Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Valtra Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Valtra Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Valtra 6300,6000,6100,6200,6300,6400,6600,6800,6900, 8300,8600,8800,8850
Valtra 6300,6000,6100,6200,6300,6400,6600,6800,6900, 8300,8600,8800,8850
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501919 4501919
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Valtra 8750,8000,8100,8200,8400,8050,8150,8350,8450,8550,8750,8950
Valtra 8750,8000,8100,8200,8400,8050,8150,8350,8450,8550,8750,8950
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4501918 4501918
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Valtra 6000,6100,6200,6300,6400,6600,6800,6900, 8300,8600,8800,8850
Valtra 6000,6100,6200,6300,6400,6600,6800,6900, 8300,8600,8800,8850
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4506836 4506836
  55-095 Byków, Πολωνία
2,31 €
Δείτε αγγελία
Valtra Anhängekupplung
5
Valtra Anhängekupplung
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3155992 3155992
  31535 Neustadt, Γερμανία
Τύπος: Κοτσαδόρος
320 €
Δείτε αγγελία
Valtra N4
2
Valtra N4
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3912608 3912608
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Μπαράκι έλξης/σύνδεσμος/μπίλια
900 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 2x 380/85R30  2x 300/70R20
4
Valtra 2x 380/85R30 2x 300/70R20
Ζαντολάστιχα, 4321215 4321215
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra Frontgewicht 1100kg
2
Valtra Frontgewicht 1100kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4231765 4231765
  35066 Frankenberg/Eder, Γερμανία
1.428,57 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T4 originele fronthef
8
Valtra T4 originele fronthef
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4302325 4302325
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 900
8
Valtra 900
Τρακτέρ, 4853637 4853637
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
8.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 900
4
Valtra 900
Τρακτέρ, 4718344 4718344
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 7662 h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά πίσω: 18.4/34
9.500 €
Δείτε αγγελία
Valtra Valmet 905
Valtra Valmet 905
Τρακτέρ, 4871349 4871349
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Κύλινδρος: 6
9.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 8050
5
Valtra 8050
Τρακτέρ, 4782836 4782836
  59470 ESQUELBECQ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28, Ελαστικά πίσω: 650/75R32
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 6600, 40 km/h, BJ 2000, 14000 BSt, FL, DL
16
Valtra 6600, 40 km/h, BJ 2000, 14000 BSt, FL, DL
Τρακτέρ, 4884253 4884253
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 14000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra T 190
8
Valtra T 190
Τρακτέρ, 4836922 4836922
  6000 Stara Zagora, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 139 kW, Ώρες λειτουργίας: 10890 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
12.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra A95
12
Valtra A95
Τρακτέρ, 4597489 4597489
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 19000 h
13.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 8000
4
Valtra 8000
Τρακτέρ, 4650626 4650626
  57368 Lennestadt OT Oedingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Ταχύτητα pto: 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 420/70 R20, Ελαστικά πίσω: 18.4 - 38
14.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 8150 tractor
7
Valtra 8150 tractor
Τρακτέρ, 4816410 4816410
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 15800 h
14.653,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra Valmet 8750
12
Valtra Valmet 8750
Τρακτέρ, 4698784 4698784
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 23696 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Κύλινδρος: 6
14.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra C120
3
Valtra C120
Τρακτέρ, 4034714 4034714
  88-170 Pakość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ
15.923,34 €
Δείτε αγγελία
Valtra 3500 C
5
Valtra 3500 C
Τρακτέρ, 4855431 4855431
  12450 Calmont, Γαλλία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
16.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Valtra 900
3
Valtra 900
Τρακτέρ, 4871558 4871558
  07240 VERNOUX EN VIVARAIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
16.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Valtra A 75 N
4
Valtra A 75 N
Τρακτέρ, 4855420 4855420
  07240 VERNOUX EN VIVARAIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7450 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
17.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Valtra 8150 HiTech
Τρακτέρ, 4871678 4871678
  49140 CORZE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 8590 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
18.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Valtra 8150
10
Valtra 8150
Τρακτέρ, 4867727 4867727
  62-110 Damasławek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 8575 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %
18.346,45 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra M120 Ecopower
Valtra M120 Ecopower
Τρακτέρ, 4871346 4871346
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 13500 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 45 km/h, Κύλινδρος: 4
18.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 643