med 7 leds cylinderklipper
Τρακτέρ, 4947931 4947931
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 11073 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
8.100 €
logo
Δείτε αγγελία
Valmet 605, 75 AG
10
Valmet 605, 75 AG
Τρακτέρ, 4903876 4903876
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1986
10.000 €
Δείτε αγγελία
Valmet 6100
3
Valmet 6100
Τρακτέρ, 4830330 4830330
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 13047 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
12.000 €
Δείτε αγγελία
Valmet 8800
6
Valmet 8800
Τρακτέρ, 4833157 4833157
  54336 Ķekavas novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 8793 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1994
12.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 6100, 79 AG
10
Valmet 6100, 79 AG
Τρακτέρ, 4903877 4903877
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1992
12.500 €
Δείτε αγγελία
Valmet 6400
4
Valmet 6400
Τρακτέρ, 3968205 3968205
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 17225 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
12.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 655
5
Valmet 655
Τρακτέρ, 4771543 4771543
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 13569 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 14.9/24, ...
12.500 €
Δείτε αγγελία
Valmet 8400
4
Valmet 8400
Τρακτέρ, 4740613 4740613
  57-200 Ząbkowice Śląskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1996, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ανάρτηση καμπίνας, ...
12.846 €
logo
Δείτε αγγελία
Valmet 6100 - 2291
12
Valmet 6100 - 2291
Τρακτέρ, 4835727 4835727
  8312AD Creil, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 14798 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
13.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 6400 - 2408
14
Valmet 6400 - 2408
Τρακτέρ, 4838689 4838689
  8312AD Creil, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 13675 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
14.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 665 4WD Forestry Tractor (ST4523)
20
Valmet 665 4WD Forestry Tractor (ST4523)
Τρακτέρ, 4784668 4784668
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
14.817 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 8100 Med frontlift
7
ΝΈΑ Valmet 8100 Med frontlift
Τρακτέρ, 4947952 4947952
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5294 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
17.600 €
logo
Δείτε αγγελία
Valmet 8150 DELTA POWERSHIFT
5
Valmet 8150 DELTA POWERSHIFT
Τρακτέρ, 4873014 4873014
  29380 BANNALEC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
22.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Valmet 8100
9
Valmet 8100
Τρακτέρ, 4943358 4943358
  79274 St. Märgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 16200 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet Forwarder 801 Combi FZ
5
Valmet Forwarder 801 Combi FZ
Τρακτέρ, 4682890 4682890
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 16800 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: 700/50-26.5 TANDEM, Ελαστικά πίσω: 600/55-26.6 TANDEM
41.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet T 154
6
Valmet T 154
Τρακτέρ, 4925615 4925615
  24625 Großharrie, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 113 kW, Ώρες λειτουργίας: 2344 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
72.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valmet 6600 + fr hef en PTO
7
Valmet 6600 + fr hef en PTO
Τρακτέρ, 4861553 4861553
  5283 VK Boxtel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 13000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 4, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 21 από 21
1