Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Valtra Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Valtra Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Valtra 6300,6000,6100,6200,6300,6400,6600,6800,6900, 8300,8600,8800,8850
Valtra 6300,6000,6100,6200,6300,6400,6600,6800,6900, 8300,8600,8800,8850
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501919 4501919
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Valtra 8750,8000,8100,8200,8400,8050,8150,8350,8450,8550,8750,8950
Valtra 8750,8000,8100,8200,8400,8050,8150,8350,8450,8550,8750,8950
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501918 4501918
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Valtra 6000,6100,6200,6300,6400,6600,6800,6900, 8300,8600,8800,8850
Valtra 6000,6100,6200,6300,6400,6600,6800,6900, 8300,8600,8800,8850
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506836 4506836
  55-095 Byków, Πολωνία
2 €
Δείτε αγγελία
Valtra Valmet onderdelen
12
Valtra Valmet onderdelen
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4302307 4302307
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
5 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra CEJN Multikuppler Quattro
8
Valtra CEJN Multikuppler Quattro
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5062189 5062189
  34414 Daseburg, Γερμανία
250 €
logo
Δείτε αγγελία
Valtra Anhängekupplung
5
Valtra Anhängekupplung
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3155992 3155992
  31535 Neustadt, Γερμανία
Τύπος: Κοτσαδόρος
320 €
logo
Δείτε αγγελία
Valtra 8450
3
Valtra 8450
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5177048 5177048
  33184 Altenbeken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τύπος: Κοτσαδόρος
400 €
Δείτε αγγελία
Valtra Wheel Rims
5
Valtra Wheel Rims
Ελαστικά, 5214381 5214381
  NG32 2LX Belton, Grantham NG322LX, Μεγ. Βρετανία
586 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N4
2
Valtra N4
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3912608 3912608
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Μπαράκι έλξης/σύνδεσμος/μπίλια
900 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra Zusatztank 6000/8000 Serie
4
Valtra Zusatztank 6000/8000 Serie
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5065279 5065279
  72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Λοιπά
1.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 500 kg Front Weights
2
Valtra 500 kg Front Weights
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5116553 5116553
  NG32 2LX Whaplode, PE12 6NT, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Μπροστινά βάρη
1.113 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra Stahltank zu N-Serie
5
Valtra Stahltank zu N-Serie
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5008729 5008729
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.333,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra Frontgewicht 1100kg
2
Valtra Frontgewicht 1100kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4231765 4231765
  35066 Frankenberg/Eder, Γερμανία
1.428,57 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 2x 380/85R30  2x 300/70R20
4
Valtra 2x 380/85R30 2x 300/70R20
Ζαντολάστιχα, 5019819 5019819
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
2.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T4 originele fronthef
8
Valtra T4 originele fronthef
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4302325 4302325
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
3.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra AutoGuide
Valtra AutoGuide
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 5170693 5170693
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
5.273 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra KOMPLETTRÄDER
8
Valtra KOMPLETTRÄDER
Ζαντολάστιχα, 4931049 4931049
  31167 Bockenem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
5.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 505
12
Valtra 505
Τρακτέρ, 5013079 5013079
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα
7.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra G7M
3
Valtra G7M
Εργαλεία φορτωτή, 5211127 5211127
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
8.495 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 8100
5
Valtra 8100
Τρακτέρ, 5123078 5123078
  49809 Lingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
8.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 6400
4
Valtra 6400
Τρακτέρ, 5072439 5072439
  25270 LEVIER, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 10800 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
9.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Valtra 900
4
Valtra 900
Τρακτέρ, 4718344 4718344
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 7662 h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά πίσω: 18.4/34
9.500 €
Δείτε αγγελία
Valtra 8000
4
Valtra 8000
Τρακτέρ, 4650626 4650626
  57368 Lennestadt OT Oedingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 420/70 R20, Ελαστικά πίσω: 18.4 - 38
12.857,14 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 6550
7
Valtra 6550
Τρακτέρ, 4905576 4905576
  38140 Renage, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
14.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Valtra Valmet 8750
12
Valtra Valmet 8750
Τρακτέρ, 4698784 4698784
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 23696 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Κύλινδρος: 6
14.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 681